c0ntoh pidato bahasa jawa pasrah penganten kakung

Pasrah Temanten Putri

Diterbitkan pada Tuesday, 13 March 2012 Pukul 10.45

Karena itu mau tak mau keluarga pengantin putri itu mesti tampil sendiri menyampaikan pidato tersebut. (Bagaimana seandainya hal itu terjadi pada kita?.) Berikut adalah contoh Atur pasrah penganten Putri yang disampaikan sendiri oleh 

Tuladha Nampi Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 28 April 2011 Pukul 21.40

Atur Panampi Temanten. Pada pahargyan temanten, setelah acara pasrah penganten selalu dilanjutkan dengan pidato penerimaan. pidato ini disebut Panampi. Baik di tempat mempelai putri maupun di tempat mempelai pria (=ngundhuh mantu) pidato ini ada. Jika di Berikut adalah sebuah contoh. Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu.

Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 21 February 2012 Pukul 13.58

ATUR PANAMPI pasrah TEMANTEN kakung. Bagi Sahabat semua yang masih ingin melestarikan adat budaya jawa dalam suatu acara berikut ini contoh pidato penerimaan calon penganten putera dalam adat jawa.

Gudang: Contoh Pidato Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Friday, 9 March 2012 Pukul 14.56

Contoh pidato pasrah penganten. Assalamualaikum rawuh wonten mriki bade maringaken putra jaleripun, penganten kakung ingkang asmanipun Raden Bagus(….) sinartan peparing Labels: bahasa jawa, materi, pidato 

Pidato Pasrah Temanten Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 22 October 2013 Pukul 16.46

Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempaka saksele nuninggih penganten kakung anak mas Jono mugi katampi kanthi renaning penggalih kanthi panyuwunan inggal kadhaupaken kalayan atmaja putrinipun bapa 

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 17 September 2011 Pukul 11.19

SAMBUTAN pasrah penganten kakung Nuwun, Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang masa asih, mugi kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya. Kairing sagunging pakurmatan ibu saha bapak 

Moving Forward: Contoh Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 1 October 2011 Pukul 13.59

Contoh pidato bahasa jawa. pidato BOSO JOWO ( TULADHA PINAMPI pasrah LAMARAN ). Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun. Dumateng panjengannipun Bapak ( inking nyalirani pasrah ) ingkang sampun kepareng anyeliarani ( ingkan mengku karya) awit keparenganipun, kula piniji minangka tetalanging atur, supados anampi menggah sawan atur linambaran osiking manah ingkang luhur panjenengannipun Ibu/Bapak ( kluargo penganten kakung ) lumantar panjengan.

Contoh Pasrah Manten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 14.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul. Contoh ini tidak harus sama, bisa dirubah sesuai kebutuhan 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X