What's New?

carita pondok bahasa sunda tentang miara kabersihan lingkungan sakola

Contoh Sawala

Diterbitkan pada Wednesday, 12 December 2012 Pukul 3.45

10.55 Savitri Nurul Syifa No comments. Tugas Kelompok. Basa Sunda. SAWALA. Kelas X-2. NamaAnggota: Fadhila Meylinda A. Fransisca E. M. Rivai Sulaiman. Savitri Nurul Syifa. Tina Yulianti. SMA Negeri 3 Cimahi. Tahun Ajaran 2012/2013. Tanya Jawab: . Jadi, urang sadaya teh kudu ngajaga kabersihan lingkungan sabab lamun urang sadaya heunteu ngajaga kabersihan lingkungan engke bias nimbulkeun bencana kaurang sadayana. Carita Mahabarata Dan Ramayana.

Contoh Pidato Singkat Bahasa Sunda Tema Kebersihan...

Diterbitkan pada Saturday, 9 March 2013 Pukul 23.10

pidato singkat kebersihan lingkungan di sakola desa atanapi nu sanes tempat. mugia kedah di uninga ku urang nu kumaha model pidatona, yu langsung bae kana contoh pidato bahasa sunda na. Assalamualaikum wr wb. Langkung 

Rahmatblog: Rpp Bahasa Sunda Sd

Diterbitkan pada Wednesday, 9 December 2009 Pukul 0.02

V. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN (Pertemuan pertama dan kedua) - Buku Paket Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 1 - Gambar-gambar yang ada di lingkungan rumah. VI. EVALUASI/ 

Pidato Pendek Bahasa Sunda Tema Kebersihan

Diterbitkan pada Friday, 31 January 2014 Pukul 3.18

Pidato Bahasa Sunda singkat, contoh tugas biantara tema kebersihan untuk siswa SD, SMP, atau SMA. Urang sadaya kedah ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah 

Ki Sunda: Adegan Kalimah

Diterbitkan pada Sunday, 17 February 2013 Pukul 10.58

Dina basa tulisan, omongan si panyatur téh ditempatkeun dina jero tanda kekenteng atawa tanda petik ( “.” ). Ilikan contona di handap! Conto I Dina karangan, boh carita pondok boh novel, kalimah langsung téh mindeng kapanggih. Malah aya nu geus teu maké Pa Kuwu nandeskeun yén sakumna warga kudu miara kabersihan lingkungan masing-masing. Kalimah langsung bisa dirobah jadi “Saha anu ayeuna teu sakola?” saur Bu Nina ka siswa kelas tilu.

Pidato Bahasa Sunda Tentang Lingkungan

Diterbitkan pada Monday, 12 March 2012 Pukul 15.31

Yang lagi nyari Contoh pdato bahasa sunda dengan tema lingkungan silahkan seetelah beberapa waktu lalu juga menuliskan artikel Contoh Pidato Bahasa Sunda kali ini kembali menuliskan artikel tentang Contoh Pidato Bahasa Sunda Teu aya sanes seja nutur jalur carita lingkungan nu aya di sabudeuren wewengkon sim kuring nyaeta kacamatan Bantarujeg. pidato bahasa sunda tentang pendidikan kebersihan naskah pidato bahasa sunda perpisahan.

Contoh Laporan Kagiatan Dina Basa Sunda

Diterbitkan pada Friday, 12 July 2013 Pukul 7.41

Sakumaha nu parantos kauninga, rehna dina raraga ngamumule, mekarkeun basa sareng sastra sunda di lingkungan barudak sakola. Ieu kagiatan teh dinamian “KTERATIVITAS BARUDAK DINA NGAMUMULE BASA JEUNG SASTRA 

Sk Dan Kd Mulok Bahasa Sunda Kelas I

Diterbitkan pada Thursday, 17 March 2011 Pukul 9.03

Mampu menyimak (ngaregepkeun) memahami , serta menanggapi berbagai bunyi bahasa ( sora basa), dongeng, dan perintah (parentah) sederhana. 1.1 Menyimak dan . Nepikeun tanggapan ngenaan manfaat tatacara / diajar di sakola jeung di imah. 2. . Bisa ngaregekeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan . Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi berbagai jeniswacana lisan berupa carita pondok, guguritan, dan pengumuman (bewara). 3.1.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -