What's New?

sawala basa sunda

Wilujeng Sumping Pamilon Sawala Basa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 1 March 2011 Pukul 19.46

Sawala Basa Sunda 2011 mieling poe basa indung internasional. Ditulis dalam Uncategorized. « Sawala Basa mieling poe basa indung internasional · BANGBALUH PANGAJARAN BASA SUNDA DI PURWAKARTA » 

Sawala Basa Sunda 2011 Mieling Poe Basa Indung...

Diterbitkan pada Tuesday, 1 March 2011 Pukul 19.43

MGMP BASA SUNDA PURWAKARTA. AJEN DIRI NU Terkait. Semiloka Mapag Mieling Poe Basa Indung 2010 TAWIS KATINEUNG SAWALA BASA SUNDA 2011 Wilujeng Sumping Pamilon Sawala Basa Sunda » 

Sawala Basa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 1 March 2011 Pukul 19.40

Sawala Basa Sunda. Sawala Budaya Sunda. Sukai ini: Suka Memuat Terkait. Sawala Basa Sunda 2011 mieling poe basa indung internasional · TAWIS KATINEUNG Wilujeng Sumping Pamilon Sawala Basa Sunda.

Muatan Lokal Bahasa Sunda : Sawala

Diterbitkan pada Monday, 18 November 2013 Pukul 10.11

Pentingna Maca Buku Pikeun Nambahan Pangaweruh Assalamu'allaikum.wr.wb, Dihaturkeun nuhun saageung-ageungna kanggo Bapak guru sareng rerencangan sadaya anu kantos kersa ngiring kana ieu acara sawala.

Sunda Taya Paéhna, Sawala Basa Indung Di Lembur Singkur

Diterbitkan pada Friday, 21 February 2014 Pukul 13.16

Masih kénéh aya pakaitna reujeung mapag atawa miéling Poé Basa Indung Sadunya, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) baris ngayakeun program pikeun néangan jeung ngarékam basa ti pasisian.

Diajar Sunda (smp Pasundan 2 Bandung): Sawala

Diterbitkan pada Wednesday, 9 November 2011 Pukul 0.47

Panulis sadar Blog ieu teu aya pisan nanaonna saupami dibandingkeun sareng web/blog basa sunda nu lain nu langkung jembar. SAWALA. Rian : Saderék sadayana, nu diulem katawisna parantos karempel. Ku margi kitu, mangga urang buka waé ieu rapat téh ku ngawitan ngaoskeun basmallah sasarengan. Bismillahirohmanirohim. Sadérék sadayana, sakumaha anu kaunggel dina serat uleman, rapat dina dinten ieu téh badé ngabadantenkeun perkawis 

Contoh Sisindiran Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 6 October 2010 Pukul 9.26

Ada banyak macam sisindiran dalam hasanah bahasa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah sisindiran dalam Bahasa Sunda. Berikut sedikit contoh sisindiran dalam sawala basa sunda. sisindirandalambahasasunda 

Pengertian Sawala Dan Paguneman Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 16.01

Sawala atawa diskusi mangrupa kagiatan tukeur pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan, sarta neangan jalan pikeun ngarengsekeunana. Jalma anu mingpin sawala disebut panumpu catur atawa moderator. Pamingpin 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -