What's New?

contoh cerita sage bahasa jawa

Disini

Diterbitkan pada Tuesday, 19 May 2015 Pukul 16.30

Sugeng ndalu kanca sedaya, cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa di bawah ini merupakan sebuah contoh kegiatan pramuka khususnya dalam perkemahan yang dengan sengaja dituliskan dalam bahasa jawa.

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Jawa Ular Berbisa...

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 17.26

Cerkak Bahasa Jawa - Seekor sawer nyanguh, kedadosan mengejutkan uga melilitkan badanipun ing seekor peksi elang ingkang hinggap ing wit. Sang Elang Contoh Cerita Pendek Bahasa Jawa Ular Berbisa dan Burung Elang. Nanging sang Setunggal tiyang dhusun ingkang ningali aben-abenan niki, menaruh kamirahanan dhateng sang Elang, uga kaliyan gelis piyambakipun nulung sang Elang, cucul lilitan sawer ngantos sang Elang saged terbebas.

Cerita Rayat Roro Jonggrang Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 16 February 2015 Pukul 17.03

Kumpulan cerita jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, kisah legenda Roro Jonggrang sangat erat hubungannya dengan awal mula berdirinya candi prambanan. Bagaiman cerita rakyat Roro Jonggrang dalam bahasa jawa dapat kita simak 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Diterbitkan pada Saturday, 23 May 2015 Pukul 4.41

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng · Cerita Rakyat · Cerita Jawa Tentang Budi Pekerti. Fitri Susanto artikel bahasa jawa tentang budi pekerti, artikel dalam bahasa jawa budi pekerti, contoh artikel budi pekerti dalam bahasa jawa, sanesipun Kanthi arti ingkang sanget gamblang uga sederhana uga mboten muluk-muluk, kita sedaya lebet ngradini kegesangan niki kaliyan gampil uga wicaksana saged nampi tuntunan budi pekerti. Budi pekerti konjuk numindakake hal-hal 

Biodata Dan Biografi Raden Ayu Kartini Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 7.00

Pada hari menjelang peringatan hari kartini 21 April 2015 ini kumpulan cerita bahasa jawa akan menuliskan biografi atau biodata Raden Ayu kartini yang tentunya kita kemas menggunakan bahasa jawa. Bagaimana biodata R.A Kartini bahasa jawa Amargi awit saking perjoanganipun tiyang estri wonten Indonesia saged ngraosaken pendidikan utawi piwucalan, ugi anggadahi hak sami kados tiyang jaler. Awit saking agengipun jasa R.A Kartini kasebut presiden kaping setunggal 

Ing Mriki

Diterbitkan pada Tuesday, 19 May 2015 Pukul 16.30

Lajeng kita awiti ngedekake tenda ingkang sampun kita bekta, jebulna mboten gampil, kaliyan dibantu dening kakang Pembina akhiripun tenda kita saged ngadeg kaliyan jejeg, saksampune punika kita mlebetaken barang-barang kita uga 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Wayang Kulit

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 7.00

Sugeng ndalu rencang sedaya, kumpulan cerita bahasa jawa hari ini akan sedikit menguraikan mengenai kesenian tradisional dengan judul “artikel bahasa jawa tentang wayang kulit”. Salah satu kesenian tradisional jawa 

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Friday, 8 May 2015 Pukul 10.52

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa Sugeng sonten kanca sedaya, bagi teman-teman yang sedang mencari referensi contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan, di bawah ini akan kami sampaikan sebuah artikel pendek yang tentunya telah kita susun dengan menggunakan bahasa jawa. Sinaosa pamucalan wonten pawiyatan mboten namung dados satungal-satunggaling kasuksesan manungsa ananging pamucalan saged dados modal awal kagem nggayuh cita-cita kita.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -