What's New?

contoh sesorah pranata cara temanten

Sesorah Pranatacara /pranata Adicara Penganten

Diterbitkan pada Wednesday, 20 November 2013 Pukul 7.32

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing laduni myang tulak sarik, dene kula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan.Kula piniji hanjejeri minangka 

Tuladha Sesorah Pasrahan Pengantin Kakung

Diterbitkan pada Saturday, 1 February 2014 Pukul 10.30

Kepareng kula sumela atur,anggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe sekeca wawanpangandikan,nun inggih awit tinimbalan Adhimas pranata cara,kinen ngayahi jejibahan masrahaken Risang calon panganten kakung.

I Think My Life: Bedane Pranatacara Lan Pamedhar...

Diterbitkan pada Monday, 15 July 2013 Pukul 7.01

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Contoh Teks Pranatacara Bhs Jawa Tasyakuran Temanten...

Diterbitkan pada Thursday, 8 November 2012 Pukul 12.48

Malam ini, saya akan berbagi teks pranatacara tentang 'Tasyakuran temanten'. Silahkan Contoh Teks Pranatacara Bhs Jawa Tasyakuran Temanten Terkait. Contoh Sesorah Tentang Kebudayaandalam "Bahasa".

Ki Jagabaya: Contoh Teks Pranatacara Panggih Pengantin

Diterbitkan pada Saturday, 3 December 2011 Pukul 6.44

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Ki Jagabaya: Tuntunan Pranatacara Untuk Pemula

Diterbitkan pada Wednesday, 2 November 2011 Pukul 7.51

Sebenarnya pekerjaan pranatacara bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dikerjakan, tetapi karena untuk dapat menjadi pranatacara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, maka orang mengatakan bahwa menjadi pranatacara adalah hal Dalam sesorah (pidato), seseorang sangat dianjurkan mempu memiliki empat “ wa” satu “ba”, yaitu wicara (basa), wirasa, wirama, wiraga dan busana. Contoh Naskah Pranatacara Upacara Panggih Manten untuk pemula

Andri Wicaksono: Tuladha Pranatacara

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 2.31

Tuladha Pranatacara. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu 'alaikum Wr. Wb, Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes Para rawuh saha para lenggah, jumbuh kalian urut reroncening tata upacara ingkang sarta karana sampun paripurna sri atmaja temanten putri anggenya hangadi salira mulas wadana, keparenging sedya sri atmaja temanten putri badhe 

Sambelgaring.com: Pasrah Panampi Manten

Diterbitkan pada Thursday, 3 May 2012 Pukul 5.08

PASRAH PANAMPI MANTEN. I. BEBRAYAN. A. Nyemak. Ngrungokake sesorah ing upacara adat temanten Jawa sing andharake langsung utawa lumantar rekaman. Saben acara kang dumadi ing dhaerahmu mesthi ana rancangan acara kang digawe luwih dhisik. Rancangan acara kuwi mau digawe kanthi ancas supaya Pranata cara nduweni tanggung jawab nglancarake lan nyukseske sawijining acara. Mula pranata cara kudu nduweni kaprigelan kaya 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -