What's New?

c0ntoh pidato bahasa jawa pasrah penganten kakung

Fauzi Mirwan S: Contoh Atur Pambagya Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 25 October 2013 Pukul 5.21

Salajengipun, anggen panjenengan masrahaken penganten kakung pun Bagus Thomas Andre Kurniawan sampun kula tampi kanthi bingahing manah, tumuli badhe kapanggihaken kaliyan pun Rara Isnar Yuaningsih, S.E. miturut satataning adap ingkang taksih lumampah. Sru panyuwunipun Bapa Sumito sekaliyan panjenengan sadaya Makaten Bapa Sukadi anggen kula hampi pasrah panjenengan. Dene kula nglenggana wonten atur ingkang mboten nuju 

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 27 February 2009 Pukul 1.33

Contoh Pidato Bahasa Jawa. Posted by EnySuryani Sugiarto in Bu.kantun. PIDATO BOSO JOWO ( TULADHA PINAMPI PASRAH LAMARAN ). Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun. Dumateng panjengannipun Bapak ( inking nyalirani pasrah ) mengku karya) awit keparenganipun, kula piniji minangka tetalanging atur, supados anampi menggah sawan atur linambaran osiking manah ingkang luhur panjenengannipun Ibu/Bapak ( kluargo penganten kakung ) lumantar panjengan.

Gingsul

Diterbitkan pada Friday, 8 November 2013 Pukul 17.21

Jumat, 08 November 2013. BAHASA JAWA. Contoh Pidato Pasrah Penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Kula nuwun, para tamu kakung miwah putri ingkang kula kurmati, Bapa Handaya ingkang minulya. Kula minangka 

Pidato Bahasa Jawa "pasrah Penganten"

Diterbitkan pada Thursday, 6 November 2014 Pukul 21.26

Pidato Bahasa Jawa "Pasrah Penganten" Penganten kakung sumawana putri ingkang winengku ing suka basuki. Mboten wonten pakarti ingkang limrah Contoh Cerpen "Kekompakkan dan Kerjasama". Di suatu sekolah 

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 17 September 2011 Pukul 11.19

SAMBUTAN PASRAH PENGANTEN KAKUNG Nuwun, Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang masa asih, mugi kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya. Kairing sagunging pakurmatan ibu saha bapak 

Pidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Panampi Pasrahan

Diterbitkan pada Sunday, 7 April 2013 Pukul 22.22

Dengan menggunakan bahasa yang singkat, pidato jawa ini memberikan contoh baik dalam pembuatan naskah yang seharusnya. Pramila saking punika, pasrahan temanten kakung sampun dipun tampi kanthi suka renaning manah. atur panampi temanten; atur panampi; atur panampi penganten; pasrah tampi penganten; atur pasrah temanten singkat; pidato pasrah temanten; Panampi penganten; atur panampi temanten singkat; pasrah temanten singkat; Sesorah panampi 

Contoh Sambutan Bahasa Jawa : Pasrah Nganten

Diterbitkan pada Wednesday, 31 December 2014 Pukul 0.37

(baca : contoh pidato bahasa jawa,klik disini) Saklajengipun keparengan kawula sakeluarga nglarapaken, atur pasarah anak kula Calon Penganten kakung ingkang nami pun: Joko Adtya Nugroho,S.Pd. wonten ngarsa panjenengan Bapak 

Belajar Pidato & Sambutan Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 28 May 2014 Pukul 12.46

Teks pidato/sambutan bahasa jawa ini saya tulis atau sebagian copy dari sumber Paguyuban Suro Jenggirat (gumpang), tidak berati kami sengaja untuk menjiplak tetapi tujuan kami yaitu untuk melestarikan budaya khusus'nya budaya berbahasa jawa dengan santun dan benar. "semoga bisa . Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah,tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -