What's New?

contoh cerita sage bahasa jawa

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Diterbitkan pada Wednesday, 15 April 2015 Pukul 12.48

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo. Kagem menyelidiki asal urun banda Mah Bongsu yektos mboten gampil. Kathah saking priyantun dusun ingkang dangu menyelidiki ananging mboten saged manggih wadosipun. “Ingkang 

Cerita Bahasa Jawa Legenda Situ Begendit Jawa Barat

Diterbitkan pada Thursday, 19 February 2015 Pukul 21.48

Contoh cerita bahasa jawa legenda dapat kita jadikan cerita rakyat basa jawa dan termasuk contoh legenda bahasa jawa, baik di jawa tengah, barat, timur maupun lainnya. Kumpulan cerita bahasa jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, pada kesempatan malam ini kita akan menyimak cerita bahasa jawa legenda yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Legenda Situ Begendit. Bagaimana kisah tersebut dapat kita simak Kanthi gelis piyambakipun saged njebol biting punika.

Pawarta Bahasa Jawa Terbaru 2015

Diterbitkan pada Tuesday, 17 March 2015 Pukul 8.18

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa Dr. Gesang Nugroho, salah satunggal saking angota dosen pembimbing ngginemaken ''Camar biru'' dipunpepaki kaliyan kontroller, sensor, ugi sistem telemetri dadosipun saged mabur kanthi otomatis.

Pawarta Bahasa Jawa Pendidikan

Diterbitkan pada Sunday, 1 March 2015 Pukul 18.26

pawarta-bahasa-jawa-pendidikan. Kelulusan siswa, tambah piyambakipun, sakebakipun ditentukan dening sekolah. Sekolah saged montenaken Ujian akhir Sekolah uga Ulangan Kelas. Menawi siswa lulus, mila siswa badhe nampi sertifikat 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Monday, 2 March 2015 Pukul 22.22

Kados paribasan jawa “ngelmu iku kalakone kanthi laku” nun injih saget pun ungkapaken bileh Ngelmu niku mboten namung saget dipadosi wonten pendidikan formal utawi sekolah ingkang inggil, ananging ngelmu ugi saged dipadosi 

Biodata Dan Biografi Raden Ayu Kartini Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 14.00

Pada hari menjelang peringatan hari kartini 21 April 2015 ini kumpulan cerita bahasa jawa akan menuliskan biografi atau biodata Raden Ayu kartini yang tentunya kita kemas menggunakan bahasa jawa. Bagaimana biodata R.A Kartini bahasa jawa Amargi awit saking perjoanganipun tiyang estri wonten Indonesia saged ngraosaken pendidikan utawi piwucalan, ugi anggadahi hak sami kados tiyang jaler. Awit saking agengipun jasa R.A Kartini kasebut presiden kaping setunggal 

Rosita Handayani: Pembelajaran Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 29 October 2014 Pukul 7.59

Dalam pembahasan dongeng pada pembelajaran bahasa jawa tentunya diharapkan siswa/siswi dapat mengerti apa itu dongeng, jenis-jenis dongeng, dan mengerti contoh-contoh dongeng yang ada, sehingga dari pembahasan Kata dongeng berarti cerita rekaan / tidak nyata / fiksi, seperti : fabel (binatang dan benda mati), sage (cerita petualangan), hikayat certa rakyat), legenda (asal-usul), mite (makhluk halus), epos (cerita besar ; Mahabharata, Ramayana, 

Artikel Terkait Cerita Wayang Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 23.41

Nanging wonten kasunyatan Dewi Pratiwi nolak jemputan punika amargi piyambakipun kagungan panyuwunna utawi syarat, piyambakipun namung badhe krama kaliyan tiyang jaler ingkang saged mbektakaken sekar Wijayakusuma kagem 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -