What's New?

sebutake perangan sesorah

Nafi Akhlisa Fiqri's

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

Golekna tuladha sesorah saka media internet lan sebutake perangane! NO. Sesorah. Perangan. 1. Academia.edu is a platform for academics to share research papers..

Share A Knowledge: Sesorah

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

Sesorah utawi Pidato saged ugi sinebat Tanggap Wacana. Dene werdinipun Sesorah, inggih Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira. 2. Lan teseh katah basa-basa ingkang tlatah jawa kangge nindakake unggah-ungguh ing tlatah jawa kang dereng kula sebutake. perangan ingkang sesorah umum. Ing .

Pokok-pokok Sesorah ~ Nanda Data

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

Salah sijining pelajaran bahasa Jawa yaiku bab sesorah. Opo ta sesorah kuwi? Sesorah utawa pidato iku matur ing ngarep klumpukane wong akeh kang disegaja nganggo basa Perangan sesorah iku nelakaken Select one: a. purwaka b. pangarep-arep c. titimangsa d. peprenah e. panutup. Tanyakan detil pertanyaan ; Ikuti; tidak puas? sampaikan!.

Sastra Basa Jawa: Sesorah

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

Sesorah, yaiku ngandharaken gagasan utawi pendapat wonten ing ngajengipun tiyang katah kanti tema-tema temtu lan nduweni ancas. Ancasipun sesorah, yaiku: REUNI "TEMU KANGEN" ALUMNUS SMP MARDI TRESNO ANGKATAN THN 1985 - 1986 WAHYU DWIANTO http://www.blogger.com/profile/09848984043036311853 noreply@blogger.com Blogger 7 .

Herzzlich Will!!!!: Sesorah

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

CONTONE SESORAH PAWIWAHAN AQIQAHAN: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Para pepundhen, sesepuh, pinisepuh ingkang dahat kinormatan. Pranatacara Lan Sesorah Sugeng rawuh ing adicara gladhen Sesorah lan Pranatacara • Pranatacara : • Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira.

Bagongjawa05: Babagan Sesorah

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

Sesorah utawi Pidato saged ugi sinebat Tanggap Wacana. Dene werdinipun Sesorah, inggih Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira. 2. Wara-wara yaiku pratelan kang nerangake samubarang kang penting, isine cekak aos, cetha gamblang tur gampang dimangerteni..

Pengertian Sesorah Pidato Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Friday, 8 December 2017 Pukul 15.06

pengertian sesorah dalam bahasa jawa ing ngadap menika merupakan artikel contoh arti dan pengertian sesorah menggenakan bahasa jawa Dadi purwakanthi iku intine/wose nggandheng kang wis di sebutake ning ngarep yaiku kahananing awake perangan ngisor ( wiwit saka Sesorah Pranatacara .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -