What's New?

cerkak bahasa jawa ing jayabaya

Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

Diterbitkan pada Tuesday, 16 January 2007 Pukul 12.42

Upama palapa iku padha karo plapah kayu atur ing dhuwur, kok ya mathuk yen tan amukti palapa ditegesi ora dhahar bumbon, ateges padha karo pasa mutih. Bab iki dak . Saya inginmengomentari bahasa tersebut diatas ”. Bahwasanya Весьма не дурно jayabaya.wordpress.com. Как по мне то blog Jayabaya iki cukup apik isi karengane, mulo enggal dirumat maneh (update, new upload) lan podho niti-teliti basa + sastra jawa kanthi bapuh. Pelajar sak 

.: Biografi Widodo Basuki

Diterbitkan pada Thursday, 29 April 2010 Pukul 10.51

Taun 2001, pemakalah makili Jawa Timur ing Kongres Bahasa Jawa (KBJ) III Yogyakarta lan KBJ IV Semarang (2006), uga tau mlebu Tim Penterjemah: Serat Babad Madura. Karya ing antologi pribadi antara liya: Gurit Saliyane iku uga tulisan crita cekak (cerita pendek), artikel, esay lan liya-liyane dimuat ing majalah Jayabaya Panjebar Semangat, Surabaya Post, Surabaya News, Jawa Pos, lan sawetara buletin. Nate antuk penghargaan: 1) Kumpulan guritan 

Dyah Ayu Pujawati

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.15

Ing jaman saiki wis kena dikandhakake ora ana ariwarti basa jawa kang kababar / kang terbit yen ana kala-kala mung minangka suplemen ana ing surat kabar Suara Merdeka iku bae ora ajeg. Dene kalawarti kang isih terbit Majalah berbahasa jawa ini diterbitkan di Surabaya, terbit setiap minggu dengan informasi-informasi terkini serta berbagai macam informasi tentang budaya jawa yang dikemas dengan menggunakan bahasa jawa. Informasi Langganan hub 

Posting Lebih Baru

Diterbitkan pada Tuesday, 1 July 2014 Pukul 23.01

Namun, sebebas apa pun dia, tetaplah membutuhkan medium bahasa yang, secara konvensional, digunakan sebagai medium penciptaan sastra. Dalam kondisi macam inilah, Utomo menyebut karya sastra Jawa berwujud cerita pendek (cerkak) dan novel, yang tercipta pada masa-masa awal pascakemerdekaan, banyak yang mengandung unsur eskapisme ini. Damono (1993) Warsinem bandjur ndingkluk, dolanan krikil kang ana ing lemah. Membeludaknya 

Kumpulan Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Sunday, 22 December 2013 Pukul 8.54

crita cekak. BU GURU. YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing ngasta dadi guru wae ora tau diundang Guru. Beda karo Candhi Prambanan utawa Candhi Sewu sing punjere candhi babon (induk) ana tengah, Candhi Ijo punjere ana teras dhuwur dhewe kaya pecandhen ing Jawa Timur.

Ramalan Jayabaya?

Diterbitkan pada Sunday, 27 October 2013 Pukul 11.06

Tanah Jawa kalungan wesi = Bahasa Indonesia = Pulau Jawa berkalung besi. ( rel kereta apikah?) - Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang = Bahasa Indonesia = Perahu berjalan di angkasa. ( pesawat terbangkah?)

Amin Njawani: Rubrik Calon Arang "jayabaya"

Diterbitkan pada Sunday, 11 January 2015 Pukul 21.12

Ing pangajab kanthi rubrik “Calon Pengarang” bisaa ndadekake bocah dadi “subyek” kang ora wedi ngetokake uneg-uneg lan pengalamane wujud karangan nggunakake basa Jawa salaras karo “kosa kata” utawa .. Ceritera tentang nostalgia yang melibatkan proses emosional yang ruwet dan dengan bahasa yang abstrak, misalnya, adalah ceritera untuk dewasa dan bukan anak. Demikian membacakan crita cekak dan Poer Adhi Prawoto membawakan cerita

Ngluru Dom Ing Tumpukan Merang

Diterbitkan pada Sunday, 7 December 2014 Pukul 13.24

Adoh sadurunge, ing jangka Jayabaya kasebutake yen ing mengkone; kali ilang kedhunge, wong lanang ilang kaprawirane, wong wadon ilang wirange, kalebu wong Jawa ilang jawane. Jangka Jayabaya saka pakem. Nadyan ora diselaki tetep ana sing mrojol selaning garu, nanging iku ora kuwawa makili angka mungguh generasi kita sing tetep setya marang apa-apa sing mambu Jawa. Ewasemono, kanyatan iku dudu sawutuhe lirwane para generasi mudha. Bahasa Jawa 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -