kumpulan carpon sikabayan sakadang kuya

Sakadang Kuya Jeung Waliwis :: Dongeng

Diterbitkan pada Wednesday, 11 July 2012 Pukul 0.26

sakadang kuya jeung Waliwis :: Dongeng, neundeun beja keur bejakeuneun. 17 Pupuh Sunda (Sekar Ageung, Sekar Alit) · Si Kabayan Meuleum Lauk :: Dongeng · Rumah Adat Sunda (gambar/sketsa). Blog Sobat; |; Arsip.

Si Kabayan Meuleum Lauk :: Dongeng

Diterbitkan pada Sunday, 22 April 2012 Pukul 0.14

Ku bapana. Si Kabayan dititah masantrén di hiji lembur nu rada mencil. Masih kénéh tradisonal pasantrénna téh. Saréna di kobong ngampar samak jeung sababaraha urang baturna. Daharna sangu liwet. Ngaliwetna 

Si Kabayan, Identitas Dongeng Basa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 16 February 2011 Pukul 18.49

Dongeng fabel (dongeng binatang), yaitu dongeng yang diperankan oleh tokoh-tokoh binatang. Contoh: sakadang kuya jeung sakadang Monyet. Dongeng biasa, yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya manusia tetapi tidak 

Urang Sunda Kamarana?: Sakadang Kuya...

Diterbitkan pada Sunday, 20 July 2014 Pukul 8.55

DINA hiji poé sakadang kuya ulin ka sisi basisir. Manéhna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol sakadang 

Si Kabayan Ngala Nangka « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Friday, 30 November 2007 Pukul 14.20

Kencling Si Kabayan ka kebon, nyorén bedog rék ngala nangka. Barang nepi ka kebon, Si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot punten abdi nuhun ijin share carpon ieu ka FB, hatur nuhun.. Waler 

Elga_syarah: Dongeng,carpon, Jeung Nove

Diterbitkan pada Tuesday, 17 January 2012 Pukul 15.18

Contona dongeng fabel : sakadang Peucang, kuya jeung Monyet, Si Utun jeung si Uca, Peucang jeung Tutut, Jst. b. Legenda (sasakala). Lagenda nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal usulna kajadian : hiji tempat, barang sasatoan, atawa Conto dongeng parabel : Si Kabayan, Abu Nawas, Pa Mohalan,Si Cabol, Kiansantang, Syeh Abdulmuhyi, jst. e. Sage. Sage, nyaeta dongeng anu eusina ngandung unsur sajarah. Conto dongeng sage : Prabu Siliwangi, Ciung 

Si Kabayan Ngala Roay « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Friday, 30 November 2007 Pukul 14.45

Dina hiji peuting Si Kabayan diajak ngala roay ku mitohana. Isukna, isuk-isuk bral ka haruma, rada jauh ti lemburna. Di jalan taya nu ngomong sakemék-kemék acan, sumawonna Si Kabayan da puguh tunduheun kénéh.

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyét Maling Cabé...

Diterbitkan pada Friday, 28 March 2008 Pukul 21.31

“Kuk!” Témbal sakadang kuya. “sakadang kuya!” “Kuk!” sakadang Monyét nyampeurkeun ka sakadang kuya. “Keur naon sakadang kuya?” “Ah keur kieu wé, keur moyan.” “Ti batan cicing kitu mah mending ngala cabé, yu!

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X