What's New?

tuladha surat bahasa jawa lan perangane

Rpp Bahasa Jawa (nulis Layang) V/1

Diterbitkan pada Thursday, 5 June 2014 Pukul 11.10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN. (RPP). Sekolah : SD Negeri 1 Makmur Sekali. Kelas/Semester : V/I. Mata Pelajaran : Bahasa Jawa. Materi Pokok : Nulis Layang. Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit ( 1 x Pertemuan). Hari, Tanggal Purwaka/ Pembuka: nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep-arep supaya kang dikirimi uga slamet. 5. Surasa Saka 9 perangane layang punika, ing ngisor iki tuladha nggawe layang kanggo kanca, kayata:.

Bab Bab Lan Urutane Nulis Layang (bahasa Jawa)

Diterbitkan pada Thursday, 16 April 2015 Pukul 21.40

Sama seperti di artikel sebelumnya tentang pelajaran bahasa jawa, saya akan memberikan artikel selanjutnya tentang bagaimana dan urut urutannya menulis surat atau layang dalam bahasa jawa. berikut adalah artikel yang kmai berikan. Amin. Surasa basa/isi layang yaiku perangane laying kang maratelake isine laying utawa kang dadi wigatining layang. Tuladha : Kajawi punika kula badhe matur, sekedhap malih kula badhe UAS/Ulangan Akhir Semester 

Perangane Layang Lan Tuladhane

Diterbitkan pada Wednesday, 12 February 2014 Pukul 23.28

23.28 Bahasa Jawa, Materi No comments Tuladha: Salatiga, 10 januari 2009. Pangabekti kula Katur eyang kakung Wirga Martono ing margi sukarna hata 5 Sragen Nuwun wiyosipun sareng serat menika ingkang wayah nyaosi pirsa, bilih kawontenanipun ingkang wayah dalah bapak ibu ing Salatiga tansah RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (Sentral), Matematika, Bahasa Indonesia, PPkn, IPS Sat.

Kunci Bahasa Jawa Uas I Kelas 5 V Sd Semester 1 Ta...

Diterbitkan pada Monday, 8 December 2014 Pukul 9.46

Kunci Bahasa Jawa UAS I Kelas 5 V SD Semester 1 TA 2014/2015, SD Negeri Tambaharjo, Kunci Bahasa Jawa UAS I Kelas 5 V SD Semester 1 TA 2014/2015. Perangane layang sing diarani titi mangsa . . . . 18. Sing klebu . (contoh). - piranti komunikasi sing diarani telpon/hp. - Praktis, bisa kanggo telpon/nompo telpon ana ngendi wae. - Bisa kanggo kirim pesen/kabar kanti cepet lan murah, dll. 48. a. Yen tuku buku ana ing koprasi sekolah. b. Koprasi iku ora 

Materi Uh 2 Bahasa Jawa Smt 1

Diterbitkan pada Sunday, 14 December 2014 Pukul 13.28

WARA – WARA Jinise ana 2, yaiku : Resmi Ana kop surat Ana nomer wara-wara Basa ringkes resmi Ana tapak asma Ora Resmi Ora ana kop dinas/kop surat Ora ana nomer Basa ora resmi Sakdurunge gawe wara – wara, kudu : Nemtokake topik Tujuan (ancas) Isi utawa pokok – pokok Kanggo sapa wara – wara… Perangane layang/wara-wara : Adangiyah : Salam Tuladha : Kembang mlathi, ganda arum warna peni (putra putri kudu gemi lan setiti). Parikan 

Bahasa Jawa Bab Layang Perangane Layang

Diterbitkan pada Wednesday, 28 October 2009 Pukul 9.36

Bahasa Jawa Bab LAYANG Perangane Layang : > Titi Mangsa Papan panggonan lan tanggal digawene layang >Adangiah Katujokake marang sapa layang iku >Salam Pambuka Salam ingkang sepisan >Wasana Basa

Tidak Ada Komentar

Diterbitkan pada Monday, 11 August 2014 Pukul 16.01

Tuladhane mantu, sepitan, utawa syukuran. Layang kitir yaiku layang sing isine sakperlune bae utawa cekak aos. Layang Lelayu yaiku layang sing isine aweh kabar yen ana sing ngajal. Tuladha wara-wara. Tuladha 1. SMA NEGERI 2 Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 69 Republik Indonesia, pramila para siswa kelas X, XI, lan XII supados nyiagaken kelasipun piyambak-piyambak kangge lomba karesikan tuwin kaendahaning kelas.

Contoh Soal : Ulangan Semester Kelas Xi Bahasa Jawa +...

Diterbitkan pada Friday, 15 February 2013 Pukul 14.38

Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal ngrawuhi pengetan dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan. Pratelan ing nginggil peranganipun tanggap wacana . Titi mangsa. b. Adangiyah e. Peprenahan. c. Purwaka. 27. Perangane layang kang nerangake kang ngirim layang diarani … a.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -