What's New?

tuladha pawarta udan

Tuladha Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 16 December 2014 Pukul 9.47

tuladha pawarta basa jawa. 16/12/14. Pengetan Dinten Wit Sa Donya, 4.000 Wiji Mangrove Dipun Tanem Sarta 5.000 Kerang Ijem Dipunculaken. Rabu pon, 10 Des 2014. www.bantulkab.go.id – BANTUL. Bondho kabupaten Bantul ingkang arupi potensi sumberdaya laut sarta ulam kedah dipunrimat kalestantunanipun kagem Kridhanipun kadosta nanem wiji mangrove, cemara udang, restocking ulam, kepiting, kerang, sarta mangun ubarampe pirantinipun.

Sarasehan Sastra Budaya: Unen-unen

Diterbitkan pada Tuesday, 9 December 2014 Pukul 11.28

Kakehan gludug kurang udan : akeh omonge ora ana nyatane. Kabanjiran segara madu : nemu kabegjan . Undaking pawarta, sudaning kiriman : biasane pawarta iku beda karo kasunyatane. Ungak-ungak pager arang 

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (bagian 16: N...

Diterbitkan pada Thursday, 14 August 2014 Pukul 4.25

nahmi: (A) kn. ak. tuladha. nahwu: (A) kn. ak. paramasastra (Arab). nai: n. ninja k. 1 anak kucing, manak (tmr. kucing); 2 ak. kaya tai; 3 mêtu têtaine (tmr. wêsi); 4 ak. kaya têtai; 5 ks. bêbanyu; [x] lalêr pc. tansah madoni; kc. tai. naib: (A) kn. nilas: kn. ak. 1 (ut. nilak) napak tilas; 2 nglacak; kc. tilas. nilawarsa: kw. udan angin. nila-wêrdi: kn. nila batan kang bêcik dhewe. nilêm: I kn. ak. nyilêm; kc. silêm. II ([x]-ake) kw: mblêbêgake; kc. tilêm. III [x]-i k. nuroni; kc. turu.

Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 25 August 2015 Pukul 2.52

Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa mengabarkan kejadian kebakaran di gunung lawu ing berita bahasa jawa. Curah udan sing dhuwur isih ngancam jero beberapa dina neka, tembung Deputi Met…

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 10.06

Tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Contoh Karya Tulis ( Laporan Kunjungan Ke Jogja...

Diterbitkan pada Thursday, 16 December 2010 Pukul 8.00

Sepasang di tengah alun-alun yang dinamakan Supit Urang (harfiah=capit udang) dan sepasang lagi di kanan-kiri gapura sisi selatan yang dinamakan Wok(dari kata bewok, harfiaf=jenggot). Dari gapura sisi selatan terdapat 

Piwulangan Pawarta-cerita Cerkak-prastawa

Diterbitkan pada Tuesday, 23 September 2014 Pukul 15.22

PAWARTA A. Ngrungokake Warta Warta ing Kamus Basa Jawa (2001) tegese kabar. Warta yaiku informasi utawa kabar anyar utawa kabar ngenani bab lan sawijining kadadean kang lagi wae ana. Warta dikabarake liwat 

Paribasan

Diterbitkan pada Tuesday, 17 November 2009 Pukul 2.42

Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani. Iwak lumebu Udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe. Undhaking pawarta sudaning kiriman.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -