sebutake perangan sesorah

Diterbitkan pada Saturday, 27 April 2013 Pukul 12.40

Dene kanthi tegese gandherng.Purwakanthi maksude nggandheng kang kasebat ing purwa (wiwitan).disebut maneh ana ing buri dene kang digandheng lan disebutake maneh ana ing perangan buri yaiku swara, sastra (aksara) utawa basa (tembung). Dadi purwakanthi iku intine/wose nggandheng kang wis di sebutake ning ngarep disebutake maneh ana ing buri. Subalidinata (1968 : 57) . sesorah Pranatacara Tuwin Pamedhar Sabda. Yogyakarta : Absolut.

I Think My Life: Pidhato Ten Boso Jowo/ Pidato Di Dalam...

Diterbitkan pada Thursday, 26 July 2012 Pukul 15.45

Isi : perangan kang wigati ngemot bab-bab kang kudu diwedharake. Isi pidhato diupayakake bisa runtut, sambung-sinambung. Becike, menawa arep pidhato luwih dhisik golek lan ngumpulake bahan saka ngendi wae. iii.

Bjawax

Diterbitkan pada Thursday, 23 February 2012 Pukul 22.06

Lan teseh katah basa-basa ingkang tlatah jawa kangge nindakake unggah-ungguh ing tlatah jawa kang dereng kula sebutake. Panutup Kesimpulan :  Supados kita saged . Sesarengan ewah-ewahan jaman rikolo masyarakat jawi dados pinten-pinten perangan ingkang mboten saget kapisahaken saking masyarakat sanesipun tuhu ngantos masyarakat nuswantoro sanesipun,yekti nyoto aksara jawi kasisihaken kalawan basa sanesipun. Menopo malih saking basa Indonesia 

Modul Basa Jawa Kelas Xii Semester 1

Diterbitkan pada Wednesday, 25 May 2011 Pukul 9.17

Ccccccccc MIRENGAKEN sesorah TATA PENGANTIN JAWA Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas / Semester : XII / 1 Metode : Tanya jawab, diskusi, ceramah, drill/latihan Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit I. STANDAR KOMPETENSI Mampu mendengarkan dan memahani wacana lisan nonsastra maupun sastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa. II. … perangan ular-ular ing ndhuwur kalebu … Atur puji syukur; Atur kasugengan kairing atur panuwun; Wedharing 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X