dongeng basa sunda anu pendek

Dongeng Basa Sunda Nu Lucu Pisant Banget Gokil

Diterbitkan pada Wednesday, 22 May 2013 Pukul 11.20

SATO DUGEM Balik dugem ti diskotik, sato-sato ngarariung. Katenjo maranehna jiga geus balik perang wae. “Kapok uing mah euy, geuning teu ngeunah dugem teh. Eta musik ajeb-ajeb matak katorekan kana ceuli!”, ceuk kelinci 

Pendidikan: Contoh Dongeng Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 6 August 2013 Pukul 13.30

dongeng Bahasa sunda " Si Kabayan Dicukur" si kabayan teh . Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheumheum dengdeng, ngan ngong we disada, “Gaak Gaaak” cenah. Atuh barang engab 

Ario Bima: Kumpulan Dongeng Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 20 October 2011 Pukul 22.24

A. dongeng Mite. Ratu Inten Déwata. Seueur nu nganggap yén carios Ratu Inten Déwata téh mung saukur dongéngan legénda wungkul, margi taya buktos nu pasti atanapi data émpiris nu leres-leres tiasa dipercanten. Sanaos kitu, carios Ratu Inten Déwata masih tetep baris dikocorkeun ka bendungan karajaan Timbanganten. Tempat anu dipikabetah ku Ratna Inten Dewata teh lajeng dibukbak, teras didamel tambak, teu tata pasini heula kanu kagunganana.

Contoh Pidato Pendek Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Monday, 2 December 2013 Pukul 19.25

Contoh Pidato pendek Bahasa sunda: Ngeunaan Kabersihan Lingkungan. Asalamu'alaikum wr. wb. Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok 

Pidato Pendek Bahasa Sunda Tema Kebersihan

Diterbitkan pada Friday, 31 January 2014 Pukul 10.11

Teks naskah surat lamaran cerita dongeng. Contoh teks, naskah, surat, pidato dan lainnya. Hasil dari dan untuk copy-paste contoh teks pidato biantara. ilustrasi seorang orator sedang berpidato. Pidato basa sunda atau biantara basa sunda berikut ini adalah salah satu contoh bentuk teks naskah pidato yang menggunakan bahasa sunda sebagai bahasa pengantarnya. Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade medar kumaha pentingna hirup sehat 

Dongeng Bahasa Sunda: Nini Malarat Jeung Deleg Kasaatan

Diterbitkan pada Tuesday, 26 October 2010 Pukul 16.06

dongeng Bahasa sunda. NINI-NINI MALARAT JEUNG DELEG (GABUS) KASAATAN Jaman baheula aya nini-nini malarat teu kinten-kinten, papakéanana geus butut sarta laip, disampingna ogé, ngan ukur bisa nutupan orat. Pandéning imahna ngan sempil baé, ditangkodkeun kana pongpok imah baturna, kitu ogé hateupna bilikna geus balocor, wantu-wantu henteu aya pisan, anu daék nulung mangngoméankeun, ku tina henteu boga sanak baraya, sumawona 

Blog Ketinggalan Zaman : Dongeng Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 14 March 2013 Pukul 9.48

Ngan Ki nanda kakasih isun,anu kudu tutunggon karaton,anu lian mah bral geura miang,mangka tembong karongkahan putra putu Pajajaran . . Buku Pelajaran Bahasa sunda Tempo Doeloe - Umi jeung Udi : dongeng Ua.bag.2.

Sundablog: Basa Sunda Tereh Tumpur?

Diterbitkan pada Thursday, 23 November 2006 Pukul 23.24

Loba keneh sabenerna kalimah-kalimah anu direumbeuy ku basa Indonesia, nu hartina baris jadi nyaliwang lamun urang pengkuh nyekel kana tetekon kana basa sunda anu 'bener'. Kadang-kadang sok loba dongeng pikaseurieun mun pangangguran nengetan basa sunda barudak jaman kiwari. Di handap ieu aya sababaraha dongeng nu dicutat tina pangalaman guru basa sunda di SD. Soal basa sunda Teruskeun kalimah-kalimah di handap ieu ku hidep.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X