panyandra manten bahasa jawa

Aku, Kau Dan Dia: Panyandra Temanten 1

Diterbitkan pada Tuesday, 5 April 2011 Pukul 21.36

Salajengipun, dhumateng Nakmas Kaca Negara mugi kepareng nampi Busana Penganten ingkang badhe kaparingaken dening Ibu harjuno, ing pangajaba sageda ka agem ing titiwanei tumapaking upacara dhauping pengantin. Makaten ugi sawetawis “angsul-angsul” minangka tandha tresna saking kulawarga CONTOH PIDATO bahasa jawa - TULADHA PANATACARA BASA jawa. A. ATURIPUN PANATACARA ING PURWAKANING ATUR PANATACARA

Contoh Panyandra Manten

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 18.38

Contoh panyandra manten. Swuh rep data pitana, hanenggih pundi ta negari, pundi ta desa, ingkang wonten wisma kang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji, adi tembung linuwih, dasa wilangan sepuluh, purwa wus 

Mc Manten Jawa (naskah Panyandra 2) « Sugiyanto...

Diterbitkan pada Wednesday, 18 April 2012 Pukul 9.46

Diawal tulisannya,penulis sudah menyampaikan bahwa disaat ini memang sangat sulit dijumpai seorang MC bahasa jawa yang sangat mumpuni,apalagi seorang MC muda,karena selama ini generasi muda jarang yang 

Tata Pahargyan Temanten Adat Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 24 February 2009 Pukul 11.03

Kunjuk dumateng kipanggrenggut busono enggalo hanganti temanten putri tumuju ing sasono rinenggo. Kairing swaraning gending ketawang puspowarno. Tuladha panyandra Temanten Putri Kalenggahaken. Binarung 

Melestarikan Budaya Jawa: Panyandra Tarub

Diterbitkan pada Sunday, 19 February 2012 Pukul 9.38

panyandra Tarub. Apa ta kang minangka pambukaing kandha. Purwakaning carita, hanenggah wiwaraning wacana kang sinebat tarub? Lamun kinerata basa, tinata lamun kawuryan, rinengga-rengga amrih edi lamun peni. Tembung tarub kapurwakan nalika ki Godhong waringin kinarya pratandha gegayuhan muga calon penganten bisa hanggayuh kamulyaning gesang. Ron kaluwih pinaringan drajat Diposkan oleh . . .Kuliah bahasa jawa. . . di 18.38 · Kirimkan Ini lewat 

Mc Manten Jawa (naskah Panyandra 1) « Sugiyanto...

Diterbitkan pada Thursday, 19 April 2012 Pukul 11.05

Pada bagian pertama tuladha panyandra sudah diberikan contoh sederhana “nyandra”keluarnya temanten dari tempat rias.Penulis memang sengaja memberikan contoh yang sangat sederhana,dengan harapan nantinya 

Catatan Bahasa Jawa : Drama, Pephindan Lan Panyandra

Diterbitkan pada Wednesday, 28 March 2012 Pukul 23.58

Catatan bahasa jawa : Drama, Pephindan lan panyandra. Catatan Basa jawa Drama = saka tembung Yunani tegese gerak. Drama yaiku tontonan kang awujud dialog lan gerak paraga. Sandiwara = saka tembung 

Panyandra Sang Suba Manggala Mapag Kirabing Temanten

Diterbitkan pada Friday, 5 November 2010 Pukul 6.07

panyandra SANG SUBA MANGGALA MAPAG KIRABING TEMANTEN. November 4, 2010 pemudapemikir. Pandang hanarang, sumilak piyak katon hangilak-ngilak marga agung kang tumuju dhumateng sasana rinegga. Ana sesotya 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X