fabel kancil lan keong

Buaya Dan Si Kancil +69f0t0h0t

Diterbitkan pada Saturday, 28 April 2012 Pukul 8.18

Buaya dan Si kancil,. -wanita-istricantik.com-Pada zaman dahulu Ketika kekhalifahan turki masih menjadi penguasa dunia, beredarlah banyak Cerita dan tersebutlah Binatang kancil merupakan binatang yang paling cerdik 

Abato's: Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Tuesday, 12 April 2011 Pukul 21.08

Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora mangan apa-apa amarga timun kang ditanduri pak tani padha cmati gabug.

Cintia Alifa Gatri: Fabel 'kancil Karo Baya'

Diterbitkan pada Saturday, 23 April 2011 Pukul 13.07

Sawise mangan, kancil pengen ngombe nang kali. Lagi enak-enak ngombe,sikile kancil kroso ana sing nyekeli. “Iki sapa sing nggeret sikilku iki ? culana !yen kepengin apa kondoa wae, ora ndadak nggeret sikilku!

Putra Pesanggerahan: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Friday, 8 March 2013 Pukul 10.46

Sawijining dina ing pinggiring kali kang bening banyune ana keong kang lagi geguyonan sak kancane kedadak kaget sabab jumedhuling kancil kang kengelaken kepingin ngombe galesak galesek solahe kaya telung windu 

Nilai Dalam Dongeng Kancil Lan Bango

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 15.00

Pada suatu hari, si kancil mengadakan pesta, semua teman diundang.Tamu yang paling diutamakan adalah si Bangau.Sesudah acara pembukaan hingga akhir, para tamu menikmati suguhan yang telah disediakan.

Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Sunday, 31 March 2013 Pukul 0.17

kancil lan Baya Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih 

Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Friday, 8 September 2006 Pukul 23.21

Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.“Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare kancil marang Merak.“Sandhangan 

Certia Bahasa Jawa Fabel

Diterbitkan pada Monday, 6 February 2012 Pukul 15.54

Certia Bahasa Jawa fabel - kancil lan Baya. Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X