What's New?

cerkak lan unsur intrinsik

Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Tuesday, 31 March 2015 Pukul 6.37

UNSUR INTRINSIK CERKAK KANTHI IRAH - IRAHAN “PEMBANTU” DENING NK WIDIASTUTI KAPACAK ING MAJALAH JAYA BAYA,NO 28 MARET 1999. I. Tema. a. Tema Tradisional. “ walaupun tatik menyembunyikan asal usulnya tak 

Contoh Cerita Cekak (cerkak) Dan Unsur Instrinsik

Diterbitkan pada Thursday, 11 September 2014 Pukul 11.39

contoh Cerita Cekak (Cerkak) dan Unsur instrinsik Lukisan Taj Mahal sing wis takwiwiti dhek Minggu kepungkur durung wae rampung. Embuh iki,aku lagi kena lara aras-arasen. Saben dina gaweyanku mung nongkrong, turu 

Cerkak Jawa Dan Unsur Intrinsik

Diterbitkan pada Monday, 25 May 2015 Pukul 12.33

Dalam sastra jawa cerita cekak atau cerkak kerap kali diberikan kepada anak-anak baik berupa dongeng, cerita rakyat, cerita wayang, dan lain sebagainya. Untuk memahami lebih jauh mengenai cerkak jawa dan unsur intrinsik nya ada 

Contoh Cerkak "sawah" Dan Unsur Intrinsiknya

Diterbitkan pada Monday, 6 April 2015 Pukul 11.00

CONTOH CERKAK "SAWAH" DAN UNSUR INTRINSIKNYA. Nama : Asihyatul Karomah. Kelas : X Pemasaran 3. Mata Pelajaran : Basa Jawa. Sawah. Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan 

Diterbitkan pada Sunday, 29 January 2012 Pukul 11.24

Unsur Intrinsik Cerkak. Cerkak : Cerita kang nggambarake kahanan saking wiwitan dumugi pungkasan kanthi ringkes. Irah-irahan : gambaran saka isi crita. Tema : lanjering perkara / ide pokok. a. Bisa diandharake kanthi eksplisit (transparan), bisa diandharake kanthi implicit (tersirat). b. Weling kang dikarepake yaiku bisa awujud piwulang becik lan ala, ngenani sesambungane manungsa karo sapadhane, Gusti Allah, utawa karo awake dhewe (dhiri pribadi).

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Friday, 20 September 2013 Pukul 5.30

Ananging kang nora kena kapaido, mesthine uga nora luput saka rintiping coban lan godha, wiwit saka cilik utawa pacoban entheng nganti wujud prahara bebasan katerak angin lesus. Ngenani babagan kahanan uripku 

Cerkak Bahasa Jawa Lan Unsur Intrinsik Contoh & Pengertian

Diterbitkan pada Sunday, 24 May 2015 Pukul 7.40

Cerkak Bahasa Jawa Lan Unsur Intrinsik – Setidaknya ada lima unsur intrinsik dalam cerita cekak Bahasa Jawa. Apa sajakah kelima unsur tersebut dan bagaimana penerapannya? Mari kita bahas satu demi satu tentang 

Ciri-ciri Cerkak

Diterbitkan pada Wednesday, 10 December 2014 Pukul 8.03

Cerkak di bangun sekang rong unsur, yakuwe unsur ekstrinsik lan intrinsik.Unsur ekstrinsik yakuwe unsur sing mbangun sekang njaba,kayata alesaning digawene cerita,sejarah,biografine si pengarang lan liya-liyane.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -