cerkak lan unsur intrinsik

Karang Sambung 05/iii: Skripsi-gegayutan...

Diterbitkan pada Saturday, 4 May 2013 Pukul 14.00

Hasil panaliten menika wonten gegayutaningkang signifikan lan positif antawisipun panguwaosan unsur-unsur intrinsik cerkak lan kaprigelan ngrakit sinopsis siswa kelas X SMAN 1 Bawang kabupaten Banjarnegara warsa 

Pengertian, Ciri-ciri Dan Unsur Intrinsik Cerpen

Diterbitkan pada Wednesday, 15 May 2013 Pukul 18.48

Tokoh adalah pelaku pada sebuah cerita. Tiap-tiap tokoh biasanya memiliki watak , sikap, sifat dan kondisi fisik yang disebut dengan perwatakan/karakter. Dalam cerita terdapat tokoh protagonis (tokoh utama), antagonis (lawan tokoh 

Contoh Cerkak (crito Cekak) Lan Unsur Intrinsik

Diterbitkan pada Tuesday, 21 May 2013 Pukul 20.21

Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang. Manuk-manuk pating bleber mangkat golek pangan ninggalke anak-anake sing isih cilik-cilik, pating cruit nguntapke lungane 

Anak Sekolah: Cerpen Dan Unsur Intrinsiknya

Diterbitkan pada Friday, 17 January 2014 Pukul 13.56

Contoh Cerpen dan unsur Intrinsiknya - Cerita Pendek atau yang sering disingkat dengan cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif, berisi cerita yang lebih padat dan langsung pada tujuan. Cerita pendek sendiri berasal 

Cerkak (cerita Cekak) Tegese, Ciri-ciri Lan Unsur Intrinsik...

Diterbitkan pada Friday, 7 March 2014 Pukul 16.49

Paraga utawa kang diceritakake. Paraga iku ana kang sipate becik lan ana uga kang sipate ala. Dene watake paraga (lakon) iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan sijine. Dene cara kanggo nggambarake watake lakon 

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Friday, 20 September 2013 Pukul 12.30

Ananging kang nora kena kapaido, mesthine uga nora luput saka rintiping coban lan godha, wiwit saka cilik utawa pacoban entheng nganti wujud prahara bebasan katerak angin lesus. Ngenani babagan kahanan uripku 

Cerkak Lan Unsur-unsur'e

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 19.12

cerkak yaiku cerita kang cekak nyritakake sawijining tokoh ing saperangan lelakon uripe kanthi tuntas unsur-unsur pendhapuke cerkak: unsur intrinsik, antarane: tema alur tokoh watak setting papan panggonanne lan 

Wucalan Basa Jawi: Cerita Cekak

Diterbitkan pada Friday, 26 November 2010 Pukul 23.49

Amarga cerkak minangka karya sastra, mula ing sajrone ana unsur-unsur pandhapuke kang kapantha dadi loro, yaiku unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. unsur intrinsik cerkak yaiku unsur kang mbangun cerkak saka 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X