What's New?

cerita bahasa jawa kancil lan gajah

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 1.02

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang Kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Label: blog bahasa jawa, cerita cekak bahasa jawa Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana. Suwijining ndina ana Kucing sing Alkisah Sang Kancil yang baru saja diangkat jadi raja hutan kedatangan serombongan gajah yang bertamu sambil membawa anak mereka yang sakit Cerita Cekak Lucu Basa 

Dongeng Bahasa Jawa: Kancil Lan Manuk Blekok Sing...

Diterbitkan pada Saturday, 1 August 2015 Pukul 14.43

Nalika lagi enak-enak ngurogokke dongenge Kancil, dumadakan ana manuk wulune putih campur klawu, cucuke dowi, lan sikile uga dowi banget -- mencok ning kursi cedak stroller, terus ngeciwis ngajak ngobrol Altap. Kebon mburi omahe Label: cerita bahasa jawa, cerita cekak, dongeng sang kancil Alkisah Sang Kancil yang baru saja diangkat jadi raja hutan kedatangan serombongan gajah yang bertamu sambil membawa anak mereka yang sakit Cerita 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 April 2015 Pukul 7.00

Kancil Lan Merak. Cerita, Cerita Rakyat, Dongeng Bahasa Jawa - Kancil Lan Merak “Anggonku seneng dandan lan ngupakara kaendahan iki mung wujud rasa syukurku marang Gusti!” bacute tanpa linandhesan rasa umuk.“Supaya wuluku bisa dadi kaya wulumu, piye carane?” pitakone Kancil. “Tangeh lamun, Cil! Aku-kowe ki mung Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”

Kancil Karo Monyet ( Cerita Dengan Bahasa Jawa )

Diterbitkan pada Sunday, 10 June 2012 Pukul 3.01

Kancil Karo Monyet ( cerita dengan Bahasa Jawa ). Terimakasih Atas Kunjungannya. Kancil Karo Monyet. Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. Kabeh kewan nduweni 

Cerita Jawa : Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Monday, 2 March 2015 Pukul 22.36

Kancil lan Baya. Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi? . ing ngisor iki: Maskumambang. Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges… In "Bahasa Jawa

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Kancil Lan Pitik Walik Sing...

Diterbitkan pada Friday, 31 January 2014 Pukul 1.02

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Kancil lan Pitik Walik sing rumongso kudu lucu. Mbak Dewi, juragan Bakso Bangjo nduwe Pitik Walik sing seneng ngomong lucu-lucu karo kancane. Menawa ketemu pitik-pitik liyane, Pitik Walik mesthi usaha gawe cerita lucu-lucu nganthek kancane pada ngguyu kemekelen. Dheweke . Alkisah Sang Kancil yang baru saja diangkat jadi raja hutan kedatangan serombongan gajah yang bertamu sambil membawa anak mereka yang sakit.

Urutane Macapat Miturut Filosofi Urip Mangungsa

Diterbitkan pada Wednesday, 3 June 2015 Pukul 21.02

Urut-urutané tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh Gambuh. Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk njur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan. Sesorah Dampak Jejaring Sosial Bahasa Jawa Kancil lan Baya Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali.

Cerita Lucu Basa Jawa: Lomba Nyanyi Bayi Altap Vs Pitik...

Diterbitkan pada Saturday, 29 August 2015 Pukul 0.07

Wis umur 7 sasi, gedhene sak gajah kok rung iso apa-apa. Kowe mesthi keset banget iki. Ora tau gelem sinau lan to approximately extent commence ngopo-ngopo. Gaweane turu terus kok kepingin mangan walang — yo ora 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -