What's New?

pranatacara pahargyan

Anisa's Blog

Diterbitkan pada Thursday, 13 November 2014 Pukul 20.00

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Pranatacara

Diterbitkan pada Sunday, 26 January 2014 Pukul 12.19

Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sadaya, awit kula piniji panitya kinen ngaturaken urut reroncening Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda. Nanging saderengipun kula 

Pranata Adicara / Pranatacara / Panatacara

Diterbitkan pada Wednesday, 9 April 2014 Pukul 1.15

Pranata cara kabagi pirang-pirang penganggone yaiku : Pranata cara pahargyan manten; Pranata cara acara supitan; Pranata cara acara qeqahan; Pranata cara kesripahan. Sarat Pranatacara : Jejibahaning pranatacara 

Jawa Mbudaya: Tuladha Pranatacara

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 4.00

Tuladha Pranatacara. Pranatacara Pahargyan. ( Pengetan Ambal Warsa Palakrama ). Assalamualaikum Wr. Wb. Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Asih mugi kajiwa kasarira kula panjenengan sedaya waradin sagung 

Griya Jawi: Tuladha Pranatacara Adicara Pahargyan...

Diterbitkan pada Friday, 4 July 2014 Pukul 23.36

Tuladha Pranatacara Adicara Pahargyan Mantenan. Asslamualaikum wr.wb. Nuwun, para sepuh, pinisepuh ingkang satuhu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Para rawuh, para tamu kakung miwah putri sumrambah para kadang 

Desain Grafis: Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Monday, 16 November 2009 Pukul 13.53

PRANATACARA PAHARGYAN. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah Panampining Lamaran. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh 

Everything That Can Help You: Contoh Pranatacara

Diterbitkan pada Monday, 12 May 2014 Pukul 19.08

Mekaten rantaman reroncening adicara Khitanan Masal 2014 sumangga, kaparenga sami ngenut lampahing pahargyan punika kanthi sekeca saha mardikaning panggalih. Ing salajengipun, adicara ingkang angka sepisan 

Yetti Retno: Tuladha Pranata Cara Ing Pahargyan Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 4 March 2015 Pukul 12.26

Tuladha Pranata Cara Ing Pahargyan Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Audzubillahiminassyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim. Nuwun. Nugroho miwah rohmating gusti Allah SWT mugi kabagyan dalah kabagas 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -