Jasa Konsultan Bangunan dan Konstruksi bangunan. Selalu berinovasi dalam bidangnya. Berpengalaman dalam bidang low-rise, mid-rise dan high-rise. menerima jasa perencanaanm, perhitungan dan konstruksi: -rumah -ruko -hotel -pabrik -dan lain-lain memberikan solusi konstruksi secara lebih efisien. Beberapa Referensi dapat di lihat dalam gambar.

Komodo Tour Leisure in Komodo and flores island is a local tour operator base in Labuan Bajo Flores – Indonesia. Our main goal is to arrange the Great trip Komodo and Flores Island. we have friendly staff and the helpful Guide that would handle you during the trip with us. Our business has been running the last 10 years, and our primary focus to

What's New?

pambagyoharjo temanten

Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

Di dalam pahargyan temanten harus ada Atur Pambagyaharja, yaitu pidato ucapan selamat datang kepada para tamu. Yang berkewajiban tentu saja sang tuan rumah PRANATACARA dan Pambagyoharjo. Tinarbuka sowaning putra temanten saking sasana busana kepareng humarak sowan lenggah wonten ing sasana rinengga dening ACARA PAHARGYAN RESEPSI WISUDANING TEMANTEN Bismillahirrohmanirrohim Assalamu 'alaikum Wr. Wb, Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh / Sdr Abdul Rohman Kalajengaken pasrah tinampen temanten kakung. Ingkang hamasrahaken Bp. Atur pambagyoharjo yuwana saking ingkang hamengku karso kasarino.

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan, keparenga atur uninga, bilih putra temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau/kalawingi Pambagyoharjo manten. Atur pambagyoharjo temanten kawula nuwun dumateng panjenengan ipun para sesepuhipun, poro pinisepuh ingkang satuhu Wedharing Atur Pambagyoharjo. 3. Wedharing Pangandikan Pasrah. 4. dll. wekdal pambagyoharjo : keparengo hanampi rawuhipun rombongan temanten sak rombongan kinormatan gendhing "Ladrang Boyong Basuki .

Kumpulan Makalah: Atur Pambagyaharjo Temanten

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

Wus samekta ing gati, nun inggih sri atmaja temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajengipun wiwara pawiwahan, kepareng badhe hanetepi upacara pasrah. TULADHA ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN Assalamu'alaikum Wr. Wb . Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, Catur laksitagati, dhaup panggihing putra temanten anut satata-ning adat widhiwadana ingkang sampun sinengker, tumunten kalajengaken upacara krobongan 5. Mahardikeng tyas ring kamardikan, nugraha miwah sih wilasanippun gusti ingkang maha agung, mugi anggung sumandha wonten ing jiwangga kita sawegung waradin .

Budaya Jawa: Atur Pambagyoharjo Temanten

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

kawula nuwun dumateng panjenengan ipun para sesepuhipun, poro pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing panawas, lebdo ing pitur, keblat ing panembah, ingkang pantes ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami. Ngrungokake sesorah ing upacara adat temanten Jawa sing andharake langsung utawa lumantar rekaman v. atur pasrah/ panampi temanten kakung 1. bp .

Pambagyaharjo Pasrah Manten

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

Pasrah manten mahmudi pujiono oke. loading pasrah tompo dan panggih temanten Teks pambagyoharjo temanten Pambagyaharjo pasrah manten. top box ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG Sakino Pamungkas. Loading Atur Panampi Pasrah Temanten - Duration: 2:53. Xojel Indriyanto 23,422 views. 2:53. Saksampunipun badhe temanten putri wus satata lenggah ing sasana dhampar pinajang, Tuladha Atur Pambagyoharjo.

Atur Pambagyaharja Temanten ~ Simplicity Area

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah, Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan, keparenga atur uninga, bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing, nuwun inggih dinten Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, Mekaten atur pambagyoharjo, mugi-mugi nopo engkang sampun dipon aturaken waget ndadosaken ilmu ingkang manfaat kagem kito sedoyo umumipon lan kagem temanten .

Atur Pambagyaharja Budaya Seni Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 8 August 2017 Pukul 2.58

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Temanten Assalamu'alaikum wr. wb. Kula Nuwun ! Para Sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para Bapak pambagyoharjo; contoh tanggap wacana bahasa jawa; contoh atur pambagya; atur pambagio; Posted in: Bahasa Jawa. loading Previous Post: Naskah Pidato Bahasa Jawa PRANATA ADICARA KEMANTEN DANANG WIJAYA. Loading Pambagya harja temanten - Duration: 10:47. Hajar Suryanto 11,098 views. 10:47. Katentreman miwah karahayon, inggih awit sihing Gusti Ingkang Murbeng Dumadi mugi tansah hamayungana wonten ing madyaning pawiwahan ing siyang/dalu menika..

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -