What's New?

teks panata calagara paturay tineung

Contoh Narasi Pembawa Acara Perpisahan Sekolah Dalam...

Diterbitkan pada Tuesday, 18 June 2013 Pukul 0.24

Kalayan widi-Na pisan urang sadaya tiasa silaturahmi kalayan sehat wal afiat dina acara Paturay Tineung ieu. Teu kakantun solawat sinareng salam urang Teteh-teteh ngalangkungan ieu acara Paturay Tineung. Ku margi kitu, saupami panampian ti panata calagara kirang nyugemakeun, oge patempatan anu kirang merenah, oge salami lumangsungna ieu acara masih keneh seuer kakirang, kalayan asmana OSIS SMPN1 Lumbung, simkuring neda dihapunteun.

Naskah Paturay Tineung Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Friday, 12 June 2015 Pukul 11.30

L : Jisim kuring duaan dina danget ieu kapeto ku kolot-kolot, kapapancénan ku panata calagara kanggo nataan guluyuran gentra ti kawit dugi ka ahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara. Runtuyan acara anu baris dipidangkeun 

Conto Rangkaian Acara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Monday, 14 November 2011 Pukul 18.02

Urang sadaya anu hadir didieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan kukulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. . Ku kituna mah kantenan, raos rek mobok magih gorowong,rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the, margi asa piraku ti««««««««.. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud, pamohalan anggang-anggangditeang ka ««««««««««««.. upami teu aya pamaksadan, tebih ge 

Tugas Sekolah.com: Teks Mc Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 21 December 2013 Pukul 10.25

Perwakilan ekskul rohis. 2. Laporan. Pupuhu panata calagara. 3. Pamapag. 1. pamapag pupuhu sakola SMAN 3 subang. 2. pupuhu OSIS SMAN 3Subang. 3. Wawakil Alumi. 4. Pidangan upacara adat prosesi paturay tineung 

Seuweu Siwi Siliwangi: Kandaga Kecap

Diterbitkan pada Sunday, 7 July 2013 Pukul 6.05

Panata Calagara = panitia, pangasuh. Panineungan = hal yang dirindukan. Papacangan = tundangan. Patepung / lawung = bertemu , berjumpa, Dilawungkeun = dipertemukan. Patali = hubungan. Paturay tineung = pesta 

Tanpa Judul: Biantara

Diterbitkan pada Sunday, 16 March 2014 Pukul 3.15

Ku langsurna rahmat sareng kurnia Anjeunnadina dinten ieu urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina acara Paturay Tineung Murid kelas IX SMPN 51 Bandung. ka rerencangan sakelas anu parantos maparin kapercantenan ka sim kuring kanggo ngadugikeun kareteg ati minangka wawakil ti kelas IX-L. teu hilap singkuring oge ngaturkeun nuhun ka panata calagara anu parantos maparin kasempetan ka sim kuring kanggo sasanggem dina ieu acara.

Hanifah Alshofa Nurul Aini: Contoh Mc Perpisahan Dalam...

Diterbitkan pada Sunday, 22 May 2011 Pukul 8.27

Alhamdulillah ku jalaran nikmat ti manten-Na dina danget ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga “Paturay Tineung Kelas XII SMAN 1 Sumedang”. Sholawat Laporan ti pupuhu panata calagara. 6.

Naskah Panata Acara (mc Bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Saturday, 12 November 2011 Pukul 14.30

Kedal pamappag ti pupuhu panata calagara tepang sono Akbar. 4. Nembangkeun Nasyid. 5. Biantara pangbagea ti Bapa pupuhu sakola. 6. Hatur nuhun ka saderek anu parantos ngaoskeun ayat suci Alqur'an sareng mingpin solawat nabi, Tos lami acara tepang sono ieu di antos-antos, urang sadaya paturay tineung saparantos sakola tilu taun lamina nungtut elmu di SMA 2. Emut ka sakola, emut ka rerencangan saparakanca, emut ka bapa sinareng Ibu guru.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -