sakadang peucang jeung buaya

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyét Maling Cabé...

Diterbitkan pada Friday, 28 March 2008 Pukul 21.31

Bring atuh sakadang Monyét jeung sakadang Kuya téh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katémbong cabé pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana ka kebon. sakadang Kuya moncor kana 

Dongeng Sateuacan Kulem: Sakadang Kuya Jeung Sakadang...

Diterbitkan pada Saturday, 17 December 2011 Pukul 22.12

Urang balap lumpat yu ! omong sakadang peucang ka kuya semu angkuh. dumeh geus kawentar tarik lumpatna. Naon tumpang na? Saha-saha nu meunang, kudu tetep di karaton, ari nu eleh kudu kaluar ti dieu " omong 

Peucang Jeung Buhaya

Diterbitkan pada Thursday, 9 January 2014 Pukul 9.42

Clom sakadang peucang nganclomkeun sukuna kana cai. Tonggong Buhaya dicakaran ku peucang. Selang-selamg tina cacakar sakadang peucang téh regot-regot nginum. Sanggeus rada lila nyakaranana, jeung geus 

Sakadang Peucang Jeung Anak Maung

Diterbitkan pada Tuesday, 10 April 2012 Pukul 20.04

Dina hiji poé aya sakadang peucang ngaliwat hareupeun maung nu keur ulin jeung anakna. Ceuk anak maung, "Ma, itu, hayang peucang, Ma. Téwak si peucang!" "Haroréam cararapé!", ceuk indung maung. "Atuh Ma 

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling...

Diterbitkan pada Saturday, 23 February 2013 Pukul 21.20

Pa Tani nyampeurkeun ka lebah tangkal cabé anu diranjah ku sakadang Monyét jeung sakadang Kuya. Ari datang, bréh katénjo sakadang Kuya keur nyumput dina dapuran cau. Nyumputna teu buni. Kalah ka huluna wé 

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Mimiti Sosobatan

Diterbitkan pada Saturday, 23 February 2013 Pukul 21.21

Ngan, nyaéta atuh, hiji ogé euweuh anu daékeun babarengan jeung uing. Sasatna mah uing téh dipencilkeun wé. Anu matak uing lunta ti dinya, indit sakaparan-paran,” ceuk sakadang Monyét semu humandeuar.

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet

Diterbitkan pada Tuesday, 7 June 2011 Pukul 20.14

Dina hiji poe sakadang Kuya keur neangan kadaharan, tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. Ngahaeut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu 

Padungdung Dongéng Indung (3)

Diterbitkan pada Wednesday, 7 November 2007 Pukul 9.01

Lalakon sakadang peucang, jeung jeung Yéti Hadiyati, S.S (Kota Bandung), ngadongéng Suling Pusaka, kalayan midangkeun tokoh sakadang peucang, sakadang Manuk, sakadang Ajag, sakadang buaya, jeung sakadang Kukupu.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X