What's New?

pambagyoharjo temanten

Atur Pambagya Harja Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 21 July 2011 Pukul 15.07

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Nuwun, Kanti ngunjukaken raos pujo lan puji syukur almandulillah saha tansah nyuwun lumunturing sih rohmat saha berkah saking gusti Allah SWT, mugi dipun parengaken angen kulo 

Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Sunday, 12 February 2012 Pukul 14.41

Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bibar nggebyur bebrayan enggal dadoso kaluwarga ingkang Sakinah Mawadah Warahmah, enggalo pikanthuk tangsuling katresnan. Ingkang tembenipun saged migunani dumateng agami, tiyang 

Semua Ada Disini: Belajar Pidato Bahasa Jawa ( Pasrah...

Diterbitkan pada Monday, 19 January 2015 Pukul 13.06

dengan adanya kondisi seperti itu saya mencoba menulis tentang pasrah pemanten , tinampi temanten, pambagyaharja. bisa digunakan saat prosesi acara pernikahan.mohon maaf jika ada salah dalam penulisan . temikasih 

Atur Pambagyaharja Pahargyan Temanten...

Diterbitkan pada Tuesday, 30 December 2014 Pukul 10.36

Panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom 

Marsoedi Boedaja Djawi: Tuladha Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 20.49

tuladha pambagyaharja temanten. ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Karahayon, kawilujengan miwah kamulyan mugi tansah anumrapa dhumateng kawula dalah panjenengan sami.

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Monday, 13 August 2012 Pukul 13.43

Tuladha Atur Pambagyaharja Temanten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing 

Sesorah Pambagyaharja Temanten

Diterbitkan pada Wednesday, 5 November 2014 Pukul 11.11

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Nya mungkin blog sederhana ini tidak akan Cara buat read more. Cara membuat readmore otomatis dengan 

Rhinoe: Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing...

Diterbitkan pada Sunday, 10 March 2013 Pukul 16.38

Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Temanten. Assalamu'alaikum wr. wb. Kula Nuwun ! Para Sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para Bapak, para ibu lan sederek-sederak sedaya ingkang minulya ing 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -