tuladha wawanrembug

Contoh Wawanrembug

Diterbitkan pada Sunday, 15 September 2013 Pukul 20.29

:Pertama: lahan kang wis siap mau di siram. Sawise iku lemah di bolongi karo kayu dawa (gejik). Lemah kang wis dibolongi mau, dileboni winih kang wus di siapake. Bubare winih kuwi di tutup awu supaya tanahe lembab 

Timunlicious: Contoh Wawan Rembug

Diterbitkan pada Saturday, 17 November 2012 Pukul 17.23

Contoh Wawan Rembug. Wawan Rembug Babagan Ekonomi. Reregan Sembako Kang Pada Mundak. Tokoh : 1. Pak Panji (Wong Adol) (24). 2. Mbak Fawzia (Wong tuku) (10). 3. Mbak Hanifah (Wong tuku) (14). 4.

Nufh Dzaf: Contoh Laporan Wawancara Bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Friday, 22 November 2013 Pukul 12.23

Wiwin : Asssalamu'alaikum, Sugeng enjing pak, kula lan kanca-kanca menika siswa SMA N 1 Ajibarang badhe nyuwun wekdal panjenengan kangge wawanrembug usahanipun bapak kangge tugas saking bapak guru, 

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Tuesday, 13 November 2012 Pukul 14.35

Assalamualaikum wr. wb,. Bu, punapa panjenengan gadah wektu kagem kita wawan rembug? Wawan rembug niki kagem tugas Basa Jawi. Menawi gadah, diwiwiti sak niki mawon nggih bu? 1. Panjenengan sade es 

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Saturday, 8 September 2012 Pukul 15.04

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem (wawancara) Bahasa Jawa. Terimakasih Atas Kunjungannya. LAPORAN wawanrembug. Ingkang disusun dening : Rahmat Nur H ( X.1/26). Riska Rahma P ( X.1/27).

(ღ˘˘)

Diterbitkan pada Wednesday, 16 April 2014 Pukul 20.01

6. Gegedhuge (wiracarita/hikayat) Dongeng kang isine nyritakake para linuwuh ing jaman biyen. tuladha : Panembahan Senopati. NINDAKAKE wawanrembug (WAWANCARA). wawanrembug yaiku patemonan antarane 

Sitikhotijah05: Contoh Wawan Rembug Bab Kabudayan Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 10.25

Contoh wawan rembug bab kabudayan jawa. LAPORAN WAWAN REMBUG. KEBUDAYAAN “EBEG”. GRUP AYAM PUTIH. Nama Kelompok : KELAS XI A2. 1. Lulu Kurnia Rahma (16). 2. Nur Baeti (19). 3. Rizqa Andini Putri 

Wahyu Urip: Contoh Wawancara Atau Wawanrembug Basa...

Diterbitkan pada Sunday, 8 September 2013 Pukul 16.49

UPACARA MITONI Indira : “Sugeng siyang, mbak Ika?” Mbak Ika : “Sugeng siyang, dek. Ana kaperluan apa?” Indira : “Kula badhe nyuwun wekdal kangge wawancara njangkepi tugas piwulangan Basa Jawa. Saged nggih 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X