What's New?

tuladha wawanrembug

Contoh Laporan Wawancara Bahasa Jawa (wawanrembug)

Diterbitkan pada Friday, 22 November 2013 Pukul 5.23

Wiwin : Asssalamu'alaikum, Sugeng enjing pak, kula lan kanca-kanca menika siswa SMA N 1 Ajibarang badhe nyuwun wekdal panjenengan kangge wawanrembug usahanipun bapak kangge tugas saking bapak guru, 

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Tuesday, 13 November 2012 Pukul 7.35

Assalamualaikum wr. wb,. Bu, punapa panjenengan gadah wektu kagem kita wawan rembug? Wawan rembug niki kagem tugas Basa Jawi. Menawi gadah, diwiwiti sak niki mawon nggih bu? 1. Panjenengan sade es 

Jawa Pintar: Wawanrembug

Diterbitkan pada Friday, 2 January 2015 Pukul 9.09

TEGESE WAWANREMBUG. ↔ yaiku Kegiatan tanya jawab/dialog antarane pewawancara lan narasumber. ↔ Pewawancara : Wong sing nganakake wawancara. ↔ Narasumber : # paraga sing dianggep mangerteni sakabehe informasi . TULADHA WAWANCARA: TEMA : Lingkungan Industri. Irah-irahan : Perajin Keramik Melikan. Narasumber : Bapak Suyadi. Tujuan : - Ngerteni ana ing ngendi perajin keramik melikan. - Ngerteni pihak ngendi wae kang amrih 

Dongeng

Diterbitkan pada Wednesday, 16 April 2014 Pukul 13.01

6. Gegedhuge (wiracarita/hikayat) Dongeng kang isine nyritakake para linuwuh ing jaman biyen. Tuladha : Panembahan Senopati. NINDAKAKE WAWANREMBUG (WAWANCARA). Wawanrembug yaiku patemonan antarane 

Sitikhotijah05: Contoh Wawan Rembug Bab Kabudayan Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 3.25

Contoh wawan rembug bab kabudayan jawa. LAPORAN WAWAN REMBUG. KEBUDAYAAN “EBEG”. GRUP AYAM PUTIH. Nama Kelompok : KELAS XI A2. 1. Lulu Kurnia Rahma (16). 2. Nur Baeti (19). 3. Rizqa Andini Putri 

Timunlicious: Contoh Wawan Rembug

Diterbitkan pada Saturday, 17 November 2012 Pukul 10.23

Contoh Wawan Rembug. Wawan Rembug Babagan Ekonomi. Reregan Sembako Kang Pada Mundak. Tokoh : 1. Pak Panji (Wong Adol) (24). 2. Mbak Fawzia (Wong tuku) (10). 3. Mbak Hanifah (Wong tuku) (14). 4.

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Saturday, 8 September 2012 Pukul 8.04

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem (wawancara) Bahasa Jawa. Terimakasih Atas Kunjungannya. LAPORAN WAWANREMBUG. Ingkang disusun dening : Rahmat Nur H ( X.1/26). Riska Rahma P ( X.1/27).

Contoh Wawanrembug

Diterbitkan pada Sunday, 15 September 2013 Pukul 13.29

:Pertama: lahan kang wis siap mau di siram. Sawise iku lemah di bolongi karo kayu dawa (gejik). Lemah kang wis dibolongi mau, dileboni winih kang wus di siapake. Bubare winih kuwi di tutup awu supaya tanahe lembab 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -