sebutake perangan sesorah

Bjawax Tugas Akhir Tengah Semester Genap

Diterbitkan pada Thursday, 23 February 2012 Pukul 22.06

Lan teseh katah basa basa ingkang tlatah jawa kangge nindakake unggah ungguh ing tlatah jawa kang dereng kula sebutake Panutup Sesarengan ewah ewahan jaman rikolo masyarakat jawi dados pinten pinten perangan ingkang mboten saget kapisahaken saking masyarakat sanesipun tuhu ngantos masyarakat nuswantoro sanesipun yekti nyoto aksara jawi kasisihaken kalawan basa sanesipun Menopo malih Tuladha sesorah pasrah penganten lan nampi penganten

Pidhato Ten Boso Jowo I Think My Life Blogger

Diterbitkan pada Thursday, 26 July 2012 Pukul 15.45

Isi perangan kang wigati ngemot bab bab kang kudu diwedharake Isi pidhato diupayakake bisa runtut sambung sinambung Becike menawa arep pidhato luwih dhisik golek lan ngumpulake bahan saka ngendi wae iii

Restu Education Makalah Purwaka

Diterbitkan pada Saturday, 27 April 2013 Pukul 12.40

dene kanthi tegese gandherng Purwakanthi maksude nggandheng kang kasebat ing purwa wiwitan disebut maneh ana ing buri dene kang digandheng lan disebutake maneh ana ing perangan buri yaiku swara sastra aksara utawa basa tembung Dadi purwakanthi iku intine wose nggandheng kang wis di sebutake ning ngarep disebutake maneh ana ing buri Subalidinata 1968 57 sesorah Pranatacara Tuwin Pamedhar Sabda Yogyakarta Absolut

Modul Basa Jawa Kelas Xii Semester 1 Ngleluribasajawa

Diterbitkan pada Wednesday, 25 May 2011 Pukul 9.17

ccccccccc MIRENGAKEN sesorah TATA PENGANTIN JAWA Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas Semester XII 1 Metode Tanya jawab diskusi ceramah drill latihan Alokasi Waktu 4 x 45 Menit I STANDAR KOMPETENSI Mampu mendengarkan dan memahani wacana lisan nonsastra maupun sastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa II perangan ular ular ing ndhuwur kalebu Atur puji syukur Atur kasugengan kairing atur panuwun Wedharing

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

Kami di Facebook!
X