tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Unggah Ungguh Bahasa Jawa Bayu Riyanto

Diterbitkan pada Sunday, 18 November 2012 Pukul 14.00

basa ngoko kaperang dadi 2 yaiku ngoko lugu lan ngoko Andhap isih kaperang maneh dadi 2 Antya basa lan basa Antya 2 basa madya kaperang dadi 3 yaiku Madya ngoko Madyantara lan Madya krama 3 basa krama kaperang dadi 5 yaiku Kramantara Mudha krama Wredha krama krama inggil lan krama Desa 4 basa Kedhaton 5 basa ngoko Andhap yaiku basa ngoko kang alus sarta luwih ngajeni marang wong kang diajak guneman Wujude

Iron Man Basa Ngoko Lan Basa Krama

Diterbitkan pada Sunday, 10 March 2013 Pukul 14.40

1 basa ngoko basa ngoko ana loro yaiku ngoko lugu lan ngoko alus basa ngoko lugu Basane ngoko kabeh ora dicampuri karma apa dene karma inggil basa ngoko lugu biyasane mung diarani basa ngoko wae Tembung lugu tuladha Merga wis awan kowe saiki kudu mangan neng kene Kowe mengko bengi sida turu kene ta Yen ora gelem teka dhewe ya ora usah diwenehi basa ngoko alus Basane ngoko dicampuri krama inggil basa karma

Tembung Ekawarna Dwiwarna Triwarna Lan Caturwarna

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 11.46

krama inggil mundur 2 ngoko biasa krama biasa krama lugu biasa krama inggil biasa B Tembung Dwiwarna Dwiwarna yaiku tembung kang jinise ana loro biasane basa ngoko lan basa krama tuladha ngoko krama lugu krama alus Ukara Gelem Purun Kersa Adhiku gelem ngombe susu Kula purun adus enjing Simbah kersa dhahar jagung Mangan Nedha Dhahar Susi wis mangan bubure Sarno sampun nedha kolak Pak Guru sampun

My Favorite In My World Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Wednesday, 14 December 2011 Pukul 13.19

Dene basa krama kaperang dadi loro yaiku krama lugu lan krama alus 1 ngoko lugu basa ngoko lugu iku basa kang ana sajroning ukara kang wujud tembunge urapa tembung ngoko ora kacampuran basa krama tuladha Aku lagi sinau basa jawa 2 ngoko alus basa ngoko alus iku basa kang ana ing sajroning ukara kang wujud tembung tembunge arupa tembung ngoko lan krama inggil tumrap wong sing diajak guneman wong kapindho utawa kang

Pengertian Ngoko Dan Krama Dalam Bahasa Jawa Arva

Diterbitkan pada Tuesday, 25 June 2013 Pukul 14.00

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko danral leksikon ngoko danral tanpa terselip leksikon krama krama inggil atau krama andhap baik Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko danral saja melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil krama andhap atau leksikon krama

Kamus Basa Jawa Ngoko Krama Krama Inggil Lan Basa

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 23.04

Kamus basa Jawa ngoko krama krama inggil lan basa Indonesia ngoko krama krama inggil alus BHS IND A aku kula adalem kawula saya akon aken dhawuh utus menyuruh anak anak putra anak putra

Kamus Bahasa Jawa Ngoko Krama Krama Inggil Lan Basa

Diterbitkan pada Wednesday, 15 May 2013 Pukul 12.27

Kamus basa Jawa ngoko krama krama inggil lan basa Indonesia ngoko krama krama inggil alus BHS IND A aku kula adalem kawula saya akon aken dhawuh utus menyuruh anak anak putra anak putra anut tumut dherek ikut

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Lima

Diterbitkan pada Saturday, 5 April 2014 Pukul 8.56

Ing ngadhap menika tuladha trap trapanipun tembung wonten ing undha usuk basa Jawi samenika kanthi katrangan n cekakan saking basa ngoko na basa ngoko alus k basa krama saha ka basa krama alus basa ngoko ngginakaken ater ater awalan lan panambang akhiran kok basa ngoko alus ngginakaken panjenengan basa krama alus basa krama ngginakaken sampeyan krama lugu lan basa krama alus ngginakakenpanjenengan

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

Kami di Facebook!
X