contoh crito cekak lan unsur intrinsike

Contoh Cerita Cekak (cerkak) Dan Unsur Instrinsik

Diterbitkan pada Thursday, 11 September 2014 Pukul 18.39

contoh Cerita cekak (Cerkak) lan unsur instrinsiknya, cara membuat cerkak, syarat cerkak, cerkak bahasa jawa, bahasa daerah lan pengertianne.

Wucalan Basa Jawi: Cerita Cekak

Diterbitkan pada Friday, 26 November 2010 Pukul 23.49

Amarga cerkak minangka karya sastra, mula ing sajrone ana unsur-unsur pandhapuke kang kapantha dadi loro, yaiku unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. unsur intrinsik cerkak yaiku unsur kang mbangun cerkak saka 

Cerita Cekak Basa Jawa Lan Unsur Intristik

Diterbitkan pada Tuesday, 8 November 2011 Pukul 19.38

5. setting : waktu lan kahanan kadadeyan njroning crita 6. amanat : gagasan/pesan sing pengin dikandhaake pengarang marang kang maca. akan saya berikan contoh cerita cekak basa jawa dan unsur intristike : -------- Guru

Crita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Tuesday, 31 January 2012 Pukul 18.13

Titikane crita cekak yaiku ana kedadeyan, ana paraga, ana isi crita, lan ana wektu kadadeyan. unsur-unsur intrinsik cerkak yaiku: Tema. Tema yaiku sari pati crita sing di andharake utawa di critakake. Paraga. Paraga yaiku 

Cerita Cekak Basa Jawa: Kuncung Bawuk, Sandal Jepit...

Diterbitkan pada Monday, 17 February 2014 Pukul 21.01

“Kuncung sajake Gunung Kelud energine luwih gedhe dibanding Gunung Merapi, dadi jeblukane luwih gedhe lan awune luwih akeh. Apike kowe rasah mlebu sekolah ndisik. Tаk kiro sekolahmu уа bаkаƖ prei, amarga 

Cerkak (cerita Cekak) Tegese, Ciri-ciri Lan Unsur Intrinsik...

Diterbitkan pada Friday, 7 March 2014 Pukul 16.49

Paraga utawa kang diceritakake. Paraga iku ana kang sipate becik lan ana uga kang sipate ala. Dene watake paraga (lakon) iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan sijine. Dene cara kanggo nggambarake watake lakon 

Contoh Cerkak (crito Cekak) Lan Unsur Intrinsik

Diterbitkan pada Tuesday, 21 May 2013 Pukul 20.21

Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang. Manuk-manuk pating bleber mangkat golek pangan ninggalke anak-anake sing isih cilik-cilik, pating cruit nguntapke lungane 

Sinau Basa Jawa Bereng Hanif Rahma: Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Tuesday, 17 December 2013 Pukul 9.50

unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. unsurunsur intrinsik cerkak adalah sebagai berikut: Tema. Latar: tempat, waktu, suasana. langsung mempengaruhi bangunan atau sistemanisme karya sastra. unsur ekstrinsik meliputi: Nilai-nilai dalam cerita (agama, budaya, politik, ekonomi); Latar belakang kehidupan pengarang.. Situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Lihat contoh cerita cekak. a. NdukRarane mas Gus. b. RukoheSimbok.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X