What's New?

tuladha pawarta udan

Contoh Geguritan

Diterbitkan pada Monday, 10 February 2014 Pukul 11.34

gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe Udan Wayah Sore dening: Maymintaraga Udan riwis-riwis nggawa angin gumanti Ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep Dikaya ngapa lemah wus kebanjur wis pingin cecaketan Obormu kang makantar-kantar Madhangi jangkah lan jagatku Ana ngendi papanmu Lelana tapa brata Tanpa pawarta tanpa swara Aku kadya ron garing Kumleyang kabur kanginan Ing jagat peteng lelimengan 

Kumpulan Pribahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 15 May 2010 Pukul 12.32

“Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani.” “Udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe.” “Undhaking pawarta sudaning kiriman.”

Tuladha Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 16 December 2014 Pukul 16.47

tuladha pawarta basa jawa. 16/12/14. Pengetan Dinten Wit Sa Donya, 4.000 Wiji Mangrove Dipun Tanem Sarta 5.000 Kerang Ijem Dipunculaken. Rabu pon, 10 Des 2014. www.bantulkab.go.id – BANTUL. Bondho kabupaten Bantul ingkang arupi potensi sumberdaya laut sarta ulam kedah dipunrimat kalestantunanipun kagem Kridhanipun kadosta nanem wiji mangrove, cemara udang, restocking ulam, kepiting, kerang, sarta mangun ubarampe pirantinipun.

Posting Lama

Diterbitkan pada Saturday, 31 May 2014 Pukul 16.46

a. Mangsa rendheng kang ora sak baene. b. Firasat bakal ana kedadeyan kang wigati. c. Pawarta ing mangsa udan. d. Mangsa kang owah gingsir. e. Mangsa udan kang wis wancine. 28. Yen kita lagi ngrungokake geguritan, kagyatan kang bisa mbantu kita ngresepi isining geguritan, kajaba a. Anteng ngrungokake. b. . TULADHA ATUR LAN TAMPA PASRAH PENGANTEN KAKUNG. CENGKORONGAN SESORAH PASRAH PENGANTEN UTAWA NAMPA 

Budidaya Ikan

Diterbitkan pada Friday, 13 February 2015 Pukul 17.26

Budidaya ikan untuk konsumsi umum seperti Ikan lele, Gurami , Ikan Mas , Udang , Nila dan Budidaya untuk konsumsi lainnya. Budidaya ikan yang tidak kalah dari ikan konsumsi adalah ikan Hias, Anda bisa melihat 

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 17.06

Tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Revius: Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 25 January 2013 Pukul 8.31

BANJIR LAN LARANG PANGAN. Pirang-pirang dina iki, ing ngendi-endi papan keprungu pawarta banjir, ora mung kutha-kutha ing pulo Jawa, kayata Yogyakarta, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, lan Semarang, nanging uga ing pulo-pulo liyane kaya dene kedadeyan banjir ing Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, lan Papua. Malah kedadeyan udan salju nggegirisi uga dumadi ing tlatah Benua Eropa, kang ndadekake akeh penerbangan batal. Semono uga Benua 

Piwulangan Pawarta-cerita Cerkak-prastawa

Diterbitkan pada Tuesday, 23 September 2014 Pukul 22.22

PAWARTA A. Ngrungokake Warta Warta ing Kamus Basa Jawa (2001) tegese kabar. Warta yaiku informasi utawa kabar anyar utawa kabar ngenani bab lan sawijining kadadean kang lagi wae ana. Warta dikabarake liwat 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -