What's New?

pranatacara pahargyan

Triyanta Ganasari: Pranatacara

Diterbitkan pada Wednesday, 8 November 2017 Pukul 11.16

pranatacara Assalamua’alaikum wr.wb. Mekaten lumadining adicara ingkang badhe lumampah wonten ing pahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika..

Jawa Mbudaya: Tuladha Pranatacara

Diterbitkan pada Saturday, 2 December 2017 Pukul 11.37

Kaparenga kula nglantaraken rantaman adicara pahargyan pengetan 25 warsa palakrama Ibu saha Bapa Hadi ing ndalu punika : Sepisan : Pambuka Kaping kalih : Atur pambagyaharja dening Mas Winarna, minangka putra Bapa Hadi.Sesorah Pranatacara /Pranata Adicara Penganten Written By Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putrid mijil saking .

Sinau Basa Jawa : Pranatacara

Diterbitkan pada Saturday, 2 December 2017 Pukul 1.43

PRANATACARA PAHARGYAN LUSTRUM KAPING 12 awit kula piniji panitya kinen ngaturaken urut reroncening Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMA 4 Negeri .

Pranatacara Wikipedia

Diterbitkan pada Sunday, 17 December 2017 Pukul 19.26

Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang gadhah jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggiling upacara adat temanten, kesripahan, resmi/formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas (show) lan sapiturutipun..

Semangat....: Pranatacara Manten

Diterbitkan pada Saturday, 16 December 2017 Pukul 22.12

[pranatacara] Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten.pranatacara Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang nggadhahi jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggiling upacara adat temanten, kesripahan, resmi/formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas (show) lan sapiturutipun..

Contoh Teks Pranatacara Terbaru

Diterbitkan pada Monday, 11 December 2017 Pukul 11.34

pranatacara Bagi masyarakat jawa Dalam setiap sesi acara agar tidak sepi dan bisa menghidupkan suasana perlu diputarkan gending-gending pahargyan temanten .

Tuladha Pranatacara Catatan Kaki Emint

Diterbitkan pada Thursday, 14 December 2017 Pukul 17.43

Tuladha Pranatacara. saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula ingkang sarta mugi lampahing tata upacara pahargyan prasaja ing .

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara

Diterbitkan pada Thursday, 21 December 2017 Pukul 3.30

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara/Pranata adicara Pengantin Mohon maaf….permisi. Yang terhormat para orang tua dan yang dituakan yang selalu menjaga keutamaan hidup, yang pantas dihormati..

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -