What's New?

pranatacara pahargyan

Jejibahanipun Pranatacara

Diterbitkan pada Thursday, 1 October 2009 Pukul 11.29

Dados, kenging dipunsebut dhalang mudha. Ungelipun SMS saking kanca-kula menika kados mekaten: Aku wurukana dadi pambiwara upacara panggih penganten. Saiki aku ngiringi pahargyan manten neng pendhapa ISI.

Pranatacara Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 7.45

Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga. · Dwi laksitagati rawuh kaliyan jengkaripun putra temanten kakung tumuju dhateng madyaning 

Everything That Can Help You: Contoh Pranatacara

Diterbitkan pada Monday, 12 May 2014 Pukul 12.08

Mekaten rantaman reroncening adicara Khitanan Masal 2014 sumangga, kaparenga sami ngenut lampahing pahargyan punika kanthi sekeca saha mardikaning panggalih. Ing salajengipun, adicara ingkang angka sepisan 

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara...

Diterbitkan pada Tuesday, 21 January 2014 Pukul 17.16

Eko laksitagati, purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga 2. Dwi laksitagati, rawuh lan jengkaripun putra temanten kakung tumuju 

Anisa's Blog

Diterbitkan pada Thursday, 13 November 2014 Pukul 13.00

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Desain Grafis: Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Monday, 16 November 2009 Pukul 6.53

PRANATACARA PAHARGYAN. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah Panampining Lamaran. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh 

Pelajar Cerdas : Teks Pranata Cara Peringatan Hut Ri...

Diterbitkan pada Tuesday, 9 December 2014 Pukul 6.12

Mila kula ugi kumawantun nyigeg pangandikan panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan, awit nampi ayahan supados nglantaraken reroncening acara pahargyan dinten punika. Amung sakderengipun, sumangga 

Sesorah Pranatacara /pranata Adicara Penganten

Diterbitkan pada Wednesday, 20 November 2013 Pukul 7.32

Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putrid mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga; Dwi laksitagati rawuh & jengkaripun putra temanten kakung tumuju dhateng 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -