What's New?

merak lan gajah bahasa jawa

Modul Basa Jawa Kelas Xi Semester 2

Diterbitkan pada Saturday, 21 May 2011 Pukul 5.38

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa. Kelas/Semester : XI / 2. Metode : Demonstrasi, Tanya jawab, Latihan/Drill. Waktu : 2 x 45 menit. I. PANUDUH PIWULANG. Supaya paham informasi / berita lan bisa nggarap tugas, mula luwih 

Pengertian Saloka Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 11 June 2013 Pukul 21.31

Gagak nganggo elaring merak : Wong asor (cilik) tumindak kaya wong luhur. Gajah alingan suket teki : Lair lan batine ora padha bakal ketara. Gajah ngidak rapah : Nerjang wewalere/janjine dhewe. Gajah perang karo gajah kancil mati ing 

Blog Gue !: Kancil Lan Merak Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 22 October 2014 Pukul 14.49

KANCIL LAN MERAK Dongeng Bahasa Jawa. KANCIL LAN MERAK. Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Nanging ora kok, Cil!” sahute Merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu Sing Ragu...

Diterbitkan pada Tuesday, 6 November 2012 Pukul 18.31

Weruh ana bangke Menjangan lan Gajah dheweke dadi gumun. Wasan mikir-mikir dheweke ngira menawa Gajah lan Menjangan mesthi wae bar kerengan terus loro-lorone mati. Prendis pengen nggawa bali sungune 

Bahasajawa: Jenenge Anak Kewan

Diterbitkan pada Sunday, 1 May 2011 Pukul 6.20

anak emprit jenenge : indhil anak gagak jenenge : engkak anak gajah jenenge : bledug anak gangsir jenenge : clondho anak garangan jenenge : rase anak garengpung jenenge : drungkuk anak gemak jenenge : drigul anak glathik anak luwing jenenge : gonggo anak macan jenenge : gogor anak manuk jenenge : piyik anak menjangan jenenge : kompreng anak menthok jenenge : minthi anak merak jenenge : uncung anak nyamblik jenenge : slira anak pe 

Peribahasa-jawa

Diterbitkan pada Thursday, 30 April 2009 Pukul 20.32

Pada saat ini kekayaan sastra Jawa terasa sangat minim, tidak lebih dari bahasa sehari-hari yang diterapkan dalam pergaulan masyarakat Jawa dan lainnya. Namun bila anda ingin menggunakan dalam . Gagak nganggo lar-e merak : wong asor / wong cilik tumindak kaya wong luhur (gedhe). Gajah alingan suket teki : lair lan batine ora padha, mesthi bakal ketara. Gajah (nggajah) elar : sarwa gedhe lan dhuwur kekarepane. Gajah ngidak rapah (godhong garing) 

Nama Hewan Dan Anak Hewan Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 5 June 2014 Pukul 9.14

DAN ANAK HEWAN DALAM BAHASA JAWA. JENENG KEWAN LAN ANAK KEWAN NGANGGO BOSO JOWO. Anak dhorang. jenenge tamper. 21. Anak burung emprit. jenenge indhil. 22. Anak burung gagak. jenenge engkak. 23. Anak gajah. jenenge bledug. 24. Anak gangsir. jenenge clondho. 25. Anak garangan. jenenge rase. 26. Anak garengpung. jenenge drungkuk. 27. 71. Anak bebek / menthok. jenenge minthi. 72. Anak burung merak. jenenge uncung.

Kumpulan Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Sunday, 22 December 2013 Pukul 1.54

Tujune dheweke wis dikondhangake pacaran karo penyanyine, sing jenenge Wulandari. Mula akeh wanita penontone campursari sing padha ngeses. Bejamu Lan, Wulan. Duwe pacar wae kok dhe-gus, gedhe tur bagus. Ya wis begjane Wulandari, Tindak Tlaga Sarangan bisa saka 2 jurusan yaiku saka wetan – mengulon liwat kutha Magetan, Jawa Timur, adohe 17 km, utawa saka iring kulon – mengetan kutha Karanganyar adohe 40 km. Saka Magetan, dalane 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -