What's New?

merak lan gajah bahasa jawa

Dyah Ayu Pujawati

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.15

Majalah berbahasa jawa ini diterbitkan di Surabaya, terbit setiap minggu dengan informasi-informasi terkini serta berbagai macam informasi tentang budaya jawa yang dikemas dengan menggunakan bahasa jawa. Informasi Langganan hub jayabayared@gmail.com atau Website http://jaya-baya.blogspot.com DONGENG : Kancil lan MerakIn "Kasusastran Jawa". This entry was posted in Uncategorized and tagged Kasusastran Jawa. Bookmark the permalink.

Kancil Karo Monyet ( Cerita Dengan Bahasa Jawa )

Diterbitkan pada Sunday, 10 June 2012 Pukul 10.01

Kancil Karo Monyet ( cerita dengan Bahasa Jawa ). Terimakasih Atas Kunjungannya. Kancil Karo Monyet. Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. Kabeh kewan nduweni 

Blog Gue !: Kancil Lan Merak Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 22 October 2014 Pukul 21.49

KANCIL LAN MERAK Dongeng Bahasa Jawa. KANCIL LAN MERAK. Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Nanging ora kok, Cil!” sahute Merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. Kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Frm_sabrina: Analisis Ungkapan Jawa Beridiom...

Diterbitkan pada Wednesday, 11 March 2015 Pukul 3.04

Nama-nama hewan juga terdapat dalam ungkapan-ungkapan Jawa tersebut seperti asu 'anjing', bebek 'bebek', cecak 'cicak', celeng 'babi', emprit 'burung emprit', gagak 'burung gagak', gajah 'gajah', kebo 'kerbau', kethek 'monyet', kuthuk, maca n 'macan', pitik, semut 'semut', tekek 'tokek, yuyu 'kepiting' dan lain sebagainya. Semantik adalah cabang dari linguistik yang memfokuskan kajiannya pada makna bahasa. Tentu, hal Gagak nganggo elaring merak. 7.

Boy Gelter Arbuk

Diterbitkan pada Monday, 28 February 2011 Pukul 19.09

Nanging ora kok, Cil!” sahute Merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!” Senajan akeh-akeh Pada zaman dahulu di kawasan ujung timur Propinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang Raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi.

Pengertian Saloka Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 12 June 2013 Pukul 4.31

Gagak nganggo elaring merak : Wong asor (cilik) tumindak kaya wong luhur. Gajah alingan suket teki : Lair lan batine ora padha bakal ketara. Gajah ngidak rapah : Nerjang wewalere/janjine dhewe. Gajah perang karo gajah kancil mati ing 

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu Sing Ragu...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 November 2012 Pukul 1.31

Weruh ana bangke Menjangan lan Gajah dheweke dadi gumun. Wasan mikir-mikir dheweke ngira menawa Gajah lan Menjangan mesthi wae bar kerengan terus loro-lorone mati. Prendis pengen nggawa bali sungune 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -