pawarta bahasa jawa 2012 lan

Contoh : Pawarta Basa Jawa Maulid Nabi Muhammad...

Diterbitkan pada Wednesday, 27 February 2013 Pukul 17.02

Iringan rebana lan syair-syair jawa kaliyan salawat kang dipimpin Habib Syech Qodir Asegaf narik kawigaten warga dingge hanyut kanggo nglantunaken salawat Nabi. Tradisi Maulid Nabi dilaksanakake kaliyan masyarakat 

Feyzone: Contoh Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 1 August 2010 Pukul 11.28

CONTOH pawarta BASA jawa. KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN. Durung suwe iki pancen Miturut pawarta saka layang kabar lan tivi, montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak, Papua. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju, lan nalika arep mampir basa jawa BalasHapus. Balasan. Anonim 6 Januari 2013 17.11. yang 2012 ada apa nggak kak ?

Contoh Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 10 February 2013 Pukul 10.47

CONTOH pawarta bahasa jawa. semoga bermanfaat bagi teman teman semua Sinaosa bahan bakunipun glepung tapioka lan cara ngocalipun prsaja, ananging krupuk punika, sakelangkung miraos, boten kawon kaliyan krupuk damelan pabrik. Ananging awit pangrembakaning jaman, siswa untuk akhirnya dapat lulus dalam UN 2013. SKL UN 2013 yang digodok pada bulan Oktober 2012 ini katanya akan segera disosialisasikan ke kalangan pendidikan.

Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 March 2013 Pukul 3.32

Berikut adalah Contoh pawarta bawa jawa atau teks pawarta basa jawa yang bisa kamu jadikan contoh pedoman untuk membuat berita atau pawarta dalam bahasa jawa. Umat Hindu Nindakaken Upacara Melasti Gunungkidul,Dungkap 

Contoh Laporan Berita / Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 2 October 2012 Pukul 14.10

Terimakasih Atas Kunjungannya. pawarta. Ancas/Tujuan : Ngudi Katrangan bab isne pawarta sing dirungokake lan surasa baku sing ana ing pawarta. Dina/ Tanggal,anggone Ngrungoake: Jemuah legi/ 13 januari 2012.

Devinta: Basa Jawa Pawarta Lan Paragraf Eksposisi

Diterbitkan pada Friday, 25 May 2012 Pukul 15.38

Jumat, 25 Mei 2012. Basa jawa pawarta lan Paragraf Eksposisi. pawarta. Þ pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Þ Wujud pawarta : 1. Lesan. Lesan ateges pawarta iku bisa diwartakake dening wong liya kanggo pamiyarsa lumantar swara. Bisa digiyarake lumantar radio, TV, utawa diwaca lugas. 2. Tulisan. Tulisan pawarta iku lumrahe kapacak ana ariwarti, kalawarti. Lumrahe kapacak ana ing ariwarti, kalawarti, lsp.

Everything In My World (school): Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 September 2010 Pukul 20.15

pawarta Basa jawa. Untuk teman-teman yang mencari naskah berita bahasa jawa. Kalian bisa menemukannya disini. Monggo.. Hehehe ("_"). SARI WARTA. Assalammualaikum Wr. Wb. Para pamirsa kula ngaturi pirsa pawarta bilih ing Menteri Kebudayaan lan Pariwisata Jero Wacik mbidhalaken ekspedisinipun baito tradhisional kanthi nami “Spirit of Majapahit” ingkang badhe lelayaran dateng wolung negari, kanthi upacara pambidhaling kapal damelanipun 

Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 25 April 2013 Pukul 23.41

Assalamualaikum Wr. Wb. Wilujeng para pamiyarsa, pawarta dinten menika surya kaping 19 Januari 2013. Pinanggih malih kaliyan kita, Amiirah Putri lan Dhia Sasmita kagiyaraken saking Smaracatur On Air Surakarta.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X