tuladha pawarta udan

Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 24 January 2013 Pukul 13.10

udan WAYAH SORE. udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu

Pribahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 27 November 2012 Pukul 12.13

"Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani." Didepan "udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe. "Undhaking pawarta sudaning kiriman.

Nelayan Junganyar Dua Hari Tak Melaut

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 19.33

Selain itu, kawasan Junganyar Pesisir juga kerap diselimuti mendung, dan bahkan sesekali turun hujan. Untuk diketahui, nelayan di sana dikenal sebagai penangkap udang-udang kecil. Udang itu biasanya diolah menjadi terasi. “Setelah 

Parama Sastra

Diterbitkan pada Friday, 13 December 2013 Pukul 14.57

tuladha: Ayo pada ndang sinau, ben sisuk bisa nggarap! Ukara pannjaluk. tuladha: Sing tak suwun koe kabeh ana kene, padha ngabekti marang wong tuwa. Ukara sambawa( pangarep-arep). tuladha: Muga-muga udan ya 

Pepatah Dalam Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 6 December 2009 Pukul 19.00

"Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani." "udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe." "Undhaking pawarta sudaning kiriman."

Revius: Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 25 January 2013 Pukul 8.31

BANJIR LAN LARANG PANGAN. Pirang-pirang dina iki, ing ngendi-endi papan keprungu pawarta banjir, ora mung kutha-kutha ing pulo Jawa, kayata Yogyakarta, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, lan Semarang, nanging uga ing pulo-pulo liyane kaya dene kedadeyan banjir ing Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, lan Papua. Malah kedadeyan udan salju nggegirisi uga dumadi ing tlatah Benua Eropa, kang ndadekake akeh penerbangan batal. Semono uga Benua 

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 17.06

tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Kelangkaan Bbm Semakin Meluas

Diterbitkan pada Sunday, 8 September 2013 Pukul 4.16

Contoh teks berita tentang kelangkaan bbm; pawarta tentang bbm; contoh teks reporter tentang kelangkaan bbm 2014; pawarta bulan mei 2014; cerita bahasa jawa bensin langka; Berita menggunakan bahasa jawa tentang kelangkaan BBM 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X