What's New?

metodologi keilmuan dakwah

Sejarah Dan Sumbangan Al-biruni Terhadap Perkembangan

Diterbitkan pada Monday, 16 May 2016 Pukul 13.20

Ketika seorang ilmuwan, kata Al-Biruni, akan memutuskan untuk membezakan kebenaran dan kepalsuan, dia harus menyelidik dan mempelajari alam. Kalau pun ia tidak . Biografi Adian Husaini Secara singkat biografi Adian Husaini adalah seperti terlampir dalam bukunya yang berjudul “Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Mengubah Citra”. Beliau lahir di Bojonegoro, 17 Des….

Saja-saja Blog

Diterbitkan pada Wednesday, 18 May 2016 Pukul 6.22

2. Walaupun begitu saya merayu pihak Puan membenarkan saya mengambil peperiksaan ulangan dengan beberapa faktor antaranya:06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi 1. SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 64 TAHUN 2013 . PRINSIP-PRINSIP KONSELING ISLAMIstilah bimbingan Islami belum tersosialisasi secara luas pada masyarakat, bahkan istilah ini tidak dijumpai dalam al-Qur’an maupun hadis rasul secara langsung. Namun de….

Kajian Kesan Perbezaan Aliran Mazhab

Diterbitkan pada Thursday, 19 May 2016 Pukul 17.05

KAJIAN KESAN PERBEZAAN ALIRAN MAZHAB KE ATAS KESATUAN MASYARAKAT ISLAM KAJIAN KES : PELAJAR DAN STAF UTM No. Vot Penyelidikan: 71867 Ketua Penyelidik:.Pidato Session III: Intelektual untuk Modernisasi Mental (IMM) Pada tanggal 25-28 Juni 1967, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaksanakan Konferensi Nasional II atau sekarang kita kenal dengan ….

Soalan-soalan Lazim Laman Web Rasmi Jais

Diterbitkan pada Friday, 20 May 2016 Pukul 2.09

27.1 Borang permohonan boleh didapati di semua Sekolah Rendah Agama (SRA), Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI), Kelas Agama dan Fardhu Ain Integrasi (KAFA . Pengertian Bimbingan Konseling IslamIstilah bimbingan konseling Islami belum tersosialisai secara luas pada masyarakat bahkan istilah ini tidak dijumpai dalam al-Qur,an maupun hadis rasulullah secara ….

Opini Writing Away With Blog.com

Diterbitkan pada Wednesday, 18 May 2016 Pukul 12.56

Writing away with Blog.com BAB I . PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah; Metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam Pendidikan Agama Islam (PAI).. Sejarah Perkembangan Fiqih Terdapat perbedaan periodisasi fiqih di kalangan ulama fiqih kontemporer. Muhammad Khudari Bek (ahli fiqih dari Mesir) membagi periodisasi fiqih ke dalam enam periode. Menu….

Bab 1 Pendahuluan Um Students' Repository

Diterbitkan pada Wednesday, 18 May 2016 Pukul 12.06

2 Bab ini membincangkan pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian, definisi tajuk, kajian literatur dan metodologiUniversitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964. PROFIL PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAMFAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAUI. Sejarah dan Gambaran Organisasi Program Studi Bimbingan Konsel….

Menafaat Dunia Dan Akhirat

Diterbitkan pada Tuesday, 17 May 2016 Pukul 1.37

Soalan : Apakah benar, jatuhnya para ditaktor di Timur Tengah dan kebangkitan Islam di Timur Tengah adalah sebahagian daripada sandiwara Zionis ?. Usulan Pengembangan PesantrenOleh; Lukman Arifin  Ada beberapa sisi kelemahan pesantren, di samping tentu juga ada kelebihannya. Apabila kelemahan-kelemahan tersebut di defenisikan lalu kemudian d….

Kitab Kuning Dan Khazanah Keilmuannya

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 14.36

Kitab kuning masih diperlukan sebagai pengantar masalah Islam kontemporer. Sudah menjadi karakteristik, kitab-kitab Islam yang ditulis dengan aksara Arab atau Arab . karya  AGH. Abd. Muin YusufOleh : Teguh Arafah AbstrakMenurut Nur Ichwan bahwa tafsir al-Qur’an di Nusantara  telah mengalami perkembangan dengan munculnya literatur tafsir dalam bahasa Melayu….

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -