tuladha surat bahasa jawa lan perangane

Perangane Awak

Diterbitkan pada Saturday, 10 May 2008 Pukul 20.15

perangane Awak No. Ngoko Kramå Madyå Kråmå Inggil 1 alís alís imbå 2 ati manah (peng) galih 3 awak badan salirå 4 balúng balung tosan 5 bangkèkan bangkèkan pamêkan 6 bathúk bathúk palarapan 7 bókóng bokong 

Kumpulan Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 3 February 2013 Pukul 6.32

Simak uraian berikut ini. Pidato bahasa jawa Dengan Tema Perpisahan. Assalamu'alaikum wr. wb. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak - Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang - rencang kelas 9 ingkang kula 

Contoh Puisi Kepahlawanan Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 6 November 2013 Pukul 4.00

Sumber: Piwulang Basa jawa VI – Viva Pakarindo. Related Posts. Contoh Pidato Kata Sambutan Dalam bahasa jawa · Werna Layang Kiriman lan perangane Layang · Arti Paribasan jawa: Adigang, Adigung, Adiguna 

Contoh Soal : Ulangan Semester Kelas Xi Bahasa Jawa +...

Diterbitkan pada Friday, 15 February 2013 Pukul 14.38

Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal ngrawuhi pengetan dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan. Pratelan ing nginggil peranganipun tanggap wacana . Titi mangsa. b. Adangiyah e. Peprenahan. c. Purwaka. 27. perangane layang kang nerangake kang ngirim layang diarani … a.

Bahasa Jawa Bab Layang Perangane Layang

Diterbitkan pada Wednesday, 28 October 2009 Pukul 9.36

bahasa jawa Bab LAYANG perangane Layang : > Titi Mangsa Papan panggonan lan tanggal digawene layang >Adangiah Katujokake marang sapa layang iku >Salam Pambuka Salam ingkang sepisan >Wasana Basa

Werna Layang Kiriman Lan Perangane Layang

Diterbitkan pada Wednesday, 6 November 2013 Pukul 5.00

Werna Layang Kiriman lan perangane Layang This entry was posted in Seni Sastra Budaya and tagged artikel bahasa jawa, bagian surat bahasa jawa, contoh layang kitir, contoh surat bahasa jawa, jenis layang.

Tembung Bahasa Jawa : Ngoko, Krama Madya & Inggil

Diterbitkan pada Thursday, 23 February 2012 Pukul 8.38

Sugeng mriksani blogspot bahasa jawa MTs MA'ARIF NU 01 Gandrungmangu, Cilacap, jawa Tengah, mugia manfa'ati Tembung Ngoko – Krama Madya, Krama Inggil Bab perangane Awak . layang lemah lêmu liwat lungå lêlungan lunggúh. labêt sawêg lair supé jalêr sakít awís sêrat siti lêma langkúng késah kêkésahan lênggah. labêt nêmbé miyós kalimêngan kakúng gêrah, gêring awís nawålå siti lêmå langkúng tindak pêparan pinarak. 01. 02. 03. 04. 05.

Unggah Ungguh Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 18 November 2012 Pukul 14.00

tuladha ;. Mas, tinimbang sampeyan ngresula ngoten niku, mbok luwung ngenggar-enggar penggalih lan nyenyuwun teng Pangeran pinaringan gesang mulya, tentrem boten enten sambikala. (A Ibuné B Kula). A: “Wetonku 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X