What's New?

pambagyoharjo temanten

Kumpulan Makalah: Atur Pambagyaharjo Temanten

Diterbitkan pada Saturday, 9 July 2016 Pukul 15.36

Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang yayah gelayongan lampahe (Binayung Ladrang Gleyong, laras pelog pathet 6) TULADHA ATUR PANUTUP PANATACARAPambagyoharjo temanten. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang yayah gelayongan lampahe (binayung ladrang gleyong, laras pelog.

Pidato Bahasa Jawa : Atur Pambagyo Wilujeng Ing Temantenan

Diterbitkan pada Saturday, 9 July 2016 Pukul 15.43

pambagyoharjo; contoh atur pambagya; atur pambagio; contoh tanggap wacana bahasa jawa; Posted in: Bahasa Jawa. loading Previous Post: Naskah Pidato Bahasa Jawa .

Belajar Bicara Bahasa Jawa Di Depan Umum: Atur

Diterbitkan pada Tuesday, 5 July 2016 Pukul 13.18

Pasrah Temanten Putri; ATUR PAMBUKA PURWANING PAHARGYAN; Suluk Panyandra Awal Pahargyan; Atur Pambagya Kenduren; Upacara PANGGIH; Atur Pambagyaharja Wiwahan Penganten;.

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Friday, 24 June 2016 Pukul 6.28

TULADHA ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN Assalamu’alaikum Wr. Wb . Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, .

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Friday, 15 July 2016 Pukul 14.46

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, .

Budaya Jawa: Atur Pambagyoharjo Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 26 June 2016 Pukul 16.56

ATUR PAMBAGYOHARJO TEMANTEN kawula nuwun dumateng panjenengan ipun para sesepuhipun, poro pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing panawas, lebdo ing pitur, Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah, enggalo pikanthuk tangsuling katresnan..

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 27 June 2016 Pukul 20.22

ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami..

Contoh Contoh / Tulodho Pranatacara Dan Pambagyoharjo

Diterbitkan pada Tuesday, 12 July 2016 Pukul 17.56

Contoh contoh / Tulodho PRANATACARA dan Pambagyoharjo. Tinarbuka sowaning putra temanten saking sasana busana kepareng humarak sowan lenggah wonten ing sasana .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -