pambagyoharjo temanten

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 13.43

Tuladha Atur Pambagyaharja temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing 

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 20.49

Tuladha pambagyaharja temanten. ATUR PAMBAGYAHARJA temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami.

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 14.41

Assalamu'alaikum Wr.Wb. - Dhumateng panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni - Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon - Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu 

Sdn I Ngrompak: Pambiawara Manten

Diterbitkan pada Sunday, 30 December 2012 Pukul 18.01

Saparipurna serah panampining redana aji, kalajengaken liru kalpika aji, inggih ngagemaken ali-ali dhumateng badhe temanten kekalih, nunten kalajengaken atur pambagya harja, nunten kalajengaken atur pamitan saking 

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 May 2014 Pukul 18.25

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan temanten. Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung 

Atur Pambagyaharja Wiwahan Penganten

Diterbitkan pada Wednesday, 28 December 2011 Pukul 6.03

Di dalam pawiwahan pengantin biasanya ada atur pambagyaharja, yaitu pidato ucapan selamat datang dari pihak keluarga kepada hadirin. Pada umumnya ada seseorang yang ditunjuk untuk mewakili sang pemangkugati berpidato di 

Toko Buku Rahma: Wacana Rinonce

Diterbitkan pada Tuesday, 22 October 2013 Pukul 19.47

Tuladha atur pambagyaharja temanten. Tuladha atur pambagyaharja supitan. Tuladha atur pambagyaharja sepekenan/ selapanan bayi. Tuladha atur pambagyaharja kesripahan. Tuladha atur sabdatama/ wulang utami.

Atur Pambagya Harja Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 21 July 2011 Pukul 15.07

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Nuwun, Kanti ngunjukaken raos pujo lan puji syukur almandulillah saha tansah nyuwun lumunturing sih rohmat saha berkah saking gusti Allah SWT, mugi dipun parengaken angen kulo 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X