sakadang peucang jeung buaya

Contoh Dongeng Sunda: Sakadang Kuya Jeung Sakadang...

Diterbitkan pada Wednesday, 19 January 2011 Pukul 12.48

Dina hiji poe sakadang Kuya keur neangan kadaharan, tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. Ngahaeut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu 

Dongeng Sateuacan Kulem: Sakadang Kuya Jeung Sakadang...

Diterbitkan pada Saturday, 17 December 2011 Pukul 22.12

Urang balap lumpat yu ! omong sakadang peucang ka kuya semu angkuh. dumeh geus kawentar tarik lumpatna. Naon tumpang na? Saha-saha nu meunang, kudu tetep di karaton, ari nu eleh kudu kaluar ti dieu " omong 

Peucang Jeung Buhaya

Diterbitkan pada Thursday, 9 January 2014 Pukul 9.42

Clom sakadang peucang nganclomkeun sukuna kana cai. Tonggong Buhaya dicakaran ku peucang. Selang-selamg tina cacakar sakadang peucang téh regot-regot nginum. Sanggeus rada lila nyakaranana, jeung geus 

Peucang Jeung Buhaya

Diterbitkan pada Thursday, 6 February 2014 Pukul 15.30

Akadang Buhaya keur moyan di sisi walungan. Jol sakadang peucang. “Rék naon Sakdang peucang ka dieu? Rék maling cai, nya? Di leuweung euweuh cai. Da halodo banget.” Jawab peucang, “Kuring mah tara nginum 

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Mimiti Sosobatan

Diterbitkan pada Saturday, 23 February 2013 Pukul 21.21

sakadang KUYA jeung sakadang MONYET NGALA NANGKA. PEUTINGNA dua sobat anyar téh sararé di sisi leuwi, dina tangkal kiara. sakadang Monyét saré dina dahan anu panghandapna. Ari sakadang Kuya .

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyét Maling Cabé...

Diterbitkan pada Friday, 28 March 2008 Pukul 21.31

Bring atuh sakadang Monyét jeung sakadang Kuya téh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katémbong cabé pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana ka kebon. sakadang Kuya moncor kana 

_: Sakadang Kuya Jeung Monyet Melak Cau

Diterbitkan pada Sunday, 23 December 2012 Pukul 1.33

sakadang Kuya jeung Monyet Melak Cau. Jaman baheula sakadang Monyet sosobatan jeung sakadang Kuya , Hiji mangsa Monyet ger-gero ka sakadang Kuya. “sakadang Kuya!” “Kuk!” “Di mana sakadang Kuya the?” “Di dieu,handapeun 

Padungdung Dongéng Indung (3)

Diterbitkan pada Wednesday, 7 November 2007 Pukul 9.01

Lalakon sakadang peucang, jeung jeung Yéti Hadiyati, S.S (Kota Bandung), ngadongéng Suling Pusaka, kalayan midangkeun tokoh sakadang peucang, sakadang Manuk, sakadang Ajag, sakadang buaya, jeung sakadang Kukupu.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X