What's New?

teks pasrah manten

Tuladha Atur Lan Tampa Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 September 2014 Pukul 14.17

Kapisan, kula kadhawuhan ngaturaken salam taklimipun Bapa Kusama Widodo (besan) dalah garwa, mugi keparenga kaaturaken dhumateng Bapa Slamet Basuki dalah kulawarga. Wondene atur ingkang angka kalih, kula 

Medhar Sabda Pasrah Panampi Manten

Diterbitkan pada Wednesday, 16 April 2014 Pukul 17.05

Ngandharake utawa nindakake sesorah pasrah panampi ing pahargyan dhauping temanten Jawa. Sawijining acara kang diarani tanggap wacana. Sajroning pahargyan manten yaiku atur pasrah lan panampi pasrah 

Tuladha Teks Sesorah Pasrah Calon Penganten Kakung...

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 20.15

Assalamu'alaikum Wr. Wb Dhumateng kaluwarga calon temanten putri ingkang dhahat kinurmatan, langkung rumiyin sesarengan kula dherekaken ngunjukaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah swt ingkang Maha 

Contoh Pidato Bahasa Jawa : Pasrah Manten Rikala...

Diterbitkan pada Friday, 9 January 2015 Pukul 18.00

Sambutan Basa Jawa PASRAH MANTEN RIKALA PANGGIH. Kanthi andhap ashor kula mboten ngrumpaka namung sedaya pengalaman sinau ing lapangan lan tukar kawruh dateng para kanca ing pawiyatan, para sedherek wonten in dunia 

Contoh Pasrah Manten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 14.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul. Contoh ini tidak harus sama, bisa dirubah sesuai kebutuhan 

Teks Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Tuesday, 22 July 2014 Pukul 14.21

Assalamualaikum wr wbNugraha sih wilasanipun Gusti ingkang maha agung mug anggung sumandha wonten ing jiwanggo kita sawegung waradin sagung dumadi raharja niskala nir ing sambekala.Sabda minangka 

Posting Lama

Diterbitkan pada Saturday, 24 September 2011 Pukul 18.53

Teks sambutan pasrah manten. Pasrah penganten kakung. Nuwun, Kasugengan saha sih nungrahing Gusti ingkang Mahaasih mugi kajiwa kasarira wonten ing Panjenengan sadaya. Kairing sagunging pakurmatan, Ibu saha 

Contoh Teks Pembawa Acara Pengantin Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 15 March 2013 Pukul 21.58

Titilaksono ingkang sepisan, Pambuko; kalajengaken engkang urut kalih, waosan ayat suci al-Qur'an; Wondene adicoro ingkang ongko, tigo atur pambagyoharjo; Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah penganten putri; Wondene adicoro 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -