tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Friday, 9 May 2014 Pukul 6.16

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa ngoko-lugu, ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa krama Desa, basa krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Sanga...

Diterbitkan pada Wednesday, 9 July 2014 Pukul 23.59

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa ngoko-lugu, ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa krama Desa, basa krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Enem...

Diterbitkan pada Monday, 21 April 2014 Pukul 8.26

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa ngoko-lugu, ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa krama Desa, basa krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Sinausastrajawa: Unggah-ungguhing Basa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 January 2014 Pukul 14.50

Undha-usuk basa utawa unggah-ungguh basa kang dianggo ing jaman saiki migunakake peprincene (pembagian) miturut Sudarto, yaiku basa ngoko (ngoko lugu lan ngoko alus) lan basa krama (krama lugu lan krama alus). (wujude tembung ngoko lan krama inggil). Ciri-cirine : Aku, tetep ora owah; Kowe, kanggo pawongan kang diajeni diowahi dadi panjenengan, ki raka,kangmas; Ater-ater dak-, ko-, di- lan panambang -ku, -mu, -e, -ake ora owah. tuladha :.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Wolu...

Diterbitkan pada Tuesday, 3 June 2014 Pukul 6.17

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa ngoko-lugu, ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa krama Desa, basa krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Tulisan Alcham : Basa Ngoko Lan Basa Krama

Diterbitkan pada Sunday, 10 March 2013 Pukul 14.40

1. basa ngoko. basa ngoko ana loro, yaiku: ngoko lugu lan ngoko alus. basa ngoko lugu. Basane ngoko kabeh ora dicampuri karma apa dene karma inggil. basa ngoko lugu biyasane mung diarani basa ngoko wae. Tembung lugu tuladha : · Merga wis awan, kowe saiki kudu mangan neng kene! · Kowe mengko bengi sida turu kene, ta? · Yen ora gelem teka dhewe ya ora usah diwenehi. basa ngoko alus. Basane ngoko dicampuri krama inggil. basa karma 

My Favorite In My World: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Wednesday, 14 December 2011 Pukul 13.19

Dene basa krama kaperang dadi loro yaiku krama lugu lan krama alus. 1. ngoko lugu basa ngoko lugu iku basa kang ana sajroning ukara kang wujud tembunge urapa tembung ngoko, ora kacampuran basa krama. tuladha: Aku lagi sinau basa jawa. 2. ngoko alus basa ngoko alus iku basa kang ana ing sajroning ukara, kang wujud tembung-tembunge arupa tembung ngoko lan krama inggil tumrap wong sing diajak guneman (wong kapindho) utawa kang 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Lima...

Diterbitkan pada Saturday, 5 April 2014 Pukul 8.56

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa ngoko-lugu, ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya. Kamus Unggah-Ungguh basa Jawa, foto: basa krama-limrah, basa krama-alus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X