What's New?

tuladha basa krama inggil basa krama lugu lan ngoko alus

Apa Perbedaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus...

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 13.49

Apa perbedaan Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Krama Alus dan Krama Inggil? 1. Basa ngoko (Bahasa kasar) digunakan oleh orang yang lebih muda, sederajat, seumuran, dan akrab. Ngoko terbagi atas ngoko lugu 

Masih Pelajar: Unggah Ungguh Basa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 28 February 2015 Pukul 22.36

Basa ngoko, kaperang dadi 2, yaiku Ngoko Lugu lan Ngoko Andhap (isih kaperang maneh dadi 2, Antya Basa lan Basa Antya). 2. Basa madya, kaperang Basa Krama, kaperang dadi 5, yaiku Kramantara, Mudha Krama, Wredha Krama, Krama Inggil, lan Krama Desa. 4. Basa Kedhaton. 5. Basa Sampeyan niku pripun ta mas, seprika-sepriki kok boten enten sudane; A migunakaké Basa Madya Ngoko, B migunakaké Basa Madya Krama. A : “É, Yu nggéndhong 

Tembung Ekawarna, Dwiwarna, Triwarna, Lan Caturwarna...

Diterbitkan pada Tuesday, 10 December 2013 Pukul 11.46

Krama inggil – mundur. 2. Ngoko – biasa. Krama – biasa. Krama lugu – biasa. Krama inggil – biasa. B. Tembung Dwiwarna. Dwiwarna, yaiku tembung kang jinise ana loro, biasane basa ngoko lan basa krama. Tuladha: Ngoko. Krama Lugu. Krama Alus, Ukara. Gelem. Purun. Kersa. Adhiku gelem ngombe susu.Kula purun adus enjing.Simbah kersa dhahar jagung. Mangan. Nedha. Dhahar, Susi wis mangan bubure.Sarno sampun nedha kolak.Pak Guru sampun 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Sanga...

Diterbitkan pada Wednesday, 9 July 2014 Pukul 23.59

Dene ing jaman rumiyin undha-usuk basa Jawi saged kaperang dados 13 jinis, kadosta: basa Ngoko-lugu, Ngoko-andhap (Antya-basa lan basa-Antya), basa Madya (Madya-Ngoko, Madyantara, lan Madya-krama), basa Krama Desa, basa Krama Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus.

Farida Farkha: Unggah Ungguh Basa

Diterbitkan pada Thursday, 1 May 2014 Pukul 8.15

Basa Ngoko Andhap (Ngoko Alus). Wujude : Tembung kanggo awake dhewe migunakake basa ngoko. Tembang kanggo wong ke loro lan wong ke telu. Migunakake basa krama inggil. Tuladha : 1. Aku mangan, bapak Basa Krama Alus. Tembang – tembang kanggo wong ke siji (Awake dewe), nganggo basa madya (lajur II), tembung – tembung kanggo wong ke II lan ke III nanggo lajur ke III (krama inggil). #) Ngoko lugu : Ibu tuku beras ing toko numpak sepedha.

Sekar Arum: Basa Ngoko Dan Basa Krama

Diterbitkan pada Wednesday, 24 December 2014 Pukul 10.21

Yang dimaksud dengan ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral (leksikon ngoko dan netral) tanpa terselip leksikon krama, krama inggil, atau krama andhap, baik Yang dimaksud dengan ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang di dalamnya bukan hanya terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon krama inggil, krama andhap, atau leksikon krama 

Bahasa Jawa :

Diterbitkan pada Saturday, 3 January 2015 Pukul 21.15

Tuladha: jejer,wasesa lsp; Nganggite basa gampang dimengerti lan nyenengake (komunikatif); Susunane panalaran utawa logika runtut ora pating blasur. NGOKO LUGU. • Yaiku basa kang isih asli, murnibares lan tumenem. • Paedahane basa Tuladha tembung. ü Merga wis awan kowe saiki kudu mangan neng kene! ü Kowe mengko bengi sida turu kene, ta? ü Yen ora gelem teka dhewe, ya ora usah diwenehi. NGOKO ALUS. • Ngoko kang dicampuri krama inggil kanggo garwa 

Penerapan Tingkat Tutur Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 18 December 2014 Pukul 15.34

Ngoko dibagi menjadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. sedangkan krama juga dibagi menjadi dua, yaitu krama lugu dan krama alus. A. Ngoko Lugu Ngoko lugu adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dengan kosa kata ngoko Ngoko alus adalah ragam pemakaian bahasa jawa yang dasarnya adalah leksikon ngoko (termasuk leksikon netral), namun juga menggunakan leksikon krama inggil, dan atau krama andhap.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -

x

Pasang iklan melalui perangkat Android Anda secara langsung. Klik disini untuk menginstall IklanGratiz Android.