Susunan Panata Acara Adat Panganten Sunda

Upacara Nikahan Adat Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 24 July 2010 Pukul 8.25

Dina ngalaksanakeun upacara nikahan adat sunda ieu, pastina pinuh pisan hal-hal anu bau-bau adat sunda mulai ti acuk pangantenna nepi ka alat-alat anu digunakeun anu janten palengkep sarta sarat dina upacara ieu.… panganten duanana pahareup-hareup bari panangan katuhu nyepeng pingping hayam masing-masinghiji dina meja, teras panata acara masihan aba-aba, panganten duanana ngabetot bakakak hayam anu dicepengna babarengan sampe 

Sunda_biantara Seren Tampi Panganten

Diterbitkan pada Wednesday, 20 April 2011 Pukul 10.25

Tag : Biantara , sunda. SEREN TAMPI panganten. Bismillaahir rohmaanir rohiim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatu wassalaamu alla sayyidina . panata acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan. Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur 

Naskah Upacara Adat Sunda Jeung Sawer...

Diterbitkan pada Saturday, 10 December 2011 Pukul 10.23

Naskah Upacara adat sunda. Gending khusus. Narasi: Jeung diantara tanda-tanda kakawasaanana. Geus diciptakeun pikeun aranjeun. Pasangan hirup diantara aranjeun. Rasa asih diantara aranjeun. Sangkan aranjeun aya dina katingtriman Nagri mashur pajajaran. Patilasan siliwangi. Jung nanjung 2X. panganten sing nanjung. Mugi gusti nangtayungan. Tawur kembang (bunga): Catrik: Ditawur kembang malati. Sengitna tisanubari. Nuseyngit kanggo salira.

Jangjawokan

Diterbitkan pada Sunday, 22 April 2012 Pukul 18.15

Strategi penyampaian demikian lah sama halnya ketika menyelipkan adat dan tradisi sunda kedalam paradigma baru, dalam istilah jawa disebut ngerang kepi, sehingga adat dan tradisi sunda masih terkabarkan sam pai dengan Ashadu sahadat panata, panetep gama / Iku kang jumeneng lohelapi/Kang ana teleking ati/Kang ana lojering Allah/Kang ana madep maring Allah/Iku wuju salamaet ing dunya/Salamet ing akherat. . Nyipanganten sareng ki panganten.

Teks Pembawa Acara (mc) Resepsi Pernikahan Bahasa...

Diterbitkan pada Thursday, 16 December 2010 Pukul 12.26

Teks Pembawa acara (MC) Resepsi Pernikahan Bahasa sunda. Saat kita menyaksikan acara resepsi pernikahan, kita akan menjumpai seseorang yang sangat penting dalam acara tersebut. Seseorang yang mengatur jalannya acara 

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 17 March 2012 Pukul 19.00

susunan acara Prosesi Nikah adat sunda. RUNTUYAN / susunan acara DINA WALIMATUL URUSY. 1. 07.15 - 07.30. Rengrengan Kulawarga Calon panganten Istri tos siap kalayan merenah di. payuneun bumi. 2. 07.30 - 07.45.

Kabuyutan: Jangjawokan

Diterbitkan pada Monday, 18 June 2012 Pukul 3.03

Strategi penyampaian demikian sama halnya ketika menyelipkan adat dan tradisi sunda ke dalam paradigma baru, dalam istilah jawa disebut 'NGRANGKEPI', sehingga adat dan tradisi sunda masih terka barkan sampai dengan saat ini. Didalam kancah sastra Ashadu sahadat panata, panetep gama - Iku kang jumeneng lohelapi - Kang ana teleking ati - Kang ana lojering Allah - Kang ana madep maring Allah - Iku wuju salamaet ing dunya - Salamet ing akherat.

Asmadi: Upacara Adat Pernikahan Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 16 March 2010 Pukul 20.36

UPACARA adat PERKAWINAN sunda D I S U S U N KU: MANG BECUS Upara adat panganten sunda Upacara adat ieu sanes mangrupi hiji upacara keagamaan, nanging salah sahiji budaya sunda warisan jaman 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X