What's New?

tabel unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik hikayat panji semirang

Menemukan Unsur-unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Hikayat

Diterbitkan pada Wednesday, 4 December 2013 Pukul 9.27

11) Hikayat Kalila dan Daminah 12) Hikayat Malim Dewa 13) Hikayat Musang Berjanggut 14) Hikayat Negeri Riau 15) Hikayat Panca Tanderan 16) Hikayat Pandawa Jaya 17) Hikayat Panji Kuda Semirang 18) Hikayat 

Tugas Ilmu Budaya ( Prosa )

Diterbitkan pada Tuesday, 2 December 2014 Pukul 5.19

Prosa mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik sbb: – Unsur intrinsik prosa adalah tema, plot, amanat, latar, penokohan, sudut pandang, nada dan suasana, serta gaya bahasa. – Unsur ekstrinsik prosa adalah nilai-nilai yang diyakini pengarangnya yang turut mempengaruhi terciptanya suatu prosa. 2. Jenis-jenis Contoh: Hikayat Hang Tuah, Kabayan, si Pitung, Hikayat si Miskin, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Panji Semirang, Hikayat Raja Budiman. – Sejarah.

Menetukan Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Hikayat...

Diterbitkan pada Tuesday, 18 May 2010 Pukul 14.05

Menetukan Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Hikayat. Mei 18, 2010 pada 2:05 pm (Uncategorized). 1. Pengertian Hikayat. Hikayat adalah karya sastra melayu lama yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah raja-raja, . Contoh Hikayat. Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Raja-raja Pasai. HIkayat Panji Semirang. HIkayat Kalila dan Dimna. Hikayat Indera Bangsawan. Hikayat Si Miskin. Catatan : Gambaran tentang tema, penokohan dan sudut 

Pengertian, Ciri Ciri, Unsur Instrinsik Dan Ekstrinsik Hikayat...

Diterbitkan pada Sunday, 9 November 2014 Pukul 13.10

Pengertian Hikayat dan Unsur Intrinsik Entrinsik Hikayat - Hikayat adalah karya sastra melayu lama yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah raja-raja, biografi, atau gabungan dari semuanya. . melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik, diperlukan bantuan ilmu-ilmu kerabat seperti sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Contoh Hikayat. Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Raja-raja Pasai. HIkayat Panji Semirang.

All About Me: Membandingkan Hikayat Dengan Novel

Diterbitkan pada Sunday, 1 January 2012 Pukul 8.00

Contoh-contoh hikayat diantaranya “Hikayat Bayan Budiman”, “Hikayat Panji SemirangdanHikayat Hang Tuah”. b. Novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsure-unsur intrinsic dan unsur ekstrinsik yang kedua saling berhubungan. Ciri-ciri Novel : 1. Terdiri atas jumlah halaman yang cukup banyak;. 2. Novel dan hikayat memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri 

100 Cara Menemukan Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Hikayat

Diterbitkan pada Monday, 16 February 2015 Pukul 1.05

1) Hikayat Abdullah 16) Hikayat Pandawa Jaya 2) Hikayat Abu Nawas 17) Hikayat Panji Kuda Semirang 3) Hikayat Abu Samah 18) Hikayat Pelanduk Jenaka 4) Hikayat Bakhtiar 19) Hikayat Raja Akil 5) Hikayat Bayan 

Selfia's Blog: Tugas B.indonesia

Diterbitkan pada Sunday, 9 December 2012 Pukul 11.28

Sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari luarnya menyangkut aspek sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Unsur Intrinsik a) Tema dan Amanat Tema ialah persoalan yang menduduki tempat utama terhadap unsur ekstrinsik, diperlukan bantuan ilmu-ilmu kerabat seperti sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Contoh Hikayat - Hikayat Bayan Budiman - Hikayat Hang Tuah - Hikayat Raja-raja Pasai - HIkayat Panji Semirang

My Diary

Diterbitkan pada Monday, 5 November 2012 Pukul 12.33

HIKAYAT PANJI SEMIRANG. Satu kerajaan yang mana berita tentang Galuh Cendera Kirana yang mana putri dari Baginda Raja Nata yang amat ta`lim dan hormat kepada orangtuanya akan bertunangan dengan Raden Inu Kini telah yang panjang oleh saudaranya tersebut, disampaikanlah kepada Raja Nata apa-apa yang harus dilakukannya kini sesuai dengan psean dari ahli guna-guna tersebut. UNSUR INTRINSIK DAN EKTRINSIK. 1. Unsur intrinsik : a.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -