What's New?

contoh sesorah pranata cara temanten

Saratipun Pranatacara Miturut Suwarna Dosen Uny...

Diterbitkan pada Saturday, 11 April 2015 Pukul 0.48

Read More; Saratipun Pranatacara Miturut Suwarna Dosen UNY Minangka Praktisi Pranatacara Menawi ngrembug bab panatacara utawi pambiyawara pancen katah ilah-ilahanipun. Panatacara setunggal lan setunngalanipun wonten kekirangan lan kaluwihan piyambak ingkang Ngandharake utawa nindakake sesorah pasrah panampi ing pahargyan dhauping temanten Jawa. Sawijining acara kang diarani tanggap wacana. Saj Panyandra Temanten Kakung 

Mgmp Bahasa Jawa Tingkat Mts Provinsi Diy...

Diterbitkan pada Monday, 18 April 2011 Pukul 8.19

Hal tersebut disampaikan Kasi Kuruikulum Bidang Mapenda Kemenag Provinsi DIY , Imam Khoiri, S.Ag saat membuka workshop Sesorah, Pranatacara dan Nembang di Aula MTs Mu`allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu 5 Februari 2011, didampingi Kasi Mapenda Kota Yogyakarta, Hj. Sulasmi, MA dan Oleh Suwarna peserta diberikan contoh-contoh langsung bagaimana seorang pranatacara untuk acara informal, maupun yang resmi dalam penganten.

Contoh Teks Pranatacara Panggih Pengantin Dalam...

Diterbitkan pada Sunday, 16 September 2012 Pukul 11.05

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Contoh Teks Pranatacara Bhs Jawa Tasyakuran Temanten...

Diterbitkan pada Thursday, 8 November 2012 Pukul 19.48

Malam ini, saya akan berbagi teks pranatacara tentang 'Tasyakuran temanten'. Silahkan Contoh Teks Pranatacara Bhs Jawa Tasyakuran Temanten Terkait. Contoh Sesorah Tentang Kebudayaandalam "Bahasa".

Contoh Pranotocoro Penganten Jawa

Diterbitkan pada Monday, 14 January 2013 Pukul 19.52

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara/Pranata adicara Pengantin Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, 

Sesorah Pranatacara /pranata Adicara Penganten

Diterbitkan pada Wednesday, 20 November 2013 Pukul 14.32

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing laduni myang tulak sarik, dene kula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan.Kula piniji hanjejeri minangka 

Tuladha Sesorah Pasrahan Pengantin Kakung

Diterbitkan pada Saturday, 1 February 2014 Pukul 17.30

Kepareng kula sumela atur,anggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe sekeca wawanpangandikan,nun inggih awit tinimbalan Adhimas pranata cara,kinen ngayahi jejibahan masrahaken Risang calon panganten kakung.

Kawruh Sesorah

Diterbitkan pada Sunday, 26 January 2014 Pukul 15.15

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora gandheng karo 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -