What's New?

cerita bahasa jawa kancil lan gajah

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Kancil Lan Pitik Walik Sing...

Diterbitkan pada Friday, 31 January 2014 Pukul 1.02

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Kancil lan Pitik Walik sing rumongso kudu lucu. Mbak Dewi, juragan Bakso Bangjo nduwe Pitik Walik sing seneng ngomong lucu-lucu karo kancane. Menawa ketemu pitik-pitik liyane, Pitik Walik mesthi usaha gawe cerita lucu-lucu nganthek kancane pada ngguyu kemekelen. Dheweke . Alkisah Sang Kancil yang baru saja diangkat jadi raja hutan kedatangan serombongan gajah yang bertamu sambil membawa anak mereka yang sakit.

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 13.11

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi Jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit gedhe ngadheg mejejer, sawah-sawah ijo royo-royo, omah-omah manungsa durung ngebaki lemah. dongeng bahasa jawa kancil , dongeng bahasa jawa , dongeng bahasa jawa kancil dan buaya , dongeng b jawa , dongeng kancil versi bahasa jawa ,.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 2 October 2012 Pukul 7.05

Cerita Rakyat Bahasa Jawa - KANCIL LAN MERAK -. Terimakasih Atas Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”

Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Friday, 30 January 2015 Pukul 1.58

Tuladhane : Kancil nyolong timun, Kancil karo baya, Kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane c. Legenda Yaiku dongeng gegandengan karo dumadine sawijining papan utawa barang. Tuladhane : Asal usul 

Cerita Jawa : Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Monday, 2 March 2015 Pukul 22.36

Kancil lan Baya. Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi? . ing ngisor iki: Maskumambang. Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges… In "Bahasa Jawa

Urutane Macapat Miturut Filosofi Urip Mangungsa

Diterbitkan pada Wednesday, 3 June 2015 Pukul 21.02

Urut-urutané tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati. Mungguh Gambuh. Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk njur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan. Sesorah Dampak Jejaring Sosial Bahasa Jawa Kancil lan Baya Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali.

Kancil Karo Monyet ( Cerita Dengan Bahasa Jawa )

Diterbitkan pada Sunday, 10 June 2012 Pukul 3.01

Kancil Karo Monyet ( cerita dengan Bahasa Jawa ). Terimakasih Atas Kunjungannya. Kancil Karo Monyet. Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. Kabeh kewan nduweni 

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 1.02

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang Kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Bantul Label: blog bahasa jawa, cerita cekak bahasa jawa Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana. Suwijining ndina ana Kucing Alkisah Sang Kancil yang baru saja diangkat jadi raja hutan kedatangan serombongan gajah yang bertamu sambil membawa anak mereka yang sakit Kumpulan Cerita Lucu 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -