What's New?

cerkak bahasa jawa ing jayabaya

Amin Njawani: Rubrik Calon Arang "jayabaya"

Diterbitkan pada Sunday, 11 January 2015 Pukul 14.12

Ing pangajab kanthi rubrik “Calon Pengarang” bisaa ndadekake bocah dadi “subyek” kang ora wedi ngetokake uneg-uneg lan pengalamane wujud karangan nggunakake basa Jawa salaras karo “kosa kata” utawa .. Ceritera tentang nostalgia yang melibatkan proses emosional yang ruwet dan dengan bahasa yang abstrak, misalnya, adalah ceritera untuk dewasa dan bukan anak. Demikian membacakan crita cekak dan Poer Adhi Prawoto membawakan cerita

Posting Lebih Baru

Diterbitkan pada Tuesday, 1 July 2014 Pukul 16.01

Namun, sebebas apa pun dia, tetaplah membutuhkan medium bahasa yang, secara konvensional, digunakan sebagai medium penciptaan sastra. Dalam kondisi macam inilah, Utomo menyebut karya sastra Jawa berwujud cerita pendek (cerkak) dan novel, yang tercipta pada masa-masa awal pascakemerdekaan, banyak yang mengandung unsur eskapisme ini. Damono (1993) Warsinem bandjur ndingkluk, dolanan krikil kang ana ing lemah. Membeludaknya 

Widodo Basuki: Biodata Widodo Basuki

Diterbitkan pada Thursday, 22 January 2009 Pukul 4.48

Taun 2001, pemakalah makili Jawa Timur ing Kongres Bahasa Jawa (KBJ) III Yogyakarta lan KBJ IV Semarang (2006), uga tau mlebu Tim Penterjemah: Serat Babad Madura. Karya ing antologi pribadi antara liya: Gurit Saliyane iku uga tulisan crita cekak (cerita pendek), artikel, esay lan liya-liyane dimuat ing majalah Jayabaya Panjebar Semangat, Surabaya Post, Surabaya News, Jawa Pos, lan sawetara buletin. Nate antuk penghargaan: 1) Kumpulan guritan 

Ramalan Jayabaya?

Diterbitkan pada Sunday, 27 October 2013 Pukul 4.06

Tanah Jawa kalungan wesi = Bahasa Indonesia = Pulau Jawa berkalung besi. ( rel kereta apikah?) - Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang = Bahasa Indonesia = Perahu berjalan di angkasa. ( pesawat terbangkah?)

Kumpulan Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Sunday, 22 December 2013 Pukul 1.54

crita cekak. BU GURU. YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing ngasta dadi guru wae ora tau diundang Guru. Beda karo Candhi Prambanan utawa Candhi Sewu sing punjere candhi babon (induk) ana tengah, Candhi Ijo punjere ana teras dhuwur dhewe kaya pecandhen ing Jawa Timur.

Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

Diterbitkan pada Tuesday, 16 January 2007 Pukul 5.42

Basa Jawa | Budaya | Tradhisi | Seni | Prastawa Upama palapa iku padha karo plapah kayu atur ing dhuwur, kok ya mathuk yen tan amukti palapa ditegesi ora dhahar bumbon, ateges padha karo pasa mutih. Bab iki dak . marilah kita belajar bersama apa yang tidak dikenal bahasa manusia, apa yang tidak dikenal hati manusia. BLANK! Весьма не дурно jayabaya.wordpress.com. Как по . KUMPULAN CERITA CEKAK (CERKAK) | rusmanhaji mengatakan:.

Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Friday, 8 September 2006 Pukul 16.21

sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare Kancil marang Merak.“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad.… sabrina ramadhani mengatakan: 15 Februari, 2010 pukul 7:27 pm. aduh! gara2 g asli jawa! jd g nerti nih bahasanya! dah di kasih pr bikin dongeng dalam bahasa jawa lagi! . kula badhe ngopi nggih.. damel tugas nggolek crita fiksi.. Balas · KUMPULAN CERITA CEKAK (CERKAK) | rusmanhaji mengatakan:.

Cerkak "ngarep Tablet Entuk Kapsul"

Diterbitkan pada Wednesday, 8 April 2015 Pukul 14.00

Ibune Sukri isih lungguh kaget karo mandeng gambar tablet ing koran sing diselehake Sukri ing dhuwur meja. "Kri, Sukri mbok . Belajar bahasa Jawa memang susah bagi generasi mudha sekarang (termasuk saya). Namun 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -