tuladha pawarta udan

Contoh Geguritan Jawa Lengkap Dengan Berbagai Tema

Diterbitkan pada Wednesday, 26 March 2014 Pukul 20.36

Kang panggah mlarat sekarat. Bapak ibu guru, Nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu. ================================= udan Wayah Sore udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya . tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu

Satriya's Blog: Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 11 September 2012 Pukul 16.59

udan tangis dadi guyu nalika kowe teka. Jeneng ra ana artine. Status kanggokura penting. Seng paling penting kowe ana. Ora isoh tak bayangke . Saka Skotlandia Inggris Benua Eropa Gedhe jasane. Nemokake telpun piranti komunikasi. Telpun wis anjrah ing desa ngodesa. Kanggo kirim pawarta. Sanak sedulur ado cedhak. Pesen dedangongan lan liya-liyane. Kanth telun irit wektu tenaga arta. Kabar cepet tinampa ing kulawarga. Telpun umum, wartel kiostel 

Contoh Tembang Macapat

Diterbitkan pada Saturday, 26 November 2011 Pukul 12.48

Njurungi kajating dasih Ingkang temen tinemenan Pan iku ujaring dalil. Nyatané ana ugi Iya Kiyageng ing Tarub Wiwitané nenedha. Tan pedhot tumekeng siwi Wayah buyut canggah warèngé kang tampa. 2. Pangkur. Lumuh tukua pawarta,.

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 17.06

tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Blog Muhammad Iqbal The Ballers: Contoh Geguritan

Diterbitkan pada Monday, 19 November 2012 Pukul 20.48

udan WAYAH SORE maymintaraga 02 mei 2009. udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles. sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar lan manuk tanpa pawarta tanpa swara. aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan. krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep. kagubet ribet lan ruwet adoh saka 

Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 24 January 2013 Pukul 13.10

udan WAYAH SORE. udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu

Contoh Geguritan Basa Jawa Lengkap

Diterbitkan pada Monday, 22 April 2013 Pukul 7.40

Minangka tandane udan. Koyo sing wingi-wingi. Wektu iku. Aku mlaku-mlaku karo kancaku. Lan weroh bocah-bocah pada seneng. Pada guyon karo playon. Kahanan sore iki pancen nyenengake. Ora ono udan, ora ono angin . tanpa pawarta tanpa swara. aku kadya ron garing. kumleyang kabur kanginan. ing jagat peteng lelimengan. krasa luwih abot. anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep. mlakuku ora mantep. kagubet ribet lan ruwet. adoh saka cahyamu.

Andra Vano: Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 16 February 2012 Pukul 20.03

Tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu pedhut ing sakindering pandulu panjenengan guruku, sihku, oborku kancanana sukmaku sinau Nggegadhang mendhung bisa dadi udan. Kanggo ngresiki genderaku kang jibrat kotoran. Nanging, ahh Jebul malah luntur warnane.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X