What's New?

tuladha wawan rembug basa jawa

Undha Usuk Basa

Diterbitkan pada Monday, 8 July 2013 Pukul 12.52

Basa Ngoko adate dianggo wawan rembug utawa omong-omong dening wong sing wis padha tepung apik, akrab, ora ana jarak, lan nduweni derajat imbang. Ngoko Lugu. § Titikane: tetembungane ngoko kabeh, ora ana sing dibasakake. § Kagunaane: kanggo sapadha-padha, bocah karo bocah, wong tuwa karo wong tuwa, wong tuwa marang bocah. Biasane digunakake wong sing wis padha-padha akrab. § Tuladha: “Tini numpak sepur.” Ngoko alus. · Titikane: 

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 November 2012 Pukul 14.35

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem ( Wawancara Bahasa Jawa ). Terimakasih Atas Kunjungannya :-) Komentarnya dong. LAPORAN WAWAN REMBUG. Dening Kelompok I. Dina, tanggal, lan jam wawan 

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Saturday, 8 September 2012 Pukul 15.04

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem (wawancara) Bahasa Jawa. Terimakasih Atas Kunjungannya. LAPORAN WAWANREMBUG. Ingkang disusun dening : Rahmat Nur H ( X.1/26). Riska Rahma P ( X.1/27).

Contoh Wawan Rembug

Diterbitkan pada Friday, 31 October 2014 Pukul 7.52

Ing wawan rembug ing ngisor iki ana wong papat sing padha rembugan babagan reregan ing sawjining pasar. Ing sawijining dina Pak Panji ingkang sadean sembako wonten Pasar Tanjung ditukoni wong telu. Mbak Hanifah 

Contoh Wawancara Pendidikan Bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Monday, 15 September 2014 Pukul 0.51

Contoh laporan wawan rembug wawan ginem wawancara cache mirip nov contoh laporan wawan rembug wawan ginem Contoh Wawancara wawancara bahasa jawa terimakasih label jawa pelajaran contoh naskah drama 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Palang Merah Remaja

Diterbitkan pada Monday, 7 September 2015 Pukul 7.47

Hallo bu, thanks you banget mau menyisihkan waktu di artikel mengenai Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Palang Merah Remaja ini. silakan langsung baca di bawah.

Sitikhotijah05: Contoh Wawan Rembug Bab Kabudayan Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 10.25

Lulu :Kula sakanca angsal tugas basa jawa wawan rembug, nyuwun pangapunten. badhe nggangu sekedap. Pak Jayus : Oh ya ora apa apa. Babagan napa nduk? Baeti : Babagan kabudayaan, kita mireng saking tiyang 

Wawan Rembug

Diterbitkan pada Tuesday, 14 January 2014 Pukul 16.28

Wawan rembug inggih menika salah satunggaling cara kanggo mendhet keputusan ingkang ana ing satengahing kelompok utawi masyarakat kanthi cara medharaken pamanggihipun piyambak-piyambak. Paraga ingkang 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -