pranatacara pahargyan

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara...

Diterbitkan pada Wednesday, 22 January 2014 Pukul 0.16

Eko laksitagati, purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga 2. Dwi laksitagati, rawuh lan jengkaripun putra temanten kakung tumuju 

Semangat: Pranatacara Manten...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 July 2010 Pukul 7.45

pranatacara MANTEN. MANTEN Titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan Jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. Jejibahanipun wiwit saking ngadani pambuka, wosing 

Sesorah Pranatacara /pranata Adicara Penganten

Diterbitkan pada Wednesday, 20 November 2013 Pukul 14.32

Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putrid mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga; Dwi laksitagati rawuh & jengkaripun putra temanten kakung tumuju dhateng 

Pranatacara Dalam Bahasa Jawa Sebagai Sumber Kearifan...

Diterbitkan pada Friday, 6 July 2012 Pukul 7.03

Ketika selesai pahargyan, pranatacara melantunkan sekar pucung: Sampun rampung pahargyan temantenipun, Kanthi karaharjan, Binerkahan mring Hyang Widhi, Sri panganten binedhol nuju wiwara. d. pangrengga swara 

Tuladha, Pranata Cara Tanggap Manten

Diterbitkan pada Thursday, 4 April 2013 Pukul 23.41

Nun inggih Bapa A sekaliyan garwa, ing ri kalenggahan menika ngawontenaken pahargyan prasaja, kinarya mawantu-wantu nyuwun pandonga saha pangestu para rawuh kakung sumawana putri anggenipun Bapa A 

Desain Grafis: Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Monday, 16 November 2009 Pukul 13.53

pranatacara pahargyan. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah Panampining Lamaran. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh 

Pranata Adicara / Pranatacara / Panatacara

Diterbitkan pada Wednesday, 9 April 2014 Pukul 1.15

Pranata cara kabagi pirang-pirang penganggone yaiku : Pranata cara pahargyan manten; Pranata cara acara supitan; Pranata cara acara qeqahan; Pranata cara kesripahan. Sarat pranatacara : Jejibahaning pranatacara 

I Think My Life: Bedane Pranatacara Lan Pamedhar...

Diterbitkan pada Monday, 15 July 2013 Pukul 14.01

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X