What's New?

teks pasrah manten

Contoh Pasrah Manten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 14.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul. Contoh ini tidak harus sama, bisa dirubah sesuai kebutuhan 

Tuladha Hamicara (2): Atur Panampi Pasrah Manten

Diterbitkan pada Friday, 24 June 2011 Pukul 14.39

Ing perangan menika, kepareng kula paring pamundhut arupi conto atur panampi pasrah manten. Prelu kawuningan, bilih ing budaya Jawi, mliginipun ing babagan trep-trepan basa ing pahargyan/pawiwahan, mboten 

Teks Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Tuesday, 22 July 2014 Pukul 14.21

Assalamualaikum wr wbNugraha sih wilasanipun Gusti ingkang maha agung mug anggung sumandha wonten ing jiwanggo kita sawegung waradin sagung dumadi raharja niskala nir ing sambekala.Sabda minangka 

Posting Lama

Diterbitkan pada Saturday, 24 September 2011 Pukul 18.53

Teks sambutan pasrah manten. Pasrah penganten kakung. Nuwun, Kasugengan saha sih nungrahing Gusti ingkang Mahaasih mugi kajiwa kasarira wonten ing Panjenengan sadaya. Kairing sagunging pakurmatan, Ibu saha 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 11 May 2014 Pukul 18.27

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Tuladha Atur Lan Tampa Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 September 2014 Pukul 14.17

Kapisan, kula kadhawuhan ngaturaken salam taklimipun Bapa Kusama Widodo (besan) dalah garwa, mugi keparenga kaaturaken dhumateng Bapa Slamet Basuki dalah kulawarga. Wondene atur ingkang angka kalih, kula 

Pasrah Manten Rikala Panggih

Diterbitkan pada Friday, 9 January 2015 Pukul 18.00

Sambutan Basa Jawa PASRAH MANTEN RIKALA PANGGIH. Kanthi andhap ashor kula mboten ngrumpaka namung sedaya pengalaman sinau ing lapangan lan tukar kawruh dateng para kanca ing pawiyatan, para sedherek wonten in dunia 

Tuladha Teks Sesorah Pasrah Calon Penganten Kakung...

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 20.15

Assalamu'alaikum Wr. Wb Dhumateng kaluwarga calon temanten putri ingkang dhahat kinurmatan, langkung rumiyin sesarengan kula dherekaken ngunjukaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah swt ingkang Maha 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -

x

Pasang iklan melalui perangkat Android Anda secara langsung. Klik disini untuk menginstall IklanGratiz Android.