What's New?

tuladha surat bahasa jawa lan perangane

Bab Bab Lan Urutane Nulis Layang (bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Thursday, 16 April 2015 Pukul 14.40

Sama seperti di artikel sebelumnya tentang pelajaran bahasa jawa, saya akan memberikan artikel selanjutnya tentang bagaimana dan urut urutannya menulis surat atau layang dalam bahasa jawa. berikut adalah artikel yang kmai berikan. Amin. Surasa basa/isi layang yaiku perangane laying kang maratelake isine laying utawa kang dadi wigatining layang. Tuladha : Kajawi punika kula badhe matur, sekedhap malih kula badhe UAS/Ulangan Akhir Semester 

Sinau Bahasa Jawa: Nulis Layang

Diterbitkan pada Wednesday, 11 December 2013 Pukul 8.47

Nulis Layang. Perangane laying jawa sing ganep. a. Adangiyah (adawiyah). b. Pambuka (bebuka). c. Isi (surasa basa). d. Panutup. e. Titi mangsa. f. Peprenahan. g. Tapak asma. 1. Adangiyah. Nelakake unggah-ungguhe sing kirim layang marang Tuladha layang kiriman. Kanggo kancaku. Anastasia Kusuma Dewi. Ing Karanganyar. Salam kangen,,,. Kanthi layang iki aku menehi kabar, Manawa aku lan kaluwargaku ginanjar Gusti ing keslametan lan bagas waras.

Kunci Bahasa Jawa Uas I Kelas 5 V S...

Diterbitkan pada Monday, 8 December 2014 Pukul 2.46

Kunci Bahasa Jawa UAS I Kelas 5 V SD Semester 1 TA 2014/2015, SD Negeri Tambaharjo, Kunci Bahasa Jawa UAS I Kelas 5 V SD Semester 1 TA 2014/2015. Perangane layang sing diarani titi mangsa . . . . 18. Sing klebu . (contoh). - piranti komunikasi sing diarani telpon/hp. - Praktis, bisa kanggo telpon/nompo telpon ana ngendi wae. - Bisa kanggo kirim pesen/kabar kanti cepet lan murah, dll. 48. a. Yen tuku buku ana ing koprasi sekolah. b. Koprasi iku ora 

Wara-wara

Diterbitkan pada Monday, 11 August 2014 Pukul 9.01

Wara-wara minangka pretelan kang martakake saweneh kagiatan, isine cekak aos sarta nganggo basa kang cetha, gamblang lan gampang ditampa. Wara-wara lan maca). Perangane jangkep (wara-wara mau bisa mangsuli pitakon 5W+1H) Tuladhane mantu, sepitan, utawa syukuran. Layang kitir yaiku layang sing isine sakperlune bae utawa cekak aos. Layang Lelayu yaiku layang sing isine aweh kabar yen ana sing ngajal. Tuladha wara-wara. Tuladha 1.

Bahasa Jawa Bab Layang Perangane Layang

Diterbitkan pada Wednesday, 28 October 2009 Pukul 2.36

Bahasa Jawa Bab LAYANG Perangane Layang : > Titi Mangsa Papan panggonan lan tanggal digawene layang >Adangiah Katujokake marang sapa layang iku >Salam Pambuka Salam ingkang sepisan >Wasana Basa

Notes: Rpp Bahasa Jawa (nulis Layang) V/1

Diterbitkan pada Thursday, 5 June 2014 Pukul 4.10

Melalui tanya jawab menggunakan model tebak kata mengenai bagian-bagian surat dalam Bahasa Jawa dengan permainan tebak tebakan menggunakan “kotak petunjuk”, siswa dapat mmenujukkan bagian-bagian surat dalam Bahasa Jawa Purwaka/ Pembuka: nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep-arep supaya kang dikirimi uga slamet. 5. Saka 9 perangane layang punika, ing ngisor iki tuladha nggawe layang kanggo kanca, kayata:.

Werna Layang Kiriman Lan Perangane Layang

Diterbitkan pada Tuesday, 5 November 2013 Pukul 22.00

Contoh Puisi Kepahlawanan Dalam Bahasa Jawa Werna Layang Kiriman Lan Perangane Layang. Posted on November 6, Kali ini The Jombang Taste membahas jenis surat atau layang dalam bahasa Jawa. Layang iku 

Contoh Soal : Ulangan Semester Kelas Xi Bahasa Jawa +...

Diterbitkan pada Friday, 15 February 2013 Pukul 7.38

Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal ngrawuhi pengetan dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan. Pratelan ing nginggil peranganipun tanggap wacana . Titi mangsa. b. Adangiyah e. Peprenahan. c. Purwaka. 27. Perangane layang kang nerangake kang ngirim layang diarani … a.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -