What's New?

pranatacara acara manten

Jejibahanipun Pranatacara

Diterbitkan pada Thursday, 1 October 2009 Pukul 18.29

Menawi ing acara manten, “peni” lan “gayeng” menika setunggalipun tuntutan tumrapipun MC ingkang kepetang taksih limrah. Nanging sampun beda menawi ing upacara sripah. Menapa inggih sampun leres menawi lajeng 

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara...

Diterbitkan pada Wednesday, 22 January 2014 Pukul 0.16

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara / Pranata adicara Pengantin Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepayoning 

Contoh Pranatacara Parahargyan (manten-syukuran...

Diterbitkan pada Thursday, 19 April 2012 Pukul 10.38

Ananging sakderengipun kula ngaturakaen puji syukur sahadhap pepada dalem Gusti Ingkang Maha Agung, mugi lampahing adicara punika awit purna, madya ngantos wasana tansah pinarenganwidada nir ing sambekala.

Eyang Mojo: Pranatacara

Diterbitkan pada Friday, 17 January 2014 Pukul 14.21

Nah sejak itu aku mencara guru unutk belajar babagan Pranata Adicara manten adat jawa,akhirnya kutemukannya sebuah sanggar yaitu " Sanggar Makkto " yang nota bene di pimpin oleh bapak Drs. Suprawoto. sejak itulah 

Semangat: Pranatacara Manten...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 July 2010 Pukul 7.45

MANTEN Titi laksana pahargyan ingkang katindakaken ing madyaning bebrayan Jawi asring dipun pandhegani dening juru pranata adicara. Jejibahanipun wiwit saking ngadani pambuka, wosing gati, selingan peprenesan, 

Pranata Cara Manten Jawa

Diterbitkan pada Monday, 14 January 2013 Pukul 21.17

http://www.youtube.com/watch?v=TSBx-HKFYVg&noredirect=1 pembawa acara dalam prosesi pernikahan adat jawa.

Sambelgaring.com: Pasrah Panampi Manten

Diterbitkan pada Thursday, 3 May 2012 Pukul 12.08

PASRAH PANAMPI MANTEN. I. BEBRAYAN. A. Nyemak. Ngrungokake sesorah ing upacara adat temanten Jawa sing andharake langsung utawa lumantar rekaman. Saben acara kang dumadi ing dhaerahmu mesthi ana rancangan acara kang digawe luwih dhisik. Rancangan acara kuwi mau digawe kanthi ancas supaya Pranata cara yaiku wong sing ngatur lakune acara. Pranata cara nduweni tanggung jawab nglancarake lan nyukseske sawijining acara.

Filosofi Janur Kuning Dalam Pernikahan

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 15.46

Sebenarnya, dalam prosesi pernikahan –pada acara temu atau panggih, sang pembawa acara atau pranatacara, telah memberi penjelasan secara wijang (jelas). Namun karena ungkapan yang dilakukan pranatacara itu 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -