What's New?

sawala basa sunda

Contoh Sawala

Diterbitkan pada Friday, 29 April 2016 Pukul 2.20

Contoh sawala - Pasanggiri basa sunda. Rengrengan OSIS SMPN 1 Cikajang, dina poe senen harita keur ngayakeun rapat..

Materi Pangajaran Basa Sunda: Mingpin Diskusi/sawala

Diterbitkan pada Saturday, 16 April 2016 Pukul 23.35

Basa Sunda téh minangka salasahiji basa indung di Jawa Barat. Malah geus dijadikeun muatan lokal wajib. Muatan lokal wajib sa-provinsi Jawa Barat nu ngajanggélék .

Wikipedia:sawala

Diterbitkan pada Wednesday, 27 April 2016 Pukul 2.22

Wilujeng sumping di kaca Sawala. Pikeun nyawalakeun éjahan basa Sunda anu anteb tur merenah, sarta kekecapan ahéng nu can aya tarjamahanna. Nu lian titénan.

Sawala Budaya Sunda

Diterbitkan pada Friday, 8 April 2016 Pukul 2.09

SAWALA BUDAYA SUNDA J uru. KURIR/DOKUMÈNTASI : IRAWAN DARUSSALAM ARISMAN RAMLI Proposal Basa Sunda, Proposal Basa Sunda, Categories: Types, Legal forms..

Sawala

Diterbitkan pada Thursday, 28 April 2016 Pukul 15.43

sawala atawa dikusi nya éta ngabéla bebeneran dina kumpulan, parebut paham,tukeur pikiran, ↑ Danadibrata,R.A.2006.Kamus Basa Sunda.Bandung:Kiblat Kaca 616.

Contoh Sawala

Diterbitkan pada Wednesday, 27 April 2016 Pukul 2.36

Tugas Kelompok Basa Sunda SAWALA Kelas X-2 NamaAnggota: Fadhila Meylinda A. Fransisca E. M. Rivai Sulaiman Savitri .

Sawala Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 24 April 2016 Pukul 16.45

Sawala Bahasa Sunda. by 1gold. 3.3K views. Embed. Download. Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android. Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC) List price .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -