What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Farida Farkha: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Thursday, 1 May 2014 Pukul 1.15

Basa Ngoko Andhap (Ngoko Alus). Wujude : Tembung kanggo awake dhewe migunakake basa ngoko. Tembang kanggo wong ke loro lan wong ke telu. Migunakake basa krama inggil. Tuladha : 1. Aku mangan, bapak Basa Krama Alus. Tembang – tembang kanggo wong ke siji (Awake dewe), nganggo basa madya (lajur II), tembung – tembung kanggo wong ke II lan ke III nanggo lajur ke III (krama inggil). #) Ngoko lugu : Ibu tuku beras ing toko numpak sepedha.

Tembung Ekawarna, Dwiwarna, Triwarna, Lan Caturwarna...

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 4.46

Krama inggil – mundur. 2. Ngoko – biasa. Krama – biasa. Krama lugu – biasa. Krama inggil – biasa. B. Tembung Dwiwarna. Dwiwarna, yaiku tembung kang jinise ana loro, biasane basa ngoko lan basa krama. Tuladha: Ngoko. Krama Lugu. Krama Alus, Ukara. Gelem. Purun. Kersa. Adhiku gelem ngombe susu.Kula purun adus enjing.Simbah kersa dhahar jagung. Mangan. Nedha. Dhahar, Susi wis mangan bubure.Sarno sampun nedha kolak.Pak Guru sampun 

Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 29 July 2015 Pukul 5.37

Unggah ungguhing basa dene ukara ing basa jawa kaperang dadi papat yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus ngoko lugu saka tembung ngoko kabeh. biasane digunakake dening wong tua maring wong enom, tuladha : supri numpak sepur ngoko alus yaiku ragam panggonane basa jawa kang kawujud saka tembung ngoko kecampuran kramalan krama inggil. biasane digunakake dening wong tuwa marang wong enoom singn luwih duwur 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Sanga...

Diterbitkan pada Wednesday, 9 July 2014 Pukul 16.59

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa Ngoko-lugu, Ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-Ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa Krama Desa, basa Krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Pendidikan2

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 9.50

Terdapat 2 Jenis Bahasa Krama yakni, Krama inggil alus dan krama madya. Krama Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan ngoko alus, ragam krama lugu tetap menunjukkan kadar kehalusan (Sasangka 2004:105).

Muhammad Asrory : Lambang Pkjs

Diterbitkan pada Friday, 7 November 2014 Pukul 8.34

Bahkan dalam tata bahasa jawa sendiri ada tingkatan-tingkatan yang menunjukkan tingkat kesopanan, ada kromo inggil, kromo alus, dan ngoko. 3. Basa Krama, kaperang dadi 5, yaiku Kramantara, Mudha Krama, Wredha Krama, Krama Inggil, lan Krama Desa. 4. Basa Kedhaton. 5. Basa Kasar. A. BASA MADYA. Basa Madya iku basa ing antarane basa ngoko lan krama. . Ngoko Lugu,yaiku minangka tataran basa kang paling asor ing undha usuk Basa Jawa.

Sekar Arum: Basa Ngoko Dan Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 24 December 2014 Pukul 3.21

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon ngoko dan netral) tanpa terselip leksikon krama, krama inggil, atau krama andhap, baik Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, atau leksikon krama 

Penerapan Tingkat Tutur Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 18 December 2014 Pukul 8.34

Ngoko dibagi menjadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. sedangkan krama juga dibagi menjadi dua, yaitu krama lugu dan krama alus. A. Ngoko Lugu Ngoko lugu adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dengan kosa kata ngoko Ngoko alus adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang dasarnya adalah leksikon ngoko (termasuk leksikon netral), namun juga menggunakan leksikon krama inggil, dan atau krama andhap.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -