What's New?

pambagyoharjo temanten

Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten...

Diterbitkan pada Tuesday, 30 December 2014 Pukul 10.36

Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom 

Pranoto Adicoro Temanten Bahasa Jawa Sederhana...

Diterbitkan pada Thursday, 12 February 2015 Pukul 7.00

Wondene adicoro ingkang ongko tigo, “atur pambagyoharjo”. Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah temanten putri/a. Wondene adicoro ongko gangsal, atur penampining pinanganten putri/a. Adicoro ingkang ongko enem 

Semua Ada Disini: Belajar Pidato Bahasa Jawa ( Pasrah...

Diterbitkan pada Monday, 19 January 2015 Pukul 13.06

dengan adanya kondisi seperti itu saya mencoba menulis tentang pasrah pemanten , tinampi temanten, pambagyaharja. bisa digunakan saat prosesi acara pernikahan.mohon maaf jika ada salah dalam penulisan . temikasih 

Atur Pambagyaharja Ing Pahargyan Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 1 November 2015 Pukul 20.53

Assalamualaikum wr.wb. Kula nuwun, Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih 

Atur Pambagyo Harjo

Diterbitkan pada Thursday, 16 May 2013 Pukul 5.25

nyuwun gungan kepareng sagung tamu ingkang kinormatan kepareng paringbekahp pangestu dumateng temanten sarimbit mugi anggenipun ngayahi jejibahan gesang bebrayan inggal tansah pikantuk pinayungan Gusti Ingkang Maha 

V-store: Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 15 September 2014 Pukul 11.53

Assalamu'alaikum Wr.Wb. - Dhumateng panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni - Sagunging para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing karahayon - Sarta para kadang werda muda ingkang tuhu 

Atur Pambagyoharjo /shohibul Hajah Penganten Bahasa...

Diterbitkan pada Thursday, 11 December 2014 Pukul 15.43

Atur pambagyoharjo atau sambutan tuan rumah (shohibul hajah) merupakan salah satu diantara susunan acara dalam rangakaian resepsi pernikahan (walimatul 'urs). Ada banyak macam fariasi dalam penyampaiannya, 

Budaya Jawa: Atur Pambagyoharjo Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 16 May 2012 Pukul 10.57

ATUR PAMBAGYOHARJO TEMANTEN. kawula nuwun dumateng panjenengan ipun para sesepuhipun, poro pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing panawas, lebdo ing pitur, keblat ing panembah, ingkang pantes 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -