What's New?

tuladha pawarta udan

Kumpulan Pribahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 15 May 2010 Pukul 5.32

“Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani.” “Udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe.” “Undhaking pawarta sudaning kiriman.”

Tuladha Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 16 December 2014 Pukul 9.47

tuladha pawarta basa jawa. 16/12/14. Pengetan Dinten Wit Sa Donya, 4.000 Wiji Mangrove Dipun Tanem Sarta 5.000 Kerang Ijem Dipunculaken. Rabu pon, 10 Des 2014. www.bantulkab.go.id – BANTUL. Bondho kabupaten Bantul ingkang arupi potensi sumberdaya laut sarta ulam kedah dipunrimat kalestantunanipun kagem Kridhanipun kadosta nanem wiji mangrove, cemara udang, restocking ulam, kepiting, kerang, sarta mangun ubarampe pirantinipun.

Piwulangan Pawarta-cerita Cerkak-prastawa

Diterbitkan pada Tuesday, 23 September 2014 Pukul 15.22

Piwulangan Pawarta-Cerita cerkak-Prastawa. ringkasannya buku erlangga basa jawa kayaknya, entahlah aku lupa.yang buat bukan kelompokku waktu jaman itu >.<. PAWARTA. A. Ngrungokake Warta. Warta ing Kamus Basa Jawa (2001) tegese Desember, Gedhe-gedhene sumber. Dongeng, Dipaido ora mengeng. Garwa, Sigarane nyawa. Gedhang, Digeget bar madhang. Guru, Digugu lan ditiru. Gusti, Bagusing ati. Januari, Udan saben ari. Kaji, Tekade siji.

Revius: Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 25 January 2013 Pukul 1.31

BANJIR LAN LARANG PANGAN. Pirang-pirang dina iki, ing ngendi-endi papan keprungu pawarta banjir, ora mung kutha-kutha ing pulo Jawa, kayata Yogyakarta, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, lan Semarang, nanging uga ing pulo-pulo liyane kaya dene kedadeyan banjir ing Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, lan Papua. Malah kedadeyan udan salju nggegirisi uga dumadi ing tlatah Benua Eropa, kang ndadekake akeh penerbangan batal. Semono uga Benua 

Peribahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 16 March 2011 Pukul 1.41

"Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani" - di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan daya kekuatan. "Jamur ing mangsa katiga (Indonesia: "jamur pada musim kemarau") "Kakehan gludhug, kurang udan" "Kebo kabotan sungu." "Kebo nusu gudel." "Kegedhen empyak kurang cagak" "Undhaking pawarta sudaning kiriman." "Undhaking pawarta sudaning titipan." "Undha usuk." "Ungak-ungak pager arang."

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 10.06

Tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Catatan Madukara: Contoh-contoh Geguritan

Diterbitkan pada Thursday, 11 July 2013 Pukul 5.26

tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu pedhut ing sakindering pandulu panjenengan guruku, sihku, oborku kancanana sukmaku sinau Nggegadhang mendhung bisa dadi udan. Kanggo ngresiki genderaku kang jibrat kotoran. Nanging, ahh Jebul malah luntur warnane.

Javanessense: Pidhato

Diterbitkan pada Wednesday, 29 April 2015 Pukul 7.28

Tuladha Pawarta Televisi. Teks Pawarta; Jogja TV. Tempat Pembuangan Sampah Akhir, Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA . Akeh udan salah mangsa 61. Akeh prawan tuwa 62. Akeh randha nglairake anak 63. Akeh jabang bayi lahir nggoleki bapakne 64. Agama akeh sing nantang 65. Prikamanungsan saya ilang 66. Omah suci dibenci 67.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -