What's New?

cerita wayang mahabarata ing basa jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 16.41

cerita-wayang-bahasa-jawa. Saksampune dumugi ing Pertapaan Argajati, Batara Wisnu enggal dikramakaken kaliyan Endang Sumarsi. Saksampune sawentara tilar wonten pertapaan, Batara Wisnu matur dhateng marasepuhipun menawi piyambakipun madosi sekar Wijayakusuma uga Cerita Wayang Bahasa Jawa Adipati Karna Gugur Cerita wayang bahasa jawa Adipati Karna gugur di bawah ini merupakan kisah Mahabarata yang menceritakan kematian Karna dalam pe .

Werkudara Lahir Versi Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 14 February 2015 Pukul 1.52

Ana ing cerita wayang Mahabarata Werkudara Lahir Versi Bahasa Jawa diceritakake ana ing sawijining dina wektu para Kurawa lan Pandawa lungo plesiran menyang kali Gangga, Duryudana weneh pangan lan nginum dening Bima kang 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Wayang Kulit

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 14.48

Sugeng ndalu rencang sedaya, kumpulan cerita bahasa jawa hari ini akan sedikit menguraikan mengenai kesenian tradisional dengan judul “artikel bahasa jawa tentang wayang kulit”. Salah satu kesenian tradisional jawa ini memang sangat 

Cerita Wayang Bahasa Jawa, Lahire Arjuna

Diterbitkan pada Friday, 13 February 2015 Pukul 18.45

Kumpulan cerita bahasa jawa pada kesempatan sore hari ini akan kembali membagikan sebuah kisah pewayangan dengan tema cerita wayang bahasa jawa lahire Arjuna, sedangkan lakon yang akan dikisahkan adalah lahirnya sang Arjuna. Dalam kisah ini banyak melibatkan Ora suwe dumadakan teka salah siji utusan saka Pandu kang anggawa warta yen Prabu Pandu nembe wonten tugas ndereke Basudewa tindak ana ing tlatah Mandura. Dewi Kunthi kang nembe mbobot 

Cerita Wayang Basa Jawa Arjuna, Kanti Lakon Wahyu...

Diterbitkan pada Thursday, 12 February 2015 Pukul 3.45

Menurut para rama, sopo wong kang duweni makuta rama bakal dadi wong sekti soho bisa nurunake raja-raja ana ing tanah jawi lan ugo bisa dadi raja ana ing tanah jawi. cerita-wayang-arjuna-kanti-lakon-wahyu-makuta-rama-. Ana ing gunung (pada cerita wayang bahasa jawa Arjuna dengan lakon Wahyu Makuta Rama selanjutnya akan menceritakan peperanggan yang terjadi antara Arjuna dan Bala Kurawa). cerita-wayang-bahasa-jawa-arjuna. Ana ing Swelagiri kasunyatan 

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman Lan Bima

Diterbitkan pada Tuesday, 26 May 2015 Pukul 4.07

Sugeng injing kanca sedaya, cerita wayang bahasa jawa anoman bertemu dengan Bima di bawah ini merupakan kisah pewayangan yang sengaja kami kemas menggunakan bahasa jawa ringan dan sederhana agar mudah di pahami dan di mengerti. Kala menika, mboten enten arjuna, amargi piyambakipun saweg bertapa ing setunggal redi (mbenjang badhe angsal senjata pasopati saking dewa syiwa). Cerita Wayang Mahabarata Versi Jawa, Gatotkaca Lahir Bahasa Jawa.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Nakula Sadewa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 May 2015 Pukul 19.52

Waos Ugi: Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa Lengkap. Rukun, uga sami pangertosan yaiku sifat ingkang patut dados tuladha kegesangan paseduluran ing rikala menika. Nggadahi kekuwaosan, kraton, siti ingkang wiyar uga subur 

Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa Lengkap

Diterbitkan pada Tuesday, 26 May 2015 Pukul 10.52

Ingin tahu cerita wayang mahabarata bahasa jawa secara lengkap? Simak sebuah sinopsis dalam bahasa jawa di bawah ini yang menceritakan kisah wayang mahabarata setelah para pandawa mengembara selama 12 tahun di dalam 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -