What's New?

sawala basa sunda

Diajar Sunda (smp Pasundan 2 Bandung): Sawala

Diterbitkan pada Tuesday, 8 November 2011 Pukul 17.47

Panulis sadar Blog ieu teu aya pisan nanaonna saupami dibandingkeun sareng web/blog basa sunda nu lain nu langkung jembar. SAWALA. Rian : Saderék sadayana, nu diulem katawisna parantos karempel. Ku margi kitu, mangga urang buka waé ieu rapat téh ku ngawitan ngaoskeun basmallah sasarengan. Bismillahirohmanirohim. Sadérék sadayana, sakumaha anu kaunggel dina serat uleman, rapat dina dinten ieu téh badé ngabadantenkeun perkawis 

Sawala Atau Diskusi

Diterbitkan pada Monday, 29 November 2010 Pukul 11.30

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka/kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan 

Muatan Lokal Bahasa Sunda : Sawala

Diterbitkan pada Monday, 18 November 2013 Pukul 3.11

Pentingna Maca Buku Pikeun Nambahan Pangaweruh Assalamu'allaikum.wr.wb, Dihaturkeun nuhun saageung-ageungna kanggo Bapak guru sareng rerencangan sadaya anu kantos kersa ngiring kana ieu acara sawala.

Sawala Basa Sunda 2011 Mieling Poe Basa Indung...

Diterbitkan pada Tuesday, 1 March 2011 Pukul 12.43

MGMP BASA SUNDA PURWAKARTA. AJEN DIRI NU MANDIRI, Sawala Basa Sunda 2011 mieling poe basa indung internasional. wilujeng sumping Basa Sunda · Wilujeng Sumping Pamilon Sawala Basa Sunda » 

Contoh Sisindiran Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 6 October 2010 Pukul 2.26

Ada banyak macam sisindiran dalam hasanah bahasa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah sisindiran dalam Bahasa Sunda. Berikut sedikit contoh sisindiran dalam sawala basa sunda. sisindirandalambahasasunda. Kadu pahili jeung 

Wilujeng Sumping Pamilon Sawala Basa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 1 March 2011 Pukul 12.46

Basa Sunda 2011 mieling poe basa indung internasional. Ditulis dalam Uncategorized. « Sawala Basa Sunda 2011 mieling poe basa indung internasional · BANGBALUH PANGAJARAN BASA SUNDA DI PURWAKARTA » 

Pengertian Sawala Dan Paguneman Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 9.01

Sawala atawa diskusi mangrupa kagiatan tukeur pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan, sarta neangan jalan pikeun ngarengsekeunana. Jalma anu mingpin sawala disebut panumpu catur atawa moderator. Pamingpin 

Yusriyyah Amalia: Basa Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 10 May 2015 Pukul 13.33

Basa Sunda. Jejer Sawala : “Acara televisi ngarojong atawa ngaganggu kegiatan diajar” Assalamu'alaikum wr.wb. Ibu guru kalih rerencangan sadaya anu di pihormat, dina sawala danget ieu sim kuring sapakaranca ti 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -