What's New?

pawarta bahasa jawa 2012 lan

Contoh : Pawarta Basa Jawa Maulid Nabi Muhammad...

Diterbitkan pada Wednesday, 27 February 2013 Pukul 17.02

Iringan rebana lan syair-syair jawa kaliyan salawat kang dipimpin Habib Syech Qodir Asegaf narik kawigaten warga dingge hanyut kanggo nglantunaken salawat Nabi. Tradisi Maulid Nabi dilaksanakake kaliyan masyarakat 

Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 17 March 2013 Pukul 3.32

Contoh Pawarta bawa jawa teks pawarta basa jawa kumpulan pawarta basa jawa pawarta basa jawa banjir pawarta basa jawa gunung merapi pawarta basa jawa krama alus berita basa jawa pawarta basa jawa 2013. Gunungkidul,Dungkap Dinten Riyaya Nyepi, warsa enggal Saka 1935, tanggal 12 Maret benjing, atusan Umat Hindu saking wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun nindakaken upacara Melasti, ing Pesisir Ngobaran, Gunungkidul. Ancasing upacara 

Contoh Laporan Berita / Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 2 October 2012 Pukul 14.10

Terimakasih Atas Kunjungannya. Pawarta. Ancas/Tujuan : Ngudi Katrangan bab isne pawarta sing dirungokake lan surasa baku sing ana ing pawarta. Dina/ Tanggal,anggone Ngrungoake: Jemuah legi/ 13 januari 2012.

Dian Kata

Diterbitkan pada Saturday, 17 January 2015 Pukul 14.24

Contoh PAWARTA BAHASA JAWA. PAWARTA KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN. Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Durung ana rong sasi kabar Miturut pawarta saka layang kabar lan tivi, montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak, Papua. Nanging durung nganti 

Mutiara Pendidikan: Pawarta Basa Jawa (berita...

Diterbitkan pada Monday, 6 April 2015 Pukul 14.03

PAWARTA BASA JAWA (BERITA BAHASA JAWA). PAWARTA (BERITA). Warta ing Kamus Basa Jawa (2001) tegese kabar. Warta yaiku informasi utawa kabar anyar utawa kabar ngenani bab lan sawijning kadadeyan kang lagi wae ana. 2012. Kabeh Seneng Basa Jawa. Semarang: Yudhistira. Tuladha pawarta. Lawang Sewu. Ing kutha Semarang, akeh panggonan kang nengsemake kanggo plesiran sakeluarga. Kutha Semarang kang dadi ibukotane Propinsi 

Seru Belajar Bahasa Jawa (master): Materi 5...

Diterbitkan pada Monday, 16 February 2015 Pukul 15.27

Cara gawe pawarta: 1. Ana kedadean. 2. Nentokake 5 W+1H. Conto pawarta: Gaman lan Ganja Dipuntemoaken Wonten Kampus UNM(Universitas Negeri Makassar). Puluhan petugas gabungan nemoaken gaman 5 kilogram ganja garing, ugi omben-omben ingkang ngandhet alkohol. Nalika dinten Jum'at, 12 Oktober 2012 Kampus UNM ingkang wonten dalan Parang Tambung, Sulawesi Selatan dipun periksa. Polisi kagungan pemanggih bilih mahasiswa ingkang 

Devinta: Basa Jawa Pawarta Lan Paragraf Eksposisi

Diterbitkan pada Friday, 25 May 2012 Pukul 15.38

Jumat, 25 Mei 2012. Basa Jawa Pawarta lan Paragraf Eksposisi. PAWARTA. Þ Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Þ Wujud pawarta : 1. Lesan. Lesan ateges pawarta iku bisa diwartakake dening wong liya kanggo pamiyarsa lumantar swara. Bisa digiyarake lumantar radio, TV, utawa diwaca lugas. 2. Tulisan. Tulisan pawarta iku lumrahe kapacak ana ariwarti, kalawarti. Lumrahe kapacak ana ing ariwarti, kalawarti, lsp.

Sinau Basa Jawa: Nyemak Informasi Saka Televisi

Diterbitkan pada Thursday, 29 March 2012 Pukul 11.55

Rabu, 28 Maret 2012 Para siswa kang kulina ngrungokake pawarta basa jawa mesthine bisa tambah wawasan lan pangertene marang ukara basa jawa. Kang perlu Mbedakake informasi kang penting lan ora penting c.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -