pranatacara pahargyan

I Think My Life: Bedane Pranatacara Lan Pamedhar...

Diterbitkan pada Monday, 15 July 2013 Pukul 14.01

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Wong Jawa: Pranatacara-ku

Diterbitkan pada Thursday, 28 October 2010 Pukul 18.11

Burat padha tresnaning putra, sisa brama welut wisa, hambok bilih wonten lumunturing sih, mugi keparenga kula hangaturaken reroncen lampah-lampahing tatacara pahargyan/ pawiwahan ing siang punika ing SMA N 5 

Pranata Adicara / Pranatacara / Panatacara

Diterbitkan pada Wednesday, 9 April 2014 Pukul 1.15

Pranata cara kabagi pirang-pirang penganggone yaiku : Pranata cara pahargyan manten; Pranata cara acara supitan; Pranata cara acara qeqahan; Pranata cara kesripahan. Sarat pranatacara : Jejibahaning pranatacara 

Everything That Can Help You: Contoh Pranatacara

Diterbitkan pada Monday, 12 May 2014 Pukul 19.08

Mekaten rantaman reroncening adicara Khitanan Masal 2014 sumangga, kaparenga sami ngenut lampahing pahargyan punika kanthi sekeca saha mardikaning panggalih. Ing salajengipun, adicara ingkang angka sepisan 

Pranatacara

Diterbitkan pada Sunday, 26 January 2014 Pukul 12.19

Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sadaya, awit kula piniji panitya kinen ngaturaken urut reroncening Adicara Puncak pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda. Nanging saderengipun kula 

Tuladha, Pranata Cara Tanggap Manten

Diterbitkan pada Thursday, 4 April 2013 Pukul 23.41

Nun inggih Bapa A sekaliyan garwa, ing ri kalenggahan menika ngawontenaken pahargyan prasaja, kinarya mawantu-wantu nyuwun pandonga saha pangestu para rawuh kakung sumawana putri anggenipun Bapa A 

Pranatacara Dalam Bahasa Jawa Sebagai Sumber Kearifan...

Diterbitkan pada Friday, 6 July 2012 Pukul 7.03

Ketika selesai pahargyan, pranatacara melantunkan sekar pucung: Sampun rampung pahargyan temantenipun, Kanthi karaharjan, Binerkahan mring Hyang Widhi, Sri panganten binedhol nuju wiwara. d. pangrengga swara 

Desain Grafis: Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Monday, 16 November 2009 Pukul 13.53

pranatacara pahargyan. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah Panampining Lamaran. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X