What's New?

pambagyoharjo temanten

Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten...

Diterbitkan pada Tuesday, 30 December 2014 Pukul 3.36

Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom 

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 7.41

Assalamu'alaikum Wr.Wb. - Dhumateng panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni - Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon - Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu 

Semua Ada Disini: Belajar Pidato Bahasa Jawa ( Pasrah...

Diterbitkan pada Monday, 19 January 2015 Pukul 6.06

dengan adanya kondisi seperti itu saya mencoba menulis tentang pasrah pemanten , tinampi temanten, pambagyaharja. bisa digunakan saat prosesi acara pernikahan.mohon maaf jika ada salah dalam penulisan . temikasih 

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 6.43

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing 

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 13.49

tuladha pambagyaharja temanten. ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami.

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 5.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Atur Pambagya Harja Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 21 July 2011 Pukul 8.07

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Nuwun, Kanti ngunjukaken raos pujo lan puji syukur almandulillah saha tansah nyuwun lumunturing sih rohmat saha berkah saking gusti Allah SWT, mugi dipun parengaken angen kulo 

Rhinoe: Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing...

Diterbitkan pada Sunday, 10 March 2013 Pukul 9.38

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Temanten. Assalamu'alaikum wr. wb. Kula Nuwun ! Para Sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para Bapak, para ibu lan sederek-sederak sedaya ingkang minulya ing 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -