tuladha pranatacara mantenan adat jawa

Nusantaraku: P#6 Urut-urutan Pernikahan Adat...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 15.38

tuladha Janturan & pranatacara Wiwahan Temanten. tuladha janturan adalah ucapan pranata adicara yang berupa penjelasan tahapan atau proses pernikahan yang menggunakan bahasa jawa krama inggil. Karakteristik 

Tuntunan Pranatacara Untuk Pemula

Diterbitkan pada Wednesday, 16 January 2013 Pukul 19.13

Disini pranatacara juga menjadi media 'pengumuman', menjadi panyandra (dalam upacara pernikahan adat jawa), serta menjadi pengatur segala yang berkaitan dengan acara, misalnya mengatur kapan hidangan harus 

Pranata Cara Manten Jawa

Diterbitkan pada Monday, 14 January 2013 Pukul 21.17

Http://www.youtube.com/watch?v=TSBx-HKFYVg&noredirect=1 pembawa acara dalam prosesi pernikahan adat jawa.

Contoh Teks Mc Pernikahan Adat Jawa

Diterbitkan pada Friday, 27 September 2013 Pukul 17.49

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

Pranata Cara Siraman

Diterbitkan pada Monday, 14 January 2013 Pukul 19.51

pranatacara SIRAMAN. NGABEKTEN. siraman-dalam-pernikahan-adat-jawa (1). Pranata Cara membawakan acara dari awal siraman sampai akhir. Katuran dumateng Bapa dalah biyung kinasih lenggah ing damper 

Nusantaraku: Contoh Contoh / Tulodho Pranatacara Dan...

Diterbitkan pada Monday, 20 January 2014 Pukul 17.17

TEMANTEN adat jawa. tuladha pranatacara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu 'alaikum Wr. Wb,. Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng 

Fitri_vitufian: Pranatacara Mantenan

Diterbitkan pada Friday, 17 February 2012 Pukul 21.05

pranatacara mantenan. pranatacara Assalamu'alaikum Wr.Wb. 1. Nuwun, para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, pambyawara hangaturaken sugeng rawuh, mugi kepareng hamrayogekaken lelenggahan ngantos titi purnaning Salajengipun konjuk ngarsanipun Ibu Sri Supanti keparenga nglajengaken adicara kacar-kucur tuwin adicara adat saperlunipun. Tataning kirab sinanggit ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

Semangat: Pranatacara Manten...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 July 2010 Pukul 7.45

pranatacara MANTEN. MANTEN Titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan Jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. Jejibahanipun wiwit saking ngadani pambuka, Kejawi punika panyuwunipun Bapa X sekalihan, ing benjang menawi sampun dumugi titi wanci tumapaking gati, mugi calon penganten kaijabna saha kapanggihna anut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing mriki.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X