What's New?

dongeng binatang kancil lan

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. Kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Dongeng Kancil Lan Pitik Walik

Diterbitkan pada Wednesday, 21 January 2015 Pukul 19.54

dongeng KANCIL LAN PITIK WALIK. Kancil lan Pitik Walik sing rumongso kudu lucu. Sawijining ndino Pitik Walik luga adoh, terus ndelik ning guwo Slarong karo nangis nggero-nggero ngantek krungu dening Kancil sing lagi 

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 20.11

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit gedhe ngadheg 

Nilai Karakter Dalam Dongeng Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 9.12

Merak adalah hewan yang memiliki bulu indah.Semua hewan di hutan mengagumi bulu indah Merak, termasuk Kancil. Setiap hari para hewan mengunjungi tempat tinggal merak untuk belajar dan menanyakan bagaimana 

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 8.02

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang Kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Bantul. Dheweke weruh langit isih peteng, kamangka saiki wis jam sepuluh awan.

Jawa: Dongeng Kancil Karo Monyet

Diterbitkan pada Sunday, 11 January 2015 Pukul 22.15

dongeng kancil karo monyet. Kancil Karo Monyet. Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. Kabeh kewan nduweni keuripan lah lakune dewe-dewe. Nanging ana siji kewan 

Serambi Pelangi: Dongeng Kewan "kancil Lan Bulus"

Diterbitkan pada Saturday, 12 July 2014 Pukul 19.09

Sapa bae sing gumedhe ora bakal disenengi kanca, kaya Kancil iku mau. Kancil ora disenengi kancane merga nduweni sipat gumedhe, ngrasa pinter dhewe, cepet dhewe playune. Nanging merga sipat gumedhene iku mau, 

Dongeng Basa Jawa (kancil Lan Merak)

Diterbitkan pada Sunday, 1 April 2012 Pukul 11.36

Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -