What's New?

dongeng basa sunda jeung unsur intrinsik

Pemertahanan Bahasa Daerah Sebagai Salah Satu...

Diterbitkan pada Friday, 30 August 2013 Pukul 9.03

Oleh: Rengga Muslim (8) Abstrak Tulisan ini membahas mengenai pemertahanan bahasa daerah dalam upaya untuk melesetarikan kearifan lokal di masyarakat Indonesia. mencerminkan karakter umum yang ditemui dari suku bangsa tertentu. Seperti cerita Si Kabayan, Legenda Sangkurian di tatar Sunda, atau Malin Kundang dari kawasan Sumatra memiliki pesan terentu tentang kejujur, kesungguhan, dan bekerja dengan maksimal, hormat pada orang tua, dll.

Wulan :): Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Novel "perahu Kertas"

Diterbitkan pada Wednesday, 18 March 2015 Pukul 13.24

Tak hanya mengkoleksi buku-buku dongeng dan punya taman bacaan, Kugy juga sangat senang menulis dongeng. 3) Bahasa : Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Sunda dan Bahasa Bali.

Dongeng Sebelum Tidur Kisah Kera Dan Ayam

Diterbitkan pada Saturday, 5 July 2014 Pukul 1.15

Dongeng Sebelum Tidur Kisah Kera Dan Ayam - dongeng sebelum tidur kali ini tentang seekor kera dan ayam yang saling bersahabat dengan baik sejak lama. Si kera.

Dongeng Anak Indonesia

Diterbitkan pada Friday, 12 June 2015 Pukul 7.00

Hikmah dongeng anak indonesia kali ini adalah janganlah menjadi orang yang sombong karena jabatan dan pangkat, karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita perbuat kelak dikemudian hari 

Putra Crespo: Unsur Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Drama

Diterbitkan pada Wednesday, 23 March 2011 Pukul 18.22

Jika cerita-cerita prosa seperti legenda dan dongeng lahir dari sastra tutur kemudian dituliskan, drama adalahkebalikannya, yakni dituliskan dahulu, beru kemudian dituturkan/diperankan. Drama 2. Tema. Tema adalah ide yang mendasari cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya Tema dikembangkan dan ditulis pengarang dengan bahasa yang indah sehingga menghasilkan karya sastra atau drama.

Bahan Ajar: Kisi

Diterbitkan pada Thursday, 12 March 2015 Pukul 15.23

KISI - KISI UTS. Nu teu acan gaduh buku BAHASA SUNDA, mangga di unduh di menu UNDUH BUKU. A. BAHASA SUNDA KELAS X. Mikawanoh Papasingan Dongeng (jenis-jenis dongeng); Mikaweruh ciri-ciri dongeng; Ngajelaskeun sarat sukses ngadongeng; Ngajelaskeun Epik Mahabharata/ Ramayana; Nganalisis Unsur intrinsik Epik Mahabharata/ Ramayana; Ngajelaskeun beda antara wayang golek jeung epik Mahabharata/ Ramayana; Nganalisis palaku/ 

Unsur-unsur Intrinsik Dongeng

Diterbitkan pada Wednesday, 18 March 2015 Pukul 10.22

Di: Pelajaran Bahasa Sunda. Unsur-unsur intrinsik dongeng nyaeta unsur anu aya di jero dongeng anu ngabangun carita dongeng jadi alus. 1.Tema Gagasan utama anu ngajalin eusi dongeng. contohna : kaagamaan, kaindahan, jeung sajabana. 2. Maju jeung munur. 3.Latar latar tempat, waktu, jeung suasana anu aya dina jero carita. 4.Tokoh Tokoh nyaeta pelaku anu aya dina jero carita/dongeng. 5.Penokohan Watak tokoh anu aya dina jero carita/dongeng. a.

Ita Rosita Yulandari: Rpp Ita Rosita

Diterbitkan pada Monday, 22 June 2015 Pukul 0.49

Menerima anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan unsur budaya bangsa serta alat komunikasi masyarakat penuturnya (KI-1). 2. Memiliki perilaku tanggung jawab, peduli, dan santun .. 7.3.5.1 Mengidentifikasi unsur intrinsik (tema, palaku, alur, latar, dan amanat) dalam dongeng dengan cermat dan bersungguh-sungguh melalui kegiatan membaca dalam hati. Tes. Uraian. 1. Sebutan saha palakukna dina eta 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -