What's New?

cerkak bahasa jawa ing jayabaya

Riska Wisma Anggraini: Pengertian Artikel, Jenis...

Diterbitkan pada Thursday, 20 August 2015 Pukul 20.28

Déné ing Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel yaiku karya tulis jangkep, tuladhané lapuran pawarta utawa esai ing majalah,kalawarti. lsp. Artikel kuwi karangan non-fiksi kang njlèntrèhaké sawijiné pokok perkara 

Amin Njawani: Rubrik Calon Arang "jayabaya"

Diterbitkan pada Sunday, 11 January 2015 Pukul 14.12

Ing pangajab kanthi rubrik “Calon Pengarang” bisaa ndadekake bocah dadi “subyek” kang ora wedi ngetokake uneg-uneg lan pengalamane wujud karangan nggunakake basa Jawa salaras karo “kosa kata” utawa .. Ceritera tentang nostalgia yang melibatkan proses emosional yang ruwet dan dengan bahasa yang abstrak, misalnya, adalah ceritera untuk dewasa dan bukan anak. Demikian membacakan crita cekak dan Poer Adhi Prawoto membawakan cerita

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Friday, 20 September 2013 Pukul 5.30

Gegadhangan, gegayuhan, kekudangan, gegancangan, kekarepan iku kabeh hamung wujud panyuwune jalma manungsa. Rikala ati ing sajroning ragane manungsa nembe nggrantes, perih utawa nelangsa, lumrah yen luh 

Widodo Basuki: Biodata Widodo Basuki

Diterbitkan pada Thursday, 22 January 2009 Pukul 4.48

Taun 2001, pemakalah makili Jawa Timur ing Kongres Bahasa Jawa (KBJ) III Yogyakarta lan KBJ IV Semarang (2006), uga tau mlebu Tim Penterjemah: Serat Babad Madura. Karya ing antologi pribadi antara liya: Gurit Saliyane iku uga tulisan crita cekak (cerita pendek), artikel, esay lan liya-liyane dimuat ing majalah Jayabaya Panjebar Semangat, Surabaya Post, Surabaya News, Jawa Pos, lan sawetara buletin. Nate antuk penghargaan: 1) Kumpulan guritan 

Cerita Rakyat Timun Mas Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 15.59

Dinten ingkang dipunkuwatosaken Mbok Sirni tiba, buta nedha jatah pikantuk saking bibit ingkang dipunsukaninipun. pun buta wicanten badhe datheng wangsul konjuk memangsa Timun Mas ing umuripun ingkang datheng 

Kumpulan Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Sunday, 22 December 2013 Pukul 1.54

crita cekak. BU GURU. YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing ngasta dadi guru wae ora tau diundang Guru. Beda karo Candhi Prambanan utawa Candhi Sewu sing punjere candhi babon (induk) ana tengah, Candhi Ijo punjere ana teras dhuwur dhewe kaya pecandhen ing Jawa Timur.

Cerita Cekak Bahasa Jawa Katresnan Terbaru Agustus 2015

Diterbitkan pada Thursday, 20 August 2015 Pukul 7.00

cerita cekak bahasa jawa katresnan tak tuliske ana ing cerkak basa jawa ing wulan agustus tahun 2015 iki.

Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

Diterbitkan pada Tuesday, 16 January 2007 Pukul 5.42

Basa Jawa | Budaya | Tradhisi | Seni | Prastawa Upama palapa iku padha karo plapah kayu atur ing dhuwur, kok ya mathuk yen tan amukti palapa ditegesi ora dhahar bumbon, ateges padha karo pasa mutih. Bab iki dak . marilah kita belajar bersama apa yang tidak dikenal bahasa manusia, apa yang tidak dikenal hati manusia. BLANK! Весьма не дурно jayabaya.wordpress.com. Как по . KUMPULAN CERITA CEKAK (CERKAK) | rusmanhaji mengatakan:.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -