What's New?

pranatacara pahargyan

Wong Jawa: Pranatacara-ku

Diterbitkan pada Thursday, 28 October 2010 Pukul 11.11

Burat padha tresnaning putra, sisa brama welut wisa, hambok bilih wonten lumunturing sih, mugi keparenga kula hangaturaken reroncen lampah-lampahing tatacara pahargyan/ pawiwahan ing siang punika ing SMA N 5 

Griya Jawi: Tuladha Pranatacara Adicara Pahargyan...

Diterbitkan pada Friday, 4 July 2014 Pukul 16.36

Tuladha Pranatacara Adicara Pahargyan Mantenan. Asslamualaikum wr.wb. Nuwun, para sepuh, pinisepuh ingkang satuhu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Para rawuh, para tamu kakung miwah putri sumrambah para kadang 

Everything That Can Help You: Contoh Pranatacara

Diterbitkan pada Monday, 12 May 2014 Pukul 12.08

Mekaten rantaman reroncening adicara Khitanan Masal 2014 sumangga, kaparenga sami ngenut lampahing pahargyan punika kanthi sekeca saha mardikaning panggalih. Ing salajengipun, adicara ingkang angka sepisan 

Anisa's Blog

Diterbitkan pada Thursday, 13 November 2014 Pukul 13.00

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Pelajar Cerdas : Teks Pranata Cara Peringatan Hut Ri...

Diterbitkan pada Tuesday, 9 December 2014 Pukul 6.12

Mila kula ugi kumawantun nyigeg pangandikan panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan, awit nampi ayahan supados nglantaraken reroncening acara pahargyan dinten punika. Amung sakderengipun, sumangga 

Desain Grafis: Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Monday, 16 November 2009 Pukul 6.53

PRANATACARA PAHARGYAN. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah Panampining Lamaran. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh 

Yetti Retno: Tuladha Pranata Cara Ing Pahargyan Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 4 March 2015 Pukul 5.26

Tuladha Pranata Cara Ing Pahargyan Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Audzubillahiminassyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim. Nuwun. Nugroho miwah rohmating gusti Allah SWT mugi kabagyan dalah kabagas 

Savitri ~: Contoh Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Wednesday, 8 July 2015 Pukul 23.26

Contoh Pranatacara Pahargyan. Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun, Kula nuwun. Katur dhumateng sesepuh, pinisepuh, saha aji sepuh ingkang panaring pamawas saha lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Para alim ulama ingkang 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -