dongeng binatang kancil lan

Wong Jawa: Dongeng Atau Cerita Kancil Karo Asu Belang...

Diterbitkan pada Friday, 13 April 2012 Pukul 12.52

Pak wangsa duwe tegal timun saben dina dicolongi kancil pak wangsa nemu akal nggawe wong wongan dioser oseri pulut sekawit kancil wedi marga dianggep wong temenan bareng ditamatake lan ora bisa nguyak

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Serambi Pelangi: Dongeng Kewan "kancil Lan Bulus"

Diterbitkan pada Saturday, 12 July 2014 Pukul 19.09

Sapa bae sing gumedhe ora bakal disenengi kanca, kaya kancil iku mau. kancil ora disenengi kancane merga nduweni sipat gumedhe, ngrasa pinter dhewe, cepet dhewe playune. Nanging merga sipat gumedhene iku mau, 

Dongeng Basa Jawa (kancil Lan Merak)

Diterbitkan pada Sunday, 1 April 2012 Pukul 11.36

Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira. “Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare kancil marang Merak. “Sandhangan 

Nilai Karakter Dalam Dongeng Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 9.12

Merak adalah hewan yang memiliki bulu indah.Semua hewan di hutan mengagumi bulu indah Merak, termasuk kancil. Setiap hari para hewan mengunjungi tempat tinggal merak untuk belajar dan menanyakan bagaimana 

Nilai Dalam Dongeng Kancil Lan Bango

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 15.00

Pada suatu hari, si kancil mengadakan pesta, semua teman diundang.Tamu yang paling diutamakan adalah si Bangau.Sesudah acara pembukaan hingga akhir, para tamu menikmati suguhan yang telah disediakan.

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 8.02

Cerita Cekak Basa Jawa: dongeng kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Bantul. Dheweke weruh langit isih peteng, kamangka saiki wis jam sepuluh awan.

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 16.04

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X