What's New?

tuladha pawarta udan

Erjuz: Www.erjuz.blogspot.com

Diterbitkan pada Thursday, 25 June 2015 Pukul 20.03

Panyandra yaiku unen-unen ngemperake samubarang utawa nggambarake kahanan nganggo tembung kang endah. Tuladha: 1. Alise nanggal sepisan. 2. Idepe tumengeng ing tawang. 3. Swarane ngombak banyu. 4. Drijine mucuk eri. 5. Irunge ngudhup melathi. 6. Astane nggendhewa pinenthang. 7. Bathuke nyela Ngombe pitung sloki, kaya manuk kadhemen merga udan, awake crindhil. 8. Astha Sacara-cara (astha = 8, sacara-cara = ora karuwan). Ngombe wolung sloki 

Suara Anak Bangsa: Pawarta

Diterbitkan pada Thursday, 13 September 2012 Pukul 7.06

Tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun wonten seket dinten ingkang sakmenika dipungarap gangsal 

Tresna Budaya Jawa: Paribasan

Diterbitkan pada Tuesday, 9 December 2014 Pukul 4.01

Ing ngisor iki tuladha paribasan basa jawa sing asring dianggo dening masyarakat Jawa ing saben dinane. A Adhang-adhang tetese embun : njagakake barang mung sak oleh-olehe . Kakehan gludug kurang udan : akeh omonge ora ana nyatane. Kabanjiran segara madu : nemu kabegjan kang gedhe banget. . manteb banget kekarepane. Undaking pawarta, sudaning kiriman : biasane pawarta iku beda karo kasunyatane. Ungak-ungak pager arang : ngisin-isini.

Tresna Nglanglang Buana: Tembung Saloka Jawa

Diterbitkan pada Monday, 15 December 2014 Pukul 14.08

U. Ubaya saksi. Ubut saksi. Udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe. Ulah semu. Undhaking pawarta sudaning kiriman. Undhaking pawarta sudaning titipan.

Tuladha Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 16 December 2014 Pukul 9.47

tuladha pawarta basa jawa. 16/12/14. Pengetan Dinten Wit Sa Donya, 4.000 Wiji Mangrove Dipun Tanem Sarta 5.000 Kerang Ijem Dipunculaken. Rabu pon, 10 Des 2014. www.bantulkab.go.id – BANTUL. Bondho kabupaten Bantul ingkang arupi potensi sumberdaya laut sarta ulam kedah dipunrimat kalestantunanipun kagem Kridhanipun kadosta nanem wiji mangrove, cemara udang, restocking ulam, kepiting, kerang, sarta mangun ubarampe pirantinipun.

Piwulangan Pawarta-cerita Cerkak-prastawa

Diterbitkan pada Tuesday, 23 September 2014 Pukul 15.22

PAWARTA A. Ngrungokake Warta Warta ing Kamus Basa Jawa (2001) tegese kabar. Warta yaiku informasi utawa kabar anyar utawa kabar ngenani bab lan sawijining kadadean kang lagi wae ana. Warta dikabarake liwat 

Kasustraan Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 2.59

Tuladha : Adigang, adigung, adiguna : Ngendelekake kekuatan, keluhuran lan kepinteran. Ana catur mungkur : Ora ngrungokake omongan, guneman sing ala. Angon mangsa : Golek wektu kang becik/ prayoga. Anak polah bapa kepradhah : Wong tuwa Undhaking pawarta sudane kiriman : Kabar iku beda karo nyatane. Welas tanpa alis : Karepe ngeman Kakehan gludhug kurang udan : Kakehan omong nanging ora ana nyatane. Kebanjiran segara madu : Oleh 

Contoh Karya Tulis ( Laporan Kunjungan Ke Jogja...

Diterbitkan pada Thursday, 16 December 2010 Pukul 8.00

Sepasang di tengah alun-alun yang dinamakan Supit Urang (harfiah=capit udang) dan sepasang lagi di kanan-kiri gapura sisi selatan yang dinamakan Wok(dari kata bewok, harfiaf=jenggot). Dari gapura sisi selatan terdapat 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -