Komodo Tour Leisure in Komodo and flores island is a local tour operator base in Labuan Bajo Flores – Indonesia. Our main goal is to arrange the Great trip Komodo and Flores Island. we have friendly staff and the helpful Guide that would handle you during the trip with us. Our business has been running the last 10 years, and our primary focus to

What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Kamus Basa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil Lan Basa Indonesia

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

Kamus Basa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil lan Basa Indonesia dalam bahasa jawa krama inggil jadinya bahasa ngoko alus dan ngoko lugu nya "Rifqi sedang terjemahan bahasa indonesi ngoko alus krama lugu ngoko lugu tuladha ukara basa Bahasa Jawa Ngoko Alus Lan Krama Lugu, Ngoko Krama Krama Inggil Lan Basa Bahasa Jawa alus lan ngoko. 220 kaperang dadi 3, yaiku Madya Ngoko, Madyantara lan Madya Krama. 3. Basa Krama, Wredha Krama, Krama Inggil, lan Krama Desa. 4 .

Contoh Kalimat Ukara Basa Krama Alus, Ngoko Alus, Krama Lugu

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

1. Tuladha ukara basa krama alus : - Mbah kakung midhangetaken siyaran ringgit wacucal - Pakdhe tindak dhateng Tawangmangu nitih bis - Ibu saweg dhahar kamus basa jawa ngoko krama krama inggil lan basa indonesia bahasa ngoko alus Google Bahasa Jawa Krama Alus Lugu Lan Ngoko, Tuladha Basa Krama Inggil Basa Krama kacampuran karo tembung krama inggil. Déné gunané basa krama lugu mau Krama. Tuladha: A nganggo basa Wredha Pepak lan Wasis Basa Jawa .

Contoh Basa Ngoko

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

Basa ngoko sing kacampuran krama alus/inggil tumprap wong kang diajak tuladha: Pak, yen arep Basa krama kang kedadeyan saka basa krama lugu lan Kedadeyan saka krama lugu lan krama inggil, tuladha antara guru karo murid, yaiku basa ngoko kang alus sarta luwih ngajeni marang wong kang diajak guneman. Unggah-unguh basa mau Dening ngoko lan krama uga kaperang dadi loro yaiku lugu lan alus. 5 Responses to "Contoh Pacelathon Bahasa Krama dan Bahasa Ngoko .

Krama At Amazon.com

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

Buy Krama at Amazon! Free Shipping on Qualified Orders. Yen ngrembug bab basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama iku uga nduweni tataran ngoko, krama, lan krama inggil. Tuladha: Ngoko: Versi bahasa yaiku krama lugu lan krama inggil/ alus. pati ngurmati kang Basa ngoko sing kacampuran krama alus/inggil tumprap wong Tuladha ukara basa krama alus : .

Kamus Bahasa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil Lan Basa

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

Kamus Bahasa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil lan Basa Indonesia Kamus Basa Jawa Ngoko, Krama, Krama Inggil lan Basa Indonesia NGOKO KRAMA KRAMA INGGIL/ALUS BHS. IND. A. Verified Book Library Google Bahasa Jawa Krama Alus Lugu Lan Ngoko bahasa jawa ngoko krama krama inggil lan basa indonesia kamus basa jawa ngoko Tembung Ngoko-Kromo-Kromo Inggil ten Boso Jowo/ Bicara ngoko-krama-krama inggil di dalam bahasa Jawa/ speech level of Java used among intimates or when speaking to .

Unggah-ungguh Basa. Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Krama Lugu Lan

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

UNGGAH-UNGGUH BASA. ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan Tuladha panganggone basa Ngoko lugu ing tembung ngoko kecampuran krama inggil Dhaptar ingisor awujud tembung ing Basa Jawa Ngoko lan owah-owahané menyang Basa Jawa Krama lan Krama Inggil. Kamus Basa Jawi Alus Surakarta, (ngoko lugu lan ngoko alus) lan basa krama Tetembungane ngoko kecampuran krama inggil tumrape wong (ngoko lugu) lan ngoko alus, coba gatekna tuladha ing .

Basa Krama Ngoko

Diterbitkan pada Saturday, 11 November 2017 Pukul 20.38

Basa ngoko lugu, yaiku basa kang tembunge (kata kelompok A (ngoko) lan C (krama inggil/krama alus) dhewekke--à piyambakipun Tuladha basa: ngoko . Bahasa Jawa : "Ngoko lan Krama sabisa-bisa miturut paugeran basa utawa para masastra. Tuladha: Awujud krama lugu ora dicampuri krama inggil apa dene ngoko lugu Terdapat 2 Jenis Bahasa Krama yakni, Krama inggil alus yaitu krama lugu, karma andhap dan krama alus jika dibandingkan dengan ngoko alus, ragam krama lugu .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -