What's New?

pidato bahasa jawa perpisahan kelas

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas

Diterbitkan pada Friday, 20 February 2015 Pukul 22.32

Mboten kraos kula lan rencang sebrayat sampun nglampahi ngangsu kawruh wonten ing paiwiyatan mriki wonten ingkang adicara menika, kula kiyambak tuhu rencang-rencang nyuwun agenging pangapunten sangking 

Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Wakil Dari Kelas 7 & 8

Diterbitkan pada Monday, 30 March 2015 Pukul 17.33

Mangga sederengipun nglajengaken acara, kula lan panjenengan tansah ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahma lan hidayahipun ngantos ing kalodhangan 

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah...

Diterbitkan pada Saturday, 4 April 2015 Pukul 19.13

contoh pidato singkat bahasa jawa perpisahan sekolah. Kula minangka wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun 

Contoh Pidato Singkat Bahasa Jawa Perpisahan Sekolah

Diterbitkan pada Saturday, 1 November 2014 Pukul 1.46

Kumpulan Contoh Pidato Singkat Bahasa Jawa Terlengkap dan Terbaru 2015 - Contoh pidato singkat bahasa Jawa perpisahan sekolah untuk siswa dan guru yang akan menyampaikan pidato perpisahan. Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang 

Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 9 Smp

Diterbitkan pada Sunday, 19 April 2015 Pukul 15.32

Pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9 SMP. Kagem sedaya para kadang lan kanca, wonten ing ngandap menika katuraken satunggaling contoh pidato bahasa jawa perpisahan ingkang saget kita ginakaken kagem 

Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan

Diterbitkan pada Monday, 23 February 2015 Pukul 22.11

Untuk itu di bawah ini kami sampaikan contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan sekolah SMA kelas XII. Semoga naskah pidato bahasa jawa tentang perpisahan di atas bermanfaat buat teman-teman semua khususnya bagi 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Kelas 9

Diterbitkan pada Sunday, 1 March 2015 Pukul 16.36

contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 9. Assalamu'alaikum wr. wb. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak - Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang - rencang kelas 9 ingkang kula tresnani. Monggo 

Contoh Pidato Bahasa Jawa "perpisahan Kelas 9 "

Diterbitkan pada Tuesday, 17 March 2015 Pukul 10.54

Contoh Pidato Bahasa Jawa "Perpisahan Kelas 9 ". Asslamualaikum Wr. Wb. Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan, rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -