What's New?

cerkak bahasa jawa ing jayabaya

Cerita Cekak:

Diterbitkan pada Friday, 1 May 2009 Pukul 11.59

Dalam pengunggahan cerita ini disajikan sesuai aslinya dengan bahasa Jawa, dan dengan sedikit editing pada beberapa paragraf, ejaan dan pembetulan salah tulis. Untuk ukuran cerkak, cerita ini tergolong relatif panjang.

Contoh Cerita Cekak (cerkak) Dan Unsur Instrinsik

Diterbitkan pada Thursday, 11 September 2014 Pukul 11.39

Berikut ini contoh cerita cekak utawa cerkak bahasa jawa dengan unsur instrinsiknya terbaru 2014 lengkap. Carita cekak yaiku salah siji asil karya sastra awujud gancaran (yaitu salah satu hasil karya sastra berwujud prosa).

Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Friday, 8 September 2006 Pukul 16.21

sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” ujare Kancil marang Merak.“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad.… sabrina ramadhani mengatakan: 15 Februari, 2010 pukul 7:27 pm. aduh! gara2 g asli jawa! jd g nerti nih bahasanya! dah di kasih pr bikin dongeng dalam bahasa jawa lagi! . kula badhe ngopi nggih.. damel tugas nggolek crita fiksi.. Balas · KUMPULAN CERITA CEKAK (CERKAK) | rusmanhaji mengatakan:.

Kumpulan Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Sunday, 22 December 2013 Pukul 1.54

crita cekak. BU GURU. YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing ngasta dadi guru wae ora tau diundang Guru. Beda karo Candhi Prambanan utawa Candhi Sewu sing punjere candhi babon (induk) ana tengah, Candhi Ijo punjere ana teras dhuwur dhewe kaya pecandhen ing Jawa Timur.

Modul Basa Jawa Kelas X Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 2.15

Syarate melu lomba, siswa SMP/MTs Negeri utawa swasta ing Jawa Timur, naskah geguritan asli karyane dhewe, during tau dipacak ing Koran lan majalah, naskah kang dikirimake kudu kinawruhan Guru Pendamping utawa . Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan nonsastra maupun sastra menggunakan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis dengan huruf Jawa.

Iwit Bajing Lan Tikus Cilik

Diterbitkan pada Thursday, 14 September 2006 Pukul 7.20

Basa Jawa | Budaya | Tradhisi | Seni | Prastawa. Beranda Mulane, saiki Iwit munyeng mikirake tekane mangsa rendheng mengko, piye bisane ing mangsa iku dheweke panggah mangan kaya biasane. Ora kaliren. Ing dhuwur wit, Iwit duwe tangga jenenge Kiki Tikus. “Rewangana aku ya, supaya bisa golek pangan ing mangsa . MATOER SUWOEN BANGET GAWE GARAP TUGAS. Balas · KUMPULAN CERITA CEKAK (CERKAK) | rusmanhaji mengatakan:.

Contoh Cerkak (crito Cekak) Lan Unsur Intrinsik

Diterbitkan pada Tuesday, 21 May 2013 Pukul 13.21

Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang. Manuk-manuk pating bleber mangkat golek pangan ninggalke anak-anake sing isih cilik-cilik, pating cruit nguntapke lungane 

Nony Amanda's Blog: Cerkak Bahasa Jawa: Tekade Murid…

Diterbitkan pada Tuesday, 5 June 2012 Pukul 5.51

wadaw ada tugas GAJE nih dari guru bahasa Jawaku yaitu membuat cerita cekak yang lebih dikenal dengan CERKAK atau dalam bahasa Indonesianya Cerita Pendek. CERKAK merupakan seni tulis yang digemar 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -