Komodo Tour Leisure in Komodo and flores island is a local tour operator base in Labuan Bajo Flores – Indonesia. Our main goal is to arrange the Great trip Komodo and Flores Island. we have friendly staff and the helpful Guide that would handle you during the trip with us. Our business has been running the last 10 years, and our primary focus to

What's New?

teks biantara pihak panganten pameget

Contoh Teks Pidato Serah Terima Pengantin Dalam Bahasa

Diterbitkan pada Sunday, 17 December 2017 Pukul 19.34

Sim abdi nyandak asmana sepuh bakal calon panganten pameget, Itulah rupanya yang dapat Admin sampaikan salah satu Contoh teks pidato serah terima pengantin .

Conto Teks Biantara Nampi Calon Pangantén Pameget

Diterbitkan pada Sunday, 26 November 2017 Pukul 13.10

Salajengna sakumaha anu parantos didugikeun ku sesepuh ti pihak calon pangantén pameget nembé, anu nyaurkeun yén Cép Tata sumpingna ka dieu téh saurna henteu jangjang henteu jingjing. Mung nyandak nu sarupi, nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawas marmot, nu ngaréngkol osok ngompol, nu bedegul lir doran pacul.Minangka bubuka pisanggem, sim kuring nyanggakeun sadaya puji ka Alloh Nu Murbeng Alam, anu midamel sareng ngurus bumi-langit katut sapangeusina..

Contoh Pidato Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 15 November 2017 Pukul 11.29

Biantara Sesepuh ti Calon Pangantén Awéwé Assalamu’alaikum Wr. Wbr. Ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos nyésakeun lolongkrang waktos kanggo simkuring, pikeun sasanggem dina ngabagéakeun kulawarga calon pangantén pameget.Kukituna saur pun anak salaku calon panganten pameget cumarios ka simkuring: kabeneran pisan ieu bahan biantara teh pas pisan sareng kahoyong oge kereteg hate, .

Conto Panata Acara Bahasa Sunda Serah Terima Akad Nikah

Diterbitkan pada Sunday, 10 December 2017 Pukul 0.58

(rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok deui panata acara nyarita), Hadirin, Alhamdulillah nembe parantos resmi Calon Pihak Panganten Pameget macakeun akad nikah kalayan lancar..

Pidato Seren Sumeren Panganten Pameget ~ Abikumala

Diterbitkan pada Tuesday, 12 December 2017 Pukul 16.19

pidato seren sumeren panganten pameget. 18.40 abikumala pidato nyerenkeun panganten pameget (tipe 1) assalamu'alaikum wr. wb. panampian pihak panganten .

Contoh Teks Mc Pernikahan Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Friday, 15 December 2017 Pukul 5.10

Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan. Jagong tuhur meunang ngunun dina pingping haturan wilujeng sumping, di wewengkon .., tempat pangaharepan sarakan keur kulawarga. Ka pihak calon panganten Istri, bisi si jalu hanjelu si lanang honcewang, sumangga geura hiyap calon panganten pameget miwah rombongan..

Babasan Pamasrahan Pengantin

Diterbitkan pada Monday, 11 December 2017 Pukul 1.25

BABASAN PANAMPIAN BAKAL PANGANTEN PAMEGET TI PIHAK BAKAL PANGANTEN ISTRI. Ass. Wr. Wb Ku aosan bismillah alhamdu;lillah nyanggakeun pujian ka dzat anu maha heman, .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -