dongeng binatang kancil lan

Serambi Pelangi: Dongeng Kewan "kancil Lan Bulus"

Diterbitkan pada Saturday, 12 July 2014 Pukul 19.09

Sapa bae sing gumedhe ora bakal disenengi kanca, kaya kancil iku mau. kancil ora disenengi kancane merga nduweni sipat gumedhe, ngrasa pinter dhewe, cepet dhewe playune. Nanging merga sipat gumedhene iku mau, 

Dongeng Si Kancil Dan Gigi Harimau

Diterbitkan pada Thursday, 25 July 2013 Pukul 9.12

Liburan sekolah dia manfa'atkan untuk mengunjungi padang rumput di pinggir hutan.Udara yang segar dan langit yang cerah sangat menyenangkan untuk di nikmati,jarang bisa melihat langit yang biru dan luas di 

Dongeng Basa Jawa (kancil Lan Merak)

Diterbitkan pada Sunday, 1 April 2012 Pukul 11.36

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.

Wong Jawa: Dongeng Atau Cerita Kancil Karo Asu Belang...

Diterbitkan pada Friday, 13 April 2012 Pukul 12.52

dongeng Atau Cerita kancil Karo Asu Belang Dalam Bahasa Jawa. Pak wangsa duwe tegal timun saben dina dicolongi kancil pak wangsa nemu akal nggawe wong wongan dioser oseri pulut sekawit kancil wedi marga 

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 16.04

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit 

Nilai Karakter Dalam Dongeng Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 9.12

Merak adalah hewan yang memiliki bulu indah.Semua hewan di hutan mengagumi bulu indah Merak, termasuk kancil. Setiap hari para hewan mengunjungi tempat tinggal merak untuk belajar dan menanyakan bagaimana 

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 8.02

Cerita Cekak Basa Jawa: dongeng kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Bantul. Dheweke weruh langit isih peteng, kamangka saiki wis jam sepuluh awan.

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X