What's New?

tuladha surat bahasa jawa lan perangane

Werna Layang Kiriman Lan Perangane Layang

Diterbitkan pada Tuesday, 5 November 2013 Pukul 22.00

Contoh Puisi Kepahlawanan Dalam Bahasa Jawa Werna Layang Kiriman Lan Perangane Layang. Posted on November 6, Kali ini The Jombang Taste membahas jenis surat atau layang dalam bahasa Jawa. Layang iku 

Contoh Puisi Kepahlawanan Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 5 November 2013 Pukul 21.00

Sejarah Budaya · Basa Jawa · Kontak · ← Contoh Pidato Kata Sambutan Dalam Bahasa Jawa · Werna Layang Kiriman Lan Perangane Layang → siswa gelem. Golek pinter sangu bebener. Wani luwe kendel kesel. Panjenengane duka. Yen ana siswa murang tata. Nyingkir marang budaya. Lirwa ing tata krama. Ki Hajar pancen panutan utama. Asring paring tuladha. Aweh pangarsa. Lan panyengkuyung karsa. Sumber: Piwulang Basa Jawa VI – Viva Pakarindo 

Bab Bab Lan Urutane Nulis Layang (bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Thursday, 16 April 2015 Pukul 14.40

Bahasa jawa - Tentang bagaimana dan urut urutannya menulis surat atau layang dalam bahasa jawa. Titi mangsa / papan yaiku perangane layang sing mratelake ing ngendi lan kapan layang kasebut ditulis / digawe. Papan Amin. Surasa basa/isi layang yaiku perangane laying kang maratelake isine laying utawa kang dadi wigatining layang. Tuladha : Kajawi punika kula badhe matur, sekedhap malih kula badhe UAS/Ulangan Akhir Semester ingking badhe 

Notes: Rpp Bahasa Jawa (nulis Layang) V/1

Diterbitkan pada Thursday, 5 June 2014 Pukul 4.10

Melalui tanya jawab menggunakan model tebak kata mengenai bagian-bagian surat dalam Bahasa Jawa dengan permainan tebak tebakan menggunakan “kotak petunjuk”, siswa dapat mmenujukkan bagian-bagian surat dalam Bahasa Jawa Purwaka/ Pembuka: nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep-arep supaya kang dikirimi uga slamet. 5. Saka 9 perangane layang punika, ing ngisor iki tuladha nggawe layang kanggo kanca, kayata:.

Bahasa Jawa Bab Layang Perangane Layang

Diterbitkan pada Wednesday, 28 October 2009 Pukul 2.36

Bahasa Jawa Bab LAYANG Perangane Layang : > Titi Mangsa Papan panggonan lan tanggal digawene layang >Adangiah Katujokake marang sapa layang iku >Salam Pambuka Salam ingkang sepisan >Wasana Basa

0 Kunci Bahasa Jawa Uas I Kelas 5 V Sd Semester 1 Ta...

Diterbitkan pada Monday, 8 December 2014 Pukul 2.46

Kunci Bahasa Jawa UAS I Kelas 5 V SD Semester 1 TA 2014/2015, SD Negeri Tambaharjo, Kunci Bahasa Jawa UAS I Kelas 5 V SD Semester 1 TA 2014/2015. Perangane layang sing diarani titi mangsa . . . . 18. Sing klebu . (contoh). - piranti komunikasi sing diarani telpon/hp. - Praktis, bisa kanggo telpon/nompo telpon ana ngendi wae. - Bisa kanggo kirim pesen/kabar kanti cepet lan murah, dll. 48. a. Yen tuku buku ana ing koprasi sekolah. b. Koprasi iku ora 

Contoh Soal : Ulangan Semester Kelas Xi Bahasa Jawa +...

Diterbitkan pada Friday, 15 February 2013 Pukul 7.38

Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal ngrawuhi pengetan dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan. Pratelan ing nginggil peranganipun tanggap wacana . Titi mangsa. b. Adangiyah e. Peprenahan. c. Purwaka. 27. Perangane layang kang nerangake kang ngirim layang diarani … a.

Materi Uh 2 Bahasa Jawa Smt 1

Diterbitkan pada Sunday, 14 December 2014 Pukul 6.28

WARA – WARA Jinise ana 2, yaiku : Resmi Ana kop surat Ana nomer wara-wara Basa ringkes resmi Ana tapak asma Ora Resmi Ora ana kop dinas/kop surat Ora ana nomer Basa ora resmi Sakdurunge gawe wara – wara, kudu : Nemtokake topik Tujuan (ancas) Isi utawa pokok – pokok Kanggo sapa wara – wara… Perangane layang/wara-wara : Adangiyah : Salam Tuladha : Kembang mlathi, ganda arum warna peni (putra putri kudu gemi lan setiti). Parikan 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -