teks pidato bahasa jawa wakil penganten kakung

Pasrah Temanten Putri Belajar Bicara Bahasa Jawa Di

Diterbitkan pada Tuesday, 13 March 2012 Pukul 10.45

Pada saat Pahargyan Ngundhuh Mantu yaitu resepsi pernikahan di tempat pengantin pria biasanya ada pidato penyerahan mempelai putri Biasanya orang tua mempelai putri berwakil kepada seseorang yang dipercayainya sang wakil ini disebut Duta Saraya Pasrah atau Duta Wacana yang merupakan tokoh penting di dalam rombongan pengiring mempelai putri pengombyong Sagung para rawuh para pilenggah ingkang dhahat sinudarsana kakung sumawana putri

Tugas Tgl 28 September 2013 Post 2 Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 29 September 2013 Pukul 11.25

Isine nyuwun pangapura marang para rawuh mbok menawa anggone sesorah pidato ana kaluputan ing bab basa lan tindak tanduk Sesorah ditutup kanthi Kula ingkang tinanggenah masrahaken calon penganten kakung nama bagus Permadi atmajanipun Bapak Ibu Hadi Sugito kanthi panyuwunan mugi keparenga kadhaupaken kaliyan pun rara Wara Subadra putrinipun Bp Ibu Seno Nugroho Tanggap warsa ulang tahun sekolah minangka wakil siswa 3

Contoh Naskah Pidato Pernikahan Wakil Pengantin Wanita

Diterbitkan pada Monday, 7 May 2012 Pukul 13.37

Contoh Naskah pidato Sambutan dari wakil Pengantin Wanita Ibu ibu dan Bapak bapak yang kami Hormati Hadirin dan hadirat yang kami muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan

Pidato Penyerahan Pengantin Memakai Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 28 May 2013 Pukul 1.50

pidato penyerahan pengantin memakai bahasa jawa wongcungkup berbagi tutorial blog komputer android surat menyurat sofware musik balada pengajian dan trik yang lain Saklajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil konco pengantin ngaturaken agunge panuwun dumateng Shohibul kajah ingkang sampun nampi kulo sakonco kanti lemahing penggalih sampun nyediaaken papan pinaraan shoho dedaharan lan unjukan ingkang kados mekaten

Telapak Sumbang Belajar Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 23 December 2009 Pukul 11.18

BELAJAR pidato bahasa jawa 09 30 Diposkan oleh Mr Sumbang Label Sastra jawa PASRAH PANINGSET Assalamualaikum wr wb Kula Nuwun Bpo sekalian hingkang winengku hing pakurmatan Sowan kula dipun saroyo Kula hingkang kadhawuhan Bpo sekaliyan hanampi pasrah panjenengan kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan hawit kasembadaning karya temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising

Contoh Pasrah Manten Kakung Berbagi Informasi

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 14.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul Contoh ini tidak harus sama bisa dirubah sesuai kebutuhan

Pidato Penampi Pasrah Pengantin Memakai Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 23 July 2013 Pukul 16.22

pidato penampi pasrah pengantin memakai bahasa jawa wongcungkup berbagi tutorial blog komputer android surat menyurat sofware musik balada pengajian dan trik yang lain selajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking wali temanten kakung inggih puniko Bapak nampi kanti leganing penggalih pasrah temanten saking Bapak pinongko walinipun temanten putri nggeh selama temanten kekalih dereng gadah griyo piyambak umpami

Contoh Naskah Pidato Pernikahan Wakil Pengantin Pria

Diterbitkan pada Monday, 21 January 2013 Pukul 21.28

Contoh naskah pidato pernikahan wakil pengantin pria teks pidato sambutan acara perkawinan tema terbaru singkat pendek bahasa indonesia

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

Kami di Facebook!
X