What's New?

bahasa sunda seserahan nikah pihak panganten pameget

Contoh Pidato Serah Terima Pengantin Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 13 September 2016 Pukul 18.55

nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, atra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas Acara : Serah Terima sareng Akad Nikah Panganten Ku : Alimudin, S.Pd.I Runtuyan acara: 1.Bubuka 2.Ngaosken ayat suci Al-Qur’an 3.Sholawat Nabi 4.Sambutan/Seserahan ti Pihak Calon Panganten pamaget 5. Panampian ti SundaBlog ulubiung dina ngeuyeub-ngeuyeub média basa Sunda. Hayu urang sasarengan ngarumat tur ngamumulé Ki Sunda sakamampuh séwang-séwangan. Salira nuju maos "Naskah Kanggo Panata Calagara Dinu Nikahkeun Saat kita menyaksikan acara resepsi pernikahan, kita akan menjumpai seseorang yang san Para hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget miwah rombongan, bawi raos emutan pribados Dede Ruska_MANDU ACARA_MC BASA SUNDA MINGPIN ACARA DINA UPACARA NIKAHAN BUBUKA Assalamua'laikum Wr. Wb. Upacara ieu dilaksanakeun upama panganten boh awewe boh lalaki ngarunghal (miheulaan nikah) lanceukna. Seserahan Nya eta masrahkeun pipanganteneun lalaki ka pimitohaeunana sabab rek dikawinkeun ka anakna. Nya eta UPACARA ADAT PERKAWINAN SUNDA D I S U S U N KU: MANG BECUS Upara Adat Panganten Sunda Upacara adat ieu sanes mangrupi hiji upacara keagamaan, nanging salah sahiji budaya sunda warisan jaman baheula, ti .

Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Diterbitkan pada Tuesday, 13 September 2016 Pukul 18.55

BIANTARA DINA ACARA SESERAHAN Conto Biantara Dina Acara Seserahan Salah sahiji conto biantara dina acara seserahan panganten ti pihak lalaki ka pihak awewe. Manawi sapertos anu kauninga ku sadaya pun anak anu nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja, purwa aya nu di maksad, seja ngaitkeun janji pasini Sakeser daun Acara SEREN-SUMEREN. Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri, kanggo didahupkeun/ditikahkeun. Ditampi pihak calon panganten istri. Ieu nambihan rumpaka sawer Saleresna sarat sah na nikah nyaeta hadirna panganten istri pameget,Wali,Saksi sareng ijab Kabul. Anu kagungan hak nikahkeun nyaeta wali,upami teu sanggem tiasa diwakilkeun ku sarat anu ditangtoskeun henteu ngalanggar Sakumaha kauninga ku sadayana, alhamdulillah calon panganten pameget miwah rombongan parantos sumping ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang. Bismilah, purwa wiwitan ieu pamuka RANGKAIAN TATA CARA PERNIKAHAN ADAT SUNDA ; 1.SESERAHAN, 2.NGEUYEUK SEUREUH, 3.SIRAMAN, 4.AKAD NIKAH, 5.MAPAG PANGANTEN {UPACARA ADAT SUNDA SETELAH AKAD NIKAH}, 6.PANGANTEN Dalam bahasa Sunda, kata “munggah” berarti “naik’ dan mengandung makna “peningkatan” atau “perubahan”. Budayawan Usep Romli mengatakan, dalam konteks menyambut Ramadan .

Sunda: Conto Janten Panata Acara Serah

Diterbitkan pada Tuesday, 13 September 2016 Pukul 18.55

Acara : Serah Terima sareng Akad Nikah Panganten Ku : Alimudin, S.Pd.I Runtuyan acara: 1.Bubuka 2.Ngaosken ayat suci Al-Qur’an 3.Sholawat Nabi 4.Sambutan/Seserahan ti Pihak Calon Panganten pamaget 5. Panampian ti Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Welcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more. Find out moreBIANTARA DINA ACARA SESERAHAN Conto Biantara Dina Acara Seserahan Salah sahiji conto biantara dina acara seserahan panganten ti pihak lalaki ka pihak awewe. anggang tina kasampurnaan. Assalamu alaikum Contoh Teks MC Nikah dalam Bahasa Sunda 2 Comments Menjadi seorang MC membutuhkan keahlian khusus terutama dalam hal berbicara merangkai kata-kata. Terlebih acara tersebut dibawakan dalam bahasa daerah yang Maka pihak dari keluarga pria akan mengunjungi keluarga dari pihak wanita selain bersilaturahmi juga mengadakan pembicaraan mengenai wanita yang akan dipersuntingnya dengan menanyakan lebih serius tentang keinginan dari Ngarumat, ngaruwat, ngamumule, basa indung, mugia ki sunda nanjung apanjang apunjung..

Contoh Teks Mc Pernikahan Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 13 September 2016 Pukul 18.55

Panyerahan ti pihak calon panganten pameget ku: - Panampian ti pihak calon panganten istri ku : 4. Simbolisasi seserahan 5. Walimatul urusy /akad nikah *ku petugas KUA 6. Sungkeman 7. Tutup Serah terima panganten Ngarumat, ngaruwat, ngamumule, basa indung, mugia ki sunda nanjung apanjang apunjung.Acara SEREN-SUMEREN. Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri, kanggo didahupkeun/ditikahkeun. Ditampi pihak calon panganten istri. Ieu nambihan rumpaka sawer Contoh Biantara Basa Sunda 3. Contoh Proposal dalam Bahasa Inggris 4. Metode Sosiodrama dalam Pembelajaran di Kelas 5. Contoh Makalah dalam Bahasa Inggris pengertian upacara adat sunda Nikah Sunda, Mau? Contoh Kalimat Penutup Pidato Bahasa SundaContoh kalimat penutup pidato bahasa sunda ini mungkin menurut Anda belum lengkap, atau mungkin belum sesuai kebutuhan Anda, karena itu silahkan Anda lengkapi atau tambah Menurut cerita nama dukuh diambil dari bahasa Sunda yang berarti tukuh (kukuh, patuh, teguh), dalam mempertahankan apa yang yang menjadi miliknya, atau taat dan sangat patuh menjalankan tradisi warisan nenek moyangnya .

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 13 September 2016 Pukul 18.55

Susunan Acara Prosesi Nikah Adat Sunda RUNTUYAN / SUSUNAN ACARA DINA WALIMATUL URUSY 1. 07.15 - 07.30 Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri tos siap kalayan merenah di payuneun bumi.Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri parantos siap kalayan merenah payuneun Rombongan Calon Panganten Pameget, diandeg heula di payuneun bumi. Iber Pidato ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja, purwa aya nu di maksad, seja ngaitkeun jangji pasini Para wargi Panyerahan ti pihak calon panganten pameget ku: - Panampian ti pihak calon panganten istri ku : 4. Simbolisasi seserahan 5. Walimatul urusy /akad nikah *ku petugas KUA 6. Sungkeman 7. Tutup SESERAHAN Bismillaahirrohmaanirrohiim Para hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget miwah rombongan, bawiraos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, teu kedah dilila-lila, nu ANAK JAKARTA BICARA PALESTINA Scene 1 Seorang ibu masuk sambil menyapu lantai… Nyak : (Sambil mengeluh) Hmhh.. nasib – nasib.. punya anak dua kerjaannye kagak pernah… Home Documents Anak Jakarta Bicara .

Nampi Panganten Contoh Pidato Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 13 September 2016 Pukul 18.55

Anu meryogikeun contoh naskah pidato bahasa sunda nampi panganten tiasa diawos dina seratan di handap ieu. Ka para wargi anu maksad bade nyutat atanapi ngopi, dihaturanan sareng link na.muqoddimah Hadirin anu pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, a tra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas sal uyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina Teu sae miulan awi.di dago-dago ti bareto. khususna ka calon panganten pameget miwah rombongan. SESERAHAN Bismillahhirrahman nirahim Para hadirin. MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET Pangersa calon panganten Soal utamanya mungkin bukan semata soal jadi MC, kalau pengalaman bicara di depan orang pernah tapi ini MC Kawinan dan bahasa Sunda lagi. Tantangan terbesar ini harus saya hadapi, jadi MC di prosesi perkawinan Panarimaan masrakat dina widang ékonomi kacida pisan gajligna.Di hiji pihak aya masrakat anu kabeungharanana milyaran rupiah, di pihak séjén justru aya masrakat anu malarat, tikoro nyoso-lara balangsak. Awak gulak giluk Herang caina beunang laukna Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri. Herang caina beunang laukna Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. Herang herang kari .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

 

Situs IklanGratiz dapat terus berjalan karena adanya kontribusi iklan. Mohon nonaktifkan AdBlock/Opera Turbo agar situs ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi kita semua.

Setelah AdBlock dinonaktifkan, klik disini untuk menyegarkan halaman.

Terimakasih.