teks panata calagara paturay tineung

Naskah Panata Acara (mc Bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Saturday, 12 November 2011 Pukul 21.30

Kedal pamappag ti pupuhu panata calagara tepang sono Akbar. 4. Nembangkeun Nasyid. 5. Biantara pangbagea ti Bapa pupuhu sakola. 6. Hatur nuhun ka saderek anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur'an sareng mingpin solawat nabi, Tos lami acara tepang sono ieu di antos-antos, urang sadaya paturay tineung saparantos sakola tilu taun lamina nungtut elmu di SMA 2. Emut ka sakola, emut ka rerencangan saparakanca, emut ka bapa sinareng Ibu guru.

Kumpulan Pembelajaran: Biantara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 19.29

Ku lungsurna rahmat sareng kurnia Anjeunna, dina dinten ieu urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina acara paturay tineung SMP Negeri 11 Bandung. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangan sakelas anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo ngadugikeun kereteg ati minangka wawakil ti panata calagara anu parantos maparin kasempetan ka sim kuring kanggo sasanggem dina ieu acara. Para hadirin 

Tugas Sekolah.com: Teks Mc Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 21 December 2013 Pukul 17.24

Pupuhu panata calagara. 3. Pamapag. 1. pamapag pupuhu sakola SMAN 3 subang. 2. pupuhu OSIS SMAN 3 Subang. 3. Wawakil Alumi. 4. Pidangan upacara adat prosesi paturay tineung kelas XII. 5. Do'a. Pak cecep. 6.

Tanpa Judul: Biantara

Diterbitkan pada Sunday, 16 March 2014 Pukul 10.15

Ku langsurna rahmat sareng kurnia Anjeunnadina dinten ieu urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina acara paturay tineung Murid kelas IX SMPN 51 Bandung. ka rerencangan sakelas anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo ngadugikeun kareteg ati minangka wawakil ti kelas IX-L. teu hilap singkuring oge ngaturkeun nuhun ka panata calagara anu parantos maparin kasempetan ka sim kuring kanggo sasanggem dina ieu acara.

Conto Rangkaian Acara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 15 November 2011 Pukul 1.02

Urang sadaya anu hadir didieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan kukulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. . Ku kituna mah kantenan, raos rek mobok magih gorowong,rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the, margi asa piraku ti««««««««.. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud, pamohalan anggang-anggangditeang ka ««««««««««««.. upami teu aya pamaksadan, tebih ge 

Panata Acara « Adejuve

Diterbitkan pada Thursday, 10 March 2011 Pukul 14.32

Macakeun rutuyan acara. Hadiirn nu dipihormat, runtuyan acara paturay tineung ieu dianatwisna. - Bubuka. - Laporan ti pupuhu calagara. - Kedal ucap pamungkas ti wawakil wisudawan. - Pamapag ti …. - Pamapag ti …

Contoh Narasi Pembawa Acara Perpisahan Sekolah Dalam...

Diterbitkan pada Tuesday, 18 June 2013 Pukul 8.30

Tandaning sukur ka Nu Maha Kawasa, OSIS SMPN 1 Lumbung kalayan dirojong apingan ti para guru ngagaduhan karep kanggo ngareuah-reuah Akang-akang sareng Teteh-teteh ngalangkungan ieu acara paturay tineung. Ku margi kitu, saupami panampian ti panata calagara kirang nyugemakeun, oge patempatan anu kirang merenah, oge salami lumangsungna ieu acara masih keneh seuer kakirang, kalayan asmana OSIS SMPN1 Lumbung, simkuring neda dihapunteun.

Hanifah Alshofa Nurul Aini: Contoh Mc Perpisahan Dalam...

Diterbitkan pada Sunday, 22 May 2011 Pukul 15.27

Alhamdulillah ku jalaran nikmat ti manten-Na dina danget ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga “paturay tineung Kelas XII SMAN 1 Sumedang”. Sholawat Laporan ti pupuhu panata calagara. 6.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X