c0ntoh pidato bahasa jawa pasrah penganten kakung

Gudang: Contoh Pidato Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Friday, 9 March 2012 Pukul 14.56

Contoh pidato pasrah penganten. Assalamualaikum rawuh wonten mriki bade maringaken putra jaleripun, penganten kakung ingkang asmanipun Raden Bagus(….) sinartan peparing Labels: bahasa jawa, materi, pidato 

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 17 September 2011 Pukul 11.19

SAMBUTAN pasrah penganten kakung Nuwun, Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang masa asih, mugi kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya. Kairing sagunging pakurmatan ibu saha bapak 

Pidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Panampi Pasrahan

Diterbitkan pada Sunday, 7 April 2013 Pukul 22.22

Dengan menggunakan bahasa yang singkat, pidato jawa ini memberikan contoh baik dalam pembuatan naskah yang seharusnya. Silahkan diisi saja titik-tiik sesuai dengan profil anda untuk acara Atur Panampi Pasrahan.

Telapak Sumbang: Belajar Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 23 December 2009 Pukul 11.18

Kula hingkang kadhawuhan Bpo. sekaliyan hanampi pasrah panjenengan,kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan,hawit kasembadaning karya,temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising 

Artian Ryuzaki: Pidato Pasrah Temanten Bahasa Jawa Singkat

Diterbitkan pada Monday, 1 September 2014 Pukul 14.46

Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempaka saksele nuninggih penganten kakung anak mas Jono mugi katampi kanthi renaning penggalih kanthi panyuwunan inggal kadhaupaken kalayan atmaja putrinipun bapa Semin Contoh Lelayu bahasa jawa. LELAYU “ INNALILLAHI WA INNA ILAIHIROJI'UN “ Assalamu'alaikum Wr Wb. Sampun Kapundhut wangsul wonten ing pangayunanipun Gusti All Lunturnya Etika, Moral dan Sopan santun Generasi muda 

Fauzi Mirwan S: Contoh Atur Pambagya Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 25 October 2013 Pukul 5.21

Salajengipun, anggen panjenengan masrahaken penganten kakung pun Bagus Thomas Andre Kurniawan sampun kula tampi kanthi bingahing manah, tumuli badhe kapanggihaken kaliyan pun Rara Isnar Yuaningsih, S.E. miturut satataning adap ingkang taksih lumampah. Sru panyuwunipun Bapa Sumito sekaliyan panjenengan sadaya Makaten Bapa Sukadi anggen kula hampi pasrah panjenengan. Dene kula nglenggana wonten atur ingkang mboten nuju 

Pidato Penampi Pasrah Pengantin Memakai Bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Tuesday, 23 July 2013 Pukul 16.22

Membuat naskah pidato penerimaan pasrah pengantin memakai bahasa jawa yang mudah,belajar pidato bahasa jawa. dumateng pengiring temanten kakung miwah putri ingkan kawulo hormati. dumateng sagotrah tamu 

Moving Forward: Contoh Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 1 October 2011 Pukul 13.59

Contoh pidato bahasa jawa. pidato BOSO JOWO ( TULADHA PINAMPI pasrah LAMARAN ). Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun. Dumateng panjengannipun Bapak ( inking nyalirani pasrah ) ingkang sampun kepareng anyeliarani ( ingkan mengku karya) awit keparenganipun, kula piniji minangka tetalanging atur, supados anampi menggah sawan atur linambaran osiking manah ingkang luhur panjenengannipun Ibu/Bapak ( kluargo penganten kakung ) lumantar panjengan.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X