What's New?

tuladha wawan rembug basa jawa

Contoh Wawancara Atau Wawanrembug Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 8 September 2013 Pukul 9.49

UPACARA MITONI Indira : “Sugeng siyang, mbak Ika?” Mbak Ika : “Sugeng siyang, dek. Ana kaperluan apa?” Indira : “Kula badhe nyuwun wekdal kangge wawancara njangkepi tugas piwulangan Basa Jawa. Saged nggih 

Wawan Rembug

Diterbitkan pada Tuesday, 14 January 2014 Pukul 9.28

Wawan rembug inggih menika salah satunggaling cara kanggo mendhet keputusan ingkang ana ing satengahing kelompok utawi masyarakat kanthi cara medharaken pamanggihipun piyambak-piyambak. Paraga ingkang 

Contoh Wawancara Pendidikan Bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Sunday, 14 September 2014 Pukul 17.51

Contoh laporan wawan rembug wawan ginem wawancara cache mirip nov contoh laporan wawan rembug wawan ginem Contoh Wawancara wawancara bahasa jawa terimakasih label jawa pelajaran contoh naskah drama 

Contoh Laporan Wawancara Bahasa Jawa (wawanrembug)

Diterbitkan pada Friday, 22 November 2013 Pukul 5.23

Contoh Laporan Wawancara Bahasa Jawa (Wawanrembug). Laporan Wawanrembag babagan “WIRAUSAHAWAN”. 1. Dina, tanggal : Kamis, 9 September 2013. 2. Wanci : 3. Narasumber : Bapak Sumadi. Usia : 44 taun.

Jawa Pintar: Wawanrembug

Diterbitkan pada Friday, 2 January 2015 Pukul 9.09

Nggunakake unggah-ungguh basa sing trep marang wong sing diajak wawancara. 8. Nyusun asil kegiatan wawancara wujud palapuran/laporan. JINIS-JINISING WAWANREMBUG : a. Wawancara bebas/mardika.

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Tuesday, 13 November 2012 Pukul 7.35

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem ( Wawancara Bahasa Jawa ). Terimakasih Atas Kunjungannya :-) Komentarnya dong. LAPORAN WAWAN REMBUG. Dening Kelompok I. Dina, tanggal, lan jam wawan 

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Saturday, 8 September 2012 Pukul 8.04

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem (wawancara) Bahasa Jawa. Terimakasih Atas Kunjungannya. LAPORAN WAWANREMBUG. Ingkang disusun dening : Rahmat Nur H ( X.1/26). Riska Rahma P ( X.1/27).

Sitikhotijah05: Contoh Wawan Rembug Bab Kabudayan Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 3.25

Lulu :Kula sakanca angsal tugas basa jawa wawan rembug, nyuwun pangapunten. badhe nggangu sekedap. Pak Jayus : Oh ya ora apa apa. Babagan napa nduk? Baeti : Babagan kabudayaan, kita mireng saking tiyang 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -