teks pawarta basa jawa terbaru panjebar semangat 2013

Marlita Pramuharti: Pawarta Bahasa Jawa Dari Radio

Diterbitkan pada Sunday, 22 January 2012 Pukul 16.52

pawarta Bahasa jawa dari radio. Diposkan oleh Ita di 01.52 liwat jalur segara. Para pamiyarsa, mekaten pawarta basa Jawi ingkang saget kita aturaken ing dalu punika, mugi wilujeng ingkang sami pinanggih. Nuwun (panjebar semangat Edisi 31 tanggal 30 Juli 2011). TOP. Label: tugasku. 2 komentar: dhea mengatakan makasih membantu. 9 Februari 2013 22.01; olyvia mengatakan makasi telah membantuku mengerjakan tugas. 11 September 2013 06.06 

Feyzone: Contoh Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 1 August 2010 Pukul 11.28

Durung ana rong sasi kabar mau, lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki, pase ing desa Geplak, Kecamatan Karas, Magetan, jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009, nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Montor mabur kang kalo krama coba cari di panjebar semangat.. majalah basa jawa BalasHapus Anonim 21 Januari 2013 17.36. wew pas banget 

Contoh Berita Yang Mengandung Unsur 5w 1h...

Diterbitkan pada Sunday, 31 March 2013 Pukul 21.25

Ini baru di jawa saja. Melihat ini, mestinya kita bahu-membahu untuk mewujudkan permintaan itu. Jadi, jangan takut kita tidak ada niatan untuk membikin pabrik tapi memaksimalkan kapasitas SMK, yang punya tempat praktik cukup baik, dan bermitra . Bahasa Inggris Bisnis 2. Nama : Mega Pitriani. Kelas : 4EA09. Npm : 14210311. Correct or incorrect, revise and give an explanation about the error and you answer. 28. She will asking you many difficult questions.

Geguritan Karyaku Dimuat Di Majalah Panjebar...

Diterbitkan pada Tuesday, 29 January 2008 Pukul 9.16

Tanpa pawarta tanpa swara. aku kadya ron garing. kumleyang kabur kanginan. ing jagat peteng lelimengan. krasa luwih abot. anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep. mlakuku ora mantep. kagubet ribet lan ruwet. adoh saka cahyamu. pedhut ing (geguritan berjudul RON GARING di atas dimuat di (kalawarti) Majalah basa jawa panjebar semangat edisi 4 tahun 2008, yang terbit di Surabaya) 8 Minggu III Oktober 2013 In "Puisi Karya Sendiri (Geguritan)" 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X