What's New?

sasi ruwah

Sasi Rejeb

Diterbitkan pada Friday, 10 May 2013 Pukul 20.45

Setelah sasi Rejeb kemudian Ruwah (Sya'ban) dan Poso (Ramadhan). Kata Rejeb bisa “dimistik” dengan ilmu kerta basa sehingga menghasilkan pemahaman unik di dalamnya. RAJAB bisa diuraikan menjadi RAsa ngaJAB 

Milih Dino Kanggo Upacara Penganten

Diterbitkan pada Friday, 12 December 2014 Pukul 12.19

Sasi Ruwah tanggal 4, 12, 13, 26 lan 28 9. Sasi Puasa tanggal 7, 9, 20 lan 24 10. Sasi Syawal tanggal 2, 10 lan20 11. Sasi Dulkaidah tanggal 2, 9, 13, 22 lan 28 12. Sasi Besar tanggal 6, 10, 12 lan 20. E. Dino Samparwangke, Dino ora apik 

Neptu Dina Lan Pasaran: Pawukon Naga Dina, Sasi Lan Tahun

Diterbitkan pada Friday, 22 March 2013 Pukul 12.20

Panggone Nogo sasi (Ngalihe saben telung sasi) : Poso, Sawal, Selo : Kidul. Besar, Suro, Sapar : Kulon. Mulud, Bakdamulud,Jemadilawal : Lor. Jemadilakir, Rejeb, Ruwah : wetan. Panggone nogo tahun (Ngalihe saben 

Wisdom Of Javanese: Ramalan Betaljemur Adammakna...

Diterbitkan pada Monday, 25 November 2013 Pukul 15.57

Yen sasi Suro neptu 7, Sapar 2, Rabinguawal 3, Rabiungakhir 5, Jumadilawal 6, Jumadilakhir 1, Rejeb 2, Ruwah 4, Pasa 5, Sawal 7, Dulkaidah 1, Besar 3. Taun Alip neptu 1, Ehe 5, Jimawal 3, Je 7, Dal 4, Be 2, Wawu 6, 

'ngirim' Ing Sasi Ruwah

Diterbitkan pada Monday, 26 July 2010 Pukul 10.57

Berada di tengah2 masyarakat kadang dilematis. Mesti bergaul dengan mereka. Beramah tamah dengan kebiasaan2 setempat. Menunda penerapan prinsip (ilmu yang kita tau kebenarannya). Tersebutlah di tempat saya 

Lajang Babad Lelakone Kasijo (3)

Diterbitkan pada Wednesday, 7 May 2014 Pukul 6.00

Ajegan saben sasi Ruwah ngarepake Pasa pawulangan NS mesti nganaake kerameyan wayang wong, sing pada dadi murid-murid NS mau, sing wis pangkat 4 lan 3, meh kabeh murid Jetis pangkat 3 tekan 5 diparengake 

Memetri Kabudayan Jawi: Sasi Ruwah Ing Pasareyane Eyang

Diterbitkan pada Tuesday, 28 February 2012 Pukul 11.50

sinegsenan suket-suket lan gegodhongan nalika srengenge alon-alon mapag tekane surup aku mung bisa sedheku nyawang ukiraning watu tanpa sumrepete kembang boreh lan telon tanpa kumeluse dupa lan kemenyan

Ala Beciking Sasi Kanggo Ijabing Panganten

Diterbitkan pada Monday, 20 April 2015 Pukul 21.14

Katrangan : Kang becik kanggo ijabing panganten yaiku sasi Jumadilakir, Rejeb, Ruwah lan Besar, samono iku yen sajrone sasi-sasi mau ana dinane Slasa Kliwon, luwih becik maneh yen ing sasi iku uga ana dinane Jumuah Kliwon.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -