What's New?

contoh cerita sage bahasa jawa

Artikel Bahasa Jawa Tentang Wayang Kulit

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 21.48

Sugeng ndalu rencang sedaya, kumpulan cerita bahasa jawa hari ini akan sedikit menguraikan mengenai kesenian tradisional dengan judul “artikel bahasa jawa tentang wayang kulit”. Salah satu kesenian tradisional jawa ini memang sangat 

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Friday, 8 May 2015 Pukul 17.52

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa Sugeng sonten kanca sedaya, bagi teman-teman yang sedang mencari referensi contoh artikel bahasa jawa tentang pendidikan, di bawah ini akan kami sampaikan sebuah artikel pendek yang tentunya telah kita susun dengan menggunakan bahasa jawa. Sinaosa pamucalan wonten pawiyatan mboten namung dados satungal-satunggaling kasuksesan manungsa ananging pamucalan saged dados modal awal kagem nggayuh cita-cita kita.

Cerita Rayat Roro Jonggrang Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 17 February 2015 Pukul 0.03

Kumpulan cerita jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, kisah legenda Roro Jonggrang sangat erat hubungannya dengan awal mula berdirinya candi prambanan. Bagaiman cerita rakyat Roro Jonggrang dalam bahasa jawa dapat kita simak 

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Diterbitkan pada Wednesday, 15 April 2015 Pukul 12.48

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo. Kagem menyelidiki asal urun banda Mah Bongsu yektos mboten gampil. Kathah saking priyantun dusun ingkang dangu menyelidiki ananging mboten saged manggih wadosipun. “Ingkang 

Biodata Dan Biografi Raden Ayu Kartini Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 14.00

Pada hari menjelang peringatan hari kartini 21 April 2015 ini kumpulan cerita bahasa jawa akan menuliskan biografi atau biodata Raden Ayu kartini yang tentunya kita kemas menggunakan bahasa jawa. Bagaimana biodata R.A Kartini bahasa jawa Amargi awit saking perjoanganipun tiyang estri wonten Indonesia saged ngraosaken pendidikan utawi piwucalan, ugi anggadahi hak sami kados tiyang jaler. Awit saking agengipun jasa R.A Kartini kasebut presiden kaping setunggal 

Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka

Diterbitkan pada Tuesday, 19 May 2015 Pukul 23.30

Lajeng kita awiti ngedekake tenda ingkang sampun kita bekta, jebulna mboten gampil, kaliyan dibantu dening kakang Pembina akhiripun tenda kita saged ngadeg kaliyan jejeg, saksampune punika kita mlebetaken barang-barang kita uga 

Disini

Diterbitkan pada Tuesday, 19 May 2015 Pukul 23.30

Sugeng ndalu kanca sedaya, cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa di bawah ini merupakan sebuah contoh kegiatan pramuka khususnya dalam perkemahan yang dengan sengaja dituliskan dalam bahasa jawa.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Diterbitkan pada Saturday, 23 May 2015 Pukul 11.41

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng · Cerita Rakyat · Cerita Jawa Tentang Budi Pekerti. Fitri Susanto artikel bahasa jawa tentang budi pekerti, artikel dalam bahasa jawa budi pekerti, contoh artikel budi pekerti dalam bahasa jawa, sanesipun Kanthi arti ingkang sanget gamblang uga sederhana uga mboten muluk-muluk, kita sedaya lebet ngradini kegesangan niki kaliyan gampil uga wicaksana saged nampi tuntunan budi pekerti. Budi pekerti konjuk numindakake hal-hal 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -