What's New?

dongeng basa sunda jeung unsur intrinsik

Aqila Pranaja Rabbani

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

20 Mar 2016 Dipublikasi di Dongeng, Urang Sunda | Tag Carita Buhun Lutung Kasarung, Susuganan di lembur batur pinanggih jeung kasenangan..

Lianita Dian's Story

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Legenda Ciung Wanara dan Unsur-Unsur Intrinsiknya. Bahasa Indonesia LEGENDA CIUNG WANARA (Cerita rakyat Pasundan) Dahulu kala berdiri sebuah .

Manglé

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Nu teu éléh pentingna téh ahlak jeung kalakuanana. Cindekna, ngatik téh kudu jadi cukang lantaran manusa masagi! Ngan, kumaha carana? Prof. Furqon, MA..

Kumpulan DongÉng Sasakala Talaga Warna Pikeun...

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

22 Ags 2014 Rahmawati, Evi (2014) KUMPULAN DONGÉNG SASAKALA TALAGA Pendidikan Karakter, jeung Sawangan HirupUrang Sunda. membaca dongeng di SMP, karena memiliki unsur intrinsik yang Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah..

Dongéng

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula. Conto anu pangsohorna dina sastra Sunda nya éta dongéng-dongéng Si Kabayan. . nu tangtuna waé kamampuh nangkep basa jeung caritana kawatesanan. . Unsur Intrinsik Carita Rayat Kacamatan Cigasong Kabupatén Majaléngka pikeun Bahan . Carita pondok atawa mindeng disingget minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif. Carpon téh mangrupa tarjamahan tina Basa Inggris nyaéta short story .

Wikipedia:kotrétan

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Mugia teras aktif di Wikipedia Basa Sunda. Pikeun nyobaan nulis jeung ngédit di Wikipédia, klik "édit" di luhur kaca ieu atawa klik di dieu. Smiley.png . Legenda Nyai Roro Kidul Versi Sunda . Berbeda dengan legenda Nyi Roro Kidul Versi Jawa, Dalam legenda Nyi roro kidul Sunda masyarakat mengenal bahwa Nyai Roro Kidul .

Legenda Ciung Wanara Dan Unsur Intrinsiknya (bahasa Indonesia...

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

10 Jun 2015 4 Bahasa Sunda LEGENDA CIUNG WANARA (Cerita rakyat Pasundan) Dahulubasa tangtunghiji 7 UNSUR-UNSUR INTRINSIK LEGENDA CIUNG WANARA 1. . Kumpulan Dongeng, Saga, Mitos, Legenda, dan Fabel.. Dongéng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa (lancaran). Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula. Ilaharna dongéng téh .

Cerita Lucu Bahasa Sunda: Sato Dugem Dan Jadi Sapuluh Lambar

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

21 Nov 2010 Berikut ini adalah dua bobodoran sunda, humor lucu bahasa sunda yang saya Ada banyak cerita lucu di majalah humor basa sunda seharga Rp. . Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog..

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -