What's New?

dongeng sunda dan unsur intrinsiknya

Dongeng Sunda Buhun: Si Pucuk Kalumpang

Diterbitkan pada Tuesday, 22 November 2011 Pukul 10.00

Kacaritakeun Ki Waruga rek ka dayeuh ninggalkeun istrina, Ambu Waruga, nu keur kakandungan. Manehna peupeujeuh ka Ambu Waruga, lamun eta orok nu lahir teh lalaki, omat cing dirawat nu hade sangkan bisa 

Dongeng Sunda: Si Kabayan Moro Uncal

Diterbitkan pada Thursday, 22 August 2013 Pukul 14.33

Isuk kénéh Si Kabayan jeung mitohana geus harudang, lantaran poé éta rayahat rék moro uncal. Urang kampung geus saraged, maké calana sontog, samping dibeubeurkeun kana cangkéng, bedog panjang nyolégréng.

Dongeng Fabel Kura-kura Dan Seekor Kadal

Diterbitkan pada Sunday, 30 August 2015 Pukul 2.27

Cerita Dongeng Indonesia adalah Portal Edukasi yang memuat artikel tentang Cerita Dongeng Fabel Kura-Kura dan Seekor Kadal, Dongeng Bahasa Sunda, Dongeng Anak Indonesia, Cerita Rakyat dan Legenda Masyarakat Indonesia, Dongeng Nusantara, Cerita Dongeng Indonesia memuat dengan lengkap unsur-unsur dan kaidah baku dalam menyajikan cerita dan dongeng, meliputi unsur Intrinsik yaitu meliputi Tema, Amanat/Pesan Moral, Alur Cerita/Plot, 

Si Kabayan, Identitas Dongeng Basa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 16 February 2011 Pukul 18.49

Seperti halnya di daerah dan negara lain, di daerah Sunda banyak sekali dongeng yang sangat menarik yang ditulis maupun diceritakan dalam bahasa Sunda atau basa Sunda. Sebenarnya, dongeng lebih condong pada kisah yang penyebarannya melalui lisan dan Dongeng biasa, yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya manusia tetapi tidak mengandung unsur humor. Contoh: Situ Bagendit. Dongeng lelucon, adalah dongeng yang bertujuan untuk menghibur.

Kumeok Memeh Dipacok: Dongeng Sunda Sasakala...

Diterbitkan pada Wednesday, 19 June 2013 Pukul 16.00

Dongeng Bahasa Sunda. Jaman baheula. aya hiji raja nu kacida beungharna,tapi hanjakal anjeunna teu gaduh putra. Raja geus kaditu-kadieu tatamba sangkan prameswari tiasa ngagaduhan putra. Dikersakeun ku anu kawasa nya 

Dongeng Sunda « Adejuve

Diterbitkan pada Monday, 30 May 2011 Pukul 18.12

DONGENG SUNDA. DONGENG. Dongéng kaasup kana wangun prosa heubeul. Sumebarna sacara lisan di balaréa tatlépa ti hiji jalma ka jalma nu lian. Dina dongéng loba pisan unsur pamohalan, saperti sato bisa nyarita 

"dongeng Sunda" Sareng Ciri

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2014 Pukul 19.29

Sage: Dongeng anu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah 5. Mite: Dongeng anu eusina raket patalina jeung keperacayaan masarakat kana bangsa lelembut atawa perkawis perkawis anu sipat na 

Contoh Rpp Bahasa Sunda Dalam Materi...

Diterbitkan pada Sunday, 20 September 2015 Pukul 7.02

7.3.1.3 Menyebutkan unsur-unsur intrinsik dongeng. 7.4.1 Menyusun dan memperagakan dongeng. Indikator: 7.4.1.1 Menceritakan isi dongeng. 7.4.1.2 Mengembangkan sikap menghargai dalam berinteraksi secara efektif.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -