What's New?

teks pawarta basa jawa terbaru panjebar semangat 2013

Al Baladi: Makalah Bahasa Jawa Kelas 5 Sd

Diterbitkan pada Tuesday, 23 April 2013 Pukul 21.34

Selasa, 23 April 2013 . Indikator : Membaca teks berita, dengan teknik yang tepat, menjelaskan isi berita yang dibaca, membaca dengan Intonasi dan jeda yang tepat. Maca iku ora mung waton Maca Pawarta. Pawarta basa jawa sing ditulis ing kalawarti Panyebar Semangat No. 39-26 September 2009 iki, wacanen kanthi swara gandhang, sakelas krungu kabeh. Pawarta iki ana wong hobi olahraga, wusanane bisa ngangkat jenenge, yaiku Chris John. Chris John Arep Dhuwel.

Marlita Pramuharti: Pawarta Bahasa Jawa Dari Radio

Diterbitkan pada Sunday, 22 January 2012 Pukul 16.52

Pawarta Bahasa Jawa dari radio. Diposkan oleh Ita di 01.52 liwat jalur segara. Para pamiyarsa, mekaten pawarta basa Jawi ingkang saget kita aturaken ing dalu punika, mugi wilujeng ingkang sami pinanggih. Nuwun (Panjebar Semangat Edisi 31 tanggal 30 Juli 2011). TOP. Label: tugasku. 2 komentar: dhea mengatakan makasih membantu. 9 Februari 2013 22.01; olyvia mengatakan makasi telah membantuku mengerjakan tugas. 11 September 2013 06.06 

Bibinau Basa Jawa: Materi Kelas Vii Semester 1 (wulangan 3)

Diterbitkan pada Saturday, 14 December 2013 Pukul 22.17

TEKS PAWARTA 1. Ing pengetan "Hari Bahasa Ibu Internasional" pamarentah kota Magelang ngadani upacara ing alun-alun kanthi tata upacara nggunakakebasa ibu yaiku basa Jawa. Pamarentah kota Magelang kepengin ngerteni sepira gedhene para mudha taruna anggone padha tepung lan mersudi basa krama inggil. Ana ing upacara mau sebutan kanggo inspektur (kapethi saka: Panjebar Semangat – 05/2006). 2. Berbicara/Wicara. Ø Standar Kompetensi.

Contoh Berita Dalam Bahasa Jawa (majalah Panjebar...

Diterbitkan pada Thursday, 2 October 2014 Pukul 21.10

Contoh Berita Dalam Bahasa Jawa (Majalah Panjebar Semangat). Farkhan Farfian 07.10 Sebab,Kaltara madeg dadi provinsi dhewe lagi taun 2013 kepungkur sawise misahake dhiri saka Kalimantan Timur. Kanggo nyuda cacahe siswa 

Contoh Rpp (teks Berita)

Diterbitkan pada Saturday, 14 March 2015 Pukul 20.58

B. Kompetensi Dasar dan Indikator. 1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Jawa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis. 1.1.1 Terbiasa berdoa kepada Tuhan Maha Kapetik saka Panjebar Semangat. Kata-kata yang dianggap sulit. 1. Amrih : supaya. 2. Ngandhut : mengandung. 3. .. B. Cobi cariyosaken malih wosipun teks pawarta ingkang sampun dipunmirangaken sami-sami! Wangsulan : 

Materi Bahasa Jawa Kelas X Semester 1...

Diterbitkan pada Friday, 29 November 2013 Pukul 18.08

Wis terbit buku anyar Badher Bang Sisik Kencana, kumpulan crita rakyat Jawa Timur (Basa Jawa) kang kaimpun dening Drs. Moechtar, Pemimpin redaksi Majalah Panjebar Semangat. Crita lan dongeng-dongeng rakyat kang 

Ariwarti Lan Kalawarti

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.15

Ing jaman saiki wis kena dikandhakake ora ana ariwarti basa jawa kang kababar / kang terbit yen ana kala-kala mung minangka suplemen ana ing surat kabar Suara Merdeka iku bae ora ajeg. Dene kalawarti Majalah berbahasa jawa ini diterbitkan di Surabaya, terbit setiap minggu dengan informasi-informasi terkini serta berbagai macam informasi tentang budaya jawa yang diwartakan dengan menggunakan bahasa jawa. » Panjebar Semangat. Joko Lodhang

Maharatna Kenyaka: Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 5 October 2015 Pukul 12.28

Pawarta Basa Jawa. A. Pangertosan Pawarta Basa Jawa. Pawarta yaiku cathetan kadadeyan utawa prastawa ingkang diwedharaken ing sajroning tulisan ing media cetak, utawa laporan ing media elektronik. Kadadean utawa prastawa . Para pamiyarsa, mekaten pawarta basa Jawi ingkang saged katuraken ing dalu punika, mugi wilujeng ingkang sami pinanggih. Nuwun. (Panjebar Semangat Edisi 31 tanggal 30 Juli 2011). Teks Pawarta 4. Media Audio (Radio.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -