cerkak lan unsur intrinsik

Wucalan Basa Jawi: Cerita Cekak

Diterbitkan pada Friday, 26 November 2010 Pukul 23.49

Amarga cerkak minangka karya sastra, mula ing sajrone ana unsur-unsur pandhapuke kang kapantha dadi loro, yaiku unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. unsur intrinsik cerkak yaiku unsur kang mbangun cerkak saka 

Cerkak (cerita Cekak) Tegese, Ciri-ciri Lan Unsur Intrinsik...

Diterbitkan pada Friday, 7 March 2014 Pukul 16.49

Paraga utawa kang diceritakake. Paraga iku ana kang sipate becik lan ana uga kang sipate ala. Dene watake paraga (lakon) iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan sijine. Dene cara kanggo nggambarake watake lakon 

Cerkak Lan Unsur-unsur'e

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 19.12

cerkak yaiku cerita kang cekak nyritakake sawijining tokoh ing saperangan lelakon uripe kanthi tuntas unsur-unsur pendhapuke cerkak: unsur intrinsik, antarane: tema alur tokoh watak setting papan panggonanne lan 

Contoh Cerkak

Diterbitkan pada Tuesday, 1 July 2014 Pukul 14.00

Contoh cerkak (Crito cekak) lan unsur intrinsik | Catatandhian. Contoh cerkak Bahasa Jawa. Silahkan baca artikel Contoh cerkak Bahasa Jawa selengkapnya di prawunda-eriko.blogspot.com. MEMETRI BUDAYA JAWI 

Kampanye Kreatip Ala Jokowi

Diterbitkan pada Saturday, 21 June 2014 Pukul 4.42

Ramayana - contoh pengalaman lebaran dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris - puisi pendek indonesia ke 69 - cerita pengalaman lebaran saat di rumah dalam bhs inggris - contoh cerita cerkak lan unsur intrinsik 

Contoh Cerkak (crito Cekak) Lan Unsur Intrinsik

Diterbitkan pada Tuesday, 21 May 2013 Pukul 20.21

Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang. Manuk-manuk pating bleber mangkat golek pangan ninggalke anak-anake sing isih cilik-cilik, pating cruit nguntapke lungane 

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Friday, 20 September 2013 Pukul 12.30

Ananging kang nora kena kapaido, mesthine uga nora luput saka rintiping coban lan godha, wiwit saka cilik utawa pacoban entheng nganti wujud prahara bebasan katerak angin lesus. Ngenani babagan kahanan uripku 

Karang Sambung 05/iii: Skripsi-gegayutan...

Diterbitkan pada Saturday, 4 May 2013 Pukul 14.00

Hasil panaliten menika wonten gegayutaningkang signifikan lan positif antawisipun panguwaosan unsur-unsur intrinsik cerkak lan kaprigelan ngrakit sinopsis siswa kelas X SMAN 1 Bawang kabupaten Banjarnegara warsa 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X