What's New?

Label: Nikah Siri

RSS feed

Jasa Nikah Siri

NIKAH SIRI Nikah siri adalah nikah secara agama dalam artian nikah siri sah menurut hukum Allah demi menghindari perbuatan dosa, di antaranya dosa mata, dosa tangan, dosa telingga, terlebih terhindari dari dosa Zina. dosa zina adalah dosa yang amat sangat besar maka dari itu kami memberikan pelayan nikah siri demi menyelamatkan dari perbuatan dosa syarat…

Kategori: Jasa Label: Nikah Siri