What's New?

cerkak bahasa jawa ing jayabaya

.: Biografi Widodo Basuki

Diterbitkan pada Thursday, 29 April 2010 Pukul 10.51

Taun 2001, pemakalah makili Jawa Timur ing Kongres Bahasa Jawa (KBJ) III Yogyakarta lan KBJ IV Semarang (2006), uga tau mlebu Tim Penterjemah: Serat Babad Madura. Karya ing antologi pribadi antara liya: Gurit Saliyane iku uga tulisan crita cekak (cerita pendek), artikel, esay lan liya-liyane dimuat ing majalah Jayabaya Panjebar Semangat, Surabaya Post, Surabaya News, Jawa Pos, lan sawetara buletin. Nate antuk penghargaan: 1) Kumpulan guritan 

Amin Njawani: Rubrik Calon Arang "jayabaya"

Diterbitkan pada Sunday, 11 January 2015 Pukul 21.12

Ing pangajab kanthi rubrik “Calon Pengarang” bisaa ndadekake bocah dadi “subyek” kang ora wedi ngetokake uneg-uneg lan pengalamane wujud karangan nggunakake basa Jawa salaras karo “kosa kata” utawa .. Ceritera tentang nostalgia yang melibatkan proses emosional yang ruwet dan dengan bahasa yang abstrak, misalnya, adalah ceritera untuk dewasa dan bukan anak. Demikian membacakan crita cekak dan Poer Adhi Prawoto membawakan cerita

Sastra Jawa Modern Pascakemerdekaan[*]

Diterbitkan pada Friday, 21 March 2014 Pukul 12.07

Namun, sebebas apa pun dia, tetaplah membutuhkan medium bahasa yang, secara konvensional, digunakan sebagai medium penciptaan sastra. Dalam kondisi macam inilah, Utomo menyebut karya sastra Jawa berwujud cerita pendek (cerkak) dan novel, yang tercipta pada masa-masa awal pascakemerdekaan, banyak yang mengandung unsur eskapisme ini. Damono (1993) Warsinem bandjur ndingkluk, dolanan krikil kang ana ing lemah. Membeludaknya 

Sumpah Palapa = Pasa Mutih?

Diterbitkan pada Tuesday, 16 January 2007 Pukul 12.42

Ing bebrayan Jawa tirakat utawa riyalat kaya ngono kuwi jenenge pasa mutih. Yaiku mung dhahar sega putih, ora nganggo lawuh sing dibumboni. Nalika kelakon Nusantara wis nyawiji karo Majapahit, Gajah Mada mesthine 

Dyah Ayu Pujawati

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.15

Ing jaman saiki wis kena dikandhakake ora ana ariwarti basa jawa kang kababar / kang terbit yen ana kala-kala mung minangka suplemen ana ing surat kabar Suara Merdeka iku bae ora ajeg. Dene kalawarti kang isih terbit Majalah berbahasa jawa ini diterbitkan di Surabaya, terbit setiap minggu dengan informasi-informasi terkini serta berbagai macam informasi tentang budaya jawa yang dikemas dengan menggunakan bahasa jawa. Informasi Langganan hub 

Ramalan Jayabaya?

Diterbitkan pada Sunday, 27 October 2013 Pukul 11.06

Tanah Jawa kalungan wesi = Bahasa Indonesia = Pulau Jawa berkalung besi. ( rel kereta apikah?) - Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang = Bahasa Indonesia = Perahu berjalan di angkasa. ( pesawat terbangkah?)

Kumpulan Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Sunday, 22 December 2013 Pukul 8.54

crita cekak. BU GURU. YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing ngasta dadi guru wae ora tau diundang Guru. Beda karo Candhi Prambanan utawa Candhi Sewu sing punjere candhi babon (induk) ana tengah, Candhi Ijo punjere ana teras dhuwur dhewe kaya pecandhen ing Jawa Timur.

2 Geguritan Budhi Setyawan Di Majalah Jayabaya No 8...

Diterbitkan pada Thursday, 24 October 2013 Pukul 10.28

Ada 2 buah geguritan [puisi dalam bahasa Jawa] saya yang termuat di Majalah Mingguan Keluarga Bahasa Jawa (Minggon Kulawarga Basa Jawa) JAYABAYA edisi 8 Minggu III bulan Oktober 2013. Majalah Bagi peminat Sastra Jawa yang ingin mengirim karya berupa geguritan dan cerita cekak, silakan kirim karya ke email redaksi majalah tersebut di: jayabayared@gmail.com. Cangkriman (1). esemmu kang ngujiwat. lan kumambang ing mega-mega kuwi.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -

x

Pasang iklan melalui perangkat Android Anda secara langsung. Klik disini untuk menginstall IklanGratiz Android.