sasi ruwah

Nyadran

Diterbitkan pada Tuesday, 17 June 2014 Pukul 19.00

Jeneng nyadran iki asalé saka tembung sraddha, nyraddha, nyraddhan, banjur dadi nyadran. Nyadran iku salah siji prosèsi adat budhaya Jawa awujud kagiyatan setaun sepisan ing sasi ruwah wiwit saka resik-resik saréan leluhur, mangsak 

Panda D.o Machine: Nyadran

Diterbitkan pada Saturday, 16 February 2013 Pukul 17.32

Nyadran iku salah siji prosèsi adat budhaya Jawa awujud kagiyatan setaun sepisan ing sasi ruwah wiwit saka resik-resik saréan leluhur, mangsak panganan tertamtu kaya déné apem, ater-aterlan slametan utawa kenduri. Jeneng nyadran 

Nyadran Lan Lêluhúr

Diterbitkan pada Thursday, 21 January 2010 Pukul 16.40

Umumé ditindakaké ing sasi ruwah (såkå têmbúng arab arwah), sêpulúh dinå sadurungé ngibadah påså, akèh kang pådhå nyêkar pårå lêluhuré. Råmå Sudi Yatmånå ngétúng siji mbåkå siji wiwít såkå båpå biyung têkan 

Memetri Kabudayan Jawi: Sasi Ruwah Ing Pasareyane Eyang

Diterbitkan pada Tuesday, 28 February 2012 Pukul 11.50

Sinegsenan suket-suket lan gegodhongan nalika srengenge alon-alon mapag tekane surup aku mung bisa sedheku nyawang ukiraning watu tanpa sumrepete kembang boreh lan telon tanpa kumeluse dupa lan kemenyan

Sasi Rejeb

Diterbitkan pada Friday, 10 May 2013 Pukul 20.45

Nama Rajab sebagai bulan memang bukan istilah Jawa. Tapi sebutan Rejeb, Rajab sudah umum dipakai oleh masyarakat Jawa. Setelah sasi Rejeb kemudian ruwah (Sya'ban) dan Poso (Ramadhan). Kata Rejeb bisa 

Patrape Manekung (semadi)

Diterbitkan pada Sunday, 8 March 2009 Pukul 18.04

sasi Rejeb, ijabahe tanggal kaping 27. 4.sasi ruwah ijabahe tanggal kaping 15. 5.sasi Pasa, ijabahe tanggal kaping 21, 23, 25, 27 utawa tanggal kaping 29. 6.sasi Besar, ijabahe tanggal kaping 8 utawa tanggal kaping 9.

Lajang Babad Lelakone Kasijo (3)

Diterbitkan pada Wednesday, 7 May 2014 Pukul 6.00

Ajegan saben sasi ruwah ngarepake Pasa pawulangan NS mesti nganaake kerameyan wayang wong, sing pada dadi murid-murid NS mau, sing wis pangkat 4 lan 3, meh kabeh murid Jetis pangkat 3 tekan 5 diparengake 

'ngirim' Ing Sasi Ruwah

Diterbitkan pada Monday, 26 July 2010 Pukul 10.57

Berada di tengah2 masyarakat kadang dilematis. Mesti bergaul dengan mereka. Beramah tamah dengan kebiasaan2 setempat. Menunda penerapan prinsip (ilmu yang kita tau kebenarannya). Tersebutlah di tempat saya 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X