What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Apa Perbedaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus...

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 6.49

Apa perbedaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Krama Alus dan Krama Inggil? 1. Basa ngoko (Bahasa kasar) digunakan oleh orang yang lebih muda, sederajat, seumuran, dan akrab. Ngoko terbagi atas ngoko lugu 

Dwi Novita Sari / A510120165 / Ivd: Paper Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 25 May 2014 Pukul 17.37

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon ngoko dan netral) tanpa terselip leksikon krama, krama inggil, atau krama andhap, baik Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, atau leksikon krama 

Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 29 July 2015 Pukul 5.37

Unggah ungguhing basa dene ukara ing basa jawa kaperang dadi papat yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus ngoko lugu saka tembung ngoko kabeh. biasane digunakake dening wong tua maring wong enom, tuladha : supri numpak sepur ngoko alus yaiku ragam panggonane basa jawa kang kawujud saka tembung ngoko kecampuran kramalan krama inggil. biasane digunakake dening wong tuwa marang wong enoom singn luwih duwur 

Pendidikan2

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 9.50

Terdapat 2 Jenis Bahasa Krama yakni, Krama inggil alus dan krama madya. Krama Krama Inggil merupakan bahasa jawa yang paling tinggi, biasa digunakan untuk menghormati orang-orang yang lebih tua atau lebih berilmu. sedangkan krama madya adalah bahasa jawa yang setingkat berada dibawah krama inggil, biasa Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan ngoko alus, ragam krama lugu tetap menunjukkan kadar kehalusan (Sasangka 2004:105).

Jejak Thubay Suhendra: Unggah

Diterbitkan pada Wednesday, 26 August 2015 Pukul 6.16

2. Basa madya, kaperang dadi 3, yaiku Madya Ngoko, Madyantara lan Madya Krama. 3. Basa Krama, kaperang dadi 5, yaiku Kramantara, Mudha Krama, Wredha Krama, Krama Inggil, lan Krama Desa. 4. Basa Kedhaton. 5. Basa Kasar. Nanging manut ewah-ewahan jaman, saiki ragam basa Jawa mung kapantha dadi loro yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kapantha maneh dadi loro yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Dene basa krama uga kapantha 

Tembung Ekawarna, Dwiwarna, Triwarna, Lan Caturwarna...

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 4.46

Krama inggil – mundur. 2. Ngoko – biasa. Krama – biasa. Krama lugu – biasa. Krama inggil – biasa. B. Tembung Dwiwarna. Dwiwarna, yaiku tembung kang jinise ana loro, biasane basa ngoko lan basa krama. Tuladha: Ngoko. Krama Lugu. Krama Alus, Ukara. Gelem. Purun. Kersa. Adhiku gelem ngombe susu.Kula purun adus enjing.Simbah kersa dhahar jagung. Mangan. Nedha. Dhahar, Susi wis mangan bubure.Sarno sampun nedha kolak.Pak Guru sampun 

Sinau Basa Jawa: Basaku Basa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 27 July 2013 Pukul 3.45

Basa ngoko iku bakuning basa Jawa kang dianggo dening bebrayan. Basa Jawa iku ana loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko lugu, tetembungane kabeh ngoko, dene ngoko alus iku ana campurane tembung krama. Tuladha: pinarak, banjur jumeneng karo mriksani njaba. Basa Krama Basa krama uga dibedakake dadi loro, yaiku krama lugu lan krama alus utawa krama inggil. Tuladha: Krama lugu: - Kula ajeng taken, menapa sampeyan saestu kesah dhateng Wirosari?

Farida Farkha: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Thursday, 1 May 2014 Pukul 1.15

Basa Ngoko Andhap (Ngoko Alus). Wujude : Tembung kanggo awake dhewe migunakake basa ngoko. Tembang kanggo wong ke loro lan wong ke telu. Migunakake basa krama inggil. Tuladha : 1. Aku mangan, bapak Basa Krama Alus. Tembang – tembang kanggo wong ke siji (Awake dewe), nganggo basa madya (lajur II), tembung – tembung kanggo wong ke II lan ke III nanggo lajur ke III (krama inggil). #) Ngoko lugu : Ibu tuku beras ing toko numpak sepedha.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -