carita pondok bahasa sunda tentang miara kabersihan lingkungan sakola

Contoh Pidato Singkat Bahasa Sunda Tema Kebersihan...

Diterbitkan pada Saturday, 9 March 2013 Pukul 21.23

Contoh pidato singkat bahasa sunda tema kebersihan lingkungan saatos kamari posting tentang pidato kamerdekaan dina danget ieu penulis bade posting tentang. pidato singkat kebersihan lingkungan di sakola desa 

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Kebersihan

Diterbitkan pada Saturday, 30 November 2013 Pukul 12.34

Hadirin sadayana, simkuring didieu bade ngadugikeun hal-hal anu aya patalina sareng kabersihan. Terutami kabersihan di lingkungan sakola ieu. Sakumaha anu atos kauninga ku urang sadaya, kabersihan di sakola ieu teh 

Ki Sunda: Adegan Kalimah

Diterbitkan pada Sunday, 17 February 2013 Pukul 17.58

Dina basa tulisan, omongan si panyatur téh ditempatkeun dina jero tanda kekenteng atawa tanda petik ( “.” ). Ilikan contona di handap! Conto I Dina karangan, boh carita pondok boh novel, kalimah langsung téh mindeng kapanggih. Malah aya nu geus teu maké Pa Kuwu nandeskeun yén sakumna warga kudu miara kabersihan lingkungan masing-masing. Kalimah langsung bisa dirobah jadi “Saha anu ayeuna teu sakola?” saur Bu Nina ka siswa kelas tilu.

Sk Dan Kd Mulok Bahasa Sunda Kelas I

Diterbitkan pada Wednesday, 12 October 2011 Pukul 18.00

Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana. 1.1 Menyimak dan . Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. 2. . Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan . Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok, guguritan, dan pengumuman (bewara). 3.1.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat

Diterbitkan pada Thursday, 3 May 2012 Pukul 6.15

Berikut ini blog bintang sertakan berbagai contoh pidato singkat yang semuanya menggunakan sunda sebagai bahasa. sanes ketang tanpa beja, sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun, nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola, nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik, diatik, . Contoh Pidato bahasa sunda Tema Kebersihan lingkungan.

Hadi Setyo Blog: Kurikulum 2013 Bahasa Daerah Tetap Ada

Diterbitkan pada Friday, 4 January 2013 Pukul 17.55

Dina basa sunda kawilang réa istilah atawa prédikat anu nuduhkeun patalina paripolah nyarita, totondén yén dina hirup kumbuh urang sunda peta nyarita kungsi jadi ukuran atawa indikator anu kagolong penting pikeun nangtukeun pribadi hiji jalma. Sanajan dina kaayaan lingkungan nu santéy atawa tumaninah, sok aya waé gangguan téh, sapertikeun harewos bojong babaturan nu aya di sagigireun, sora korsi nu ngagerét, idangan nu ngaliwat hareupeun.

Contoh Biantara/pidato Pendek Basa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 15 September 2012 Pukul 18.09

Contoh Biantara/Pidato Pendek Basa sunda. 18.09 Sena 24ments. http://1.bp.blogspot.com/_8Qppa58UaBs/TLB-. kabersihan sakola. Wilujeng Enjing Sadayana. Ibu Guru ku simabdi dipihormat jeung siswa kelas X-3 nu ku abdi dipikacinta. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. . Recount Text Example · Pengertian, Sejarah, Dan Ciri-ciri carita pondok/C..

Contoh Pidato Singkat Bahasa Sunda » Lokerseni

Diterbitkan pada Thursday, 5 September 2013 Pukul 22.45

Contoh Pidato Singkat bahasa sunda - Alhamdulillah saya telah share beberapa Contoh Teks Pidato dari Pidato bahasa Inggris sampai Pidato bahasa Jawa dan Kali ini saya akan share Contoh Pidato Singkat bahasa sunda pidato bahasa sunda tentang lingkungan, semoga dengan Contoh Pidato ini anda bisa mengerti dan menjaga lingkungan ataupun harus melestarikan lingkungan, Okelah langsung saja untuk membaca Pidato bahasa sunda dibawah ini.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X