What's New?

transkripsi fonetik daripada teks bahasa melayu

Transkripsi Fonetik

Diterbitkan pada Saturday, 10 May 2014 Pukul 14.51

2. Rakaman audio telah diupload menggunakan perisian Soundcloud. 3. Dengan merujuk carta fonetik antarabangsa (IPA) , transkripi teks percakapan dilaksanakan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu standard. 4.

Analisis Sebutan

Diterbitkan pada Friday, 23 May 2014 Pukul 17.39

2) Menterjemah teks perbualan di dalam transkripsi fonetik berdasarkan IPA. 3) Menterjemah teks perbualan di dalam Bahasa Melayu standard. 4) Menganalisis sebutan yang diujarkan oleh responden yang menggunakan 

Fonetik & Fonologi

Diterbitkan pada Thursday, 4 June 2015 Pukul 20.57

Membuat transkripsi teks dalam dialek Kelantan. Membuat terjemahan teks dari dialek Kelantan kepada bahasa Melayu baku atau standard. Membuat transkripsi fonetik berdasarkan rakaman audio responden. 2.0 Rakaman 

Aspek Penggunaan Kata Mengikut Konteks

Diterbitkan pada Monday, 20 May 2013 Pukul 16.54

Berikut adalah Rakaman Audio Aspek Penggunaan Kata Mengikut Konteks: https://soundcloud.com/wahidah-1/4-1. Berikut adalah Transkripsi Teks Dialek Jeli, Kelantan dan Bahasa Melayu Standard (BMS) sebagaimana 

Tugas Linguistik

Diterbitkan pada Sunday, 15 December 2013 Pukul 15.39

Menurut J.W.M. Verhaar dalam Asas-Asas Linguistik Umum (2008: 10), fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya, dan menurut sifat-sifat akustiknya. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajeri Filologi di Indonesia diterapkan pada teks-teks yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Melayu, Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Bugis, dan lain-lain. Naskah yang mendukung teks dalam 

Analisis Sebutan Dialek Sarawak

Diterbitkan pada Saturday, 27 April 2013 Pukul 1.55

2.0 Objektif Kajian membuat analisis sebutan, dengan merakam perbualan responden secara audio atau video mentranskripsikan teks perbualan menterjemahkan teks perbualan… membuat analisis sebutan, dengan merakam perbualan responden secara audio atau video; mentranskripsikan teks perbualan; menterjemahkan teks perbualan ke dalam bahasa Melayu standard; membuat transkripsi fonetik tentang sebutan kata yang dikaji. menggunakan perisian 

Analisis Sebutan

Diterbitkan pada Thursday, 29 May 2014 Pukul 8.41

Mentranskripsikan teks perbualan. 4. Menterjemah teks perbualan ke dalam bahasa Melayu standard. 5. Melakukan transkripsi fonetik terhadap sebutan-sebutan kata yang dikaji. 6. Menggunakan perisian Audacity dan Lame 

Fonologi

Diterbitkan pada Monday, 25 May 2015 Pukul 19.15

1) Mengkaji sebutan responden kami dari segi fonetik. 2) Menterjemahkan teks perbualan di dalam Bahasa Melayu standard. 3) Menterjemah teks pertuturan tersebut ke daam transkripsi fonetik mengikut Carta IPA.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -