cerkak bahasa jawa ing jayabaya

Ramalan Jayabaya?

Diterbitkan pada Sunday, 27 October 2013 Pukul 11.06

Tanah jawa kalungan wesi = bahasa Indonesia = Pulau jawa berkalung besi. ( rel kereta apikah?) - Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang = bahasa Indonesia = Perahu berjalan di angkasa. ( pesawat terbangkah?)

Dewa Khrisnamunity: Cerita Ramayana Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 19 February 2013 Pukul 19.09

Cerita ramayana bahasa jawa. cerita ramayana. Sawijining dina ing kerajaan mantili ingkang kerajaan ramanipun dewi shinta, asmane prabu janaka . prabu janaka ngadhaake saembara sopo sing bias manah paling apik 

Ramalan Jayabaya Dan Kejayaaan Kerajaan Kediri

Diterbitkan pada Saturday, 17 March 2012 Pukul 9.02

Kisah Baratayuda juga sempat diadaptasi lagi kedalam bahasa jawa jaman kerajaan Surakarta berbentuk tembang oleh pujangga keraton Surakarta Ki Yosodipuro I (kakek Ki Ronggowarsito). Sanga Kuda Sudda Candrama . jayabaya Musarar. Berikut beberapa bait dalam jayabaya Musarar. Kitab Musarar inganggit. Duk sang prabu jayabaya. ing Kediri kedhatone. Ratu agagah prakosa. Tan ana kang malanga. Parang muka samya telak. Pan sami ajrih sedaya.

Mula Bukane Arab-israel Dadi Mungsuh Bebuyutan

Diterbitkan pada Tuesday, 16 January 2007 Pukul 13.12

ing dhaerah Roma dhewe wong-wong Yahudi didadekake tukang tenun, seniman, mbakar roti, nglakokake laku dagang lan teknik, sarta gawe perhiasan lan bekakas perang. Pemerintah . Wong-wong yahudi kuwi dhuweni sifat sing eklusif (bahasa jawane opo yo?) sayang banget nggih jayabaya jarang di update..padahal kathah lo penulis-penulis mudha basa jawi ingkang saged ngisi tulisane… Balas . 45 Babakan Madang Bogor jawa Barat 16810. nuwun.

Darmagandhul (jawa)

Diterbitkan pada Saturday, 31 May 2008 Pukul 3.09

Darmagandhul (jawa). Carita adege nagara Islam ing Demak bedhahe nagara Majapahit kang salugune wiwite wong jawa ninggal agama Buddha banjur salin agama Islam. * * * Gancaran basa jawa ngoko; Babon asli tinggalane KRT . Samuksane Sang Prabu jayabaya lan putrane putri kang aran Ni Mas Ratu Pagêdhongan, Buta Locaya lan kiyai Tunggulwulung uga padha muksa; Ni Mas Ratu Pagêdhongan dadi ratuning dhêmit nusa jawa, kuthane ana sagara kidul sarta 

Rongowarsito: Dari Santri Bengal Jadi Pujangga Agung...

Diterbitkan pada Tuesday, 22 October 2013 Pukul 23.16

Pada hari Rabu Pon. Pujangga yang dibesarkan di lingkungan kraton Surakarta ini namanya terkenal karena dialah yang menggubah Jangka jayabaya yang tersohor hingga… Khususnya sastrawan bahasa jawa.

Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

Diterbitkan pada Tuesday, 16 January 2007 Pukul 12.42

ing bebrayan jawa tirakat utawa riyalat kaya ngono kuwi jenenge pasa mutih. Yaiku mung dhahar sega putih, ora nganggo lawuh sing dibumboni. Nalika kelakon Nusantara wis nyawiji karo Majapahit, Gajah Mada mesthine 

Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Friday, 8 September 2006 Pukul 23.21

Sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare Kancil marang Merak.“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad.… sabrina ramadhani mengatakan: 15 Februari, 2010 pukul 7:27 pm. aduh! gara2 g asli jawa! jd g nerti nih bahasanya! dah di kasih pr bikin dongeng dalam bahasa jawa lagi! . kula badhe ngopi nggih.. damel tugas nggolek crita fiksi.. Balas · KUMPULAN CERITA CEKAK (cerkak) | rusmanhaji mengatakan:.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X