pambagyoharjo temanten

Atur Pambagyaharja Wiwahan Penganten

Diterbitkan pada Wednesday, 28 December 2011 Pukul 6.03

Di dalam pawiwahan pengantin biasanya ada atur pambagyaharja, yaitu pidato ucapan selamat datang dari pihak keluarga kepada hadirin. Pada umumnya ada seseorang yang ditunjuk untuk mewakili sang pemangkugati berpidato di 

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 14.41

Assalamu'alaikum Wr.Wb. - Dhumateng panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni - Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon - Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu 

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 20.49

Tuladha pambagyaharja temanten. ATUR PAMBAGYAHARJA temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami.

Rhinoe: Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing...

Diterbitkan pada Sunday, 10 March 2013 Pukul 16.38

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan temanten. Assalamu'alaikum wr. wb. Kula Nuwun ! Para Sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para Bapak, para ibu lan sederek-sederak sedaya ingkang minulya ing 

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 13.43

Tuladha Atur Pambagyaharja temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing 

Atur Pambagya Harja Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 21 July 2011 Pukul 15.07

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Nuwun, Kanti ngunjukaken raos pujo lan puji syukur almandulillah saha tansah nyuwun lumunturing sih rohmat saha berkah saking gusti Allah SWT, mugi dipun parengaken angen kulo 

Gandrung Basa: Nyemak Pambagyaharja Penganten Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 January 2014 Pukul 8.39

Jejere wong Jawa nduweni unggah-ungguh basa sing susila sakjrone upacara adat jawa ana tata urutane kang kudu dijlentrehake. Ing babagan iki, upacara adat kang dibahas yaiku upacara penganten, mligine ing upacara 

Atur Pambagyaharja

Diterbitkan pada Thursday, 28 April 2011 Pukul 21.44

Di dalam pahargyan temanten harus ada Atur Pambagyaharja, yaitu pidato ucapan selamat datang kepada para tamu. Yang berkewajiban tentu saja sang tuan rumah (=pemangku gati), tetapi jika tidak bisa melakukannya 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X