What's New?

pranatacara pahargyan

Semangat....: Pranatacara Manten

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

MANTEN Titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan Jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. Jejibahanipun wiwit saking ngadani pambuka, wosing gati, selingan peprenesan, ngantos Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula. Atau .

Pranatacara Wikipedia

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang nggadhahi jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggiling upacara adat temanten, kesripahan, resmi/formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas (show) lan Adiku dadi manten Titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan Jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. Jejibahanipun wiwit saking ngadani pambuka, wosing gati, selingan .

Triyanta Ganasari: Pranatacara

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

pranatacara Assalamua’alaikum wr.wb. Alhamdulillah … dst. Nuwun nuwun kawula nuwun. Kanthi linambaran wewantuning sagung pakurmatan keparenga kula cumanthaka atilar ing tata krami tebih ing subasita singlar saking .

Jawa Mbudaya: April 2015

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Pranatacara Pahargyan ( Pengetan Ambal Warsa Palakrama ) Assalamualaikum Wr. Wb. Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Asih mugi kajiwa kasarira kula panjenengan sedaya waradin sagung dumadi. .

Pranatacara Djawadwipa Angleluri Laksita Harja Nulad Edi

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Paugeraning pranatacara adicara lan pamedhar sabda Pranatacara ingkang asring disebat Master Of Ceremony ( MC ), pambiwara, pranata adicara, pranata titilaksana, pambyawara, utawi pranata laksitaning adicara, inttih punika .

Sinau Basa Jawa : Pranatacara

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Dhumateng sedaya pehak ingkang sampun paring panyengkuyung murih gancar miwah regenging pahargyan Lustrum kaping 12 SMA Negeri 4 Ngayogyakarta panitya ngaturaken sewu agunging panuwun ingkang tanpa upami. .

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara / Pranata adicara Pengantin Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepayoning kautamen, ingkang .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

 

Situs IklanGratiz dapat terus berjalan karena adanya kontribusi iklan. Mohon nonaktifkan AdBlock/Opera Turbo agar situs ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi kita semua.

Setelah AdBlock dinonaktifkan, klik disini untuk menyegarkan halaman.

Terimakasih.