What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Penerapan Tingkat Tutur Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 18 December 2014 Pukul 15.34

Ngoko dibagi menjadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. sedangkan krama juga dibagi menjadi dua, yaitu krama lugu dan krama alus. A. Ngoko Lugu Ngoko lugu adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dengan kosa kata ngoko Ngoko alus adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang dasarnya adalah leksikon ngoko (termasuk leksikon netral), namun juga menggunakan leksikon krama inggil, dan atau krama andhap.

Farida Farkha: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Thursday, 1 May 2014 Pukul 8.15

Basa Ngoko Andhap (Ngoko Alus). Wujude : Tembung kanggo awake dhewe migunakake basa ngoko. Tembang kanggo wong ke loro lan wong ke telu. Migunakake basa krama inggil. Tuladha : 1. Aku mangan, bapak Basa Krama Alus. Tembang – tembang kanggo wong ke siji (Awake dewe), nganggo basa madya (lajur II), tembung – tembung kanggo wong ke II lan ke III nanggo lajur ke III (krama inggil). #) Ngoko lugu : Ibu tuku beras ing toko numpak sepedha.

Apa Perbedaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus...

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 13.49

Apa perbedaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Krama Alus dan Krama Inggil? 1. Basa ngoko (Bahasa kasar) digunakan oleh orang yang lebih muda, sederajat, seumuran, dan akrab. Ngoko terbagi atas ngoko lugu 

Tembung Ekawarna, Dwiwarna, Triwarna, Lan Caturwarna...

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 11.46

Krama inggil – mundur. 2. Ngoko – biasa. Krama – biasa. Krama lugu – biasa. Krama inggil – biasa. B. Tembung Dwiwarna. Dwiwarna, yaiku tembung kang jinise ana loro, biasane basa ngoko lan basa krama. Tuladha: Ngoko. Krama Lugu. Krama Alus, Ukara. Gelem. Purun. Kersa. Adhiku gelem ngombe susu.Kula purun adus enjing.Simbah kersa dhahar jagung. Mangan. Nedha. Dhahar, Susi wis mangan bubure.Sarno sampun nedha kolak.Pak Guru sampun 

Muhammad Asrory : Lambang Pkjs

Diterbitkan pada Friday, 7 November 2014 Pukul 15.34

Bahkan dalam tata bahasa jawa sendiri ada tingkatan-tingkatan yang menunjukkan tingkat kesopanan, ada kromo inggil, kromo alus, dan ngoko. 3. Basa Krama, kaperang dadi 5, yaiku Kramantara, Mudha Krama, Wredha Krama, Krama Inggil, lan Krama Desa. 4. Basa Kedhaton. 5. Basa Kasar. A. BASA MADYA. Basa Madya iku basa ing antarane basa ngoko lan krama. . Ngoko Lugu,yaiku minangka tataran basa kang paling asor ing undha usuk Basa Jawa.

Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 5 May 2013 Pukul 22.57

Ngoko lugu 2. Ngoko alus 3. Karma lugu 4. Karma alus 1. Basa Ngoko Lugu. Wujude: Tembunge ngoko kabeh ora ana kramane. Panganggone: a. Menyang sapadha-padha kang wis kulina banget. b. Menyang sing kaprenah enom. c. Tuladha: - Kowe mengko sore sida ngampiri aku les? - Dhik, yen arep ndelok pameran, aku mengko tulung ampirana ya! 2. Basa Ngoko Alus. Wujude: Tetembunge ngoko kacampuran karma inggil. Panganggone: a. Sedulur tuwa marang sedulur 

Gens Beaux: Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 25 April 2015 Pukul 21.47

Ngoko Alus: “Aku nyuwun pirsa, dalemé mas Budi kuwi, nèng endi?” Ngoko meninggikan diri sendiri: “Aku kersa ndangu, omahé mas Budi kuwi, nèng ndi?” (ini dianggap salah oleh sebagian besar penutur bahasa Jawa karena menggunakan 3. Yen ngundika, yaiku guneman dhewe utawa celathu sajroning ati. Basa ngoko ana rong (2) warna, yaiku : 1. Ngoko lugu. Wujude tembung ngoko ora ana tembunge kang krama inggil tumrap wong kang dijak guneman.

Sekar Arum: Basa Ngoko Dan Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 24 December 2014 Pukul 10.21

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon ngoko dan netral) tanpa terselip leksikon krama, krama inggil, atau krama andhap, baik Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, atau leksikon krama 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -