What's New?

teks pasrah manten

Contoh Pasrah Manten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 7.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul. Contoh ini tidak harus sama, bisa dirubah sesuai kebutuhan 

Atur Pasrah Penganten Lan Atur Panampi Penganten...

Diterbitkan pada Thursday, 9 April 2015 Pukul 6.36

Tuladhane pasrah lan panampi: Besan : Bp./Ibu Sardjono. Ingkang hamengku gati : Bp./Ibu Sarjito. Temanten kakung : Bagus Sudibyo, ST. Temanten putri : Rr. Salindri, SE. Ingkang pasrah : Daryatmo. Ingkang nampi pasrah 

Tuladha Hamicara (2): Atur Panampi Pasrah Manten

Diterbitkan pada Friday, 24 June 2011 Pukul 7.39

Ing perangan menika, kepareng kula paring pamundhut arupi conto atur panampi pasrah manten. Prelu kawuningan, bilih ing budaya Jawi, mliginipun ing babagan trep-trepan basa ing pahargyan/pawiwahan, mboten 

Tuladha Atur Lan Tampa Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 September 2014 Pukul 7.17

TULADHA ATUR LAN TAMPA PASRAH PENGANTEN KAKUNG. CENGKORONGAN SESORAH. PASRAH PENGANTEN UTAWA NAMPA PASRAH PENGANTEN. 1. Salam pambuka. 2. Pakurmatan. 3. Puji syukur marang 

Tuladha Teks Sesorah Pasrah Calon Penganten Kakung...

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 13.15

Assalamu'alaikum Wr. Wb Dhumateng kaluwarga calon temanten putri ingkang dhahat kinurmatan, langkung rumiyin sesarengan kula dherekaken ngunjukaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah swt ingkang Maha 

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 5.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Teks Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Tuesday, 22 July 2014 Pukul 7.21

Assalamualaikum wr wbNugraha sih wilasanipun Gusti ingkang maha agung mug anggung sumandha wonten ing jiwanggo kita sawegung waradin sagung dumadi raharja niskala nir ing sambekala.Sabda minangka 

Posting Lama

Diterbitkan pada Saturday, 24 September 2011 Pukul 11.53

Teks sambutan pasrah manten. Pasrah penganten kakung. Nuwun, Kasugengan saha sih nungrahing Gusti ingkang Mahaasih mugi kajiwa kasarira wonten ing Panjenengan sadaya. Kairing sagunging pakurmatan, Ibu saha 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -