teks pasrah manten

Tuladha Hamicara (2): Atur Panampi Pasrah Manten

Diterbitkan pada Friday, 24 June 2011 Pukul 14.39

Ing perangan menika, kepareng kula paring pamundhut arupi conto atur panampi pasrah manten. Prelu kawuningan, bilih ing budaya Jawi, mliginipun ing babagan trep-trepan basa ing pahargyan/pawiwahan, mboten 

Tuladha Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 10.18

TULADHA ATUR pasrah TEMANTEN KAKUNG. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

Contoh Pasrah Manten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 3 April 2012 Pukul 14.30

Berikut ini kami berikan contoh pranatacara bahasa jawa pada saat pasrah pengantin laki laki kepada keluarga manten perempuan untuk dilaksanakan ijab Qobul. Contoh ini tidak harus sama, bisa dirubah sesuai kebutuhan 

Angel Man: Contoh Atur Pasrah Temanten

Diterbitkan pada Tuesday, 1 November 2011 Pukul 19.16

Contoh ATUR pasrah TEMANTEN. Nugroho soho sih wilasaning gusti, mugi tansah kajiwo, kasariro dumateng kito sedoyo, waradin sagung dumadi. Nuwun sagunging poro tamu kakung sumawono putri, wredo mudo 

Sesorah Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Thursday, 7 February 2013 Pukul 10.12

Sesorah Atur pasrah Temanten Kakung. Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, kanthi limbaran pepayungan budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuhasagung Dumadi” 

Pasrah Temanten Putri

Diterbitkan pada Tuesday, 13 March 2012 Pukul 10.45

Pada saat Pahargyan Ngundhuh Mantu, yaitu resepsi pernikahan di tempat pengantin pria, biasanya ada pidato penyerahan mempelai putri. Pidato ini disebut Atur pasrah Penganten Putri. Biasanya orang tua mempelai putri berwakil kepada 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 11 May 2014 Pukul 18.27

Contoh Atur pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Pasrah Lan Panampi Lamaran Calon Penganten...

Diterbitkan pada Monday, 2 December 2013 Pukul 19.12

A.Atur pasrah Lamaran Calon Penganten pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo theg kliwere sesorahwiskaterangake ing ndhuwur mula saka kuwi, ing ngisor iki 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X