What's New?

unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita rakyat danau toba

All About Vika Puthri: Danau Toba (tgs Bhs Indonesia)

Diterbitkan pada Monday, 8 October 2012 Pukul 15.42

Lembah subur menjadi telaga yang disebut Danau Toba. Gunung tempat Samosir meninggal disebut Pulau Samosir yang ada di tengah Danau Toba. Unsur intrinsik cerita “Asal Usul Danau Toba”. 1. Tema: Kokar lupa akan kalau kita tidak mampu menjaganya”. Unsur Ekstrinsik 1. Nilai moral → Orang yang rutin dan baik pasti akan membuahkan hasil yang bagus. 2. Nilai kebudayaan → Sebuah pernikahan dilaksanakan sesuai adat daerah itu. Diposkan oleh oktavikaputri di 01.42.

Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Wednesday, 7 March 2012 Pukul 7.45

C. Unsur-Unsur Cerita rakyat: Anda juga dapat mengidentiikasi cerita rakyat berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya, seperti tema, penokohan, latar, alur, dan amanat. 1. Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. .. Air yang mengalir dari mata air tersebut makin lama makin besar. Dan menjadi sebuah danau yang sangat luas. Danau itu kini bernama Danau Toba. 3. Unsur Intrisik - Tema : Perjanjian yang dilanggar - Alur : Maju

Unsur Intrinsik Legenda Batu Gantung-parapat

Diterbitkan pada Sunday, 10 March 2013 Pukul 15.26

Legenda Batu Gantung. (Cerita Rakyat Sumatera Utara). Pada jaman dahulu kala di sebuah desa kecil di tepi Danau Toba hiduplah sepasang suami-isteri dengan seorang anak perempuannya yang cantik jelita bernama 

Pojok Menulis: Pendalaman Unsur Intrinsik Karya Sastra

Diterbitkan pada Sunday, 10 January 2010 Pukul 13.41

Ada dua unsur dalam sebuah karya sastra, yaiutu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang b. alur mundur (sorot balik/flashback): cerita dimulai dari tahap penyelesaian baru kemudian tahap perkenalan atau alur yang melompat-lompat. 5. Setting/ latar: a. Tempat peristiwa b. Danau itu dikenal dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Diposkan oleh Pojok Menulis di 22.41 

Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Dari Legenda Danau Toba Part2

Diterbitkan pada Saturday, 4 April 2015 Pukul 0.15

Unsurunsur intrinsik dan ekstrinsik dari legenda Danau Toba: 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Penokohan. 4. Latar(tempat,waktu,suasana cerita). 5. Sudut pandang. 6. Amanat. 7. Gaya bahasa. 8. Alur. 9. Adakah unsur agama.moral 

Unsur Ins Dan Ekstrinsik Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Saturday, 5 May 2012 Pukul 21.06

Sigarlaki mempunyai seorang pelayan yang sangat setia yang bernama Limbat. Hampir semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Sigarlaki dikerjakan dengan baik oleh Limbat. Meskipun terkenal sebagai pemburu yang 

Ephyra: Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Novel "laskar Pelangi"

Diterbitkan pada Wednesday, 19 October 2011 Pukul 6.17

Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Novel "Laskar Pelangi". A. Unsur Intrinsik. 1. Tema. Tema utama dalam novel “Laskar Pelangi” ini adalah pendidikan. Namun uniknya tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota 'Laskar Pelangi'. Tema pendidikan ini Cerita diawali dengan dibukanya penerimaan murid baru di SD Muhammadiyah yang ada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitong Timur, Sumatera Selatan. Sebuah daerah 

Blognya Mba Liga: Wacana Tertulis: Cerita Rakyat...

Diterbitkan pada Sunday, 23 October 2011 Pukul 10.18

rakyat maupun cerita pendek memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan antara kedua yakni baik cerita rakyat ataupun cerita pendek memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik penyusunnya, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks ceritanya. Roro Jonggrang, Timun Mas, Si Pitung, Legenda Danau Toba, dan ber-Ibu Kandung Seekor Kucing merupakan sederetan cerita rakyat yang ada di Indonesia. Masih banyak sederetan cerita rakyat yang memang 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -