What's New?

cerkak lan unsur intrinsik

Cerkak (cerita Cekak) Tegese, Ciri-ciri Lan Unsur Intrinsik...

Diterbitkan pada Friday, 7 March 2014 Pukul 16.49

Paraga utawa kang diceritakake. Paraga iku ana kang sipate becik lan ana uga kang sipate ala. Dene watake paraga (lakon) iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan sijine. Dene cara kanggo nggambarake watake lakon 

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Friday, 20 September 2013 Pukul 12.30

Ananging kang nora kena kapaido, mesthine uga nora luput saka rintiping coban lan godha, wiwit saka cilik utawa pacoban entheng nganti wujud prahara bebasan katerak angin lesus. Ngenani babagan kahanan uripku 

Karang Sambung 05/iii: Skripsi-gegayutan...

Diterbitkan pada Saturday, 4 May 2013 Pukul 14.00

Hasil panaliten menika wonten gegayutaningkang signifikan lan positif antawisipun panguwaosan unsur-unsur intrinsik cerkak lan kaprigelan ngrakit sinopsis siswa kelas X SMAN 1 Bawang kabupaten Banjarnegara warsa 

Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Tuesday, 31 March 2015 Pukul 9.00

UNSUR INTRINSIK CERKAK KANTHI IRAH - IRAHAN “PEMBANTU” DENING NK WIDIASTUTI KAPACAK ING MAJALAH JAYA BAYA,NO 28 MARET 1999. I. Tema. a. Tema Tradisional. “ walaupun tatik menyembunyikan asal usulnya tak Ø Situation : Tetepangan keluarga Pak Widagda dalasan putra putrinipun, pendidikan keluarga Pak Widagda, lan setatus sosial keluarga Pak Widagda. Ø Generating circumtaces : “Nalika mberesake buku ana perpustakaan 

Contoh Cerkak "sawah" Dan Unsur Intrinsiknya

Diterbitkan pada Monday, 6 April 2015 Pukul 18.00

CONTOH CERKAK "SAWAH" DAN UNSUR INTRINSIKNYA. Nama : Asihyatul Karomah. Kelas : X Pemasaran 3. Mata Pelajaran : Basa Jawa. Sawah. Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan 

Contoh Cerita Cekak (cerkak) Dan Unsur Instrinsik

Diterbitkan pada Thursday, 11 September 2014 Pukul 18.39

contoh Cerita Cekak (Cerkak) dan Unsur instrinsik Lukisan Taj Mahal sing wis takwiwiti dhek Minggu kepungkur durung wae rampung. Embuh iki,aku lagi kena lara aras-arasen. Saben dina gaweyanku mung nongkrong, turu 

Sinau Bareng Basa Jawa: Apa Ta Cerkak Iku??

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 9.35

7) Ngandharake prastawa kang tliti lan cetha uga prayoga. 8) Manawa ditulis mung antarane 4 tekan 10 kaca. Unsur-unsur pandhapuke cerkak ana 2 : a. Unsur intrinsik. ð Tema : underane perkara. ð Alur : urut-urutane 

Ciri-ciri Cerkak

Diterbitkan pada Wednesday, 10 December 2014 Pukul 15.03

Cerkak di bangun sekang rong unsur, yakuwe unsur ekstrinsik lan intrinsik.Unsur ekstrinsik yakuwe unsur sing mbangun sekang njaba,kayata alesaning digawene cerita,sejarah,biografine si pengarang lan liya-liyane.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -