tuladha pranatacara mantenan adat jawa

P#6 Urut-urutan Pernikahan Adat Jawa Sampai Dengan...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 15.38

tuladha Janturan & pranatacara Wiwahan Temanten. tuladha janturan adalah ucapan pranata adicara yang berupa penjelasan tahapan atau proses pernikahan yang menggunakan bahasa jawa krama inggil. Karakteristik 

Semangat: Pranatacara Manten...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 July 2010 Pukul 7.45

pranatacara MANTEN. MANTEN Titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan Jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. Jejibahanipun wiwit saking ngadani pambuka, Kejawi punika panyuwunipun Bapa X sekalihan, ing benjang menawi sampun dumugi titi wanci tumapaking gati, mugi calon penganten kaijabna saha kapanggihna anut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing mriki.

Adat Tradisi Jawi Babagan Mantenan

Diterbitkan pada Tuesday, 19 November 2013 Pukul 0.35

Saengga kita saged ngrampungaken makalah ingkang dipun kangge mata kuliah bahasa jawa. Makalah punika ngrembag babagan pranatacara Temanten. Wonten makalah babagan pinika, kita ngrampungaken miturut 

Nusantaraku: Contoh Contoh / Tulodho Pranatacara Dan...

Diterbitkan pada Monday, 20 January 2014 Pukul 17.17

TEMANTEN adat jawa. tuladha pranatacara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu 'alaikum Wr. Wb,. Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng 

Contoh Teks Mc Pernikahan Adat Jawa

Diterbitkan pada Friday, 27 September 2013 Pukul 17.49

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Pranata Cara Manten Jawa

Diterbitkan pada Monday, 14 January 2013 Pukul 21.17

Http://www.youtube.com/watch?v=TSBx-HKFYVg&noredirect=1 pembawa acara dalam prosesi pernikahan adat jawa.

Format Pemetakan Sma

Diterbitkan pada Wednesday, 13 August 2014 Pukul 20.51

Mampu menulis teks pidato/sesorah/sambutan/ pranatacara upacara adat jawa dalam pernikahan/manten jawa dengan unggah-ungguh bahasa yang tepat ” 3.1 Mendengar pembacaan urutan pambyawara/ M C. ” 2 √

Tuntunan Pranatacara Untuk Pemula

Diterbitkan pada Wednesday, 16 January 2013 Pukul 19.17

Disini pranatacara juga menjadi media 'pengumuman', menjadipanyandra (dalam upacara pernikahan adat jawa), serta menjadi pengatur segala yang berkaitan dengan acara, misalnya mengatur kapan hidangan harus 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X