sasi ruwah

Lajang Babad Lelakone Kasijo (3)

Diterbitkan pada Wednesday, 7 May 2014 Pukul 6.00

Ajegan saben sasi ruwah ngarepake Pasa pawulangan NS mesti nganaake kerameyan wayang wong, sing pada dadi murid-murid NS mau, sing wis pangkat 4 lan 3, meh kabeh murid Jetis pangkat 3 tekan 5 diparengake 

Game Balap

Diterbitkan pada Wednesday, 11 May 2011 Pukul 1.25

He.. he.. he.. mbah, aku tak bodoran maneh yo.. jane sing dirnaai ruwatan iku opo to mbah ? nek tak pikir-pikir, ruwat iku kan yo teko tembung arab to, ono sawijining sasi sing jenengane ruwah (le' gak salah nggawe ta 

Serat Wirid Hidayat Jati Bab : "patraping Manekung Saka...

Diterbitkan pada Wednesday, 10 July 2013 Pukul 13.00

sasi Muharram, ijabahe tanggal kaping 9, karo tanggal kaping 10. 2. sasi Mulud, ijabahe tanggal kaping 12. 3. sasi Rêjêb, ijabahe tanggal kaping 27. 4. sasi ruwah, ijabahe tanggal kaping 15. 5. sasi Pasa, ijabahe tanggal 

Nyadran

Diterbitkan pada Tuesday, 17 June 2014 Pukul 19.00

Jeneng nyadran iki asalé saka tembung sraddha, nyraddha, nyraddhan, banjur dadi nyadran. Nyadran iku salah siji prosèsi adat budhaya Jawa awujud kagiyatan setaun sepisan ing sasi ruwah wiwit saka resik-resik saréan leluhur, mangsak 

'ngirim' Ing Sasi Ruwah

Diterbitkan pada Monday, 26 July 2010 Pukul 10.57

Berada di tengah2 masyarakat kadang dilematis. Mesti bergaul dengan mereka. Beramah tamah dengan kebiasaan2 setempat. Menunda penerapan prinsip (ilmu yang kita tau kebenarannya). Tersebutlah di tempat saya 

Sasi Rejeb

Diterbitkan pada Friday, 10 May 2013 Pukul 20.45

Setelah sasi Rejeb kemudian ruwah (Sya'ban) dan Poso (Ramadhan). Kata Rejeb bisa “dimistik” dengan ilmu kerta basa sehingga menghasilkan pemahaman unik di dalamnya. RAJAB bisa diuraikan menjadi RAsa ngaJAB 

Nyadran [ Java Language ]

Diterbitkan pada Sunday, 30 May 2010 Pukul 21.30

Umumé ditindakaké ing sasi ruwah (såkå têmbúng arab arwah), sêpulúh dinå sadurungé ngibadah påså, akèh kang pådhå nyêkar pårå lêluhuré. Råmå Sudi Yatmånå ngétúng siji mbåkå siji wiwít såkå båpå biyung têkan 

Memetri Kabudayan Jawi: Sasi Ruwah Ing Pasareyane Eyang

Diterbitkan pada Tuesday, 28 February 2012 Pukul 11.50

Sinegsenan suket-suket lan gegodhongan nalika srengenge alon-alon mapag tekane surup aku mung bisa sedheku nyawang ukiraning watu tanpa sumrepete kembang boreh lan telon tanpa kumeluse dupa lan kemenyan

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X