What's New?

teks pasrah manten

Pidato Adat Jawa (pasrahan & Panampi Manten)

Diterbitkan pada Monday, 18 August 2014 Pukul 10.20

Pidato Adat Jawa (Pasrahan & Panampi manten). PASRAH PENGANTEN. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun, para sesepuh, para pinisepuh, para sesepuh saha para aji sepuh ingkang dhahat kinurmatan, miwah 

Tuladha Atur Lan Tampa Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 September 2014 Pukul 14.17

Kapisan, kula kadhawuhan ngaturaken salam taklimipun Bapa Kusama Widodo (besan) dalah garwa, mugi keparenga kaaturaken dhumateng Bapa Slamet Basuki dalah kulawarga. Wondene atur ingkang angka kalih, kula 

Tuladha Teks Sesorah Pasrah Calon Penganten Kakung...

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 20.15

Assalamu'alaikum Wr. Wb Dhumateng kaluwarga calon temanten putri ingkang dhahat kinurmatan, langkung rumiyin sesarengan kula dherekaken ngunjukaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah swt ingkang Maha 

Mixy Blog: Tuladha Atur Pasrah Temanten Sekalian

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 10.23

TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN SEKALIAN. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

Contoh Pasrah Manten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 14.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul. Contoh ini tidak harus sama, bisa dirubah sesuai kebutuhan 

Teks Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Tuesday, 22 July 2014 Pukul 14.21

Assalamualaikum wr wbNugraha sih wilasanipun Gusti ingkang maha agung mug anggung sumandha wonten ing jiwanggo kita sawegung waradin sagung dumadi raharja niskala nir ing sambekala.Sabda minangka 

Cara Mudah Pembicara / Mc : " Nampi Manten...

Diterbitkan pada Friday, 25 October 2013 Pukul 22.13

Cara Mudah Menjadi Pembicara / MC “NAMPI MANTEN” (Terima Temanten ) di Pernikahan (yang lain-nya : Atur Pambagya Hargya, Pasrah Manten, Terima Temanten, Mangayu Bagya Kesripahan, Asung Bela Sungkawa dll ).

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 11 May 2014 Pukul 18.27

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -