What's New?

teks pawarta basa jawa terbaru panjebar semangat 2013

Guru Basa Jawa: Rpp Crita Cekak Semester Gasal

Diterbitkan pada Saturday, 21 March 2015 Pukul 18.10

Kapethik saka : http//kateilmu.com2014contoh cerpen bahasa Jawa sepisan lan pungkasan. Diakses tanggal . Memberi tugas untuk mencari teks pawarta pada majalah panjebar semangat atau majalah yang lain. 20 menit 

Bibinau Basa Jawa: Materi Kelas Vii Semester 1 (wulangan 3)

Diterbitkan pada Saturday, 14 December 2013 Pukul 22.17

TEKS PAWARTA 1. Ing pengetan "Hari Bahasa Ibu Internasional" pamarentah kota Magelang ngadani upacara ing alun-alun kanthi tata upacara nggunakakebasa ibu yaiku basa Jawa. Pamarentah kota Magelang kepengin ngerteni sepira gedhene para mudha taruna anggone padha tepung lan mersudi basa krama inggil. Ana ing upacara mau sebutan kanggo inspektur (kapethi saka: Panjebar Semangat – 05/2006). 2. Berbicara/Wicara. Ø Standar Kompetensi.

Pembelajaran Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 2015 Pukul 12.02

Pembelajaran Bahasa Jawa. Posted by : Cahyaning Kekalih Kamis, 01 Januari 2015. Pembelajaran Bahasa Jawa kelas VII Kurikulum 2013. Semester Ganjil. Standar Kompetensi : Membaca. - Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik. - Membaca dan bacaan berhuruf Jawa. Kompetensi Dasar . Geguritan saged dipunwaos saking majalah Panjebar Semangat utawi wonten media cetak sanesipun. Mekaten, nggih?” Para Siswa : “Inggih, bu Guru.”.

Contoh Rpp (teks Berita)

Diterbitkan pada Saturday, 14 March 2015 Pukul 20.58

B. Kompetensi Dasar dan Indikator. 1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis. 1.1.1 Terbiasa berdoa kepada Tuhan Maha Kapetik saka Panjebar Semangat. Kata-kata yang dianggap sulit. 1. Amrih : supaya. 2. Ngandhut : mengandung. 3. .. B. Cobi cariyosaken malih wosipun teks pawarta ingkang sampun dipunmirangaken sami-sami! Wangsulan : 

Teks Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 4 January 2015 Pukul 14.41

Panjebar Semangat No. 17-26 April 2014. Pawarta – 2. GEDHONG SEKRETARIAT KOBONG. Rapat winates Kabinet Indonesia Bersatu karo Preside Susilo Bambang Yudhoyono ing Istana Negara, Kemis (21/3) kepeksa kandheg gedhong sekretariat Adhedhasar paskesene salah sijine petugas pemadhun, pambudidayane nyirep geni rada rekasa awit kompa hidran ing gedhong kasebut ora kabeh bisa digunakake. Panjebar Semangat No. 14-16 April 2013. SITI NURHAFIDHOH.

Marlita Pramuharti: Pawarta Bahasa Jawa Dari Radio

Diterbitkan pada Sunday, 22 January 2012 Pukul 16.52

Pawarta Bahasa Jawa dari radio. Diposkan oleh Ita di 01.52 liwat jalur segara. Para pamiyarsa, mekaten pawarta basa Jawi ingkang saget kita aturaken ing dalu punika, mugi wilujeng ingkang sami pinanggih. Nuwun (Panjebar Semangat Edisi 31 tanggal 30 Juli 2011). TOP. Label: tugasku. 2 komentar: dhea mengatakan makasih membantu. 9 Februari 2013 22.01; olyvia mengatakan makasi telah membantuku mengerjakan tugas. 11 September 2013 06.06 

Al Baladi: Makalah Bahasa Jawa Kelas 5 Sd

Diterbitkan pada Tuesday, 23 April 2013 Pukul 21.34

Selasa, 23 April 2013 . Indikator : Membaca teks berita, dengan teknik yang tepat, menjelaskan isi berita yang dibaca, membaca dengan Intonasi dan jeda yang tepat. Maca iku ora mung waton Maca Pawarta. Pawarta basa jawa sing ditulis ing kalawarti Panyebar Semangat No. 39-26 September 2009 iki, wacanen kanthi swara gandhang, sakelas krungu kabeh. Pawarta iki ana wong hobi olahraga, wusanane bisa ngangkat jenenge, yaiku Chris John. Chris John Arep Dhuwel.

Materi Bahasa Jawa Kelas X Semester 1...

Diterbitkan pada Friday, 29 November 2013 Pukul 18.08

Wis terbit buku anyar Badher Bang Sisik Kencana, kumpulan crita rakyat Jawa Timur (Basa Jawa) kang kaimpun dening Drs. Moechtar, Pemimpin redaksi Majalah Panjebar Semangat. Crita lan dongeng-dongeng rakyat kang 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -