What's New?

cerkak bahasa jawa ing jayabaya

Struktur Crita Cekak (cerkak) Majalah

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

24 Apr 2015 Struktur Crita Cekak (Cerkak) Majalah “Jaya Baya” Pada Tahun 90-an. alur, setting atau latar, tema, sudut pandang, dan juga gaya bahasa. Sedangkan sumber data diperoleh dari majalah Jawa “Jaya Baya” pada tahun .

Panjebar Semangat

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Majalah Panjebar Semangat adalah majalah mingguan berbahasa Jawa. Sawijining mobil kanthi rancangan unik mlaku ing satengahe dalan durung suwe iki .

Crita Cekak

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

8 Mei 2007 YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Amarga ing kampungku sing dadi guru dhisik dhewe ya mung Pak .

Cerita Cekak Lucu Basa Jawa: Nalika Mobil Kuncine Kembar

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

8 Jul 2012 Cerkak Lucu: Jaran Putih Pak Kadus Label: blog bahasa jawa, cerita cekak lucu, cerita lucu bahasa jawa, cerita lucu basa jawa, Ing sasi pasa iki wis sakwetara Bayi Altap diajak Bunda Majda liburan ning omahe Eyang..

Majalah Jaya Baya

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

"MEDIA AGENCY" Agen Majalah JAYA BAYA Bp. Djoko Suhardi HP-SMS Menopo wonten agen JAYA BAYA ing dhaerah Yogyakarta utawi sacelakipun Bahasa Indonesia · Privasi · Ketentuan · Kuki · Iklan · Pilihan Iklan · Kira-kira bae yen digawe "terbuka" bisa nggugah wong Jawa supaya bisa nulis kanti luwih becik .

Geguritan, Sastra Bawah Tanah

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

3 Jun 2014 Seperti halnya sastra Indonesia, dalam khasananh sastra Jawa modern pun terdapat Penyebar Semangat (Semarang) dan Jayabaya (Surabaya). geguritan lebih terbatas peminatnya disbanding cerkak (cerita pendek) Pertama, geguritan yang berjudul Ing Sanggar Asepi (Di Sanggar Bersepi) karya  .

Struktur Crita Cekak (cerkak) Majalah

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

13 April 2011 Struktur Crita Cekak (Cerkak) Majalah “Jaya Baya” Pada Tahun 90 lan penokohan, alur, setting utawa latar, sudut pandang, lan gaya bahasa. Kanthi sumber datane yaiku saka kalawarti Jawa “Jaya Baya” ing taun 1991, .

Jaya Baya (majalah)

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Jaya Baya adalah sebuah majalah mingguan berbahasa Jawa yang terbit di Surabaya. Majalah ini terutama memuat aktualitas dalam bahasa Jawa dan berita .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -