What's New?

Label: Sukma

RSS feed

Mustika Sukma Pamungkas

Mustika Sukma Pamungkas Bisa digunakan untuk menjaga rumah toko maupun kendaraan anda dari gangungan pencuri ,Keselamatan Mutlak lahir Bathin,Kedigdayaan pagar ghaib yang kuat ,Kharisma Wibawa, Di takuti dan di segani orang/ Musuh, Mudah menundukkan Musuh, Junjung Drajat/ memudahkan mendapat pangkat jabatan kepemimpinan, Menarik datangnya rezeki dari berbagai arah, pelaris dagangan dan usaha apa saja serta…

Kategori: Serba-Serbi Label: Mustika, Pamungkas, Sukma

Mustika Raga Sukma Ki Sawung

meningkatkan kepekaan antena bathin seseorangMemekakan bathin terhadap isyarat Allah dan menangkap getaran bathin secara tepat,Mempercepat proses pengaktifan indera keenam.Sarana memperkuat daya fokus ketekunan dalam urusan duniawi, keteguhan, menambah ketenangan dan menjadi penyalur tenaga ke bumi. Saranadisayangi banyak orang dan di segani, Sarana menentramkan hati dan pikiran, menajamkan otak, Srana menolak segala bahaya, seperti sihir, santet,…

Kategori: Serba-Serbi Label: Mustika, Raga, Sawung, Sukma

Mustika Telasik Sukma

Mustika Telasik Sukma ini anda bawa setiap hari dengan demikian insya allah sipemakai Mustika Telasik Sukma ini akan disegani oleh semua orang yang bertemu dengan nya dan akan diberinya kedudukan apabila belum mempunyai kedudukan dan bagi orang yang sudah mempunyai kedudukan akan dipertahankan kedudukanya hingga tidak seorangpun yang dapat menggesernya maupun menjatuhkanya

Kategori: Serba-Serbi Label: Mustika, Sukma, Telasik

Puter Giling I Ilmu Puter Giling Sukma I Ilmu Hikmah

satu ini termasuk ilmu yang sudah ada di negeri berabad-abad lalu terutama di pulau jawa sebagai ilmu leluhur dan mantranya juga pakai bahasa jawa .Dan konon katanya ajian ini banyak di gunakan di daerah keraton tapi tidak tau Keraton mana, Ilmu ini juga standar digunakan oleh pelaku kebatinan untuk memikat lawan jenis atau memelet lawan…

Kategori: Hobi Label: Hikmah, Ilmu, Sukma