What's New?

pranatacara acara manten

Trah Atmosukartan Solo: Mc Pranatacara / Pranata Adicara...

Diterbitkan pada Wednesday, 22 January 2014 Pukul 0.16

Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara / Pranata adicara Pengantin Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepayoning 

Contoh Pembawa Acara Pernikahan Dengan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 15 February 2015 Pukul 23.07

Wonten kesempatan ingkang bahagia punika kawula nyuwun agunging samudra pangaksami bilih kawula kumawantun paring satunggaling tuladha teks pranatacara adicara pahargyan pinanggihan panganten, boten ateges ilmu sampun 

Anisa's Blog

Diterbitkan pada Thursday, 13 November 2014 Pukul 20.00

Pranatacara uga diarani master of ceremony (MC), pembawa acara, pambiwara, pranata adicara, pranata titi laksana, panata adicara, paniti laksana utawa pranata laksitaning adicara. Dene kawruh kasusastran tumrap kang kepengin nggayuh pranatacara lan pamedhar sabda kang gamben lan profesional nyakup: pepindhan, panyandra, wangsalan, parikan, tembang, purwakanthi Pewayangan, kawruh karawitan/gendhing-gendhing upacara manten, lsp. 4.

Jejibahanipun Pranatacara

Diterbitkan pada Thursday, 1 October 2009 Pukul 18.29

Menawi ing acara manten, “peni” lan “gayeng” menika setunggalipun tuntutan tumrapipun MC ingkang kepetang taksih limrah. Nanging sampun beda menawi ing upacara sripah. Menapa inggih sampun leres menawi lajeng 

Ki Jagabaya: Tuntunan Pranatacara Untuk Pemula

Diterbitkan pada Wednesday, 2 November 2011 Pukul 14.51

Disini pranatacara juga menjadi media 'pengumuman', menjadi panyandra (dalam upacara pernikahan adat Jawa), serta menjadi pengatur segala yang berkaitan dengan acara, misalnya mengatur kapan hidangan harus disuguhkan, kapan hiburan disajikan, bahkan ia harus wira-wiri berkoordinasi dengan bagian konsumsi dan sebagainya. Seberapa sulit menjadi . acara Rapat Pemuda · 2. Contoh Naskah Pranatacara Upacara Panggih Manten untuk pemula

Contoh Pranatacara Parahargyan (manten-syukuran...

Diterbitkan pada Thursday, 19 April 2012 Pukul 10.38

Ananging sakderengipun kula ngaturakaen puji syukur sahadhap pepada dalem Gusti Ingkang Maha Agung, mugi lampahing adicara punika awit purna, madya ngantos wasana tansah pinarenganwidada nir ing sambekala.

Kinanti Prameswari: Pranatacara Upacara Adat Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 8 November 2014 Pukul 18.40

Mugi-mugi suci lahir lan bathine risang bagus/ahayu satemah madhep mantep anggenipun calon pinanganten ing dinten benjang badhe nglampahi upacara suci sarta sakral agung inggih punika adicara palakrama. Nuwun. Pranatacara Temu Manten Assalamu'alaikum Wr.Wb. 1. Nuwun, para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, pambyawara hangaturaken sugeng rawuh, mugi kepareng hamrayogekaken lelenggahan ngantos titi purnaning pamiwahan ing 

Contoh Teks Pranatacara Panggih Pengantin

Diterbitkan pada Saturday, 3 December 2011 Pukul 13.44

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat mem-posting Contoh Teks Pranatacara Acara Resepsi Panggih Temanten, dengan maksud awal memberikan pemahaman bagi “yang merasa membutuhkan”, khususnya para pemula.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -