SEDANG TAYANG

Jasa Nikah Siri

NIKAH SIRI

Nikah siri adalah nikah secara agama dalam artian nikah siri sah menurut hukum Allah demi menghindari perbuatan dosa, di antaranya dosa mata, dosa tangan, dosa telingga, terlebih terhindari dari dosa Zina. dosa zina adalah dosa yang amat sangat besar maka dari itu kami memberikan pelayan nikah siri demi menyelamatkan dari perbuatan dosa

syarat yang paling utama dari nikah siri adalah:

1. calon mempelai laki-laki

2. calon mempelai perempuan

3. harus ada izin wali/keluarga

4. saksi

5. ijab qobul

jadi kelima syarat atau rukun itu harus terpenuhi, setelah sarat itu terpenuhi maka nikah dalam agama islam di anggap sah . HUBUNGIN KAMI DI 081935170920