What's New?

tuladha pranatacara ngunduh mantu

Nusantaraku: Contoh Contoh / Tulodho Pranatacara Dan...

Diterbitkan pada Monday, 20 January 2014 Pukul 17.17

Tuladha Pranatacara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu 'alaikum Wr. Wb,. Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang 

Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Pengajian

Diterbitkan pada Saturday, 3 December 2011 Pukul 21.38

Posting ini saya buat guna membantu mereka yang membutuhkan contoh teks pranatacara atau pembawa acara untuk kegiatan pengajian umum sebagaimana yang sering dilaksanakan. Dalam teks ini, saya contohkan 

Andri Wicaksono: Tuladha Pranatacara

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 9.31

Tuladha Pranatacara. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu 'alaikum Wr. Wb, Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang 

Djiwa Djawi : Panyandra Pengantin

Diterbitkan pada Monday, 16 September 2013 Pukul 2.14

Tuladha atur pranatacara medaling pengantin putri ngadani upacara tedhak jumenengan : Tuladha atur pranatacara wonten ing adicara medaling pengantin kakung saking wisma palereman : . temanten sekaliyan, kanthi sampun mboten badhe emban cindhe emban siladan, anggenipun angrengkuh dhumateng putro temanten sekaliyan, putro kekalih karengkuh kados yugo piyambak, mboten wonten pundi ingkang sinebat putro mantu sadoyo kaanggep sami.

Contoh Mc Dalam Bahasa Jawa: Pranatacara/pranata...

Diterbitkan pada Monday, 10 June 2013 Pukul 22.01

Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten. Punapa dene 

Nusantaraku: P#6 Urut-urutan Pernikahan Adat...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 15.38

Acara intinya penyerahan mempelai wanita yang diwakili oleh sanak saudara keluarga wanita. Dari pihak keluarga laki-laki menerima. Yang dimaksud ngunduh mantu itu dari bahasa jawa. Ngunduh artinya Mengambil. Mantu = Istri dari anak laki-laki. NGUNDUH ATAU NGUNDUH TEMANTEN. Kata-kata Ngunduh (NGUNDUH). Bgs. ..bin . dhaup kaliyan Rr. Ayu Tuladha Janturan & Pranatacara Wiwahan Temanten.

Contoh Teks Pranatacara Panggih Pengantin Dalam...

Diterbitkan pada Sunday, 16 September 2012 Pukul 11.05

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Contoh Pranatacara Parahargyan (manten-syukuran...

Diterbitkan pada Thursday, 19 April 2012 Pukul 10.38

Nuwun, Kula nuwun. Assalammualaikum Wr wb Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti Ingkang Maha Wilasa, ingkang ambabar gumelaring kabagas kwarasan saha kawilujengan mugi tansah tumedhak-tumanduk kajiwa 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -