What's New?

fabel kancil lan keong

Abato's: Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Tuesday, 12 April 2011 Pukul 21.08

Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora mangan apa-apa amarga timun kang ditanduri pak tani padha cmati gabug.

Dongeng

Diterbitkan pada Wednesday, 16 April 2014 Pukul 20.01

1. Fabel Dongeng kang paragane satokewan,kang adat tatacarane kaya manungsa. Tuladha : Pelesi Glatik,Kancil lan Baya. 2. Mite Dongeng kan isine mendharake kedadean kang ghoib ono hubungane karo kepercayaan 

Dongeng Bahasa Jawa Kancil Lan Jaran Balap Mlayu

Diterbitkan pada Saturday, 15 August 2015 Pukul 0.51

Diimbuhi crito lolose si kancil saka loreng si raja ngalas, ora sengaja ana tikus sing ndeleng kedaden kuwi. Dudu mung lolos, malah si kancil kanthi wanine bisa matahke diung si raja macan kuwi. Lan kisah iki uga disebar 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. Kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 20.11

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit gedhe ngadheg 

Dongeng Bahasa Jawa: Kancil Lan Manuk Blekok Sing...

Diterbitkan pada Saturday, 1 August 2015 Pukul 21.43

Nalika lagi enak-enak ngurogokke dongenge Kancil, dumadakan ana manuk wulune putih campur klawu, cucuke dowi, lan sikile uga dowi banget -- mencok ning kursi cedak stroller, terus ngeciwis ngajak ngobrol Altap. Kebon mburi omahe Eyang pancen jembar banget, lan isih akeh kewan-kewan liar Kok aku ora tau weruh kowe golek pangan neng kebon kene kaya pitik lan deruk?" "Senenganku mangan iwak, kodok, keong, lan kewan-kewan cilik ning sawah".

Cerita Jawa : Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 5.36

Kancil lan Baya Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan 

Soal Ukk Dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 5/v Sd...

Diterbitkan pada Thursday, 30 April 2015 Pukul 5.43

a. Perang Diponegoro. c. Keong Mas. b. Kancil Nyolong Timun. d. Buta Ijo a. sage. c. legenda. b. mite. d. fabel Crita rakyat sing turun-temurun lan kanggo ngelipur/menghibur ati arane .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -