What's New?

naskah drama hayang kawin

Analisis Struktural Fiksional Dina Novel Kembang-kembang Petingan Karya Holisoh M.É

Diterbitkan pada Saturday, 16 April 2016 Pukul 18.51

Ajén dina karya satra téh loba pisan. Aya anu ngandung ajén atikan aya ogé anu ngandung ajén moral. Urang cokot baé karya sastra dina ajén moral anu raket patalina jeung kaayaan masarakan jaman ayeuna….

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -