What's New?

tuladha pranatacara ngunduh mantu

Adat Tradisi Jawi Babagan Mantenan

Diterbitkan pada Monday, 18 November 2013 Pukul 17.35

Makalah punika ngrembag babagan Pranatacara Temanten. Mila saking menika, ing makalah punika kita badhe jlentrehaken menapa kemawon ingkang kedhah dimangertosi wonten ing upacara adat mantu punika.

Djiwa Djawi : Panyandra Pengantin

Diterbitkan pada Sunday, 15 September 2013 Pukul 19.14

Tuladha atur pranatacara medaling pengantin putri ngadani upacara tedhak jumenengan : Tuladha atur pranatacara wonten ing adicara medaling pengantin kakung saking wisma palereman : . temanten sekaliyan, kanthi sampun mboten badhe emban cindhe emban siladan, anggenipun angrengkuh dhumateng putro temanten sekaliyan, putro kekalih karengkuh kados yugo piyambak, mboten wonten pundi ingkang sinebat putro mantu sadoyo kaanggep sami.

Contoh Pranatacara Parahargyan (manten-syukuran...

Diterbitkan pada Thursday, 19 April 2012 Pukul 3.38

Nuwun, Kula nuwun. Assalammualaikum Wr wb Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti Ingkang Maha Wilasa, ingkang ambabar gumelaring kabagas kwarasan saha kawilujengan mugi tansah tumedhak-tumanduk kajiwa 

Contoh Teks Pranatacara Panggih Pengantin Dalam...

Diterbitkan pada Sunday, 16 September 2012 Pukul 4.05

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Nusantaraku: P#6 Urut-urutan Pernikahan Adat...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 8.38

Acara intinya penyerahan mempelai wanita yang diwakili oleh sanak saudara keluarga wanita. Dari pihak keluarga laki-laki menerima. Yang dimaksud ngunduh mantu itu dari bahasa jawa. Ngunduh artinya Mengambil. Mantu = Istri dari anak laki-laki. NGUNDUH ATAU NGUNDUH TEMANTEN. Kata-kata Ngunduh (NGUNDUH). Bgs. ..bin . dhaup kaliyan Rr. Ayu Tuladha Janturan & Pranatacara Wiwahan Temanten.

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara...

Diterbitkan pada Tuesday, 21 January 2014 Pukul 17.16

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara / Pranata adicara Pengantin Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepayoning 

Tata Cara Utawa Urutan Proses Ngantenan Jawa Soko Awal...

Diterbitkan pada Friday, 29 August 2014 Pukul 8.58

Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (gethok dina). .. PRANATACARA Assalamu'alaikum wr wb, Tresna asih Pangeran mugi tansah manunggal ing kita. [pasrah lamaran] Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning 

Nusantaraku: P#3 Urut-urutan Pernikahan Adat...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 8.31

Lima hari setelah akad nikah dan upacara panggih diadakan upacara sepasaran pengantin atau ngunduh mantu apabila disertai dengan pesta. . TULADHA PRANATA ADICARA SIRAMAN CALON PENGANTEN.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -