pambagyoharjo temanten

Budaya Jawa: Atur Pambagyoharjo Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 16 May 2012 Pukul 10.57

ATUR pambagyoharjo temanten. kawula nuwun dumateng panjenengan ipun para sesepuhipun, poro pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing panawas, lebdo ing pitur, keblat ing panembah, ingkang pantes 

Hasri: Pambagyo Harjo

Diterbitkan pada Thursday, 17 March 2011 Pukul 0.24

PAMBAGYO HARJO. ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB. Alkhamdulillahirobil'alamin wabihinasta'inu ala umuridunya wadin,washolatu wassalamu 'ala asrofil ambya'i wal mursalin syayidina wa habibina wa syafi'ina waquroti a'yunina wa keparenga kulo ngaturaken sugeng basuki sa rawuh panjenengan sinartan agunging panuwun ingkang tanpa pepindan, dene-dene panjenengan sedaya sampun kepareng paring idi pangestunipun dumatheng temanten kekalih.

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 20.49

Tuladha pambagyaharja temanten. ATUR PAMBAGYAHARJA temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami.

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Alus Atur Pambagya...

Diterbitkan pada Sunday, 13 October 2013 Pukul 10.03

Kalau Sahabat Kisahkamu Pernah menghariri Resepsi Pernikahan Adat Jawa Maka Sudah pasti Akan Menemukan Susunan Acara Dengan Atur Pambagya Harja Dalam Ngnduh Manten. Nah Disini Kiki Ingin Membagikan 

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 13.43

Tuladha Atur Pambagyaharja temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing 

Atur Pambagyo Wilujeng Ing Temantenan

Diterbitkan pada Friday, 5 April 2013 Pukul 22.00

Atur pambagyo; contoh atur pambagyo; atur pambagyo harjo; contoh atur pambagyo harjo; contoh atur pambagya; pambagyo harjo; pambagyo harjo penganten; atur pambagio; Atur pambagya; contoh pambagyo harjo dalam 

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 14.41

Assalamu'alaikum Wr.Wb. - Dhumateng panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni - Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon - Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu 

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 May 2014 Pukul 18.25

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan temanten. Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X