What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Soal-soal Bahasa Jawa Smk Kelas X

Diterbitkan pada Monday, 13 November 2017 Pukul 12.59

A. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, d utawa e ing wangsulan kang bener ! WARA-WARA Wara-wara menika dipun giyaraken saking Panitia Aben Kawasisan Rumpun Basa Jawa SMK, Konjuk dhumateng p….

Bank Soal Kurikulum 2013

Diterbitkan pada Saturday, 25 November 2017 Pukul 3.46

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 2 Bacalah Puisi di Bawah ini dengan Baik!. I.       Ing ngisor iki ana wangsulan kang bener, pilihen!1.      Cacahing wandha (suku kata) saben sagatra jenenge a.       Guru gatra                                           d. Guru sastra b.  ….

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -