tuladha pawarta udan

Next » Tangkapan Minim, Nelayan Perbaiki Perahu

Diterbitkan pada Monday, 7 October 2013 Pukul 10.53

Yanto, salah satu nelayan di Kamal mengungkapkan, cuaca membuatnya malas melaut. Kalau dipaksakan mencari ikan di laut, dikhawatirkan membuatnya sakit. “Kebetulan sekarang ini musimnya udang. Jadi, kalau mau menangkap ikan.

Kumpulan Pribahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 15 May 2010 Pukul 12.32

“Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani.” “udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih becik ing omahe dhewe.” “Undhaking pawarta sudaning kiriman.”

Contoh Geguritan

Diterbitkan pada Monday, 10 February 2014 Pukul 11.34

Gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe udan Wayah Sore dening: Maymintaraga udan riwis-riwis nggawa angin gumanti Ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep Dikaya ngapa lemah wus kebanjur wis pingin cecaketan Obormu kang makantar-kantar Madhangi jangkah lan jagatku Ana ngendi papanmu Lelana tapa brata Tanpa pawarta tanpa swara Aku kadya ron garing Kumleyang kabur kanginan Ing jagat peteng lelimengan 

Parama Sastra

Diterbitkan pada Friday, 13 December 2013 Pukul 14.57

tuladha: Ayo pada ndang sinau, ben sisuk bisa nggarap! Ukara pannjaluk. tuladha: Sing tak suwun koe kabeh ana kene, padha ngabekti marang wong tuwa. Ukara sambawa( pangarep-arep). tuladha: Muga-muga udan ya 

Tegese Pawarta

Diterbitkan pada Sunday, 19 June 2011 Pukul 17.06

tuladha pawarta: Sugeng siyang pamirsa. Kula Indra Birawa badhe maosaken pawarta dinten menika wonten ing Warta Kilat. Embung Unnes sakmenika sampun dados panggenan ingkang dipunengsemi tukang mancing saha mahasiswa Unnes. Embung ingkang Miturut pembantu pelaksana proyek saking CV Duta Muda indah, Slamet Widodo, embung dipundhamel kangge madahi toya wonten unnes saenggo boten banjir rikala mangsa udan. Proyekipun 

Contoh Geguritan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 24 January 2013 Pukul 13.10

udan WAYAH SORE. udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu

Bisnis Tambak Udang Menggiurkan

Diterbitkan pada Friday, 17 January 2014 Pukul 9.05

LARANGAN – Masyarakat Desa “Montok, Kecamatan Larangan yang awalnya berprofesi sebagai petani garam kini banyak beralih menjadi petambak udang. Alasannya, karena hasil dari tambak udaug lebih menggiurkan dibandingkan 

Revius: Pawarta Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 25 January 2013 Pukul 8.31

BANJIR LAN LARANG PANGAN. Pirang-pirang dina iki, ing ngendi-endi papan keprungu pawarta banjir, ora mung kutha-kutha ing pulo Jawa, kayata Yogyakarta, Solo, Bandung, Jakarta, Surabaya, lan Semarang, nanging uga ing pulo-pulo liyane kaya dene kedadeyan banjir ing Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, lan Papua. Malah kedadeyan udan salju nggegirisi uga dumadi ing tlatah Benua Eropa, kang ndadekake akeh penerbangan batal. Semono uga Benua 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X