What's New?

pambagyoharjo temanten

Budaya Jawa: Atur Pambagyoharjo Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 16 May 2012 Pukul 3.57

ATUR PAMBAGYOHARJO TEMANTEN. kawula nuwun dumateng panjenengan ipun para sesepuhipun, poro pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing panawas, lebdo ing pitur, keblat ing panembah, ingkang pantes 

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 13.49

tuladha pambagyaharja temanten. ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami.

Semua Ada Disini: Belajar Pidato Bahasa Jawa ( Pasrah...

Diterbitkan pada Monday, 19 January 2015 Pukul 6.06

dengan adanya kondisi seperti itu saya mencoba menulis tentang pasrah pemanten , tinampi temanten, pambagyaharja. bisa digunakan saat prosesi acara pernikahan.mohon maaf jika ada salah dalam penulisan . temikasih 

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 May 2014 Pukul 11.25

Contoh Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten. Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung 

Hasri: Pambagyo Harjo

Diterbitkan pada Wednesday, 16 March 2011 Pukul 17.24

PAMBAGYO HARJO. ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB. Alkhamdulillahirobil'alamin wabihinasta'inu ala umuridunya wadin,washolatu wassalamu 'ala asrofil ambya'i wal mursalin syayidina wa habibina wa syafi'ina waquroti a'yunina wa keparenga kulo ngaturaken sugeng basuki sa rawuh panjenengan sinartan agunging panuwun ingkang tanpa pepindan, dene-dene panjenengan sedaya sampun kepareng paring idi pangestunipun dumatheng temanten kekalih.

Aby Avicenna: Mc Pernikahan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 3.41

Poro rawuh engkang dhahat kinurmatan kepareng kulo atoraken menggah urut reroncening adicoro : 1. Pambuko 2. Waosan kitab suci Al Qurán 3. Pambagyo harjo 4. Atur pangandhikan saking keluargo temanten putri 5.

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 6.43

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing 

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 7.41

Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah, enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami, tiyang 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -