merak lan gajah bahasa jawa

Dongeng Bahasa Jawa (kancil Dan Merak)

Diterbitkan pada Saturday, 7 January 2012 Pukul 14.26

Nanging ora kok, Cil!” sahute merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!

Peribahasa-jawa

Diterbitkan pada Friday, 1 May 2009 Pukul 3.32

Pada saat ini kekayaan sastra jawa terasa sangat minim, tidak lebih dari bahasa sehari-hari yang diterapkan dalam pergaulan masyarakat jawa dan lainnya. Namun bila anda ingin menggunakan dalam . Gagak nganggo lar-e merak : wong asor / wong cilik tumindak kaya wong luhur (gedhe). gajah alingan suket teki : lair lan batine ora padha, mesthi bakal ketara. gajah (nggajah) elar : sarwa gedhe lan dhuwur kekarepane. gajah ngidak rapah (godhong garing) 

Pengertian Saloka Bahasa Jawa :: Twihard Tkj Blog

Diterbitkan pada Wednesday, 12 June 2013 Pukul 3.32

Gagak nganggo elaring merak : Wong asor (cilik) tumindak kaya wong luhur. gajah alingan suket teki : Lair lan batine ora padha bakal ketara. gajah ngidak rapah : Nerjang wewalere/janjine dhewe. gajah perang karo gajah 

Nilai Dalam Dongeng Kancil Lan Bango

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 15.00

Kanggone para Bango gampang wae mangan ing wadah iku. Mula kaya nasibe Bango mbiyen, si Kancil mung keroncongan lan mangkel atine.” ” (bahasa jawa VII, 2003:16). Artinya “di hari lain si Bangau mengadakan 

Ingatase Petruk Lan Gareng: Serat Dewa Ruci

Diterbitkan pada Wednesday, 5 August 2009 Pukul 13.10

Untuk itulah banyak kita temukan bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami karena berasal dari bahasa Kawi, Sanskerta dan jawa Kuno. Dan meskipun terjemahan ini masih jauh dari .. Seje tibra ganing driya, sahira saking nagari, cunggeren ret mawurahan, lir napa marang sang Branti, merak munya neng wuri, barung lawan peksi cucur, lir ngaturi wangsula, kidang wangsul saking ngarsi, kadya srune napa sangsayeng wardaya. Artinya : Lain kesedihan yang 

Modul Basa Jawa Kelas Xi Semester 1

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 9.10

Mampu mendengarkan dan memahani wacana lisan nonsastra maupun sastra dalam berbagai ragam bahasa jawa. Kompetensi Dasar : Mendengarkan sambutan atau khotbah yang disampaikan .. Sakwise ditemokake informasi sing wigati lan merak ati, banjur para siswa didhawuhi nggawe kelompok lan ndiskusikake bab-bab penting lan merak ati sing ana sajroning wawancara mau. Gatekno lan waspadakno bab kang wigati lan merak ati mau wiwit saka 

Dyah Ayu Pujawati

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.15

Jaya Baya Majalah berbahasa jawa ini diterbitkan di Surabaya, terbit setiap minggu dengan informasi-informasi terkini serta berbagai macam informasi tentang budaya jawa yang dikemas dengan menggunakan bahasa jawa 

Bebasan Boso Jowo #2

Diterbitkan pada Wednesday, 19 March 2014 Pukul 7.36

Yo idep - idep nguri - nguri kabudayan lan basa jawa, karo nerusake postingan Bebasan lan Sanepan Boso Jowo #1 wingi kae.. Emban Gagak nganggo lar-e merak : wong asor / wong cilik tumindak kaya wong luhur (gedhe). Orang biasa yang berlagak sperti orang kaya/borju karbitan. gajah alingan suket teki : lair lan bathine ora padha, mesthi bakal ketara . . saya malah cuma ngerti bahasa jawa ngoko thok.. ning ra popo, #dipikir_karo_ngeteh, wae..hehee.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X