What's New?

cerita bahasa jawa kancil lan gajah

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 8.02

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang Label: blog bahasa jawa, cerita cekak bahasa jawa Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana. Suwijining 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. Kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Bahasa Dan Sastra Jawa: Rencana Pelaksanaan...

Diterbitkan pada Saturday, 5 July 2014 Pukul 20.18

Cerita Rakyat. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit. A. Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan sastra maupun nonsastra menggunakan berbagai ragam bahasa jawa sesuai unggah ungguh dan menulis dengan huruf jawa. . Tuladhane : Kancil nyolong timun, Kancil karo baya, Kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane. § Legenda Yaiku dongeng gegandengan karo dumadine 

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 20.11

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit gedhe ngadheg mejejer, sawah-sawah ijo royo-royo, omah-omah manungsa durung ngebaki lemah. dongeng bahasa jawa kancil , dongeng bahasa jawa , dongeng bahasa jawa kancil dan buaya , dongeng b jawa , dongeng kancil versi bahasa jawa ,.

Cerita Jawa : Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 5.36

Cerita Jawa : Kancil lan Baya. Posted in Bahasa Jawa, Education, Sastra by davidadinugroho. Kancil lan Baya. Kancil lan Baya. Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi? Critane kaya ngene iki. Desane kancil saiki lagi ana pagebluk. Timun-timun sing ditanduri pak tani padha mati gabug.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 2 October 2012 Pukul 14.05

Cerita Rakyat Bahasa Jawa - KANCIL LAN MERAK -. Terimakasih Atas Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”

Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Friday, 30 January 2015 Pukul 8.58

Tuladhane : Kancil nyolong timun, Kancil karo baya, Kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane c. Legenda Yaiku dongeng gegandengan karo dumadine sawijining papan utawa barang. Tuladhane : Asal usul 

Kancil Karo Monyet ( Cerita Dengan Bahasa Jawa )

Diterbitkan pada Sunday, 10 June 2012 Pukul 10.01

Kancil Karo Monyet ( cerita dengan Bahasa Jawa ). Terimakasih Atas Kunjungannya. Kancil Karo Monyet. Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. Kabeh kewan nduweni 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -

x

Pasang iklan melalui perangkat Android Anda secara langsung. Klik disini untuk menginstall IklanGratiz Android.