What's New?

layang ulem sunatan

Nulis Surat Undhangan

Diterbitkan pada Friday, 1 February 2013 Pukul 9.48

Undhangan utawa ulem kang asipat pribadi iku wujude werna-werna ana ulem sunatan, ulem mantenan, syukuran lan ulem ulang taun (ambal warsa). Ulem ulang taun Perangane layang ulem umume: 1. Titimangsa 2.

Zakia Nafula: Undangan Khitanan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 2 March 2013 Pukul 14.53

Winantu sagunging pakurmatan. Kanthi lumaraping nawala sedhahan, minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan. Sinartan nyadhong berkahing Gusti ingkang Maha Tunggal, kula sabrayat 

Layang Ten Basa Jawa/ Surat Di Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 29 December 2012 Pukul 17.38

Senajan wis ana kang bisa diganteni dening HP (handphone) nanging kita yen isih kerep mrangguli utawi nemoni yen isih ana pakabaran kang ora bisa utawa ora pantes yen diliwatne SMS-an, yaiku ulem-ulem kanggo wong hajatan utawi sunatan. 1) Wenane Layang Jawa. a) Layang iber-iber (layang kiriman kalebu layang pribadhi),. b) layang ulem-ulem (layang undangan),. c) layang kitir (uga kalebu layang pribadhi),. d) layang dhawuh (surat tugas, lumrahe 

Macem Macem Layang (surat)

Diterbitkan pada Sunday, 12 April 2015 Pukul 12.13

Wujude Layang : Miturut wujude layang iku ana 6 yaiku : Layang kitir; Layang Paturan; Layang dhawuh; layang lelayu; Layang kiriman ganep/ iber iber; layang ulem. Penjelasane. Layang Kitir. Layang kitir isine cekak/ringkes 

Surat-surat: Ulem / Kundangan Khitan

Diterbitkan pada Friday, 24 August 2012 Pukul 23.02

Ulem / kundangan khitan. Berikut merupakan contoh kata-kata dalam pembuatan ulem(kundangan khitan). Ini sebagai referensi aja buat anda yang ingin membuat ulem khitan. Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Atas berkat rahmat 

The Cozy Place To Hangout: Conto Layang Ulem

Diterbitkan pada Sunday, 18 January 2009 Pukul 1.49

conto Layang Ulem. Nambut silaning akrami: Dra. NIKEN NASTITI. KRT. Tedjaningrat. Kaliyan. Drs. MARYAN UTAMA. Letkol Sumaryan. Akad Nikah: Kemis Kliwon,. 14 Desember 2006. Pukul 09.00 enjing,. ing griya Jl. Madukismo 123 da yg bwt undangan sunatan. Pada 7 Mei 2010 20.51 , OpenID Tia mengatakan makasi mas , pas banget ini buat tugas hehehe visit blog saya http://www.tiaracalista.wordpress.com/. Pada 1 Agustus 2010 10.03 , Anonymous 

Undangan Khitanan, Contoh Undangan Sunatan, Supitan...

Diterbitkan pada Wednesday, 13 March 2013 Pukul 21.26

contoh undangan khitanan (2140), undangan sunatan (412), contoh undangan sunatan (410), contoh undangan khitanan anak (187), layang ulem khitanan (115), contoh surat undangan sunatan anak (34), gambar undangan khitan (32), 

Ini Dunia Ku: "serat Tatacara"

Diterbitkan pada Tuesday, 4 January 2011 Pukul 15.34

Ulem tumbukan. Dialog:tangkilan,sastra ubaya. Berbicara tentang pembuatan serat ulem untuk acara ulang taung yang ke 33. 23. Metang wragad. Dialog:tangkilan,jaya nimpuna. Berbicara tentang perhitungan dana untuk Sunatan. Dialog:raden nganten,jaka karya,jaga karsa. Berbicara tentang khitanan rara suwarni. 44. Pasah. Dialog:tangkilan,raden nganten,jaga karsa,denta winangun. Berbicara tentang perhutungan waktu yang tepat untuk khitanan. 45.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -