sawala basa sunda

Diajar Sunda (smp Pasundan 2 Bandung): Sawala

Diterbitkan pada Wednesday, 9 November 2011 Pukul 0.47

Panulis sadar Blog ieu teu aya pisan nanaonna saupami dibandingkeun sareng web/blog basa sunda nu lain nu langkung jembar. sawala. Rian : Saderék sadayana, nu diulem katawisna parantos karempel. Ku margi kitu, mangga urang buka waé ieu rapat téh ku ngawitan ngaoskeun basmallah sasarengan. Bismillahirohmanirohim. Sadérék sadayana, sakumaha anu kaunggel dina serat uleman, rapat dina dinten ieu téh badé ngabadantenkeun perkawis 

Agenda Kerja

Diterbitkan pada Saturday, 11 April 2009 Pukul 14.39

Dina raraga mieling basa indung sajagat MGMP basa sunda PURWAKARTA, ngagelar acara: Adu Renyom Pangajaran basa sunda sa- Jawa Barat.

Pengertian Sawala Dan Paguneman Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 17 November 2013 Pukul 16.01

sawala atawa diskusi mangrupa kagiatan tukeur pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan, sarta neangan jalan pikeun ngarengsekeunana. Jalma anu mingpin sawala disebut panumpu catur atawa moderator. Pamingpin 

Wilujeng Sumping Pamilon Sawala Basa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 1 March 2011 Pukul 19.46

basa sunda 2011 mieling poe basa indung internasional. Ditulis dalam Uncategorized. « sawala basa sunda 2011 mieling poe basa indung internasional · BANGBALUH PANGAJARAN basa sunda DI PURWAKARTA » 

Spot Dayat Zad Selamat Datang Di Blog

Diterbitkan pada Saturday, 14 January 2012 Pukul 14.41

Ada banyak macam sisindiran dalam hasanah bahasa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah sisindiran dalam Bahasa sunda. Berikut sedikit contoh sisindiran dalam sawala basa sunda. October 10th, 2010 | Posted in 

Contoh Sisindiran Dalam Sawala Basa Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 19 December 2010 Pukul 10.51

Berikut sedikit contoh sisindiran dalam sawala basa sunda. Kadu pahili jeung nangka Wadahna kana karanjang Kudu apik jeung berseka Sangkan sehat hirup urang Daun kangkung saayakan Ngeunahna lamun di sepan 

Sunda Taya Paéhna, Sawala Basa Indung Di Lembur Singkur

Diterbitkan pada Friday, 21 February 2014 Pukul 13.16

Masih kénéh aya pakaitna reujeung mapag atawa miéling Poé basa Indung Sadunya, Paguyuban Panglawungan Sastra sunda (PP-SS) baris ngayakeun program pikeun néangan jeung ngarékam basa ti pasisian.

Uleman Gempungan

Diterbitkan pada Monday, 29 November 2010 Pukul 23.20

029/KKG-MGMP/XI/2010 ping 29 Nov. 2010 dihaturanan ka sadaya pangaping sareng pamilon pasanggiri tk. Prov. Jabar kalih rengrengan KKG/MGMP basa sunda sa-Kabupaten Purwakarta, pamugi tiasa sumping dina gempungan dinten Rebo, 01 Desember 2010 tabuh 13.00 di SMA Pasundan Purwakarta. serat uleman Seja ngahaturanan… Ditulis dalam Bewara. « Wilujeng Mayunan Ujian Nasional 2010 · TAWIS KATINEUNG sawala basa sunda 2011 » 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X