pidato saserahan temanten putera

Gudang: Contoh Pidato Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Friday, 9 March 2012 Pukul 14.56

Rawuh wonten mriki bade maringaken putra jaleripun, penganten kakung ingkang asmanipun Raden Bagus(….) sinartan peparing manekawarna, kula sanget-sanget angaturaken gunging panuwun. Sadaya kala wau kula 

Serah Terima

Diterbitkan pada Wednesday, 22 January 2014 Pukul 15.00

pidato Sambutan Serah Terima Pengantin Bahasa Indonesia Isi dulu Pulsanya Di klik aja. Beberapa Wabil Husus : Shobil Bait, shohibul Hajah, Keluarga pengantin Putra/Putri Bapak ………….. beserta keluarga. Pertama 

Piwulang Basa Jawa Sma: Tuladha Pidato Seserahan

Diterbitkan pada Thursday, 3 March 2011 Pukul 11.12

pidato Seserahan 1. Atur Pasrah pinanganten Kakung Assalamu alaikum wr. Wb Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya Loka mugi kajiwa lan kasarira wonten panjenengan sadaya lan kula amin minangka talanging basa panjeneganipun Bapa………… sekaliyan garwa, ngabiyantara ( tepa ngapurancak) sowan wonten ngarsa panjenengan humiring putra temanten kakung anak mas…………………..dene wigatosing perlu nuninggih mekaten

Penyerahan Manten

Diterbitkan pada Saturday, 2 February 2013 Pukul 12.05

Upacara seserahan pernikahan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mempertemukan dan mengakrabkan kedua keluarga calon pengantin agar dapat beramah tamah sebelum terlaksananya acara pernikahan. Adat Prosesi seserahan pernikahan Poro rawuh, wonten ing mriki kawulo minongko wakil sangking walinipun pengantin putro shoho atas nami wakil sedoyo tamu pengantar pengantin putra. Sepindah kawula ngraos syukur Label: Kumpulan pidato Bahasa Jawa 

Pidato Pasrah Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 18 November 2012 Pukul 11.35

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun… Kulo Nuwun. Alhamdulillahhirobbilalamin wabihi nasta'in 'ala umuriddunyawaddin washolatu wassalammu'ala asrofilanbiyaa 'iwalmursalin wa'alaalihiwashohbihi ajmain ammaba'du.

Me And My Live: Up Bahasa Jawa "pidato"

Diterbitkan pada Thursday, 2 February 2012 Pukul 20.08

Salajengipun, ndungkap adicara ingkang urut angka 2, nuwun inggih Upacara Wisudhan Putra temanten. Ingkang menika, katur panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga, sumangga keparenga mratitisaken upacara menika.

Sesorah : Pasrah Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 7 February 2013 Pukul 20.03

Ingkang sak lajengipun kula ingkang kadhawuhan dening Bapa Jatmiko badhe masrahaken putra calon temanten kakung, mugi tumunten katindakna dhaup panggihing temanten, anut satataning adat widhiwidana ingkang 

Pidato Pasrah Temanten Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 22 October 2013 Pukul 16.46

Keparenga kula minangka talanging basa panjeneganipun Bapa Darmo sekaliyan garwa, ngabiyantara ( tepa ngapurancak) sowan wonten ngarsa panjenengan humiring putra temanten kakung anak mas Jono dene 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X