What's New?

metodologi keilmuan dakwah

Engkizarqurancom

Diterbitkan pada Monday, 27 June 2016 Pukul 7.44

TANTANGAN PENDIDIKAN AKIDAH DALAM GLOBALISASI 1.0 Pengenalan Asas dalam pendidikan Islam ialah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, meyakini dan menyerahkan diri . KARAKTERISTIK UNSUR DAKWAH MAKALAHDisusun untuk memenuhiMata Kuliah Ilmu DakwahDosen: Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag. Disusun Oleh :Edwin Alfarizi                                    ….

Skripsi Tentang Kenakalan Remaja

Diterbitkan pada Saturday, 25 June 2016 Pukul 18.52

Skripsi dan proposal Tentang Kenakalan Remaja Post title : Skripsi Tentang Kenakalan Remaja Post Category : Dengan maraknya tawuran antar pelajar , maka perlu . Istilah “tajdid al-din” secara ringkasnya membawa maksud suatu pembaharuan atau revitalisasi membangkitkan semula komitmen umat Islam terhadap sendi-sendi aqidah, syariah dan ibadah dalam bentuknya ya….

Kajian Kesan Perbezaan Aliran Mazhab

Diterbitkan pada Thursday, 23 June 2016 Pukul 10.47

KAJIAN KESAN PERBEZAAN ALIRAN MAZHAB KE ATAS KESATUAN MASYARAKAT ISLAM KAJIAN KES : PELAJAR DAN STAF UTM No. Vot Penyelidikan: 71867 Ketua Penyelidik:. Oleh: Encep Supriatna, M.Pd.Kebanyakan sejarahwan mengabaikan kerja monumental pemeliharaan dan penyebaran pengetahuan dan sumbangan bangsa Arab terhadap ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertenga….

Soalan-soalan Lazim Laman Web Rasmi Jais

Diterbitkan pada Thursday, 23 June 2016 Pukul 2.33

27.1 Borang permohonan boleh didapati di semua Sekolah Rendah Agama (SRA), Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI), Kelas Agama dan Fardhu Ain Integrasi (KAFA . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ T E N T A N GAGAMA – METAPHYSIKA – ILMU EKSAKTAdiutarakan dalam judul :QUO VADIS SELURUH UMAT MANAUSIA DENGAN BEDAHNYA ?QUO VADIS SELURUH UMAT MANAUSIA D….

List Of Courses

Diterbitkan pada Sunday, 26 June 2016 Pukul 8.28

no. course code: course name: credit: 1: amca5103 : psychological testing/psychological testing : 3 : 2: amca5203 : basic statistics and research method/basic . Pada hakikatnya, gerakan dakwah Islam berporos pada amar ma’ruf nahi munkar. Ma’rufmempunyai pengertian segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkanmunkar adalah segala perbuatan….

Saja-saja Blog

Diterbitkan pada Monday, 27 June 2016 Pukul 14.32

2. Walaupun begitu saya merayu pihak Puan membenarkan saya mengambil peperiksaan ulangan dengan beberapa faktor antaranya:Sumber Hartanah Lelong 1. Laman web atau brosur di bank-bank pelelong seperti Maybank, CIMB Bank, RHB Bank, MBSB dll. 2. Laman web atau brosur pelelong-pelelong . Pengembangan Ilmu Dakwah Islam memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mempergunakan akalnya yang murni, guna berfikir dan mencari kebenaran sejati. Berfikir adalah kegiatan mental yang yang meng…Nama Aliran Wahabi di dedikasikan dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H/1699 M). Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang aktifitasnya berpindah dari satu ne….

Bab 1 Pendahuluan Um Students' Repository

Diterbitkan pada Sunday, 26 June 2016 Pukul 5.50

2 Bab ini membincangkan pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian, definisi tajuk, kajian literatur dan metodologiKitab kuning masih diperlukan sebagai pengantar masalah Islam kontemporer. Sudah menjadi karakteristik, kitab-kitab Islam yang ditulis dengan aksara Arab atau Arab . Konstruksi keIlmuan Dakwah Salah satu persoalan penting yang berhubungan epistemologi dakwah adalah proses  keilmuan. Dalam makalah ini akan dijelaskan sistem konstruksi keilmuan dakwah dalam filsafat…Penulis Ananta DamarjatiTidak bisa dipungkiri, perdebatan antara agama dan sains merupakan perdebatan abadi. Kedua entitas tersebut cenderung sulit dipersatukan. Agama memaksa sains agar terikat o….

Uin Raden Fatah

Diterbitkan pada Monday, 27 June 2016 Pukul 0.48

Sejarah. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah atau sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 . Era perkembangan dunia pendidikan islam di Sulawesi Selatan tentunya tidak lepas dari sosok para tokoh-tokoh dan ulama dalam mengajarkan nilai-nilai islam. Salah satunya adalah KH. Ambo Dalle yang leb….

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -