What's New?

tuladha wawanrembug

Dongeng

Diterbitkan pada Wednesday, 16 April 2014 Pukul 20.01

6. Gegedhuge (wiracarita/hikayat) Dongeng kang isine nyritakake para linuwuh ing jaman biyen. Tuladha : Panembahan Senopati. NINDAKAKE WAWANREMBUG (WAWANCARA). Wawanrembug yaiku patemonan antarane 

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 November 2012 Pukul 14.35

Assalamualaikum wr. wb,. Bu, punapa panjenengan gadah wektu kagem kita wawan rembug? Wawan rembug niki kagem tugas Basa Jawi. Menawi gadah, diwiwiti sak niki mawon nggih bu? 1. Panjenengan sade es 

Hilmadani's Blog: Contoh Wawanrembug

Diterbitkan pada Monday, 26 November 2012 Pukul 19.53

Contoh Wawanrembug. Wawanrembug. Kula : “Sugeng ndalu pak Pardi?” Pak Pardi : “Sugeng ndalu mas Dicky. Dengaren mrene, ana kaperluan napa?” Kula : “Kula badhe mewawancarai bapak . Angsal mboten pak?”.

Contoh Laporan Wawancara Bahasa Jawa (wawanrembug)

Diterbitkan pada Friday, 22 November 2013 Pukul 12.23

Wiwin : Asssalamu'alaikum, Sugeng enjing pak, kula lan kanca-kanca menika siswa SMA N 1 Ajibarang badhe nyuwun wekdal panjenengan kangge wawanrembug usahanipun bapak kangge tugas saking bapak guru, 

Jawa Pintar: Wawanrembug

Diterbitkan pada Friday, 2 January 2015 Pukul 16.09

TEGESE WAWANREMBUG. ↔ yaiku Kegiatan tanya jawab/dialog antarane pewawancara lan narasumber. ↔ Pewawancara : Wong sing nganakake wawancara. ↔ Narasumber : # paraga sing dianggep mangerteni sakabehe informasi . TULADHA WAWANCARA: TEMA : Lingkungan Industri. Irah-irahan : Perajin Keramik Melikan. Narasumber : Bapak Suyadi. Tujuan : - Ngerteni ana ing ngendi perajin keramik melikan. - Ngerteni pihak ngendi wae kang amrih 

Contoh Wawanrembug Basa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 6 November 2015 Pukul 9.19

Contoh Wawanrembug Basa Jawa. Azwar Uweleek. Add Comment. Thursday, November 5, 2015. Wawanrembug Kale Bapak Kholiqul Farih. Topik : Pendidikan. Ancas Wawanrembug : Kangge mangerteni tata. caranipun ngatasi murid

Contoh Wawan Rembug

Diterbitkan pada Friday, 31 October 2014 Pukul 7.52

Ing wawan rembug ing ngisor iki ana wong papat sing padha rembugan babagan reregan ing sawjining pasar. Ing sawijining dina Pak Panji ingkang sadean sembako wonten Pasar Tanjung ditukoni wong telu. Mbak Hanifah 

Sitikhotijah05: Contoh Wawan Rembug Bab Kabudayan Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 10.25

Contoh wawan rembug bab kabudayan jawa. LAPORAN WAWAN REMBUG. KEBUDAYAAN “EBEG”. GRUP AYAM PUTIH. Nama Kelompok : KELAS XI A2. 1. Lulu Kurnia Rahma (16). 2. Nur Baeti (19). 3. Rizqa Andini Putri 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -