What's New?

pranatacara pahargyan

Anisa's Blog

Diterbitkan pada Thursday, 13 November 2014 Pukul 20.00

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

I Think My Life: Bedane Pranatacara Lan Pamedhar...

Diterbitkan pada Monday, 15 July 2013 Pukul 14.01

Kaya dene ing acara upacara adat temanten Jawa, pranatacara kajibah nglantarke titilaksana (lakune) adicara ijab, pawiwahan lan pahargyan. Senadyan kaya mengkono kadhangkala ijab (jab Kabul) madeg dhewe ora 

Wong Jawa: Pranatacara-ku

Diterbitkan pada Thursday, 28 October 2010 Pukul 18.11

Burat padha tresnaning putra, sisa brama welut wisa, hambok bilih wonten lumunturing sih, mugi keparenga kula hangaturaken reroncen lampah-lampahing tatacara pahargyan/ pawiwahan ing siang punika ing SMA N 5 

Desain Grafis: Pranatacara Pahargyan

Diterbitkan pada Monday, 16 November 2009 Pukul 13.53

PRANATACARA PAHARGYAN. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah Panampining Lamaran. Bismillahirrohmanirrohim Assalamu alaikum Wr. Wb. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh 

Pranata Adicara / Pranatacara / Panatacara

Diterbitkan pada Wednesday, 9 April 2014 Pukul 1.15

Pranata cara kabagi pirang-pirang penganggone yaiku : Pranata cara pahargyan manten; Pranata cara acara supitan; Pranata cara acara qeqahan; Pranata cara kesripahan. Sarat Pranatacara : Jejibahaning pranatacara 

Yetti Retno: Tuladha Pranata Cara Ing Pahargyan Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 4 March 2015 Pukul 12.26

Tuladha Pranata Cara Ing Pahargyan Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Audzubillahiminassyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim. Nuwun. Nugroho miwah rohmating gusti Allah SWT mugi kabagyan dalah kabagas 

Pelajar Cerdas : Teks Pranata Cara Peringatan Hut Ri...

Diterbitkan pada Tuesday, 9 December 2014 Pukul 13.12

Mila kula ugi kumawantun nyigeg pangandikan panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan, awit nampi ayahan supados nglantaraken reroncening acara pahargyan dinten punika. Amung sakderengipun, sumangga 

Pranatacara

Diterbitkan pada Sunday, 26 January 2014 Pukul 12.19

Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sadaya, awit kula piniji panitya kinen ngaturaken urut reroncening Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda. Nanging saderengipun kula 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -