What's New?

tuladha pranatacara ngunduh mantu

Contoh Pranatacara Parahargyan (manten-syukuran...

Diterbitkan pada Thursday, 19 April 2012 Pukul 3.38

Nuwun, Kula nuwun. Assalammualaikum Wr wb Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti Ingkang Maha Wilasa, ingkang ambabar gumelaring kabagas kwarasan saha kawilujengan mugi tansah tumedhak-tumanduk kajiwa 

Kumpulan Pranotocoro Nganten Lengkap

Diterbitkan pada Thursday, 1 October 2015 Pukul 2.57

Tuladha Pranatacara Adicara Midodareni. Nuwun. Sahyaning poro .. [nampi ngunduh manten] Nuwun, kulanuwun. Dhumateng panjenenganipun Bapa A ingkang piniji hangembani wuwus, mangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapa X sekalihan garwa ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. .. 1. ingkang dipun wadhahi kanthong, mligi kagem para putra lan putra mantu, sarta putra ragil ingkang krama wekdal semanten. 2. ingkang 

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara...

Diterbitkan pada Tuesday, 21 January 2014 Pukul 17.16

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara / Pranata adicara Pengantin Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepayoning 

Contoh Teks Pranatacara Panggih Pengantin Dalam...

Diterbitkan pada Sunday, 16 September 2012 Pukul 4.05

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Nusantaraku: Contoh Contoh / Tulodho Pranatacara Dan...

Diterbitkan pada Monday, 20 January 2014 Pukul 10.17

Tuladha Pranatacara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu 'alaikum Wr. Wb,. Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang 

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Pengajian

Diterbitkan pada Saturday, 3 December 2011 Pukul 14.38

Posting ini saya buat guna membantu mereka yang membutuhkan contoh teks pranatacara atau pembawa acara untuk kegiatan pengajian umum sebagaimana yang sering dilaksanakan. Dalam teks ini, saya contohkan 

Nusantaraku: P#6 Urut-urutan Pernikahan Adat...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 8.38

Acara intinya penyerahan mempelai wanita yang diwakili oleh sanak saudara keluarga wanita. Dari pihak keluarga laki-laki menerima. Yang dimaksud ngunduh mantu itu dari bahasa jawa. Ngunduh artinya Mengambil. Mantu = Istri dari anak laki-laki. NGUNDUH ATAU NGUNDUH TEMANTEN. Kata-kata Ngunduh (NGUNDUH). Bgs. ..bin . dhaup kaliyan Rr. Ayu Tuladha Janturan & Pranatacara Wiwahan Temanten.

Adat Tradisi Jawi Babagan Mantenan

Diterbitkan pada Monday, 18 November 2013 Pukul 17.35

Makalah punika ngrembag babagan Pranatacara Temanten. Mila saking menika, ing makalah punika kita badhe jlentrehaken menapa kemawon ingkang kedhah dimangertosi wonten ing upacara adat mantu punika.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -