What's New?

c0ntoh pidato bahasa jawa pasrah penganten kakung

Telapak Sumbang: Belajar Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 23 December 2009 Pukul 4.18

Kula hingkang kadhawuhan Bpo. sekaliyan hanampi pasrah panjenengan,kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan,hawit kasembadaning karya,temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising 

Contoh Teks Pembawa Acara Pengantin Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 15 March 2013 Pukul 14.58

Beberapa waktu yang lalu saya telah memposting contoh pidato pembawa acara pengantin bahasa jawa dalam format yang sangat sederhana, kali ini saya kembali menghadirkan contoh teks pembawa acara pengantin dengan bahasa jawa adicoro ingkang ongko, tigo atur pambagyoharjo; Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah penganten putri; Wondene adicoro ongko gangsal, atur penampining pinanganten putri; Adicoro ingkang ongko enem, sabdo tomo soho do'aipun 

Pidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Pasrahan...

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 15.14

Bagi yang membutuhkan contoh pidato untuk bahasa jawa namun singkat, padat dan jelas, pidato dengan judul ATUR PASRAHAN PANGANTEN bisa dijadikan.

Contoh Sambutan Bahasa Jawa : Pasrah Nganten

Diterbitkan pada Tuesday, 30 December 2014 Pukul 17.37

(baca : contoh pidato bahasa jawa,klik disini) Saklajengipun keparengan kawula sakeluarga nglarapaken, atur pasarah anak kula Calon Penganten kakung ingkang nami pun: Joko Adtya Nugroho,S.Pd. wonten ngarsa panjenengan Bapak 

Gingsul

Diterbitkan pada Friday, 8 November 2013 Pukul 10.21

Jumat, 08 November 2013. BAHASA JAWA. Contoh Pidato Pasrah Penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Kula nuwun, para tamu kakung miwah putri ingkang kula kurmati, Bapa Handaya ingkang minulya. Kula minangka 

Fauzi Mirwan S: Contoh Atur Pambagya Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 24 October 2013 Pukul 22.21

Salajengipun, anggen panjenengan masrahaken penganten kakung pun Bagus Thomas Andre Kurniawan sampun kula tampi kanthi bingahing manah, tumuli badhe kapanggihaken kaliyan pun Rara Isnar Yuaningsih, S.E. miturut satataning adap ingkang taksih lumampah. Sru panyuwunipun Bapa Sumito sekaliyan panjenengan sadaya Makaten Bapa Sukadi anggen kula hampi pasrah panjenengan. Dene kula nglenggana wonten atur ingkang mboten nuju 

Contoh Pidato Sambutan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 17 September 2011 Pukul 4.19

SAMBUTAN PASRAH PENGANTEN KAKUNG Nuwun, Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang masa asih, mugi kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya. Kairing sagunging pakurmatan ibu saha bapak 

Pidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Panampi Pasrahan

Diterbitkan pada Sunday, 7 April 2013 Pukul 15.22

Dengan menggunakan bahasa yang singkat, pidato jawa ini memberikan contoh baik dalam pembuatan naskah yang seharusnya. Pramila saking punika, pasrahan temanten kakung sampun dipun tampi kanthi suka renaning manah. atur panampi temanten; atur panampi; atur panampi penganten; pasrah tampi penganten; atur pasrah temanten singkat; pidato pasrah temanten; atur panampi temanten singkat; Panampi penganten; pasrah temanten singkat; Sesorah panampi 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -