Susunan Panata Acara Adat Panganten Sunda

Asmadi: Upacara Adat Pernikahan Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 16 March 2010 Pukul 20.36

UPACARA adat PERKAWINAN sunda D I S U S U N KU: MANG BECUS Upara adat panganten sunda Upacara adat ieu sanes mangrupi hiji upacara keagamaan, nanging salah sahiji budaya sunda warisan jaman 

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 0.33

Runtuyan acara Dina Walimah Nikah adat sunda. Rengrengan Kulawarga Calon panganten Istri parantos siap kalayan merenah payuneun Rombongan Calon panganten Pameget, diandeg heula di payuneun bumi. Iber ti MC :

Naskah Kanggo Panata Calagara Dinu Nikahkeun

Diterbitkan pada Tuesday, 1 November 2011 Pukul 13.59

Kalihna ti eta, ieu mah mung saukur kanggo lilinggeran, hususna soal urutan acara, margi ari dina prungna mah tangtos bakal gumantung kana katapisan panata calagara, diluyukeun sareng situasi katut kondisi anu nuju dipayunan. Mugi-mugi kapayunna baris aya Sakumaha kauninga ku sadayana, alhamdulillah calon panganten pameget miwah rombongan parantos sumping ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang. Bismilah, purwa wiwitan ieu 

Upacara Nikahan Adat Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 24 July 2010 Pukul 8.25

Dina ngalaksanakeun upacara nikahan adat sunda ieu, pastina pinuh pisan hal-hal anu bau-bau adat sunda mulai ti acuk pangantenna nepi ka alat-alat anu digunakeun anu janten palengkep sarta sarat dina upacara ieu.… panganten duanana pahareup-hareup bari panangan katuhu nyepeng pingping hayam masing-masinghiji dina meja, teras panata acara masihan aba-aba, panganten duanana ngabetot bakakak hayam anu dicepengna babarengan sampe 

Sunda_biantara Seren Tampi Panganten

Diterbitkan pada Wednesday, 20 April 2011 Pukul 10.25

panata acara : Hadirin nu ginuluran kabagjaan. Parantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongan calon panganten Pameget. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the 

Kabuyutan: Jangjawokan

Diterbitkan pada Monday, 18 June 2012 Pukul 3.03

Strategi penyampaian demikian sama halnya ketika menyelipkan adat dan tradisi sunda ke dalam paradigma baru, dalam istilah jawa disebut 'NGRANGKEPI', sehingga adat dan tradisi sunda masih terka barkan sampai dengan saat ini. Didalam kancah sastra Ashadu sahadat panata, panetep gama - Iku kang jumeneng lohelapi - Kang ana teleking ati - Kang ana lojering Allah - Kang ana madep maring Allah - Iku wuju salamaet ing dunya - Salamet ing akherat.

Teks Pembawa Acara (mc) Resepsi Pernikahan Bahasa...

Diterbitkan pada Thursday, 16 December 2010 Pukul 12.26

Menjadi pembawa acara (MC), asalkan tidak memiliki gangguan pada suaranya. Bagi yang ingin mencoba menjadi seorang MC, pada Artikel kali ini saya akan berbagi teks sederhana untuk MC resepsi pernikahan dalam bahasa sunda.

Naskah Upacara Adat Sunda Jeung Sawer...

Diterbitkan pada Saturday, 10 December 2011 Pukul 10.23

Naskah Upacara adat sunda. Gending khusus. Narasi: Jeung diantara tanda-tanda kakawasaanana. Geus diciptakeun pikeun aranjeun. Pasangan hirup diantara aranjeun. Rasa asih diantara aranjeun. Sangkan aranjeun aya dina katingtriman Nagri mashur pajajaran. Patilasan siliwangi. Jung nanjung 2X. panganten sing nanjung. Mugi gusti nangtayungan. Tawur kembang (bunga): Catrik: Ditawur kembang malati. Sengitna tisanubari. Nuseyngit kanggo salira.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X