tuladha pranatacara mantenan adat jawa

Panyandra Djawadwipa Angleluri Laksita Harja Nulad Edi

Diterbitkan pada Friday, 4 April 2014 Pukul 16.05

Panyandra Janturan Panyandra utawi atur ingkang biasanipun dipun aturaken dening para pranatacara kangge nggambaraken utawi ngaturi kaweruhan

Budaya Jawa Kamusjawa Dan Sansekerta

Diterbitkan pada Monday, 31 March 2014 Pukul 12.49

Terjemahan bahasa jawa ke indonesia Katrangan Keterangan ta tembunga aran kata benda tg tembung ganti kata ganti tk tembung kriya kata kerja

Djawadwipa Angleluri Laksita Harja Nulad Edi Endahing

Diterbitkan pada Friday, 28 March 2014 Pukul 7.52

maturnuwun sanget bapa dalem asring lumebet dumateng blok meniko kangge ngregengaken menawi saget dipun paringi rengeng2 klenengan nggih bapa supados langkung

Modul Basa Jawa Kelas Xii Semester 2 Ngleluribasajawa

Diterbitkan pada Saturday, 29 March 2014 Pukul 5.28

MIRENGAKEN CERAMAH BABAGAN BUDAYA jawa Mata Pelajaran Bahasa jawa Kelas Semester XII 2 Metode

Kabudayan Jawi Upacara Pernikahan

Diterbitkan pada Friday, 11 April 2014 Pukul 3.03

UPACARA PERNIKAHAN 3 UPACARA PERNIKAHAN Dalam tradisi jawa mantenan atau pernikahan merupakan peristiwa penting selain kelahiran dan kematian sehingga ada

Ipung

Diterbitkan pada Monday, 17 March 2014 Pukul 22.03

LKS jawa KELAS XI KEMAMPUAN BERBAHASA MIRENGAKEN Standar Kompetensi Saget mirengaken mahami sarta nanggapi sawarnining wacana lesan nonsastra wujud pawarta

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

Kami di Facebook!
X