What's New?

tuladha pawarta udan

Paribasan (peribahasa Dalam Bahasa Jawa)

Diterbitkan pada Tuesday, 13 October 2009 Pukul 22.17

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani = yen ana ngarep nyontoni, ana tengah menehi greget (karep), ana mburi menehi daya. Jer basuki mawa beya = sakabehing gegayuhan Kakehan gludhug kurang udan = akeh sing diomongake ananging ora nyata. Kaya banyu karo lenga = paseduluran kang ora bisa . Undhaking pawarta sudaning kiriman = kabar sing sumebar beda nyatane. Udan tangis = akeh wong sing kesusahan 

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 10.06

Tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Piwulangan Pawarta-cerita Cerkak-prastawa

Diterbitkan pada Tuesday, 23 September 2014 Pukul 15.22

Piwulangan Pawarta-Cerita cerkak-Prastawa. ringkasannya buku erlangga basa jawa kayaknya, entahlah aku lupa.yang buat bukan kelompokku waktu jaman itu >.<. PAWARTA. A. Ngrungokake Warta. Warta ing Kamus Basa Jawa (2001) tegese Desember, Gedhe-gedhene sumber. Dongeng, Dipaido ora mengeng. Garwa, Sigarane nyawa. Gedhang, Digeget bar madhang. Guru, Digugu lan ditiru. Gusti, Bagusing ati. Januari, Udan saben ari. Kaji, Tekade siji.

Contoh Geguritan Jawa Lengkap Dengan...

Diterbitkan pada Thursday, 27 March 2014 Pukul 6.40

Udan Wayah Sore udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang . tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu

Kamus Jawa Sederhana

Diterbitkan pada Tuesday, 10 April 2012 Pukul 5.04

ampu : diampu-ampu : dipeksa, diprusa, dijiwat, disawiyah. ampuh : bisa ngetokaké daya kang ngluwihi; ampuhan : prahara campur udan (pedhut) ing pegunungan ampyak : ampyak-ampyakan : kabeh disrengeni sanadyan 

Modul Basa Jawa Kelas X Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 2.15

Nyemak wacan nonsastra ing piwulang basa jawa bias arupa nyemak wara-wara, nyemak pawarta, lan nyemak crita. Nyemak wara-wara, nyemak .. Tuladha : Supaya komunikasi kuwi kedadeyan / lumaku kanthi apik, saka kalorone (pihak sepisan lan kapindho) merlokake basa sing dianggo bebarengan. Wujude basa mau arupa swara. Swara kuwi diasilake saka alat wicarane manungsa. .. Jalarane, mobil wis kadhung mlebu alas, ndilalah cuacane udan terus.

Sastra Jawa: Paribasan; Bebasan, Saloka

Diterbitkan pada Thursday, 7 January 2010 Pukul 9.38

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani = yen ana ngarep nyontoni, ana tengah menehi greget (karep), ana mburi menehi daya; Jer basuki mawa beya = sakabehing gegayuhan mbutuhake wragad .. Undhaking pawarta sudaning kiriman = kabar sing sumebar beda nyatane; Udan tangis = akeh wong sing kesusahan amarga ketaman bencana; Uwod gedebog = wong kang ora kena diprecaya kanggo lantaran rembug; Wastra 

Tuladha Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 16 December 2014 Pukul 9.47

tuladha pawarta basa jawa. 16/12/14. Pengetan Dinten Wit Sa Donya, 4.000 Wiji Mangrove Dipun Tanem Sarta 5.000 Kerang Ijem Dipunculaken. Rabu pon, 10 Des 2014. www.bantulkab.go.id – BANTUL. Bondho kabupaten Bantul ingkang arupi potensi sumberdaya laut sarta ulam kedah dipunrimat kalestantunanipun kagem Kridhanipun kadosta nanem wiji mangrove, cemara udang, restocking ulam, kepiting, kerang, sarta mangun ubarampe pirantinipun.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -