What's New?

pambagyoharjo temanten

Contoh Teks Pembawa Acara Pengantin Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

15 Mar 2013 Titilaksono ingkang sepisan, Pambuko; kalajengaken engkang urut kalih, waosan ayat suci al-Qur'an; Wondene adicoro ingkang ongko, tigo atur pambagyoharjo; Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah penganten putri; Wondene adicoro ongko gangsal, atur penampining pinanganten putri; Adicoro .

Sesorah Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

1 Apr 2015 Atur Pambagyo Harjo Pidato Jawa Pernikahan Bg. Dody Sukamto, S.Psi - Rr. Niken Wahyu Prasetyo, SE - Duration: 13:11. GMT Video Shooting Batu Jamus 1,463 views · 13:11. Contoh Pranatacara / Pambyawara membuka acara - Duration: 5:19. Xojel Indriyanto 116,025 views · 5:19 · Atur Pambagyo .

Sesorah (pidhato Basa Jawa) Atur Pambagyaharja (basa Rinengga

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

29 Nov 2014 Video ini berisi sesorah/pidato berbahasa jawa untuk pambagyaharja/ menyambut tamu dalam upacara adat Jawa. Dalam video ini banyak ragam-ragam basa rinengga .

Pambagya Harja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

4 Apr 2014 Pambya harja temanten pada saat ujian pranata cara di IKIP PGRI Semarang tahun 2011..

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN. Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Para sesepuh-pinisepuh ingkang kula bekteni, para tamu kakung putri, para kadang wredha mudha ingkang dahad kinurmatan, keparenga kula mambeng anggen panjenengan sedaya katemben wawan pangandikan, karana kula piniji Bapa Bakri .

April 2015 ~ Wawan Mc Pernikahan Adat Jawa

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

15 Apr 2015 E. PAHARGYAN ING GEDHUNG. 1. Manten rawuh kairing gendhing, Sala: kebo giro, Yogya: bindri. 2. Manten mlebet kairing gendhing, Sala: Larasmaya, Yogya: Ladrang penganten/Gati Padhasih/boyong temanten. 3. Manten lenggah ing sasana mulya. 4. MC mbuka adicara. 5. Pambagyaharja. 6. Donga .

Contoh Sesorah Atur Pambagyaharja Manten

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

7 Apr 2016 video ini berisi contoh pidato berbahasa jawa (Sesorah) yang digunakan untuk menghormati tamu / ucapan selamat datang dalam prosesi upacara adat Jawa..

Wali Kota Solo Dipilih Jadi Pambagyaharja Dalam Pernikahan Putri

Diterbitkan pada Monday, 18 December 2017 Pukul 0.58

31 Okt 2017 Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), ditunjuk keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pambagyaharja dalam resepsi pernikahan Kahiyang..

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -